Dagtekst maandag 5 februari 2024

Ik zag ook de heilige stad, het Nieuwe Jeruzalem. — Openb. 21:2.

In Openbaring 21 worden de 144.000 vergeleken met een prachtige stad die ‘het Nieuwe Jeruzalem’ wordt genoemd. De stad heeft 12 fundamentstenen met daarop ‘de 12 namen van de 12 apostelen van het Lam’ (Openb. 21:10-14; Ef. 2:20). Deze symbolische stad ziet er heel anders uit dan welke stad maar ook. Het is een perfecte kubus met straten van zuiver goud, 12 poorten van elk een parel, en muren en fundamenten die versierd zijn met edelstenen (Openb. 21:15-21). Toch lijkt er iets te ontbreken. Johannes zegt: ‘Ik zag daarin geen tempel.’ Maar hij vervolgt: ‘Jehovah God, de Almachtige, is haar tempel, net als het Lam. En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om op haar te schijnen, want de glorie van God verlichtte haar en het Lam was haar lamp’ (Openb. 21:22, 23). Degenen die samen het Nieuwe Jeruzalem vormen zullen directe toegang tot Jehovah hebben (Hebr. 7:27; Openb. 22:3, 4). w22.05 17-18 ¶14-15

Voor iemand die is opgegroeid op het platteland, kan het ontzagwekkend of overweldigend lijken wanneer die persoon voor de eerste keer naar een moderne grote stad gaat en daar de enorme wolkenkrabbers en torens ziet. Of stelt u zich eens voor dat een stel boeren uit de Europese middeleeuwen naar een stad zouden reizen en vervolgens een enorme kathedraal zouden betreden, zoals bijvoorbeeld de Notre Dame of een van de andere grote gotische kathedralen. Waarschijnlijk zouden ze op dat moment het gevoel hebben gehad dat ze in de aanwezigheid van God waren.

De symbolische stad van God is echter nog vele malen indrukwekkender. Deze stad is namelijk zo groot als een heel land en heeft torenhoge muren van maar liefst 60 meter hoog. En vergeet trouwens materialen zoals bakstenen, hout en gebeitelde blokken steen; de stad van God is namelijk gebouwd van buitenaardse materialen, zoals de kristalheldere jaspissteen. De hoofdstraat van de stad van God is gemaakt van zuiver goud. Iedere afzonderlijke funderingssteen is versierd met verschillende edelstenen en de namen van de twaalf apostelen staan erin gegraveerd. De stad van God beschikt ook nog over twaalf poorten. Drie poorten die gigantische parels zijn aan elke zijde. Elke ingang wordt bewaakt door twaalf engelen die de wacht houden, vergelijkbaar met de Hof van Eden. Elke poort heeft de naam van één van de twaalf stammen van Israël, behalve dan dat we ons niet moeten voorstellen dat dit de letterlijke stammen zijn, maar eerder de symbolische twaalf stammen van twaalfduizend geestelijke Joden die samen met Christus op de berg Sion staan.

De troon van God en het Lam bevinden zich in de met juwelen versierde stad. De heerlijkheid van Jehovah zorgt daar voor de verlichting. Degenen die overwinnen zullen Jehovah’s aangezicht zien. Dit is wat Openbaring 22:3-5 zegt: De troon van God en van het Lam zal in de stad staan. Zijn slaven zullen heilige dienst voor hem doen. Ze zullen zijn gezicht zien en zijn naam zal op hun voorhoofd staan. Ook zal er geen nacht meer zijn. Ze hebben geen licht nodig van lamp of zon, want Jehovah God zal hen verlichten. Ze zullen als koningen regeren voor altijd en eeuwig.”

Het hebben van de naam van God op hun voorhoofd betekent dat Jehovah hen met het bloed van zijn Zoon van de aarde heeft gekocht. Openbaring 14:1 beeldt hetzelfde af en onthult dat bij 144.000 de naam van Jehovah en Christus op hun voorhoofd geschreven staat: Toen keek ik en zag het Lam op de berg Sion staan, en met hem 144.000. Op hun voorhoofd stonden zijn naam en de naam van zijn Vader geschreven.

Wanneer komt deze heilige stad dan eigenlijk uit de hemel neerdalen? Is dat vóór of ná Armageddon? Het antwoord luidt: vóór Armageddon. Hoe kunnen we dit zeker weten? Omdat wanneer het Koninkrijk compleet is en het zijn domein over de hele wereld uitbreidt, de goddelozen van Satans wereld op dat moment nog steeds op aarde zullen zijn. Nogmaals: hoe weten we dat? De Schrift openbaart dat alleen de heiligen de stad zullen binnengaan en dat het licht van de schitterende stad enkel en alleen op de rechtvaardigen zal schijnen. De rest zal worden buitengesloten. Het laatste vers van het 21ste hoofdstuk zegt: Maar alles wat verontreinigd is en iedereen die doet wat walgelijk en bedrieglijk is, zal er absoluut niet binnengaan. Alleen zij die opgeschreven zijn in de boekrol van het leven van het Lam zullen er binnengaan.

Openbaring 22:14-15 bevestigt dit ook: Gelukkig zijn zij die hun gewaden wassen, zodat ze het recht krijgen om naar de levensbomen te gaan en ze toegang tot de stad krijgen via haar poorten. Buiten zijn de honden, zij die aan spiritisme doen, de seksueel immorele mensen, de moordenaars, de afgodenaanbidders en iedereen die graag liegt en bedriegt.

Degenen die de autoriteit krijgen om naar de levensbomen te gaan, verwerven het ware geestelijke paradijs.

Persoonlijk ontmoette ik ooit de songwriter die het lied “Beautiful City” zingt. Hij was 25 jaar geleden een koffiehuiszanger in Toronto. Zijn achtergrondzangeres was toen de secretaresse van mijn vrouw.