Dagtekst vrijdag 16 februari 2024

Alles wat hij doet is betrouwbaar. — Ps. 33:4.

De profeet Daniël gaf een uitstekend voorbeeld van betrouwbaarheid. Toen hij door de Babyloniërs als gevangene was weggevoerd, bouwde hij al snel de reputatie op betrouwbaar te zijn. Zijn reputatie groeide toen hij met Jehovah’s hulp de dromen van de Babylonische koning Nebukadnezar kon uitleggen (Dan. 4:20-22, 25). Jaren daarna bewees Daniël opnieuw betrouwbaar te zijn toen hij de juiste uitleg gaf van een mysterieuze boodschap op de wand van het paleis in Babylon (Dan. 5:5, 25-29). Later merkten Darius de Meder en zijn ambtenaren dat er ‘een buitengewone geest’ in Daniël was. Ze moesten erkennen dat hij ‘betrouwbaar was en er geen nalatigheid of corruptie bij hem werd gevonden’ (Dan. 6:3, 4). Je kunt je afvragen: sta ik bekend als iemand die te vertrouwen is? Je eert Jehovah als je betrouwbaar bent. w22.09 8-9 ¶2-4

Als instituut heeft het Wachttorengenootschap keer op keer bewezen dat het onbetrouwbaar is. Van het geheime 10-jarige NGO-partnerschap met de Verenigde Naties tot de juridische achterkamertjespolitiek die gericht is tegen slachtoffers van kindermisbruik, tot het op verraderlijke wijze verstrekken van Jehovah’s zegen aan de dodelijke vaccinaties, en uiteraard hun onophoudelijke pogingen tot gaslighting, hebben de leiders van het Wachttorengenootschap, die we hier voor het gemak maar de ‘profeet-klasse’ zullen noemen, zich verraderlijk betoond. Of zoals de Schrift zegt: “Haar profeten zijn onbeschaamde verraders. Haar priesters ontwijden wat heilig is, ze doen de wet geweld aan. Jehovah is rechtvaardig in haar midden, hij doet geen onrecht. Morgen na morgen maakt hij zijn oordelen bekend, net zo zeker als de dag weer aanbreekt. Maar de onrechtvaardige kent geen schaamte.” (Zefanja 3:4-5)

Zelfs de profeten van Bethel zijn zich ervan bewust dat het boek Zefanja relevant is ten aanzien van onze moderne tijd. Het Wachttorengenootschap citeert vaak uit selectief gekozen passages. Er wordt bijvoorbeeld gezegd dat Jehovah’s Getuigen de zuivere taal der waarheid zouden spreken die iets verderop in hetzelfde derde hoofdstuk wordt aangehaald. Ook citeert het Wachttorengenootschap regelmatig de openingsverzen van het tweede hoofdstuk van Zefanja: Kom samen, ja, kom bijeen, o volk dat geen schaamte kent. Voordat het besluit in werking treedt, voordat de dag voorbijgaat als kaf, voordat de brandende woede van Jehovah over jullie komt,  voordat de dag van Jehovah’s woede over jullie komt, moeten jullie Jehovah zoeken, zachtmoedigen van de aarde, die zijn rechtvaardige besluiten naleven. Zoek rechtvaardigheid, zoek zachtmoedigheid. Misschien word je verborgen op de dag van Jehovah’s woede.” (Zefanja 2:1-3)

Aangezien de voorafgaande dagen nog niet voorbij zijn gegaan als kaf in een storm, en aangezien Jehovah’s Getuigen de hoop koesteren dat zij de zachtmoedigen zijn die de aarde zullen beërven nadat de uiting van Jehovah’s woede alle goddelozen zal hebben verbrand, betekent dit dus ook dat de organisatie van Jehovah’s Getuigen het volk moet zijn dat geen schaamte kent“. Zij moeten daarnaast dus ook het volk zijn dat onder toezicht staat van onrechtvaardige mannen die ‘geen schaamte‘ kennen. Over geen schaamte kennen gesproken: Wist u trouwens dat het Wachttorengenootschap zich het recht voorbehoudt om iemand die zich schuldig heeft gemaakt aan pedofilie te benoemen tot het ambt van opziener, zolang de misdaden van die persoon maar niet algemeen bekend zijn en zolang de rest van de gemeente zich maar niet bewust is van zijn pedofiele neigingen? Wat een schaamteloze vorm van verraad!