Dagtekst maandag 11 maart 2024

Hij wist wat er in mensen omging. — Joh. 2:25.

Jezus behandelde alle 12 apostelen op een vriendelijke, liefdevolle manier. De les? Waar het om gaat, is niet alleen wat anderen doen, maar ook hoe wij op hun fouten en zwakke punten reageren. Als je boos bent op je broeder, vraag je dan af: Waarom stoor ik me zo aan wat hij deed? Komt het eigenlijk doordat er iets is waar ik zelf aan moet werken? Kan het zijn dat hij iets moeilijks meemaakt? En als ik vind dat ik terecht boos ben, kan ik dan onzelfzuchtige liefde tonen en gewoon vergeven? Hoe beter je erin slaagt liefdevol met anderen om te gaan, hoe duidelijker het zal zijn dat je een ware volgeling van Jezus bent. Jezus’ voorbeeld leert ons ook dat je moet proberen je broeders en zusters te begrijpen (Spr. 20:5). Natuurlijk kon Jezus het hart lezen. Wij kunnen dat niet. Maar je kunt wel rekening houden met de zwakheden van anderen (Ef. 4:1, 2; 1 Petr. 3:8). Dat wordt makkelijker als je te weten komt wat hun achtergrond is. w23.03 30 ¶14-16

Jezus berispte en bestrafte zijn discipelen herhaaldelijk, echter deed hij dit wel met enige terughoudendheid om zo te voorkomen dat hun geest zou worden verpletterd en om te voorkomen dat ze daardoor zouden worden ontmoedigd. Tegelijkertijd was Jezus een heel stuk minder terughoudend tegenover de Farizeeën, Schriftgeleerden en de kooplieden die hun handelswaren hadden uitgestald in het huis van zijn Vader.

Het verdragen van elkaar is erg belangrijk en dit zal ook in de toekomst van cruciaal belang blijken te zijn. Wanneer de omstandigheden moeilijk en stressvol zullen worden, wordt het pas echt een uitdaging om vriendelijk en liefdevol naar anderen te zijn. We leven op dit moment nog in een tijd van relatieve vrede en toch is het Wachttorengenootschap nu al voortdurend genoodzaakt om raad te moeten geven over hoe we met onze naaste gelovigen kunnen omgaan en ook over hoe we kunnen omgaan met problemen die zich binnen de gemeenten voordoen. Wanneer we weten dat dit nu al het geval blijkt te zijn, hoe zal het de Jehovah’s Getuigen dan straks in de toekomst vergaan zodra alles in elkaar zal gaan storten, met inbegrip van de Wachttoren-organisatie zelf? Jehovah stelde vóór de invasie door Babylon ook een soortgelijke vraag aan de joden: “Als je al moe wordt wanneer je met mensen rent, hoe kun je het dan opnemen tegen paarden? In het land van vrede voel je je zeker, maar hoe zal het met je gaan tussen het dichte struikgewas langs de Jordaan?(Jeremia 12:5)

De leiders van de Jehovah’s Getuigen hebben er op dit moment in ieder geval nog veel vertrouwen in. Dit ondanks het feit dat ze beweren dat we onszelf op dit moment al diep in de tijd van het einde zouden bevinden en ondanks het feit dat ze claimen dat de vrede op dit moment al van de aarde zou zijn weggenomen en dat ze op dit moment al zouden vertoeven ‘in het land van vrede’. Maar hoe zal het u dan vergaan zodra onomstotelijk duidelijk zal worden dat alle zaken waarover het Wachttorengenootschap heeft verklaard dat deze al in het verleden zouden zijn vervuld (oorlog, hongersnood, pestilentie, enz.) ineens daadwerkelijk allemaal tegelijk werkelijkheid worden? Of verkeert u op dit moment dan nog steeds in een staat van ontkenning met betrekking tot het naderende uitbreken van de Derde Wereldoorlog? Jezus heeft zijn voorspelling namelijk al ruim van tevoren aan ons bekendgemaakt: Ook zullen velen dan struikelen, elkaar verraden en elkaar haten. Er zullen veel valse profeten verschijnen en zij zullen velen misleiden. En omdat de mensen steeds wettelozer zullen worden, zal de liefde van de meesten bekoelen. (Mattheüs 24:10-12)

Zouden we hier dan moeten veronderstellen dat de liefde van de meeste ‘ongelovigen’ dan zal gaan bekoelen als gevolg van een toename van criminaliteit op straat? Is het daarentegen niet eerder zo dat het juist de leiders van het Wachttorengenootschap zijn die steeds wettelozer worden? Wanneer het Besturende Lichaam zijn invloed aanwendt om een vaccin te promoten, en ze hier zelfs de zegen van Jehovah over uitspreken, een vaccin waarover is bewezen dat het onveilig, ineffectief en voor sommigen zelfs dodelijk blijkt te zijn, betreft dat dan geen daad van wetteloosheid? Dat is het dan ook zeker. En dat geldt al helemaal wanneer we bedenken dat het Wachttorengenootschap hiervoor hoogstwaarschijnlijk miljoenen dollars heeft ontvangen van de overheid.

Juist het feit dat de waarschuwende woorden van Jezus met betrekking tot valse profeten die zouden opstaan om velen te misleiden, door de leiders van het Wachttorengenootschap worden toegeschreven aan oorzaken die weinig tot geen invloed hebben, heeft dit Jehovah’s Getuigen uitermate kwetsbaar gemaakt om te worden misleid door dezelfde bron door wie zij zijn geconditioneerd om zich toe te wenden voor “levensreddende instructies”. Inderdaad ja. Hoe kun je de race nou winnen wanneer je het moet opnemen tegen paarden?