Dagtekst dinsdag 13 februari 2024

Jullie kunnen vaststellen wat echt belangrijk is. — Fil. 1:10.

Paulus hield veel van zijn broeders en zusters. En omdat hij zelf ontberingen had meegemaakt, kon hij medegevoel en empathie tonen als ze beproevingen doormaakten. Op een keer had Paulus geen geld meer en moest hij werk zoeken om zichzelf en degenen die bij hem waren te onderhouden (Hand. 20:34). Hij was tentenmaker van beroep. Toen hij in Korinthe aankwam, werkte hij aanvankelijk samen met zijn collega-tentenmakers Aquila en Priskilla. Toch predikte hij ‘elke sabbat’ tot de Joden en de Grieken. Toen Silas en Timotheüs kwamen, ‘ging Paulus zich helemaal op het woord richten’ (Hand. 18:2-5). Hij verloor nooit zijn levensdoel uit het oog: Jehovah dienen. Door zijn voorbeeld als harde werker was hij in een goede positie om zijn broeders en zusters op te bouwen. Hij herinnerde ze eraan dat ze zich niet door de druk van het leven en de zorg voor het gezin mochten laten afleiden van ‘wat echt belangrijk is’: elk aspect van de aanbidding van Jehovah. w22.08 20 ¶3

Laten we het vers van Filippenzen 1:10 eens in zijn geheel beschouwen: Er staat: en dat jullie kunnen vaststellen wat echt belangrijk is. Dan zullen jullie tot op de dag van Christus onberispelijk zijn en anderen geen aanstoot geven.

De apostel Paulus verwees een aantal verzen eerder naar deze zelfde “dag”. In vers zes lezen we: Want ik ben ervan overtuigd dat hij die een goed werk in jullie is begonnen, het ook af zal maken tot op de dag van Christus Jezus.(Filippenzen 1:6)

Maar wat is dan precies die ‘dag van Christus’? Het betreft in ieder geval dezelfde gebeurtenis als bijbelse profetiede dag des Heren oftewel de ‘dag van de Heer’. En alles bij elkaar genomen betekent de dag van Christus Jezus, oftewel de dag des Heren, het einde van de christelijke periode of het einde van het christelijke tijdperk, zoals sommige vertalingen impliceren.

Maar nogmaals, hier ligt dus ook het enorme struikelblok dat beter bekend staat als “1914”, omdat volgens het Wachttorengenootschap de dag des Heren in dat betreffende jaar zou zijn begonnen. Als Jehovah’s Getuigen de aansporing van de apostel dienen op te volgen en zich moeten vergewissen van ‘wat echt belangrijk is’, zouden we er dan ook niet voor moeten zorgen dat we met zekerheid moeten kunnen vaststellen dat ‘de dag des Heren’ ook echt daadwerkelijk in het jaar 1914 begon terwijl we dit niet zomaar klakkeloos van iemand anders aannemen zonder dat we eerst de feiten nauwkeurig hebben onderzocht? In mijn optiek valt dit ook absoluut binnen de categorie van zaken die “echt belangrijk” zijn.

Uiteraard zouden de leiders van het Wachttorengenootschap de 1914-doctrine nooit schrappen. Ze zitten er namelijk tot over hun oren in. Ze realiseren zich heel goed dat het overboord gooien van de 1914-doctrine tot gevolg zal hebben dat miljoenen mensen tot struikelen zouden worden gebracht. Daarnaast weten de leiders van het Wachttorengenootschap ook dat wanneer ze 1914 zouden schrappen, dat daarmee ook hun resterende geloofwaardigheid compleet met de grond gelijk zou worden gemaakt. Echter is het tegelijkertijd ook een feit dat ze hierin helemaal niets te kiezen hebben. Het uitbreken van een derde wereldoorlog op een schaal die de Eerste Wereldoorlog zal doen verbleken, zal ervoor gaan zorgen dat hun 1914-illusie compleet zal worden doorprikt. En dat is maar goed ook. Het betreft namelijk iets dat ‘echt belangrijk‘ is. Elke berg en heuvel moet worden verlaagd en elk dal zal moeten worden opgehoogd om zo de weg van de Heer voor te bereiden. Of zal ik maar gewoon zeggen: bereid uzelf voor op de dag van de Heer?