Dagtekst zondag 18 februari 2024

Jij moet in alles je verstand erbij houden. — 2 Tim. 4:5.

Als je vervelende dingen meemaakt, kan je loyaliteit aan Jehovah en zijn organisatie op de proef worden gesteld. Wat kun je in zo’n situatie doen? Je moet je verstand erbij houden, wakker blijven en vaststaan in het geloof. Hoe houd je je verstand erbij? Door kalm te blijven, helder te denken en de dingen vanuit Jehovah’s perspectief te bekijken. Als je dat doet, zullen je gedachten niet worden beheerst door emoties. Ben je weleens gekwetst door wat een broeder of zuster deed, misschien zelfs iemand in een verantwoordelijke positie? Hoewel het waarschijnlijk niet zijn bedoeling was je pijn te doen, kan het zijn dat je er behoorlijk van schrok (Rom. 3:23; Jak. 3:2). Misschien dacht je: als een broeder zoiets kan doen, is dit dan wel Gods organisatie? Maar dat is precies de reactie waar Satan op hoopt (2 Kor. 2:11). Zulke negatieve gedachten kunnen ertoe leiden dat je je afscheidt van Jehovah en zijn organisatie. Dus raak niet verbitterd. w22.11 20 ¶1, 3; 21 ¶4

In de belevingswereld van de Jehovah’s Getuigen bestaat er geen enkele schaduw ten aanzien van het licht dat schijnt tussen Jehovah en ‘de organisatie’. Dat is hoe dichtbij de organisatie volgens hen bij Jehovah staat! En deze relatie wordt daarnaast ook nog eens heel vakkundig en moedwillig bevorderd door het Wachttorengenootschap. Of beter geformuleerd: deze situatie wordt bevorderd door Satan de Duivel.

Heeft u zichzelf ooit weleens afgevraagd waarom Satan destijds grote belangstelling had voor het overleden lichaam van Mozes? Het Bijbelboek Judas vertelt ons alleen dat Michaël, de aartsengel, en de Duivel een conflict hadden over wat er met het dode lichaam van Mozes moest gebeuren. Gezien de grove mate van afgoderij en de fixatie van de katholieke kerk op eeuwenoude relikwieën, botfragmenten, overleden heiligen, de lijkwade en andere griezelige zaken, wilde de Duivel het lichaam van Mozes hoogstwaarschijnlijk opeisen en deze gebruiken voor een bepaald afgodisch ritueel. Mozes was tenslotte een man van God. Mozes had een ontmoeting met Jehovah bovenop de berg Sinaï en toen hij naar beneden kwam, straalde zijn gezicht een gloeiende glans uit. Hij was een trouwe dienaar van Jehovah.

Het viel dan ook absoluut in de lijn der verwachting dat Satan de aanbidding zou bevorderen van een organisatie die grotendeels de waarheid onderwijst. Hij vermomt zichzelf immers graag als een engel des lichts, nietwaar? Natuurlijk is misleiding en bedrog de enige manier waarop miljoenen Jehovah’s Getuigen ertoe kunnen worden aangezet om het Wachttorengenootschap tot extreme hoogten te verheffen. Goden en afgoden dienen te beschikken over eigenschappen die gewone sterfelijke mensen niet bezitten. Idolen oftewel afgoden dienen onberispelijk te zijn. En laat dat nou ook precies de reden zijn waarom de bewaarders van het Wachttoren-idool nog nooit enige overtreding of zelfs maar een enkele fout publiekelijk hebben toegegeven. Indien ze dat namelijk wel zouden doen dan zou dat onomstotelijk betekenen dat de glans van hun idool daarmee ook zou worden weggenomen. Neem nou eens het commentaar uit de bovenstaande dagtekst als voorbeeld. Een christen zou weleens gekwetst kunnen worden door iets wat een andere broeder of zuster heeft gedaan. Dit zou zelfs weleens  “iemand in een verantwoordelijke positie” kunnen zijn. Wauw! Dringt het tot u door wat u zojuist hebt gelezen? Het zou namelijk zelfs zo kunnen zijn dat een ouderling iemand die onder zijn hoede staat heeft beledigd of heeft gekwetst waarbij de hypothetisch gekwetste persoon zichzelf vervolgens afvraagt of de Wachttoren-organisatie daardoor nog wel Jehovah’s organisatie is.

Merk hier trouwens op dat de Wachttoren-organisatie doorgaans boven het euvel wordt geplaatst. Het is dan ook ondenkbaar en zelfs onmogelijk dat iemand die een verantwoordelijke positie bekleedt binnen het Besturende Lichaam iemand anders slecht zou kunnen behandelen of zou kunnen kwetsen of dat die persoon zijn autoriteit op welke manier dan ook zou kunnen misbruiken. Maar sta hier toch maar eens bij stil. Slechts een paar jaar geleden werd de wereld nog onderworpen aan een volledig gefabriceerde pandemie. Het was een extreem goed gecoördineerd plan om op massale schaal angst en paniek te zaaien onder de bevolking om zodoende het reeds vervaardigde geneesmiddel aan de man te kunnen brengen in de vorm van het zogenaamde ‘veilige en effectieve’ vaccin. Alle poortwachters en factcheckers op het internet hebben toen massaal de monden gesnoerd van artsen en wetenschappers die toen openlijk en op kritische wijze hun zorgen uitten ten aanzien van deze experimentele injecties. Er werd in die periode zelfs één van mijn eigen YouTube-video’s verwijderd, ondanks het feit dat er slechts een paar duizend mensen waren die mijn video hadden bekeken. We hebben het hier over niets minder dan massa-censuur. Desondanks hebben we ook gezien dat het Besturende Lichaam zich in die periode gretig had aangesloten bij de rest van de COVID-19-tirannen. Anthony Morris, die recentelijk nog deel uitmaakte van het Besturende Lichaam, berispte toen de Jehovah’s Getuigen tijdens een Besturende Lichaam update-video. In deze video beschuldigde hij de Jehovah’s Getuigen ervan dat ze roekeloos zouden zijn indien ze zich tijdens de lockdown zomaar buiten hun eigen huis zouden wagen. Ook Gerrit Lösch van het Besturende Lichaam hekelde toen de Jehovah’s Getuigen die geloof stelden in bepaalde informatie die niet officieel door de WHO en de Verenigde Naties was goedgekeurd; blijkbaar zijn de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) en de Verenigde Naties de enige ‘betrouwbare’ informatiebronnen die het Wachttorengenootschap tegenwoordig nog goedkeurt. En dan hadden we ook nog David Splane die beweerde dat Jehovah als geen ander weet wat het beste is voor zijn volk en dat het Jehovah Zelf was die op liefdevolle wijze voor het vaccin zou hebben gezorgd als zijnde een goddelijke voorziening zodoende dat zijn volk in “het land der levenden” kan blijven wonen. Geen wonder dus dat de geïnspireerde apostel ons aanspoorde om vooral ons verstand erbij te houden! (1 Thessalonicenzen 5:6)

Ik heb het Wachttoren-studieartikel van april 2024 gelezen met de titel: “Versterk je vertrouwen in Jehovah’s organisatie” Laat ik om te beginnen eens verklaren dat ik het Wachttorengenootschap zeer dankbaar ben. Door middel van hen heb ik kennis mogen maken met de waarheid. Ik heb God leren kennen op een manier die niet mogelijk zou zijn geweest zonder de begeleiding van het Wachttorengenootschap. Ook heb ik altijd waardering gehad voor de Nieuwe-Wereldvertaling evenals de Inzicht in de Schrift- bundels die dienen als een geweldig instrument om naslagwerk mee te verrichten. Ik heb waardering voor het feit dat ik al deze informatie letterlijk binnen handbereik heb door middel van de digitale bibliotheek op mijn computer. Ook waardeer ik het feit dat broeders en zusters zich dagelijks met volle overgave inzetten en zich volledig toewijden aan de waarheid. Ik heb waardering voor het feit dat ik een opleiding tot verkondiger heb mogen genieten om zodoende van huis tot huis te kunnen prediken en ook heb ik waardering voor het feit dat ik daar heb mogen leren hoe ik in het openbaar een toespraak moet geven. Ik hield er enorm van om Bijbelstudies te leiden en om mensen te onderwijzen, en ik mis dan ook zeker al het persoonlijke contact met de mensen. Ook heb ik toen vele prachtige vriendschappen mogen opbouwen onder de Jehovah’s Getuigen. Juist omdat ik wel degelijk waardering heb voor Jehovah’s organisatie, is dat ook de reden waarom ik verontwaardigd ben. Per slot van rekening is het wel zo dat het de organisatie is die Jehovah en Christus de rug heeft toegekeerd vanwege hun ontrouw.

In alinea 15 zegt het artikel heel terecht:

15 Hoewel Jezus volmaakt was en ongelooflijke wonderen deed, gebruikte Satan bepaalde mensen om allerlei leugens over hem te verspreiden.

Het Wachttorengenootschap haalt hier zelfs een voorbeeld aan. Vervolgens impliceren ze natuurlijk wel weer dat alles wat de mensen over het Wachttorengenootschap te zeggen hebben gebaseerd zou zijn op loutere leugens. Behalve dan dat ze ook hier weer verzuimen om ook maar een enkel voorbeeld te geven van dergelijke vermeende leugens. Maar ja… wie kan het hen eigenlijk kwalijk nemen? Het is namelijk helemaal niet hun bedoeling om de spreekwoordelijke deksel van de beerput te trekken.

Ik moest eigenlijk wel een beetje lachen om de gebruikte illustratie van een open brievenbus. Het is onderhand bijna exact 20 jaar geleden dat ik mijn eerste mailingcampagne ondernam. En het was dan ook een hele flinke mailing. Ik huurde destijds een professioneel postbedrijf in en ik kocht toen een adressenlijst met daarop iedere Koninkrijkszaal binnen de Verenigde Staten. Vervolgens heb ik het gebied van de mailing uitgebreid naar iedere Koninkrijkszaal in Groot-Brittannië, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland om ook hen op de hoogte te stellen van het geheime politieke partnerschap tussen het Wachttorengenootschap en de Verenigde Naties, oftewel het wilde beest.

Ik heb dan ook het vermoeden dat ik ze door mijn mailingcampagne flink heb wakker geschud, want na die eerste succesvolle mailing kreeg ik na de daaropvolgende mailings steeds vaker en vaker de post retour afzender. Daarnaast stond er op de geretourneerde enveloppen vaak een stempel met de melding “onbestelbaar”. Het bleek zo te zijn dat de ouderlingen net na mijn eerste mailingcampagne ineens waren begonnen met het verwijderen van de fysieke brievenbussen bij de Koninkrijkszalen om op die manier het probleem te tackelen van het ontvangen van ongewenste berichten van iemand die zichzelf ‘Jehovah’s Wachter’ (Watchman) noemt. Terwijl de eerste oorspronkelijke mailing in bijna 100% van de gevallen was afgeleverd bij alle geadresseerde Koninkrijkszalen, is de hoeveelheid onbestelbare en geretourneerde post in de loop der jaren sindsdien dramatisch gestegen. Voor mijn laatste mailing van de Koninkrijksnieuwsbrief #24 van vorig jaar, gebruikte ik nauwgezet Google Maps en Google Street View om van tevoren te kunnen controleren of er bij de betreffende Koninkrijkszalen wel of niet een fysieke brievenbus aanwezig was. Ik bedoel, ik heb hoogstwaarschijnlijk iets van duizend dollar uitgegeven aan inkt, papier en verzendkosten, dus ik moest zogezegd elke letter laten tellen. Ik vermoed dat slechts ongeveer 25% van de Koninkrijkszalen in de Verenigde Staten nog beschikt over een fysieke brievenbus op het terrein — wellicht zelfs nog minder dan 25%. Desondanks beschik ik nu in ieder geval over een betrouwbare adressenlijst van een paar honderd Koninkrijkszalen die nog wel een brievenbus hebben staan, er even van uitgaande dat de overgebleven zalen niet hun fysieke brievenbus in de tussentijd alsnog hebben verwijderd.

Hoe dan ook, onderaan de streep waardeer ik de inspanningen van het Wachttorengenootschap om te voorkomen dat mijn boodschap wordt gehoord, maar uiteindelijk zullen al hun pogingen tevergeefs blijken te zijn. Uiteindelijk zullen ze namelijk moeten weten dat ik doe wat ik doe op aandringen van Jehovah.