Dagtekst woensdag 7 februari 2024

Volg degenen na die dankzij geloof en geduld de beloften erven. — Hebr. 6:12.

Hoewel je je niet met anderen moet vergelijken, kun je wel je voordeel doen met hun trouwe voorbeeld. Denk maar aan Jezus. Al was hij volmaakt, je kunt veel leren van zijn mooie eigenschappen en van wat hij deed (1 Petr. 2:21). Als je je best doet zijn voorbeeld zo goed mogelijk te volgen, word je een betere aanbidder van Jehovah. In Gods Woord vind je het voorbeeld van veel trouwe mannen en vrouwen die je kunt navolgen ook al waren ze onvolmaakt. Denk aan David. Jehovah noemde hem een man naar zijn hart (Hand. 13:22). Maar David maakte ernstige fouten. Toch is hij een goed voorbeeld voor ons. Waarom? Omdat hij zijn fouten niet probeerde goed te praten. Hij nam de krachtige raad die hij kreeg juist ter harte en had oprecht spijt van wat hij had gedaan. Om die reden vergaf Jehovah hem (Ps. 51:3, 4, 10-12). w22.04 13 ¶11-12

Wanneer we het dan toch hebben over de ernstige fouten van David: het eerste wat in de meeste mensen opkomt is zijn overspelige escapade met Bathseba, wat ertoe leidde dat David haar man liet vermoorden om zodoende haar zwangerschap te verdoezelen. Maar hoe ernstig die daad ook was, de natie zelf werd er niet rechtstreeks door getroffen. Hetzelfde kan overigens niet worden gezegd over nog een andere “ernstige fout” van David. Die andere ernstige fout leidde er namelijk toe dat Jehovah een plaag ontketende waarbij 70.000 van Davids landgenoten om het leven kwamen. Ik doel hier natuurlijk op de uiterst onverstandige volkstelling die David ondernam.

Joab probeerde de koning er nog van te weerhouden om het volk van Israël te tellen, echter had David de overhand in deze kwestie. Maar waarom deed David dit eigenlijk? 1 Kronieken 21:1 geeft ons enig inzicht. Er staat daar geschreven: Toen keerde Satan zich tegen Israël en hij zette David ertoe aan Israël te tellen. Het is mij niet duidelijk waarom het destijds verkeerd was om een volkstelling in Israël te houden. In andere periodes werden er namelijk wel soortgelijke volkstellingen gehouden. Hoe dan ook, Satan wist in ieder geval dat het verkeerd was en dat was ook de reden waarom hij David te slim af was en de koning beïnvloedde om op een manier te handelen die Jehovah’s oordeel tegen Israël zou uitlokken. En na verloop van tijd besefte ook David zijn eigen fout en hij gaf dit ook toe: Maar Davids hart werd gekweld door schuldgevoel nadat hij het volk had geteld. Toen zei David tegen Jehovah: ‘Ik heb ernstig gezondigd door dit te doen. Jehovah, vergeef uw dienaar alstublieft, want ik heb een grote fout gemaakt. (2 Samuël 24:10)

Jehovah’s antwoord kwam de volgende dag. De profeet Gad presenteerde aan David drie opties die allemaal even onaantrekkelijk waren: zeven jaar hongersnood, drie maanden lang vluchten voor de vijanden van Israël, of drie dagen van zware pestilentie. David koos uiteindelijk voor de drie dagen en zei: Ik weet me geen raad. Laat ons alsjeblieft in handen van Jehovah vallen, want hij is heel barmhartig, maar laat me niet in de handen van mensen vallen. (2 Samuël 24:14) De plaag kwam pas tot een einde toen David een altaar bouwde en daarop offers bracht.

Op vergelijkbare wijze heeft Satan ook de leiding van het Wachttorengenootschap overtroffen en hen ertoe aangezet om een zeer gevaarlijk vaccin te promoten. Nog niet zo heel erg lang geleden nam het Wachttorengenootschap een openlijk kritisch standpunt in met betrekking tot alle vaccinaties, waarbij dit soort procedures door het genootschap werden afgeschilderd als iets duivels. Echter zagen we tijdens de zogenaamde Covid-pandemie dat het Besturende Lichaam ineens ijverige promotors werden van het universele vaccinatieprogramma van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO), dat onderdeel is van de Verenigde Naties (wilde beest) en dat tevens voor een groot deel wordt gefinancierd door lieden zoals Bill Gates. Hier leest u een fragment uit een eerder artikel dat in 2021 op de e-watchman website werd gepubliceerd:

Het lijkt ook helemaal niet vergezocht dat Satan het Besturende Lichaam ertoe heeft aangezet om Jehovah’s Getuigen het bevel te geven zich te laten vaccineren zodat zij toestemming hebben om een Koninkrijkszaal te mogen betreden, dat wil zeggen, ervan uitgaande dat het testprogramma succesvol blijkt en wereldwijd volledig wordt uitgerold. Het lijkt op het eerste oog de meest verstandige keuze, aangezien de Covid-pestilentie heeft geresulteerd in de dood van honderdduizenden mensen. (In werkelijkheid zijn veel van de sterfgevallen die aan Covid worden toegeschreven, te wijten aan de dodelijke selectie van behandelmethoden die door ziekenhuizen worden toegepast, evenals het feit dat er een verbod is ingevoerd op het voorschrijven en toepassen van bekende alternatieve medicatie en behandelmethodes.)

Maar zoals in het geval van Davids rampzalige volkstelling, waarbij het blijkbaar ging om een telling van zijn strijdkrachten in plaats van dat het ging om een telling van de algemene bevolking, welk recht heeft het Besturende Lichaam dan om extra voorwaarden te stellen aan degenen die willen voldoen aan de geboden die staan opgetekend in de Bijbel?

De satanische aard van het mandaat van het Wachttorengenootschap zou direct moeten opvallen, in die zin dat het volledig in lijn ligt met het algehele vaccinatieprogramma van de Verenigde Naties, waar al lang vóór de covid-pandemie aan werd gewerkt. Onder het mom van het gehoorzamen van Caesar en onder het mom van het redden van levens, heeft het Wachttorengenootschap de hele organisatie onderworpen aan een gevaarlijke, niet-geteste, zeer experimentele medische procedure die erin heeft geresulteerd dat er honderdduizenden mensen over de hele wereld aan overlijden of waardoor hun lichamelijke gezondheid ernstig wordt aangetast.

Waarom is deze vaccinatie dan verplicht? Niemand kan een logisch antwoord geven op de vraag waarom gevaccineerde personen beschermd dienen te worden tegen ongevaccineerde personen. Waarom wordt natuurlijke immuniteit buiten beschouwing gelaten, waarvan wetenschappelijk is bewezen dat het minstens een dozijn keer effectiever is dan het zogenaamde vaccin? Waarom worden jonge mensen en zelfs kinderen en baby’s geïnjecteerd met een serum dat voor hen veel dodelijker blijkt te zijn dan het virus zelf? Niemand geeft ooit antwoord op al deze vragen. Het gaat hier dan ook om niets minder dan pure tirannie. Neem nu je prik of accepteer anders je straf. En het Besturende Lichaam heeft laten zien dat ze hetzelfde pad bewandelen als de tirannen.

Het is niet uitgesloten dat de 70.000 doden die het gevolg waren van Davids dwaasheid een daadwerkelijke vervulling zou kunnen hebben onder de Jehovah’s Getuigen in onze tijd. Uiteraard zal dit niet in een periode van slechts drie dagen gaan plaatsvinden, echter weet niemand op dit moment al wat de effecten zullen zijn op de langere termijn.

Kan het Besturende Lichaam, terwijl ze in de bovenstaande dagtekst David prijzen omdat hij zijn fouten niet probeerde goed te praten, dan niet op een vergelijkbare wijze berouw tonen? Het is immers inmiddels bekend dat het vaccin noch veilig, noch effectief blijkt te zijn. Ondanks alle doofpotaffaires in de media en ondanks alle pogingen om op tirannieke wijze de deskundigen die de waarheid over de prikjes vertellen te censureren en te de-platformen, heeft de waarheid uiteindelijk toch gezegevierd. De vaccins bieden helemaal geen immuniteit. Het is een feit dat miljoenen mensen die de zogenaamde vaccins hebben laten inspuiten, later alsnog COVID-19 hebben opgelopen. Het is daarnaast ook een feit dat de vaccinaties niet kunnen voorkomen dat de ene persoon de andere persoon kan besmetten. Verder hebben in de eerste plaats ook nog miljoenen mensen wereldwijd allerlei bijwerkingen ondervonden van deze injecties en er zijn daarnaast ook nog ontelbare aantallen gevaccineerde personen overleden. Zal het Besturende Lichaam dezelfde nederigheid gaan tonen als David door openlijk hun zonde voor God te belijden en door zich te verontschuldigen ten overstaan van alle Jehovah’s Getuigen voor het op onverstandige wijze promoten van deze zogenaamde vaccins waarbij ze hebben beweerd dat deze gifspuitjes die notabene rechtstreeks door het Pentagon werden ontwikkeld, een voorziening zouden zijn geweest van Jehovah God zelf?

Het is overigens opmerkelijk dat de drie opties die Jehovah aan David presenteerde oorlog, hongersnood en pestilentie inhielden – hetzelfde als drie van de vier ruiters van de Apocalyps die binnenkort op de mensheid zullen worden losgelaten. Laat hij die oren heeft, horen.

https://www.zerohedge.com/medical/mrna-covid-19-vaccines-caused-more-deaths-saved-study