Opmerking van de vertaler: Dit artikel betreft deel 2 van de bespreking van het Wachttoren studieartikel “Wat weten we over Jehovah’s toekomstige oordelen? Mocht u deel 1 hebben gemist dan kunt u deze HIER teruglezen.


In alinea 2 van het betreffende artikel schrijft het Wachttorengenootschap het volgende:

2 Jehovah helpt ons duidelijker inzicht te krijgen in de belangrijke dingen die binnenkort gaan gebeuren (Spr. 4:18; Dan. 2:28). We kunnen er zeker van zijn dat we tegen het begin van de grote verdrukking alles zullen weten wat we moeten weten om in die moeilijke periode trouw te blijven en verenigd te zijn. Maar we moeten erkennen dat er dingen zijn die we gewoon niet weten over de nabije toekomst. Dit artikel laat uitkomen waarom het nodig is eerdere uitspraken over bepaalde gebeurtenissen te herzien. Vervolgens komen enkele dingen aan bod die we wel weten over de toekomst en de manier waarop onze hemelse Vader zal handelen.

Er is niets dat verder is verwijderd van de waarheid. Jehovah heeft namelijk helemaal niemand onder de leiders van het Wachttorengenootschap geholpen om een duidelijker inzicht te krijgen van wat ons binnenkort allemaal te wachten staat. Feitelijk heeft Jehovah God, hoe gek dit ook mag klinken, precies het tegenovergestelde gedaan. Lees stephen letthet namelijk zelf maar met uw eigen ogen en Wees verbijsterd en verbaasd, wees blind zodat je niets kunt zien. Ze zijn dronken, maar niet van de wijn, ze zwalken, maar niet door de drank. Want Jehovah heeft een geest van diepe slaap over jullie uitgestort. Hij heeft jullie ogen, de profeten, gesloten en hij heeft jullie hoofden, de visionairs, bedekt.” (Jesaja 29:9-10)

Vraag uzelf eens af: welke belangrijke gebeurtenissen staan u straks allemaal te wachten? Welnu, in hun geestelijk bedwelmde toestand kiest het Besturende Lichaam er liever voor om te kibbelen over zaken zoals de vraag of ongelovigen tijdens de verdrukking wel of niet zullen worden gered. Ook besteed het Besturende Lichaam veel aandacht aan de vraag wie er allemaal uit de dood zullen worden opgewekt. Dit was namelijk het ‘nieuwe licht’ dat voortkwam uit de jaarvergadering 2023, waar de profeten en de visionairs van het Wachttorengenootschap bij elkaar kwamen. Ze zullen ongetwijfeld het gevoel hebben dat ze hier een demonstratie hebben gegeven van hun eigen nederigheid door met autoriteit te spreken over zaken waar ze geen weet van hebben. Ze moesten eens weten wat ze allemaal niet weten! En het Besturende Lichaam pocht ondertussen dat ze geen enkele reden zien om zich te schamen en dat ze geen enkele reden zien om zich ooit ergens voor te verontschuldigen? Er komt een moment dat ze een enorme spijt zullen gaan krijgen van het feit dat ze dit ooit hebben gezegd.

Even voor alle duidelijkheid: de grote verdrukking betreft inderdaad een grote gebeurtenis en deze gebeurtenis staat op dit moment nog steeds op de agenda voor de nabije toekomst, echter valt er behalve dat feit helemaal niets op te noemen wat ‘betrouwbaar’ is ten aanzien van wat het Wachttorengenootschap over dit onderwerp allemaal onderwijst.

Sinds het Wachttorengenootschap in het jaar 1879 voor het eerst begon met het uitbrengen van hun publicaties, is de Tweede Komst van Christus door het Wachttorengenootschap altijd al bestempeld als een non-gebeurtenis. Pastor Russell overtuigde de oorspronkelijke Bijbelonderzoekers ervan dat er in 1874 een onzichtbare parousia, oftewel een ‘onzichtbare Tweede Komst van Christus’ zou zijn begonnen en ook dat het Koninkrijk al in het jaar 1878 zou zijn begonnen met regeren. Vervolgens, rond het jaar 1930, paste Judge Rutherford zonder enig pardon de data voor deze wereldschokkende gebeurtenissen aan om deze gebeurtenissen vervolgens te koppelen aan het jaar 1914. De belangrijkste datum in de hele menselijke geschiedenis is dus eventjes met alle gemak verplaatst van 1874 naar 1914.

Wanneer we af zouden moeten gaan op hun steeds verder dimmende licht, dan zouden we volgens hen dus moeten geloven dat de Tweede Komst van Christus slechts een luttele voetnoot zou zijn geweest in de moderne theocratische geschiedenis. Het is inderdaad waar dat veruit de meeste Jehovah’s Getuigen op aarde geen flauw benul hebben van het feit dat het Wachttorengenootschap leert dat de Tweede Komst van Jezus maar liefst 110 jaar geleden zou hebben plaatsgevonden. Dat komt omdat de uitdrukking “Tweede Komst” niet eens voorkomt in het theocratische lexicon van het Wachttorengenootschap. Natuurlijk zou de gemiddelde kerkganger van deze wereld de bewering dat de Tweede Komst van Christus al meer dan een eeuw geleden zou hebben plaatsgevonden, ronduit  belachelijk en aanmatigend vinden, waar ze wat dat betreft ook groot gelijk in hebben.

Laten we hier eerlijk zijn tegenover onszelf. Er heeft tot op heden nog steeds geen Tweede Komst van Christus plaatsgevonden. Deze gebeurtenis zou namelijk nooit en te nimmer zomaar voorbij zijn gegaan zonder dat de mensheid dit heeft opgemerkt. Dus wanneer het Besturende Lichaam beweert dat Jehovah hen helpt om een duidelijker begrip te krijgen van de grote gebeurtenissen die in het verschiet liggen, waarom maken ze dan geen enkele melding over de monumentale komst van Christus? Is de Komst van Christus, zelfs in hun gedachten, dan zo’n onbelangrijke gebeurtenis?

Jezus gaf ons een illustratie. Deze illustratie betrof een verhaal over een bruidegom en tien maagden die aan het wachten zijn op zijn komst. Alle maagden waren in slaap gevallen en werden plotseling uit hun slaap gewekt toen ze midden in de nacht ineens iemand hoorden roepen: “Daar is de bruidegom! Ga hem tegemoet.”

Nu is hier de vraag die we onszelf zouden moeten stellen: Is er midden in de nacht een oproep gedaan die de komst van de bruidegom heeft aangekondigd? Ja, althans, volgens het Wachttorengenootschap dan. Het Wachttorengenootschap kondigt namelijk al sinds het jaar 1914 aan dat de bruidegom is gearriveerd; nou ja, niet precies, want het jaar 1914 werd door het Wachttorengenootschap pas in het jaar 1930 aangewezen als zijnde de datum waarop Christus zou zijn gekomen, maar u zult vast wel begrijpen wat ik hier bedoel. Maar hoe is dat dan mogelijk? Onlangs nog in maart 2015 beweerde het Wachttorengenootschap namelijk nog dat de 10 maagden gedurende de hele periode die ‘de laatste dagen’ wordt genoemd al aan het reageren zijn op de komst van de bruidegom. Dat betreft dan ook een extreem lange periode. Indien dat het geval zou zijn geweest, hadden de wijze maagden tijdens het decennialange dolen door de nacht, een enorm industrieterrein aan olievaten moeten hebben aangelegd zodat ze gedurende die hele lange periode voldoende olie op voorraad zouden hebben om daarmee hun lampen al die tijd mee te kunnen laten branden. Echter blijkt het voor hen ‘jammer maar helaas’ te zijn. Wat is het toch ontzettend teleurstellend voor hen dat zelfs hun onuitputtelijke voorraad olie niet voldoende bleek te zijn, aangezien ze nooit zijn aangekomen op het bruiloftsfeest.

Wanneer we het sarcasme eventjes laten voor wat het is: hoe kan het dan mogelijkerwijs waar zijn dat de bruidegom al zou zijn gearriveerd, terwijl alle toekomstige erfgenamen van het Koninkrijk, die nog in leven waren in de jaren twintig, dertig, veertig, vijftig en zelfs nog recenter, en die destijds zogenaamd allemaal gehoor hadden gegeven aan de ogenschijnlijk voortdurende oproep om “naar buiten te gaan en de bruidegom tegemoet te komen” inmiddels vrijwel allemaal al zijn overleden door ouderdom? De gelijkenis van Jezus staat namelijk niet een situatie toe waarin de maagden eerst gedurende vele jaren lang ‘door de nacht’ moeten reizen om zodoende hun weg te vinden naar het bruiloftsfeest, om vervolgens onderweg naar het bruiloftsfeest te overlijden als gevolg van ouderdom. Zouden we aan de hand van dit soort belachelijke interpretaties dan niet mogen concluderen dat dit hét bewijs is dat de zogenoemde ‘profetenklasse’ op dit moment verbijsterd en stomdronken is en dat het erop lijkt dat ze dit allemaal maar prima vinden? Ze zijn schijnbaar uiterst gehoorzaam geweest aan het gebod om ‘blind te zijn zodat ze niets kunnen zien!’ Inderdaad ja, Wees verbijsterd en verbaasd” vanwege de grenzeloze dwaasheid aan de kant van de getrouwe, en beleidvolle slaaf.

De reden waarom het Wachttorengenootschap gedwongen is om zulke absurditeiten te onderwijzen is omdat Jezus zijn gelijkenis inleidde door te zeggen: Het Koninkrijk van de hemel kan vergeleken worden met tien maagden die met hun lampen op weg gingen, de bruidegom tegemoet. (Mattheüs 25:1)

Als het Koninkrijk der hemelen al in 1914 zijn deuren zou hebben geopend voor degenen die zijn uitgenodigd, dan zou de oproep “Daar is de bruidegom! Ga hem tegemoet” ook inderdaad op dat moment moeten hebben geklonken. Echter is het dan wederom ‘jammer maar helaas’ voor het Wachttorengenootschap, aangezien de Bijbelonderzoekers het jaar 1914 als zijnde de datum voor de komst van de bruidegom, ruim 15 jaar later pas hadden aanvaard. Dat is dus ruim 15 jaar nadat de vermoedelijke oproep om naar buiten te gaan zogenaamd zou hebben geklonken… o jee… wat heeft het Wachttorengenootschap hier toch een complete puinhoop van gemaakt! Dronkaards staan er overigens om bekend dat ze er een zooitje van maken, en geestelijke dronkaards vormen daarop ook zeker geen uitzondering; ze zijn onredelijk en ze spreken onsamenhangend gebrabbel. Inderdaad: Jehovah heeft dan ook absoluut “een geest van diepe slaap” over hen uitgestort.

Omdat het niet valt te ontkennen dat de bruidegom tot op heden nog steeds niet is gearriveerd, rijst de vraag: wie zal dan precies diegene zijn die zal aankondigen: “Daar is de bruidegom! Ga hem tegemoet” zodra hij uiteindelijk arriveert? Dit kan namelijk onmogelijk het Wachttorengenootschap zelf zijn. Hoe zouden zij dit überhaupt kunnen? Het Wachttorengenootschap kondigt namelijk al vele tientallen jaren ten onrechte aan dat de bruidegom al langgeleden zou zijn gearriveerd. Wellicht zou iemand zoals ik deze aankondiging kunnen doen. Ik spreek op dit gebied toch wel met enig gezag en geloofwaardigheid, aangezien ik onderhand al vele jaren openlijk spreek over Jehovah’s toekomstige oordelen in relatie tot de Tweede Komst van Christus. Maar wat betreft de vraag of ik dat voorrecht wel of niet zal krijgen, moet ik simpelweg net zoals het Besturende Lichaam toegeven dat ik het antwoord daarop op dit moment nog niet weet.

Laten we hoe dan ook als wakkere en nuchtere mensen niet het slachtoffer worden van het geestdodende theocratische trivia-spel van het Wachttorengenootschap en laten we daarom ook in gedachten blijven houden dat de enige grote gebeurtenis die zich in de nabije toekomst zal afspelen en die daarnaast ook absoluut het vermelden waard is, de Tweede Komst van Christus is, tezamen met de oproep die in het midden van de nacht zal gaan klinken: “Daar is de bruidegom! Ga hem tegemoet”

EINDE DEEL 2