Dagtekst zaterdag 20 januari 2024

Nog even en er zijn geen slechte mensen meer. — Ps. 37:10.

Koning David schreef onder inspiratie hoe het leven zou zijn als een toekomstige wijze en trouwe koning op de troon zou zitten (Ps. 37:10, 11, 29). We lezen Psalm 37:11 vaak aan anderen voor als we het over het toekomstige paradijs hebben. En dat is terecht, want Jezus citeerde dat vers in zijn Bergrede, waaruit blijkt dat er een toekomstige vervulling zal zijn (Matth. 5:5). Maar Davids woorden maakten ook duidelijk hoe het leven in de tijd van koning Salomo zou zijn. Tijdens Salomo’s regering genoot Gods volk vrede en voorspoed ‘in een land dat overvloeide van melk en honing’. God had gezegd wat hij zou doen als ze zich zouden houden aan zijn voorschriften: ‘Ik zal vrede in het land brengen, en jullie zullen kunnen slapen zonder dat je voor iemand bang hoeft te zijn’ (Lev. 20:24; 26:3, 6). Die beloften kwamen uit tijdens de regering van Salomo (1 Kron. 22:9; 29:26-28). De woorden in Psalm 37:10, 11, 29 zijn in het verleden in vervulling gegaan en zullen ook in de toekomst in vervulling gaan. w22.12 10 ¶8

Koning Salomo, die de meeste Spreuken en andere boeken schreef die onderdeel uitmaken van de Bijbel, werd op een gegeven moment een afvallige. Hij bouwde Jehovah’s tempel, maar later bouwde hij ook tempels voor zijn vele demonenaanbiddende vrouwen. Jehovah waarschuwde hem zelfs specifiek om niet veel vrouwen voor zichzelf te nemen. Salomo, die naar verluidt de meest wijze man van zijn tijd was, besloot om niet naar God te luisteren. Als gevolg van Salomo’s afvalligheid werd Israël letterlijk verscheurd. Er volgde een burgeroorlog. Broeders doodden broeders, allemaal omdat de koning van Jehovah’s aardse organisatie goddeloos handelde. Ondanks al zijn rijkdom en wijsheid werd Salomo toch een dwaas. Hij werd de persoon over wie hij zelf schreef in Prediker 4:13: Beter is een arm maar wijs kind dan een oude maar dwaze koning die niet meer wil luisteren naar een waarschuwing.

Hoewel geen enkel individu met Salomo te vergelijken is, bevindt het Wachttorengenootschap zich wel degelijk in een vergelijkbare positie. Het Wachttorengenootschap heeft heel veel geschreven over de uitleg van de Bijbel en heeft blijk gegeven van goddelijke wijsheid en inzicht. Net zoals Salomo heeft het Wachttorengenootschap zich ook beziggehouden met grote bouwprojecten, zowel van fysieke als van geestelijke aard. Er was een hele lange tijd sprake van vrede gedurende de periode dat Salomo regeerde, totdat Jehovah tegenstanders tegen hem liet opstaan, nadat hij afvallig was geworden. Ook al beweren de profeten van Bethel dat de vrede in het jaar 1914 van de aarde was weggenomen, genieten wij in werkelijkheid nog steeds van een langere periode van relatieve vrede. We zouden de recente liquidatie van het Wachttorengenootschap door Rusland kunnen beschouwen als de moderne tegenhanger van de tegenstanders die Jehovah tegen zijn afvallige koning heeft laten opstaan. Net als Salomo schept ook het Besturende Lichaam erover op dat ze getrouw en wijs zijn. En daarnaast leven de hoge heren binnen het Wachttorengenootschap ook beslist als koningen ten koste van hun eigen onderdanen, net zoals Salomo deed.

Wanneer we het hebben over een situatie waarbij er geen goddelozen oftewel slechte mensen meer zullen zijn, dan weten Jehovah’s Getuigen ook als geen ander dat het oordeel begint bij het huis van God. En nee, in tegenstelling tot de uitgebreide mythe van het genootschap, begon het oordeel dus niet in 1918 of wanneer dan ook. Het oordeel zal pas gaan beginnen zodra de Mensenzoon arriveert als een dief in de nacht om de aangestelde slaven van zijn huisgezin te oordelen. Zoals Jezus al van tevoren had voorspeld, zullen sommigen van deze slaven beoordeeld worden als getrouw, ondanks het feit dat ze uit onwetendheid niet de wil van hun meester hadden uitgevoerd. Andere slaven zullen daarentegen door Jezus worden veroordeeld als opzettelijk slecht. De veroordeelde slaven zullen na hun oordeel echter niet onmiddellijk worden geëxecuteerd. Ze zullen éérst uit het huis van de meester worden verwijderd. Ze zullen in de buitenste duisternis worden geworpen, wetende dat de eeuwige dood voor hen in het verschiet ligt. Zoals Jezus zei: Daar zullen ze jammeren en knarsetanden.” We hoeven onszelf dan ook niet af te vragen of de slechte slaven hun voormalige broeders zullen gaan vervolgen. Dat is namelijk sowieso hoe het zal gaan eindigen.

Jezus stuurde Judas weg tijdens de Paschaviering. En wat deed Judas vervolgens? Onder de macht van de goddeloze ging Judas onmiddellijk naar de vijanden van Jezus toe om hen naar de plek te leiden waarvan hij wist dat Jezus zich daar met zijn trouwe apostelen zou bevinden. En het was nacht. Net zoals Judas kent de slechte slaaf ook degenen die beweren gezalfd te zijn. Het Wachttorengenootschap houdt letterlijk de namen en adressen bij van iedereen die aan de Gedachtenisviering deelneemt. (Wellicht zouden degenen die beweren dat iedereen zou moeten deelnemen aan de symbolen hun standpunt willen heroverwegen.) We kunnen er zeker van zijn dat de Judas-factie de autoriteiten op de een of andere manier naar hen toe zullen leiden. Er staat in Judas zelfs over hen geschreven: Wee hun! Want ze hebben de weg van Kaïn gevolgd en zijn voor een beloning halsoverkop het slechte pad van Bi̱leam opgegaan, en net als Korach zijn ze vanwege hun opstandige gepraat vergaan. Deze mensen, die aanwezig zijn op jullie liefdemaaltijden, zijn onder water verborgen rotsen, herders die schaamteloos alleen voor zichzelf zorgen. Waterloze wolken zijn het die door de wind heen en weer gedreven worden, bomen zonder vruchten in de late herfst, die tweemaal zijn afgestorven en die ontworteld zijn, woeste golven van de zee die hun eigen schande opschuimen, sterren zonder vaste baan, waarvoor de diepste duisternis voor eeuwig is weggelegd.” (Judas 1:11-13)

“De weg van Kaïn” betekent broedermoord. Jehovah sprak meer dan eens met Bileam. Niettemin bedacht de profeet een sluw plan waarmee hij probeerde om Jehovah ertoe te brengen zijn eigen volk te vernietigen. Korach probeerde dezelfde mate van autoriteit te bemachtigen als Mozes had, net zoals de Judasachtige ‘mens van wetteloosheid’ zal proberen om aan zichzelf de autoriteit van Christus toe te eigenen. De donkerste duisternis is gereserveerd voor degenen die zich tijdens zijn parousia tegen de Mensenzoon zullen verzetten en die op een verraderlijke wijze de uitverkorenen, de broeders van Christus, zullen gaan verraden.