Dagtekst maandag 8 april 2024

Houd je verstand erbij, wees waakzaam! Je tegenstander, de Duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar iemand die hij kan verslinden. — 1 Petr. 5:8.

Met Jehovah’s hulp hebben broeders en zusters overal ter wereld allerlei moeilijkheden overwonnen en weerstand geboden aan de Duivel (1 Petr. 5:9). Ook jij kunt dat. Binnenkort geeft Jehovah Jezus en zijn mederegeerders het bevel ‘om het werk van de Duivel ongedaan te maken’ (1 Joh. 3:8). Daarna zullen aanbidders van God op aarde ‘nergens bang voor zijn’ en ‘zal niets [ze] angst aanjagen’ (Jes. 54:14; Micha 4:4). Tot die tijd moeten we ons best doen om onze angsten te overwinnen. Vertrouw erop dat Jehovah van zijn aanbidders houdt en ze beschermt. Blijf dat vertrouwen versterken door te mediteren en te praten over de keren dat Jehovah zijn aanbidders in het verleden heeft beschermd. En houd in gedachte hoe hij jou persoonlijk heeft geholpen met stressvolle situaties om te gaan. Met Jehovah’s hulp kun je je angsten overwinnen (Ps. 34:4). w22.06 19 ¶19-20

Het Wachttorengenootschap doet zeer krachtige uitspraken over toekomstige gebeurtenissen en dan met name over de volgorde van die gebeurtenissen. Er wordt van alle Jehovah’s Getuigen verwacht dat zij hun uitspraken dienen te omarmen, gelijk aan het woord van God zelf. Neem nou bijvoorbeeld eens de bovenstaande uitspraak:

Binnenkort geeft Jehovah Jezus en zijn mederegeerders het bevel ‘om het werk van de Duivel ongedaan te maken’’.

Wat betekent het eigenlijk om “het werk van de Duivel ongedaan te maken”? Om welk werk zou het hier precies kunnen gaan? Volgens de woorden van Jezus zou Satan erin slagen om valse gezalfde christenen onder ware christenen te implanteren. Jezus vergeleek het met een tarweveld dat bezaaid is met onkruid. Jezus legde uit aan zijn apostelen dat de tarwe en het onkruid gezamenlijk naast elkaar zouden opgroeien totdat de oogstperiode zal beginnen. Daarna zal Christus zijn engelen opdragen om al het onkruid dat Satan in het koninkrijk van Christus had geplant, te verwijderen om het vervolgens samen te bundelen en in de oven te werpen.

Het Wachttorengenootschap beweert dat deze buitengewone ‘oogst’ plaatsvond tijdens de Eerste Wereldoorlog. Dit komt neer op een vorm van preterisme dat de vervulling van bijna alle profetieën in het verleden plaatst. Volgens de leer van het Wachttorengenootschap waren deze onkruidachtige valse christenen de honderden miljoenen kerkgangers van over de hele wereld – katholieken, orthodoxen, protestanten, lutheranen, enz. Gedurende de tientallen jaren voorafgaand aan 1914 vormde zich een sekte die zichzelf de ‘Internationale Bijbelonderzoekers’ noemde. Zij schaarden zich toen rondom de charismatische C.T. Russel. Volgens het Wachttorengenootschap zouden de engelen in die periode op de een of andere manier deze honderden miljoenen mensen die zichzelf christenen noemden, hebben ontworteld en verwijderd uit het midden van de groep Bijbelonderzoekers. Dit betreft dan ook waarschijnlijk wel het meest onzinnige en belachelijke stuk lariekoek die het Wachttorengenootschap ooit heeft gepubliceerd. En trouwens: waarom zouden de engelen uberhaupt hiervoor moeten worden ingezet? Waren de Bijbelonderzoekers in die tijd dan al niet een afgescheiden en aparte sekte? En dan bedoel ik natuurlijk afgescheiden als in ‘los van de reguliere christelijke denominaties’. Bovendien wordt er op Gods volk daarnaast ook nog een beroep gedaan om vooral zelf actie te ondernemen door Babylon de Grote tijdig te verlaten. Indien ware christenen namelijk gehoor zouden geven aan de oproep om ‘uit haar weg te gaan’, waarom zouden de engelen dan alsnog de valse christenen uit het midden van de ware christenen moeten verwijderen om hen te vernietigen? En wanneer we het dan toch hebben over de leer van het Wachttorengenootschap: welk bewijs is er voor de bewering dat die massa’s ontwortelde onkruidachtige parochianen ertoe zouden zijn aangezet om massaal te gaan jammeren en te knarsetanden van angst? Is het dan niet waar dat al die kerkgangers die in de jaren 1918 zogenaamd door Jehovah’s machtige engelen werden “samengebundeld” inmiddels allemaal een natuurlijke dood zijn gestorven, en dat die groep mensen inmiddels ook weer is vervangen door weer een compleet nieuwe opgegroeide oogstlading aan zogenaamd onkruid, oftewel nominale christenen?

Het Wachttorengenootschap is genoodzaakt om vast te blijven houden aan het publiceren van dit soort absurde uitspraken omdat Jezus namelijk ooit had verklaard dat de oogst het besluit betekent van het samenstel van dingen, oftewel het einde van het tijdperk. Bethels toewijding aan de 1914-doctrine als zijnde het begin van de periode van het besluit heeft hen daarom ook gedwongen om een onplausibele interpretatie te verzinnen. Niettemin wordt er van de Jehovah’s Getuigen verwacht dat zij deze 1914-leugen en daarmee ook nog vele andere aanverwante leugens dienen te geloven. Jehovah het heeft toegelaten dat er een profetische ‘mens van wetteloosheid’ evenals andere onkruidachtige pretendenten een zogenoemd ‘werk van Satan’ mogen propageren binnen het koninkrijk van Christus, tot aan het moment dat Jezus terugkomt. Zodra de parousia van Christus begint zal hij zijn machtige engelen eropuit sturen om alle valse christussen en alle struikelblokken hardhandig uit zijn Koninkrijk te verwijderen. Het ongedaan maken van het werk van de Duivel begint eerst met de leiders van de Jehovah’s Getuigen. Het jammeren en het knarsetanden zal dan gaan plaatsvinden aan de zijde van degenen die uit het Koninkrijk van Christus zullen worden verwijderd terwijl zij zich op dat moment bewust zullen gaan worden van het eeuwige lot dat hen dan te wachten zal staan, namelijk de diepste duisternis van de eeuwige vergetelheid.

De leiders van de Jehovah’s Getuigen hebben absoluut alle redenen om bang te zijn. Hun lot is bezegeld. Jehovah, mijn God, heeft namelijk gezegd: Alleen door angst zullen ze begrijpen…” (Jesaja 28:19)

Het aangehaalde vers uit 1 Johannes 3:8 zegt: Wie zonde beoefent, komt uit de Duivel voort, want de Duivel zondigt al vanaf het begin. Met dit doel is de Zoon van God geopenbaard: om het werk van de Duivel ongedaan te maken.”

De Zoon van God werd in de eerste eeuw gemanifesteerd in de vorm van een mens van vlees en bloed. In vele opzichten maakte hij het werk van de Duivel ongedaan. Ten eerste beval hij de demonen destijds om de mensen die zij hadden bezeten te verlaten. Ook ontmaskerde hij de huichelachtige joodse religieuze leiders door openlijk te verklaren dat zij uit hun vader de Duivel zijn en ook dat zij graag de wil doen van hun vader. Ook bevrijdde Jezus door de waarheid te verkondigen de gelovigen die verstrikt zaten in allerlei religieuze leugens. Echter zien we dat na 2000 jaar de Duivel tegenwoordig weer net zo machtig is als altijd, en wellicht zelfs nog wel machtiger dan hij ooit is geweest. Er komt dus nog een tweede manifestatie aan. Volgens de apostel Paulus zal de manifestatie van Christus de ondergang betekenen van de ‘mens van wetteloosheid’. In 2 Thessalonicenzen 2:8 staat: Want dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heer Jezus zal hem door de geest van zijn mond uit de weg ruimen en door de manifestatie van zijn aanwezigheid uitschakelen.

Het Wachttorengenootschap beweert dat de complete gecombineerde geestelijkheid van de heidense christenheid bestaat uit een samengestelde ‘mens van wetteloosheid’. Daarnaast claimt het Wachttorengenootschap ook dat de afvalligheid oftewel de geloofsafval die de mens van wetteloosheid aanwakkert als een directe voorbode van de terugkomst van Christus, eeuwen geleden zou hebben plaatsgevonden toen de christenheid tevoorschijn kwam uit het in verval geraakte Romeinse Rijk. Het Wachttorengenootschap heeft dit al vele tientallen jaren wijd en zijd gepubliceerd. Echter, indien de mens van wetteloosheid die in de geestelijke tempel van Christus zit de geestelijkheid van de heidense christenheid zou zijn, waarom zou het tegelijkertijd dan nodig zijn dat de manifestatie van de tegenwoordigheid van Jezus datgene zou onthullen wat het Wachttorengenootschap al op een eerder moment zou hebben onthuld? Ironisch genoeg blijkt dat deze voorzegde ‘mens van wetteloosheid’ een valse parousia (Tweede Komst van Jezus) heeft verzonnen, terwijl de ware en authentieke parousia er straks juist voor zal gaan zorgen dat hij zal worden vernietigd.