Dagtekst maandag 12 februari 2024

Jehovah God zei tegen de slang: ‘Omdat je dat hebt gedaan, ben je vervloekt.’ — Gen. 3:14.

De hoofdrolspelers in Genesis 3:14, 15 zijn onder meer ‘de slang’ en het ‘nageslacht’ van de slang. Een echte slang kon natuurlijk niet begrijpen wat Jehovah in Eden zei. Jehovah’s oordeel moet dus gericht zijn tot een met verstand begaafd wezen. Wie is het? In Openbaring 12:9 wordt het duidelijk onthuld. Daar staat dat ‘de oorspronkelijke slang’ Satan de Duivel is. Als in de Bijbel figuurlijk over nageslacht wordt gesproken, gaat het om personen die hetzelfde denken en doen als een symbolische vader. Het nageslacht van de slang bestaat dan ook uit geesten en mensen die zich net als Satan tegen Jehovah verzetten en zijn volk tegenstaan. Daartoe behoren de engelen die in Noachs tijd hun toewijzing in de hemel verlieten en alle slechte mensen die zich net zo gedragen als hun vader, de Duivel (Gen. 6:1, 2; Joh. 8:44; 1 Joh. 5:19; Jud. 6). w22.07 14-15 ¶4-5

Het Wachttorengenootschap biedt een aantal tamelijk unieke leerstellingen over de Duivel. Wellicht is de belangrijkste van deze leerstellingen wel dat Satan en zijn engelen in het jaar 1914 uit de hemel werden geslingerd en dat ze sindsdien in al hun woede bezig zijn met het voeren van een destructieve apocalyptische oorlog op aarde. Daarnaast is er ook sprake van nog een andere leerstelling die hoogstwaarschijnlijk op de tweede plaats komt, maar daarom ook zeker niet minder verraderlijk, en dat is het idee dat de Duivel op dit moment geen invloed meer zou hebben op de bewoners van het zogenaamde ‘geestelijke paradijs’ van het Wachttorengenootschap. Beide eigenaardige leerstellingen betreffen aantoonbare leugens.

Voor wat betreft de laatste van de twee, namelijk de suggestie dat Satan geen invloed meer zou hebben, is het belangrijk om te realiseren dat de apostel Paulus in zijn brief aan de gemeente in Korinthe schreef, dat hij oprecht bezorgd was dat net zoals de slang Eva oorspronkelijk verleidde door middel van zijn sluwheid, dat door middel van diezelfde sluwheid ook hun denken verdorven zou kunnen worden, waardoor ze zouden kunnen afdwalen van de oprechtheid en eerbaarheid die Christus toekomt. Maar wat was dan het probleem waar Paulus op doelde? Het probleem was dat de Korinthiërs valse leraren in hun midden tolereerden. Deze mannen waar Paulus naar verwees deden richting de buitenwereld alleen maar alsof ze christelijke dienaren waren. Deze valse leraren presenteerden zich zelfs als apostelen. Dat was ook de reden waarom Paulus hen op een sarcastische manier de ‘superapostelen’ noemde.

Het Wachttorengenootschap beweert dat deze infiltranten van de gezalfde gemeente, die opereerden onder de invloed van de Duivel die zichzelf had vermomd als een engel des lichts, een type of beeld zou zijn van de geestelijkheid van de heidense christenheid. Echter kan dat onmogelijk waar zijn. Deze superapostelen waren namelijk de meest vooraanstaande mannen binnen de gemeente van gezalfde christenen. Het is duidelijk dat het Wachttorengenootschap is geïnfiltreerd door hetzelfde soort mannen als in de dagen van Paulus: leugenaars en bedriegers die zich op sluwe wijze hebben vermomd als gezalfde dienaren van Jehovah. Dezelfde slang sluipt tegenwoordig nog steeds rond en net als in de eerste eeuw is de slang er met name op gericht om degenen te misleiden die tot het Koninkrijk van Christus zijn geroepen. Dit brengt ons vervolgens bij de andere valse leerstelling: de leugen dat het Koninkrijk op dit moment al aan de macht zou zijn gekomen en dat Satan en al zijn demonen op dit moment al uit de hemel zouden zijn neergeworpen. We hebben het hier over een extreem sluwe list. Jehovah heeft een zogenaamd “werk van Satan” toegelaten. Dit werk van Satan wordt ondersteund door middel van allerlei krachtige werken en leugenachtige tekenen en elk soort onrechtvaardig bedrog teneinde ware christenen te misleiden. Waarschuwde Jezus ons dan niet dat er vele valse profeten zouden opstaan die vele mensen zouden misleiden?

We zouden kunnen zeggen dat alles wat er momenteel in de wereld en binnen het Wachttorengenootschap gebeurt, door de Duivel wordt georkestreerd met als doel om de uitverkorenen te misleiden zodra het kritieke uur aanbreekt. Laat u daarom niet misleiden. Jezus begon hoe dan ook niet met regeren vanaf het jaar 1914. Er bestaat daarnaast ook niet zoiets als een onzichtbare aanwezigheid oftewel een ‘onzichtbare’ Tweede Komst van Christus in 1914. Ook werden Satan en zijn engelen niet in het jaar 1914 naar de aarde neergeworpen. En nee, de Wachttoren-organisatie zal daarnaast ook niet het profetische toevluchtsoord zijn. De broeders van Christus zullen daarom hun weg moeten zien te vinden door dit labyrint van leugens. Maar let op! Er komt nog meer. Jezus was zelfs nog specifieker in zijn waarschuwing: Als iemand dan tegen jullie zegt: “Kijk! Hier is de Christus” of: “Daar!”, moeten jullie het niet geloven. Want er zullen valse christussen en valse profeten verschijnen, die grote tekenen en wonderen zullen doen in een poging zelfs de uitverkorenen te misleiden. Maar ik heb jullie van tevoren gewaarschuwd. Als mensen dus tegen jullie zeggen: “Kijk! Hij is in de woestijn”, ga er dan niet heen. En als ze zeggen: “Kijk! Hij is in de binnenkamers”, geloof het dan niet. (Mattheüs 24:23-26)

Op dit moment weten we nog niet precies wat deze valse profeten allemaal nog zullen gaan doen. Ook weten we op dit moment nog niet hoe ze ‘grote tekenen en wonderen’ zullen gaan verrichten. Tegelijkertijd beschikken we echter wel over de waarschuwing van Jezus en dat is goed genoeg. Maar waarom zal het voor de uitverkorenen dan onmogelijk zijn om door deze bedrieglijke wonderen te worden misleid? Simpel: omdat ze uiteindelijk het wonder der wonderen zullen gaan aanschouwen met hun eigen ogen. We hebben het dan over de manifestatie van Christus aan hen. Net zoals dat de Duivel Jehovah er niet van kon weerhouden om Jezus uit de dood op te wekken, en de demonen ook niet tussenbeide konden komen toen de opgewekte Christus in de loop van veertig dagen voordat hij naar de hemel opsteeg aan zijn discipelen verscheen, zo zullen ook de slang en zijn nageslacht niet in staat blijken te zijn om te kunnen voorkomen dat de Mensenzoon naast de uitverkorenen zal komen te staan om hen te bedienen. (Zie Lukas 12:37)

Jehovah zal Satan zelfs de kans geven om zijn grootse voornemen helemaal aan het eind der dagen te dwarsbomen, nadat de periode van roepen en kiezen tot een einde zal zijn gekomen – nadat het christelijke tijdperk zal zijn geëindigd. Dat is ook de reden waarom God het exacte aantal personen heeft onthuld dat in eendracht met Christus is geroepen: 144.000. En dat is ook de reden waarom God het aantal mensen heeft geopenbaard dat deel uitmaakt van het gezalfde overblijfsel en dat tijdens de parousia van Christus nog op aarde in leven zal zijn: 7.000.

Satan maakte ooit de hoogmoedige opmerking dat hij Gods zonen wel eventjes kon breken en hen er vervolgens toe zou kunnen aanzetten om God daarna ook nog te vervloeken. Hij is de beschuldiger die hen dag en nacht beschuldigt. Het enige wat hij dus maar hoeft te doen is één van de overgebleven 7.000 te misleiden of ervoor te zorgen dat één van hen ontrouw wordt aan God. Als Satan dat namelijk zou lukken dan betekent dit dus ook dat God op dat moment zou hebben gefaald met betrekking tot zijn voorgenomen 144.000.

Daarom focust de Bijbel zich ook vooral op de uiteindelijke confrontatie tussen de slang en het nageslacht van God. Staat u eens stil bij het feit dat Jehovah God zijn naam en reputatie zal toevertrouwen aan de getrouwheid van een paar duizend zondige mannen en vrouwen, die Hij van tevoren zal moeten onderwerpen aan een strenge tuchtiging. Ik zeg: wauw! Simpelweg, wauw! Wat een God! Wat een Grote Verlosser!