Dagtekst dinsdag 9 januari 2024

Jullie zullen ter wille van mijn naam voor koningen en bestuurders gesleept worden. — Luk. 21:12.

Angst voor tegenstand van regeringen is niet Satans enige wapen. Sommigen hebben, als ze in de waarheid komen, meer angst voor de reactie van familieleden dan voor fysiek geweld. Ze houden veel van hun familie en willen graag dat ze Jehovah leren kennen en liefhebben. En het doet pijn als ze respectloos spreken over de ware God of zijn aanbidders. In sommige gevallen zijn familieleden die in eerste instantie tegenstand boden later toch in de waarheid gekomen. Maar wat als ze alle banden met je verbreken vanwege je nieuwe geloof? Hoe reageer je dan? De prachtige woorden in Psalm 27:10 kunnen je echt versterken. Als je bedenkt hoeveel Jehovah van je houdt, geeft dat een veilig gevoel wanneer je tegenstand krijgt. En het geeft je het vertrouwen dat hij je volharding zal belonen. In fysiek, emotioneel en geestelijk opzicht kan Jehovah je veel meer geven dan wie maar ook. w22.06 16-17 ¶11-13

Ik heb het bovenstaande commentaar op de dagtekst van het Wachttorengenootschap inmiddels al een aantal keer helemaal gelezen. Het heeft eigenlijk geen enkele zin. Het commentaar van het Wachttorengenootschap heeft geen betrekking op het aangehaalde vers. Misschien gebruiken ze tegenwoordig zelfs A.I. (kunstmatige intelligentie) om dit soort pulp mee op te lepelen. Of wellicht zijn de profeten van Bethel zich langzaam bewust aan het worden van de informatie die ik uiteengezet heb, waarin ik heb uitgelegd hoe de uitverkorenen op een bepaald moment voor bestuurders en koningen zullen worden gesleept om hen een getuigenis te geven over de aanwezigheid van Christus onder hen.

Er bestaan goede redenen om aan te nemen dat ze op de hoogte zijn van wat ik heb gepubliceerd sinds ik aan individuele leden van het Besturende Lichaam pasgeleden verschillende exemplaren heb gepresenteerd van de brochure: “De Tweede Komst van Christus – Wat zal dit voor u betekenen?”

Misschien is deze non-sequitur wel hun reactie. Er is tenslotte een zogenoemd ‘werk van Satan’ op de achtergrond actief. Het is de intentie van de Duivel om een valse parousia (Tweede Komst van Christus) te bewerkstelligen. De Duivel is hierin ook enorm succesvol gebleken. Ik heb zo hard mogelijk mijn best gedaan om de valse parousia van het Wachttorengenootschap ongedaan te maken, helaas met een zeer beperkt succes. Het Besturende Lichaam heeft tegelijkertijd ook hard zijn best gedaan om de vele barsten en scheuren in hun witgekalkte doctrinaire muur van onwaarheid te dichten. Dat is dan ook ongetwijfeld de reden geweest waarom het Besurende Lichaam door middel van de bovenstaande dagtekst impliceert dat christenen op de een of andere manier de profetie van Jezus al zouden hebben vervuld.

Jezus stond destijds tegenover Pilatus en Herodes. Petrus en Johannes moesten verschijnen voor het Joodse hooggerechtshof. Paulus stond tegenover verschillende heersers en blijkbaar stond hij zelfs tegenover de keizer van het Romeinse Rijk, Caesar. Alle vier de mannen werden uiteindelijk geëxecuteerd. In voorchristelijke tijden stond Daniël tegenover twee koningen, namelijk de koning van Babylon en de koning van Perzië. Daniël bevond zich in die noodlottige nacht van 5 oktober 539 v.Chr. in het grote paleis van de koning van Babylon. De profeet werd toen door koning Belsazar opgeroepen om het raadselachtige handschrift te lezen dat op wonderbaarlijke wijze op de muur verscheen. Daniël interpreteerde de boodschap en even later werd Belsazar gedood en werd het machtige Babylon veroverd door Cyrus, precies zoals Jehovah God al 200 jaar eerder had voorspeld.

We kunnen er heel zeker van zijn dat de witgekalkte muur van het Wachttorengenootschap zal gaan instorten. Deze muur zal namelijk niet bestand blijken te zijn tegen de hagelbui en de vernielende storm van Jehovah. Jazeker, velen zullen op dat moment tot struikelen komen en velen zullen elkaar op dat moment gaan haten. Het zullen absoluut angstaanjagende tijden zijn. Maar door de somberheid en duisternis heen, zal er echter toch een groots licht gaan verschijnen. Het zal de Heer Jezus zelf zijn die zich in het geheim aan de uitverkorenen zal gaan openbaren. Niet als mens maar als een verheerlijkte geest. Dat is ook precies wat de Transfiguratie uitbeeldde.

Net zoals de discipelen van Jezus getuigen werden van zijn opstanding en aanwezigheid onder hen voordat hij naar de hemel opsteeg, zo zullen ook degenen die de manifestatie van Jezus zien, vanaf dat moment zijn getuigen worden. Christus zal ervoor gaan zorgen dat zijn getuigen voor bestuurders en koningen zullen moeten verschijnen. Natuurlijk zouden deze ‘bestuurders en koningen’ in onze huidige tijd ook presidenten, premiers of generaals of iets dergelijks kunnen worden genoemd.

Stelt u zich eens het volgende scenario voor: de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties belegt een spoedzitting om onderzoek te doen naar de diverse berichten die rondcirculeren over dat bepaalde mannen en vrouwen van een of andere verboden sekte, die in de volksmond ook wel bekend staan als “de Jehova’s”, valse informatie lopen te verspreiden dat Jezus zich onder hen zou bevinden, vermomd als een gewoon mens. Daarnaast beschikken die personen ook nog eens over bovennatuurlijke krachten om hun claims kracht mee bij te zetten. De twee getuigen worden vervolgens voorgeleid aan de Hoge Raad van de Nieuwe Wereldorde. Zij zullen vervolgens hun getuigenis gaan afgeven zoals deze door de heilige geest op dat moment aan hen wordt gedicteerd. Hun gezichten krijgen het uiterlijk als dat van een engel. (Zie Handelingen 6:15) Zij zullen dan hun eigen versie uitspreken van MENE, MENE, TEKEL en PARSIN. Wellicht wel gesproken in tongen, in alle gesproken talen binnen de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. De Veiligheidsraad zal op dat moment niet in staat blijken te zijn om hun getuigenis te kunnen weerleggen. De reden hiervoor is precies zoals Jezus dit zelf zei: want ik zal jullie woorden van wijsheid geven die al jullie tegenstanders bij elkaar niet kunnen weerstaan of tegenspreken.” Echter zal dat op dat moment toch geen verschil gaan maken. Ze zullen namelijk net zoals Christus ter dood veroordeeld worden.

Het zal dan de 1260ste dag zijn sinds het moment dat Jezus aan hen verscheen. Twee maanden later worden de hemelen geopend en dan zullen Christus en al zijn heiligen gaan neerdalen. De wereld komt dan aan zijn einde.

Gelukkig is hij die blijft verwachten en die de 1335 dagen bereikt! (Daniël 12:12)