Dagtekst zondag 28 januari 2024

Hebben jullie niet gelezen? — Matth. 12:3.

Jezus gebruikte de vraag ‘Hebben jullie niet gelezen?’ om bloot te leggen dat de farizeeën Gods Woord met een verkeerde instelling lazen (Matth. 12:1-7). De farizeeën beweerden dat de discipelen van Jezus de sabbatswet hadden overtreden. Jezus reageerde daarop met twee voorbeelden uit Gods Woord en citeerde een vers uit Hosea om aan te tonen dat ze niet hadden begrepen waar het in de sabbatswet om ging en dat ze onbarmhartig waren. Hoe komt het dat ze niet waren gevormd door wat ze in Gods Woord lazen? Omdat ze het lazen met een kritische en trotse kijk. Door die houding misten ze bij het lezen het punt waar het om ging (Matth. 23:23; Joh. 5:39, 40). In Mattheüs 19:4-6 stelde Jezus de farizeeën dezelfde vraag: ‘Hebben jullie niet gelezen?’ Hoewel ze het scheppingsverslag wel hadden gelezen, zagen ze over het hoofd wat het liet uitkomen over Gods kijk op het huwelijk. Jezus’ woorden laten zien dat je de Bijbel moet lezen met de juiste instelling. Wees in tegenstelling tot de farizeeën nederig en leergierig. w23.02 12 ¶12-13

Geachte Besturende Lichaam van Jehovah’s Getuigen. Ik heb een vraag voor u: Hebben jullie de profetie van Jesaja niet gelezen? Het antwoord op die vraag luidt natuurlijk nee; althans niet met verstand. Ik heb de beide delen van uw commentaar op Jesaja gelezen en het is mij volstrekt duidelijk dat de woorden van de profeet in het 29ste hoofdstuk aan jullie gericht zijn. Elk visioen wordt voor jullie als de woorden van een verzegeld boek. Wanneer men het aan iemand geeft die kan lezen en zegt: ‘Lees dit alsjeblieft voor’, zal hij zeggen: ‘Dat kan ik niet, want het is verzegeld.’ En als men het boek aan iemand geeft die niet kan lezen en zegt: ‘Lees dit alsjeblieft’, zal hij zeggen: ‘Maar ik kan niet lezen.’ (Jesaja 29:11-12)

Hebben jullie dan niet gelezen wat Jehovah heeft gezegd? Dit volk nadert mij met hun mond en ze eren mij met hun lippen, maar hun hart is ver van mij. Hun ontzag voor mij is gebaseerd op de voorschriften van mensen, die hun zijn aangeleerd. Daarom ben ik degene die opnieuw wonderbaarlijke dingen zal doen met dit volk, het ene wonder na het andere. De wijsheid van hun wijzen zal vergaan en het verstand van hun verstandige mannen zal verborgen worden.” (Jesaja 29:13,14)

“Dit volk nadert mij met hun mond.” Wie zou ‘dit volk’ toch kunnen zijn? Zijn het dan niet de Jehovah’s Getuigen die de naam van Jehovah publiekelijk loven en er prat op gaan dat ze ‘zuivere aanbidders’ zijn? En wanneer we lezen dat God vastbesloten is door te verklaren dat Hij “opnieuw wonderbaarlijke dingen zal doen met dit volk”, is dat dan niet een hele goede zaak? Of zouden we dan maar moeten aannemen dat Jehovah “het ene wonder na het andere” gaat realiseren met een volk dat Jehovah God helemaal niet eens kent? En aangezien het Besturende Lichaam zich er voortdurend op beroemt dat ze een getrouwe en beleidvolle slaaf zijn, is het dan niet juist het verstand en de wijsheid van deze beleidvolle mannen die zal vergaan zodra de dag van Jehovah aanbreekt op een wijze die jullie niet hebben begrepen?

Hebben jullie het dan niet gelezen? Alleen door angst zullen ze begrijpen wat ze hebben gehoord.” (Jesaja 28:19b) Wanneer we weten dat het verstand van de beleidvolle slaaf verborgen zal worden en dat alleen angst ervoor zal kunnen gaan zorgen dat jullie zullen gaan begrijpen wat jullie hebben gehoord, is dat dan ook niet een hele goede zaak? Jullie willen het toch wel begrijpen, of niet soms? Ik heb echt mijn uiterste best gedaan om jullie enig inzicht aan te reiken, maar helaas mocht het allemaal niet baten.

Op de website JW.org werden onlangs twee vragen gesteld: Is een nieuwe wereldoorlog onvermijdelijk? — Wat zegt de Bijbel? Uw antwoord is behoorlijk slim geformuleerd:

De Bijbel heeft geen van de oorlogen die in deze tijd plaatsvinden specifiek voorspeld.

Er wordt verder niet bij vermeld dat de Eerste Wereldoorlog de specifieke oorlog zou zijn die in de Bijbel wordt genoemd, ook al wordt dit wel degelijk door jullie geïmpliceerd. En toch is het een feit dat er vandaag de dag op deze aarde niet één persoon meer rondloopt die persoonlijk een getuige is geweest van die Eerste Wereldoorlog.

Inderdaad…Hebben jullie dan niet gelezen wat Jezus zei? Zo weten jullie ook, als jullie al die dingen zien, dat hij voor de deur staat. Willen jullie dan beweren dat jullie ook echt “al die dingen” hebben gezien? De waarheid is dat jullie helemaal niets hebben gezien. Hebben jullie het dan niet gelezen? Dit zegt de Soevereine Heer Jehovah: ‘Wee de dwaze profeten, die hun eigen geest volgen terwijl ze niets hebben gezien! (Ezechiël 13:3)

Als Jehovah’s wachter is het mijn gezworen plicht om u te informeren dat een nieuwe wereldoorlog onvermijdelijk is. Hebben jullie het dan niet gelezen? De Soevereine Heer Jehovah zegt daarom: “Ik zal krachtige stormwinden laten losbarsten in mijn woede, stortregens in mijn boosheid en hagelstenen in verwoestende razernij. De muur die jullie met witkalk hebben bepleisterd, zal ik afbreken en met de grond gelijkmaken. Het fundament zal bloot komen te liggen. Jullie zullen in de stad omkomen als ze valt. Jullie zullen moeten weten dat ik Jehovah ben.” (Ezechiël 13:13,14)