Dagtekst zondag 21 januari 2024

Wie haar [wijsheid] goed vasthoudt, is gelukkig te prijzen. — Spr. 3:18.

De Bijbel geeft dit nuttige advies: ‘Voer je oorlog met deskundige leiding, met veel raadgevers behaal je succes’ (Spr. 24:6, vtn.). Hoe kan dat principe je helpen succes te hebben in de prediking? Probeer de dingen niet op je eigen manier te doen maar volg de gegeven suggesties op. Op de vergaderingen krijg je deskundige leiding. Met Bijbelse lezingen en presentaties geven ervaren raadgevers je daar opleiding. Daarnaast biedt Jehovah’s organisatie publicaties en video’s die mensen helpen de Bijbel te begrijpen. Wat zijn we dankbaar voor de goede adviezen die we in Gods Woord vinden! Waar zouden we zijn zonder die wijsheid? Neem je dus voor Jehovah’s wijze raad altijd op te volgen (Spr. 3:13-17). w22.10 23 ¶18-19

Er schuilt wijsheid in het luisteren naar de raad van ervaren ouderen. Het valt niet te ontkennen dat het Wachttorengenootschap heeft gezorgd voor training en de noodzakelijke hulpmiddelen, maar ook voor aanmoediging en leiding om Jehovah’s Getuigen in staat te stellen hun bediening volledig te volbrengen. Is daar dan ook alles mee gezegd? Wat gebeurt er eigenlijk zodra het goede nieuws over de hele wereld wordt gepredikt in de mate die de Heer noodzakelijk acht? Welnu, de meeste Jehovah’s Getuigen zullen die vraag door middel van twee woorden beantwoorden: “Het einde.” Dat komt omdat Jezus voorzei dat éérst het goede nieuws gepredikt zal worden en dat daarna pas het einde zal komen. Maar wat is dan het einde? Betekent dit het einde van de wereld? Welnee. Het betekent de tijd van het einde. Het einde van het tijdperk of het besluit van het samenstel zoals sommige vertalingen het verwoorden. Het besluit betreft de periode nadat het predikings-, onderwijs- en discipelenmaakwerk zal zijn afgerond.

Maar waarom zijn de Jehovah’s Getuigen zich hier niet van bewust? Dit komt omdat het Wachttorengenootschap leert dat de periode van het besluit begon in het jaar 1914 en al 110 jaar aan de gang is! In tegenstelling tot wat Jezus zei, namelijk dat het goede nieuws éérst gepredikt moet worden, beweert het Wachttorengenootschap dat het goede nieuws tijdens de laatste dagen wordt gepredikt. Dit vormt dan ook een probleem. Het is een probleem omdat het een enorm struikelblok opwerpt. Als om de kwestie te benadrukken hebben ze op JW.org een voorpagina-artikel gepubliceerd waarin de vraag wordt gesteld: “Is een nieuwe wereldoorlog onvermijdelijk? – Wat zegt de Bijbel?” Dus de vraag is inderdaad: wat heeft de Bijbel hier dan over te zeggen? Het Wachttorengenootschap doet in het betreffende artikel de volgende bewering:

De Bijbel heeft geen van de oorlogen die in deze tijd plaatsvinden specifiek voorspeld. Wel heeft de Bijbel een tijd voorspeld waarin er veel oorlogen zouden plaatsvinden die ‘de vrede van de aarde wegnemen.”

Is u de sluwe manier van formuleren ook opgevallen? “De Bijbel heeft geen van de oorlogen die in deze tijd plaatsvinden specifiek voorspeld” kan door degenen die er niet bekend mee zijn, verkeerd worden begrepen. Wat het Wachttorengenootschap impliceert is dat de Bijbel wel degelijk een specifieke oorlog voorspelt en dat dit de Eerste Wereldoorlog was. U weet wel. Die oorlog uit het verre verleden die niemand vandaag de dag persoonlijk heeft meegemaakt. Hoewel het artikel van het Wachttorengenootschap het niet letterlijk zegt, dient de boodschap toch duidelijk te zijn: een nieuwe wereldoorlog is onvermijdelijk, ondanks het feit dat het Wachttorengenootschap tegelijkertijd beweert dat alle dingen die in de Bijbel werden voorspeld en die het begin van het einde markeren door middel van oorlog, hongersnood en pestilentie, al lang geleden zouden hebben plaatsgevonden. De getrouwe wijze slaaf, Jehovah’s aardse woordvoerder, heeft de Jehovah’s Getuigen ervan verzekerd dat er in de toekomst niet nog een wereldoorlog zal gaan uitbreken.

En zo is de weg vrijgemaakt voor de vervulling van Jesaja 29:14b, waar staat: “De wijsheid van hun wijzen zal vergaan en het verstand van hun verstandige mannen zal verborgen worden.” Wat zullen de verstandige mannen van Warwick mogelijk nog te zeggen hebben zodra de wereld in een oorlog wordt gestort die de voorgaande twee wereldoorlogen compleet zal doen verbleken? De profeten die onwaarheid hebben geprofeteerd zullen verantwoording moeten gaan afleggen voor hun dwaling. Het is simpelweg onvermijdelijk.