Dagtekst vrijdag 5 januari 2024

Aan het einde van de dagen zal ik je op mijn land af sturen zodat de volken mij kennen als ik mij voor hun ogen heilig door jou, Gog. — Ezech. 38:16.

Het duidelijke standpunt van Jehovah’s trouwe aanbidders zal de woede opwekken van degenen die zich tegen Jehovah verzetten. Dan zal een coalitie van landen Gods volk overal op aarde aanvallen. Die krankzinnige daad van agressie wordt profetisch aangeduid als de aanval van Gog van Magog (Ezech. 38:14, 15). Hoe zal Jehovah op die boosaardige aanval reageren? Hij zegt: ‘Mijn grote woede zal oplaaien’ (Ezech. 38:18, 21-23). In Openbaring 19 wordt beschreven wat er dan gebeurt. Jehovah stuurt zijn Zoon eropuit om zijn volk te beschermen en hun vijanden te verslaan. Jezus zal de tegenaanval inzetten met ‘de legers in de hemel’: de trouwe engelen en de 144.000 (Openb. 17:14; 19:11-15). Wat is de uitkomst van die oorlog? Totale vernietiging van alle mensen en organisaties die tegen Jehovah gekant zijn (Openb. 19:19-21). w22.05 17 ¶9-10

Het is enigszins verhelderend dat het Wachttorengenootschap erkent dat het ‘Israël’ dat zal worden aangevallen door Gog van Magog ‘christenen’ vertegenwoordigt en dus niet de moderne politieke natiestaat in het Midden-Oosten. Kerkelijke evangelische zionisten beweren daarentegen dat Gog Rusland vertegenwoordigt en zij verwachten dan ook dat de dreigende oorlog in het Midden-Oosten op de een of andere manier de profetie zal vervullen dat Gog een weerloos, nucleair bewapend Israël zal gaan aanvallen. Belachelijk! Persoonlijk verwacht ik eerder dat Israël de startlocatie zal zijn voor het begin van de Derde Wereldoorlog. Ook verwacht ik dat het land Israël zal worden weggevaagd, terwijl het grootste deel van het Midden-Oosten eruit zal komen te zien als een grote verschroeide parkeerplaats. Dat scenario zou sowieso het einde betekenen van de huidige ‘christelijke’ zionistische beweging.

Maar laten we nu weer even teruggaan naar het Wachttorengenootschap. De eerste voor de hand liggende tegenstrijdigheid betreft het feit dat de profetie van de aanval van Gog bestemd is voor het laatste deel der dagen; een periode die volgens het Wachttorengenootschap in het jaar 1914 zou zijn begonnen. Dat zou dus betekenen dat het laatste deel der dagen inmiddels al ruim een eeuw lang heeft voortgeduurd en ook zou dat betekenen dat Jehovah God Gog nog steeds niet op zijn land heeft afgestuurd. Dat is natuurlijk wel erg vreemd, vindt u niet?

De grootste tegenstrijdigheid zit hem echter in het volgende: God brengt de aanval van Gog pas tot stand nádat ‘Israël’ is vernietigd en daar vervolgens weer van is hersteld. Kan het Wachttorengenootschap dan iets aanwijzen in het christelijke tijdperk dat valt te vergelijken met de verwoesting die Jehovah over Jeruzalem bracht? Het Wachttorengenootschap leerde dat Gods volk in het jaar 1918 in ballingschap ging onder Babylon de Grote. Dat klonk op z’n minst nog enigszins logisch. Het lag tenminste nog in lijn met de Schriftuurlijke tijdlijn waarbinnen er sprake kon zijn van een vernietiging, gevolgd door een herstel en daarna een verlossing. Echter heeft een recente jaarvergadering van het Wachttorengenootschap dit scenario compleet overboord gegooid. Houd hier overigens ook in gedachten dat hetzelfde boek Ezechiël zich uitspreekt tegen de ‘dwaze profeten’ die hun eigen profetieën verzinnen en die valse visioenen zien en die Gods volk op een dwaalspoor brengen. Over hen zegt God: Mijn hand is tegen de profeten met bedrieglijke visioenen die leugens voorspellen. Ze zullen niet horen bij de mensen die ik in vertrouwen neem, ze zullen niet worden opgeschreven in het register van het huis van Israël en ze zullen niet terugkomen in het land van Israël. Jullie zullen moeten weten dat ik de Soevereine Heer Jehovah ben. En dat allemaal omdat ze mijn volk op een dwaalspoor hebben gebracht door te zeggen: ‘Er is vrede!’, terwijl er geen vrede is. Als er een gammele scheidsmuur wordt gebouwd, bepleisteren ze die met witkalk.” (Ezechiël 13:9-10)

Maar op welke manier verkondigen deze dwaze profeten dan dat er sprake zou zijn van vrede? Dit doen ze door valse en bedrieglijke visioenen te verzinnen. Valse visioenen zoals bijvoorbeeld de bewering dat Gods volk zich op dit moment al zou bevinden in het geestelijke paradijs, dat de boodschapper van het verbond al in het jaar 1914 was gekomen en dat hij toen alle zaken al zou hebben rechtgezet, dat geen enkel wapen dat tegen hen wordt gesmeed enig succes zal hebben, en daarnaast ook nog vele andere verkeerd toegepaste profetieën.

Na de jaarvergadering op JW-Broadcast te hebben bekeken (ik zal daar op een later moment nog een uitgebreider commentaar op geven), heeft het Besturende Lichaam laten zien dat ze voornemens zijn om vast te blijven houden aan hun eerdere ingeslagen weg waarbij ze nadrukkelijk hebben benadrukt dat alleen zij in staat zouden zijn om de waarheid te kunnen begrijpen, waarover zij beweren dat God deze waarheid slechts druppelsgewijs op het juiste moment vrijgeeft. Als God namelijk wil dat zijn nederige verkondigers iets dienen te weten, dan zal Hij die informatie ook alleen maar door middel van hen kanaliseren en via niemand anders. En ook al kan het jaren of zelfs tientallen jaren duren voordat de ‘getrouwe en beleidvolle slaaf’ ploeterend over belangrijke kwesties begint na te denken en deze zaken bespreekbaar maakt, dan nog is dat volgens hen de enige manier waarop de heilige geest zijn werk doet.

Jeffrey Winder citeerde trots het derde hoofdstuk van Amos en hij beweerde vervolgens dat het Besturende Lichaam dé profeten zijn aan wie Jehovah exclusief zijn vertrouwelijke zaken openbaart. De onuitgesproken, maar toch impliciete boodschap hierachter is dat Jehovah zijn vertrouwelijke zaken niet zal openbaren aan iemand die alleen maar actief is op het internet en die zichzelf een wachter noemt. Echter ligt er wel een probleem aan ten grondslag en dat is namelijk dat Jehovah’s profeten uit de oudheid een kleine minderheid vormden van mensen die profeteerden tegen Jehovah’s aardse organisatie: Israël.

Maar hoe zal het dan gaan eindigen? Door gebruik te maken van de jaarvergadering heeft het Besturende Lichaam hun positie als autoriteiten op het gebied van profetie juist versterkt. Deze institutionele profeten hebben unaniem verkondigd dat de grote verdrukking pas zal beginnen zodra de natiën zich tegen valse religie zullen keren en deze zullen vernietigen. Ze laten er dan ook geen onduidelijkheid over bestaan. Hun beweringen geven hen ook geen enkele bewegingsvrijheid. De spreekwoordelijke kogel is dus door de kerk. Het toneel is gereedgemaakt. De toekomst zal het verder allemaal moeten uitwijzen. We zullen dadelijk gaan zien wie hier de ware profeet is aan de hand van hun eigen criteria en regels.

Arme Jeffrey Winder. Deze nieuweling kreeg blijkbaar de opdracht van het Besturende Lichaam om het riskante gedeelte hardop uit te spreken. Is het u ook opgevallen? Het Besturende Lichaam zal zich namelijk nooit in verlegenheid laten brengen of zich verontschuldigen wanneer ze een fout hebben gemaakt. Het betreft namelijk het werk van Jehovah. Hij is degene die nieuw licht op hen laat neerdruppelen, dus zelfs wanneer ze het bij het verkeerde eind hebben, is het alsnog Jehovah’s schuld, niet die van hen. En hoe waar is dat. Jehovah neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich omdat hij toestaat dat zij het zo ontzettend bij het verkeerde eind hebben. Wees verbijsterd en verbaasd, wees blind zodat je niets kunt zien. Ze zijn dronken, maar niet van de wijn, ze zwalken, maar niet door de drank. Want Jehovah heeft een geest van diepe slaap over jullie uitgestort. Hij heeft jullie ogen, de profeten, gesloten en hij heeft jullie hoofden, de visionairs, bedekt. (Jesaja 29:9-10)