Dagtekst zaterdag 13 januari 2024

Iemand die betrouwbaar is kan iets vertrouwelijk houden. — Spr. 11:13.

Een betrouwbaar persoon probeert zijn beloften na te komen en vertelt de waarheid (Ps. 15:4). Mensen weten dat ze op hem kunnen rekenen. Natuurlijk wil je graag zo iemand voor je broeders en zusters zijn. Je kunt mensen niet dwingen je te vertrouwen. Vertrouwen moet je verdienen. Het is te vergelijken met geld. Je moet er hard voor werken maar bent het zo weer kwijt. Jehovah heeft zeker je vertrouwen verdiend. ‘Alles wat hij doet is betrouwbaar’ (Ps. 33:4). En hij verwacht dat we hem navolgen (Ef. 5:1). Wat zijn we Jehovah dankbaar dat hij ons heeft getrokken tot een familie van lieve, betrouwbare broeders en zusters! Elk van ons heeft de verantwoordelijkheid het vertrouwen van broeders en zusters te verdienen. Als je blijft werken aan liefde, nederigheid, inzicht, eerlijkheid en zelfbeheersing, draag je bij aan een sfeer van vertrouwen in de gemeente. Volg dus onze God, Jehovah, na en blijf bewijzen dat je betrouwbaar bent. w22.09 8 ¶1-2; 13 ¶17

De meeste Jehovah’s Getuigen die ik persoonlijk in mijn leven heb gekend, waren volkomen betrouwbare mensen. Ik zou zelfs durven stellen dat de individuele leden die behoren tot het leiderschap van het Wachttorengenootschap ook betrouwbaar zijn, althans, in hun privéleven dan. Het probleem m.b.t. onbetrouwbaarheid ontstaat eigenlijk pas vanwege het feit dat zij als collectief of als organisatie, hun vertrouwen hebben gesteld in bedrog en leugens. Dit is overigens wat Jehovah verklaarde in het dertigste hoofdstuk van Jesaja, waarvan de context te maken heeft met de Tweede Komst van Christus: Omdat jullie dit woord verwerpen en jullie vertrouwen op leugens en bedrog en daarop steunen, zal deze overtreding voor jullie zijn als een beschadigde muur, als een uitpuilende hoge muur die op het punt staat in te storten. Hij zal plotseling en onverwacht vallen. Hij zal stukgeslagen worden als een grote pottenbakkerskruik en zo volledig verbrijzeld worden dat er nog geen scherf van overblijft waarmee je vuur uit de haard kunt halen of water uit een plas kunt scheppen.” (Jesaja 30:12-14)

Ik wil in dit artikel niet echt dieper op dit punt ingaan, maar de 1914-eschatologie van het Wachttorengenootschap betreft de ‘fout’ die Jehovah vergelijkt met een “uitpuilende hoge muur die op het punt staat in te storten”. Maar hoe zal deze muur dan “plotseling en onverwacht vallen”? Dit zal gaan gebeuren zodra de ruiters van de Apocalyps op de aarde worden losgelaten. Kort samengevat: alle zaken waarover het Wachttorengenootschap heeft beweerd dat ze ter vervulling van de profetie al in het verleden zouden hebben plaatsgevonden en waarover ze beweren dat deze zaken onmogelijk in de toekomst opnieuw zouden kunnen gaan plaatsvinden, zullen op dat moment beginnen uit te komen. De schade als gevolg van de aankomende ineenstorting zal dan zo ontzettend ernstig zijn dat het huidige systeem daarna onmogelijk weer zou kunnen worden hersteld. Het enige wat na deze ineenstorting nog zal overblijven zijn de scherven en de verbrijzelde fragmenten van wat daarvóór nog bekend stond als ‘de geloofwaardigheid’ van het Wachttorengenootschap. Deze scherven en fragmenten zullen na deze ineenstorting verspreid liggen als een grote puinhoop die op een eerder moment nog fungeerde als Jehovah’s aardse mondstuk.

In het 29ste hoofdstuk van Jesaja illustreert Jehovah de ondergang van het Wachttorengenootschap door het te vergelijken met iemand die vanuit het graf spreekt. De “Bijbel in Living English” op JW.org verwoordt het als volgt: And you will go low, speak from the ground, and your say will come from down in the clay, and your voice will be like a spirit’s at a seance, out of the ground, and your say will chirp out of the clay.

Vertaald naar het Nederlands: “En je zult laag gaan, sprekend als vanuit de grond, en uw spraak zal van beneden in de klei komen, en uw stem zal zijn als die van een geest tijdens een seance, uit de grond, en uw getjilp zal uit de klei piepen.”

In de meest recente uitgave van de Nieuwe Wereldvertaling staat er in Jeasja 29:4Je zult ten val worden gebracht. Vanaf de grond zul je sprekenen wat je zegt zal in het stof gedempt worden. Je stem zal uit de grond komen zoals de stem van een medium, en je woorden zullen fluisterend klinken vanuit het stof.

Jehovah had er heel gemakkelijk voor kunnen zorgen dat de leiders van het Wachttorengenootschap uit hun 1914-dwaasheid zouden zijn ontwaakt. Jehovah God opende tenslotte hun ogen ten aanzien van vele zaken, zelfs de diepe dingen van de Bijbel, en ook beloonde Hij hen op heel veel verschillende manieren. Maar is de Schrift ondanks dat alles dan nog steeds niet in vervulling gegaan? – Wie is blind behalve mijn dienaar, zo doof als de boodschapper die ik stuur? Wie is zo blind als degene die beloond is, zo blind als de dienaar van Jehovah? Je ziet veel maar je let niet op. Je oren zijn open maar je luistert niet. (Jesaja 42:19-20)

Jehovah laat een werk van Satan toe. Dat is dan ook meteen de reden waarom de onzichtbare parousia-illusie zo sterk verankerd is. Maar waarom staat God dan toe dat Satan Jehovah’s volk misleidt? God laat dit toe om op die manier een beproeving te forceren. Het is namelijk heel gemakkelijk om blindelings achter onvolmaakte mannen aan te lopen. Iedereen doet dat tot op zekere hoogte. Jehovah God wil daarom kunnen vaststellen wie er geloof heeft in zijn woord en wie niet. Hij heeft er dus voor gezorgd dat dit bedrog het middelpunt is geworden van de doctrine van het Wachttorengenootschap.

Het is dan ook uiterst interessant om te vernemen dat het Wachttorengenootschap het vers in 1 Thessalonicenzen 5:3 heeft vertaald op de manier waarop ze dat hebben gedaan. Hiermee heeft het Wachttorengenootschap de Jehovah’s Getuigen gewaarschuwd en bij hen de verwachting gekweekt dat het de politieke heersers zullen zijn die ‘vrede en veiligheid’ zullen zeggen als opmaat voor een plotselinge vernietiging. Momenteel bevinden de natiën der aarde zich aan de rand van een extreem gevaarlijke wereldwijde catastrofe van apocalyptische proporties. Het Anglo-Amerikaanse imperium wordt op dit moment opgeslokt door een opkomende nieuwe wereldorde. Oorlog en een wereldwijde financiële ineenstorting zijn daarbij onvermijdelijk geworden. Er doen geruchten de ronde dat het beest nieuwe en dodelijkere ziekteverwekkers aan het ontwikkelen is om op de mensheid los te laten. Zelfs nu deze apocalyptische storm steeds duidelijker aan de horizon zichtbaar begint te worden, hebben de wachters van Bethel hier nog steeds niets relevants over te melden. Zij voorspellen dat de grote verdrukking binnenkort zal uitbreken zodra de Verenigde Naties alle valse religie zal vernietigen. Hun verwachtingen zijn een natuurlijk gevolg van de leugens en het bedrog (1914) waarop zij hebben vertrouwd en die zij zelf hebben verkondigd. Volgens hen zou het absoluut uit den boze zijn om te veronderstellen dat in de nabije toekomst natie tegen natie en koninkrijk tegen koninkrijk zou kunnen opstaan. Dat scenario is volgens het Wachttorengenootschap simpelweg onmogelijk!

Ik verwacht dat de natiën zullen proberen om de dreigende wereldwijde ramp door middel van diplomatie af te wenden. Dat is ook precies wat er van de Verenigde Naties wordt verwacht. Dus wanneer ze ‘vrede en veiligheid’ zeggen, zal dat heel publiekelijk zijn. En wanneer daarna vervolgens de plotselinge vernietiging plaatsvindt, zal de uitpuilende hoge muur van het Wachttorengenootschap onmiddellijk daarna instorten. Vanaf dat moment zullen de Jehovah’s Getuigen moeten gaan beslissen of ze bereid zijn om te vertrouwen op wat er in de Bijbel staat geschreven, of dat ze vanaf dat moment naar de seance van het Wachttorengenootschap zullen gaan luisteren in de hoop op levensreddende instructies.