Dagtekst donderdag 8 februari 2024

Een mens geeft alles wat hij heeft in ruil voor zijn leven. — Job 2:4.

Volgens de Bijbel is de dood een vijand (1 Kor. 15:25, 26). De gedachte aan de dood kan je angstig maken, vooral als je ernstig ziek bent of als een dierbare gezondheidsproblemen heeft. Waarom zijn we bang voor de dood? Omdat Jehovah ons heeft geschapen met het verlangen eeuwig te leven (Pred. 3:11). Een gezonde angst voor de dood maakt dat je voorzichtig bent met je leven. Het kan je motiveren gezond te eten en genoeg te bewegen, zo nodig naar de dokter te gaan of medicijnen te gebruiken en je leven niet nodeloos in gevaar te brengen. Satan weet dat we ons leven koesteren. Hij beweert dat we alles, zelfs onze vriendschap met Jehovah, zouden opofferen om ons leven te redden (Job 2:5). Natuurlijk zit hij er helemaal naast. Maar omdat hij ‘het vermogen heeft om de dood te veroorzaken’, probeert hij onze natuurlijke angst voor de dood uit te buiten om ons zover te krijgen dat we Jehovah in de steek laten (Hebr. 2:14, 15). w22.06 18 ¶15-16

Wanneer iemand de macht heeft om vele anderen te beïnvloeden, is het voor die persoon een onweerstaanbare verleiding zijn om die macht te misbruiken, vooral als de Duivel erbij betrokken is. Het Wachttorengenootschap heeft een enorme macht over de levens van miljoenen christenen. Besturende Lichaam update 10Tijdens de zogenaamde pandemie terroriseerde het Besturende Lichaam op vakkundige wijze alle Jehovah’s Getuigen door middel van hun maandelijkse video-updates op JW-Broadcast, waarin ze onze angst voor de dood aan het uitbuiten waren door regelmatig het stijgende aantal ‘coronadoden’ om te roepen en door vervolgens het vaccinatieprogramma van de Verenigde Naties te promoten alsof het Jehovah Zelf was die de uitrol van de prikjes zou hebben aangestuurd als een soort verlossing voor de Jehovah’s Getuigen.

Nu steeds meer mensen zich bewust beginnen te worden van de kwade psyops (psychologische operaties) die Satans volgelingen op de wereld hebben geïnitieerd, waarbij we ook hebben gezien dat het Wachttorengenootschap hier volledig aan heeft meegewerkt, zien we nu dus ook dat het Besturende Lichaam net zoals veel andere instellingen druk bezig is om de aangerichte schade te beperken door middel van ‘damage control’. Dat verklaart ook meteen de opmerking van het Wachttorengenootschap in de bovenstaande dagtekst: “…zo nodig naar de dokter te gaan of medicijnen te gebruiken en je leven niet nodeloos in gevaar te brengen.” Begint u het ook te zien? De zogenaamde pandemie stelde iedereen voor een levensbedreigend scenario (leugen) en het Besturende Lichaam stuurde u vervolgens in de richting van de nodige medicijnen zodat u ‘in het land der levenden’ kon blijven wonen. En uiteraard zullen ze binnenkort, tijdens de grote verdrukking, nog veel meer soortgelijke ‘levensreddende instructies’ gaan verstrekken.

Hoewel ik van mening ben dat het nemen van het experimentele vaccin niet betekent dat daarmee ook gelijk iemands geloof wordt gecompromitteerd, onderstreepte de pandemie wel degelijk het onderliggende uitgangspunt van het argument dat door de Duivel wordt aangevoerd; namelijk dat een persoon alles zal doen in de hoop om de dood te vermijden, zelfs wanneer dit betekent dat iemand zichzelf moet laten injecteren met een experimenteel genveranderend elixer. Angst betreft een bijzonder krachtige emotie. En ook al was deze angst het verzinsel van een groep sluwe manipulatoren, in de praktijk bleek het wederom heel effectief te zijn geweest.

Ik vergeef het Wachttorengenootschap niet voor het feit dat ze Jehovah’s goedgelovige schapen hebben gemanipuleerd om zich te laten vaccineren. Sommigen van deze goedgelovige Jehovah’s Getuigen bevinden zich inmiddels niet langer meer in het ‘land der levenden’ omdat ze het zogenaamde medische advies van “de slaaf” hadden opgevolgd. Ook vergeef ik het Besturende Lichaam niet voor het feit dat ze een hele grote groep zielen zo ontzettend zwaar hebben misleid. We hebben het dan over een grote groep mensen waarover God de zorg heeft toevertrouwd aan de slaaf met betrekking tot wat ons in de nabije toekomst nog allemaal te wachten staat. Zoals hierboven al werd aangehaald beschikt het Wachttorengenootschap over een enorme macht over de levens van miljoenen mensen die naar het Wachttorengenootschap opkijken als de enige bron van geestelijke leiding op aarde. Het is hun verantwoordelijkheid om de waarheid te onderwijzen. De waarheid zelf is overigens helemaal niet zo gecompliceerd. Het is echter de warboel aan leugens die het zo ingewikkeld maakt. Wellicht vraagt u zich af waar ik het over heb.

Neem nou bijvoorbeeld eens de kwestie van het 666-merkteken van het beest. Wat is precies het merkteken van het beest? Stel deze vraag eens aan een willekeurige Jehovah’s Getuige en de kans is groot dat u op deze vraag een antwoord krijgt dat nergens op slaat. Dat komt omdat het Besturende Lichaam zichzelf evenals degenen die onder hun invloed staan, heeft misleid door te geloven dat iedereen op dit moment al zou zijn gemarkeerd voor de definitieve dood. Hoe absurd en onzinnig dat ook mag klinken, toch is dat wel de officiële leer van Jehovah’s aardse organisatie. Zo’n twintig jaar geleden publiceerde het Wachttorengenootschap een artikel over dit onderwerp. (KLIK HIER) Hoewel veel van wat er in dat artikel wordt gezegd waar is, kunnen we daarin aan de andere kant ook lezen wat de ‘getrouwe en beleidvolle’ slaaf te melden heeft over hoe de mensen het merkteken van het beest op dit moment al zouden hebben ontvangen:

Het merkteken, of dat zich figuurlijk gesproken nu aan de rechterhand of op het voorhoofd bevindt, is dus een symbool dat de drager identificeert als iemand die de beestachtige politieke stelsels van de wereld met aanbidding te vergelijken steun geeft. Zij die het merkteken hebben, geven aan „caesar” wat God toekomt (Lukas 20:25; Openbaring 13:4, 8; 14:1). Hoe? Door op aanbidding neerkomende eer te geven aan de politieke staat, zijn symbolen en zijn militaire macht, waarvan ze hoop en redding verwachten. Alle eventuele aanbidding die ze de ware God schenken, is slechts lippendienst.

Volgens het Wachttorengenootschap is er dus geen sprake van enige toekomstige vervulling. Er bestaat volgens het Wachttorengenootschap daarom ook geen enkele noodzaak om de mensen te waarschuwen. Van ieder mens die een vlag groet of die op een politieke partij stemt tijdens verkiezingen, of die in het leger dient, of blijkbaar zelfs van degenen die denken dat regeringen het recht hebben om gezondheidskwesties te dicteren, zou hun naam volgens het Wachttorengenootschap op dit moment al uit het Boek des Levens zijn geschrapt. De vraag waarom de Jehovah’s Getuigen door het Wachttorengenootschap alsnog worden aangespoord om door te gaan met prediken tot degenen die hun trouw al hebben gezworen aan Caesar en die daardoor al tot de eeuwige dood zouden zijn veroordeeld, is een compleet raadsel. Toch betreft dit slechts een voorproefje van de mate van absurditeit die we straks ook zullen mogen verwachten zodra het Wachttorengenootschap zal beginnen met het uitvaardigen van hun zogenaamde ‘levensreddende instructies’.

De mate van blindheid waaronder de Jehovah’s Getuigen momenteel gebukt gaan is in mijn optiek echt verbijsterend. In tegenstelling tot de ‘feel-good-sprookjes’ van het Wachttorengenootschap heeft Satan ons tot op heden nog steeds niet rechtstreeks bedreigd door ons voor de keuze te stellen om te worden gedood, tenzij we Jehovah zouden verloochenen. Maar houd uzelf niet voor de gek. Dat moment komt namelijk razendsnel dichterbij. Op een zekere dag zal het huidige, relatief vredige en veilige systeem waarin we ons op dit moment nog bevinden, ook wel bekend als de Westerse samenleving, compleet gaan instorten. We zitten trouwens op dit moment al midden in het proces van de afbraak. Dat afbraakproces vindt geleidelijk aan plaats. Ook al gaat het nu nog stap-voor-stap, zodra het omslagpunt eenmaal is bereikt zal het hele systeem van het ene op het andere moment compleet bezwijken. Hetgeen wat op dit moment razendsnel wordt afgebroken betreft het soevereine natiestatensysteem dat sinds het ‘Verdrag van Westfalen’ bestaat. Waar het uiteindelijk op neer zal komen is dat landen na de ineenstorting niet langer meer soeverein zullen zijn. En mocht u van mening zijn dat overheden nu al slecht zijn, wacht dan maar eens op het moment waarop er een communistische wereldregering zal zijn geïnstalleerd.

De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) van de Verenigde Naties is op dit moment al druk bezig met het lobbyen voor de absolute macht over elke burger op deze planeet terwijl ze tegelijkertijd ook vooruit proberen te lopen op de aankomende ‘ziekte X-pandemie’ die zij van plan zijn om op de wereld los te laten. De Bank of International Settlements (BIS), die de zogenaamde centrale bank der centrale banken is, staat nu al klaar om het hele huidige systeem in elkaar te laten storten zodat ze vervolgens alle landen, bedrijven en ook vrijwel elk huishouden failliet kunnen laten verklaren zodat ze daarna een digitale munt (CBDC) kunnen implementeren die hen in staat zal stellen om alle aankopen en verkopen binnen alle lagen van de economie volledig te controleren en te reguleren.

Indien u het ongelooflijke sprookje van het Wachttorengenootschap gelooft over het magische koninkrijk waarin het beest op dit moment al op de een of andere manier de gehele mensheid zou hebben gedwongen om ervoor neer te buigen en het sprookje dat Satan op dit moment al degenen ter dood zou hebben gebracht die weigeren om het beest of zijn magiër te aanbidden, waarbij het beest op de een of andere manier Jehovah’s aanbidders ervan zou hebben weerhouden om te kunnen kopen en te verkopen, dan zult u onvermijdelijk rekening moeten gaan houden met een enorme schok die u binnenkort nog te wachten staat. Het is namelijk niet alleen maar de beschaving die op de rand van de afgrond staat. De fantasiewereld van het Wachttorengenootschap staat daarnaast ook op het punt van instorten.

“Het werd hem toegestaan adem te geven aan het beeld van het wilde beest, zodat het beeld van het wilde beest niet alleen zou spreken maar er ook voor zou zorgen dat iedereen gedood wordt die weigert het beeld van het wilde beest te aanbidden. Het oefent dwang uit op alle mensen — de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven — om een merkteken op hun rechterhand of op hun voorhoofd te aanvaarden, zodat iemand alleen kan kopen of verkopen als hij het merkteken heeft: de naam van het wilde beest of het getal van zijn naam. Hier komt het aan op wijsheid: laat wie inzicht heeft, het getal berekenen van het wilde beest, want het is het getal van een mens. Zijn getal is 666.” (Openbaring 13:15-18)