Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991 dachten de meeste mensen dat er eindelijk weer vrede op aarde zou komen. De mensen hoopten dat op zijn minst de dreiging van een mogelijke kernoorlog zou verdwijnen. Nu, dertig jaar na het einde van de Koude Oorlog, is de nucleaire dreiging weer terug van weggeweest – alleen lijkt het erop dat de meerderheid van de bevolking zich daar niet echt bewust van is.

In de nasleep van de ineenstorting van de Sovjet-Unie begon het Anglo-rijk aan de volgende fase van zijn zoektocht naar mondiale overheersing, die gericht is op het uiteen laten vallen van de uitgestrekte natie Rusland. Eerst werd de Russische bondgenoot, Servië, aangevallen. Vervolgens, na de aanslagen van 11 september 2001, gaf Londen de volgende orders aan zijn Amerikaanse dommekracht. In werkelijkheid was op dat moment de lijst van landen die het doelwit moesten worden al lang van tevoren bepaald. Afghanistan was het eerstvolgende doelwit. Daarna was Irak aan de beurt. Vervolgens werd Libië onderworpen aan een militaire lik-op-stuk aanval en werd de president van het land vermoord. Daarna was Syrië aan de beurt. De Syrische president Assad nodigde daarop snel de Russische president Poetin uit om hem te vragen of hij zijn Russische strijdkrachten wilde inzetten om Syrië te beschermen tegen de terroristische groeperingen die door het Anglo-imperium waren gecreëerd, getraind en bewapend.

Zelfs al vóór de Russische interventie was het Anglo-imperium al begonnen met de voorbereidingen voor een oorlog met het Rusland van Poetin, maar dan wel door middel van een proxy: Oekraïne. Hoewel de meeste Westerse mainstream nieuwsmedia weigerden om hierover te berichten, hebben de Oekraïense nazi-bataljons in de afgescheiden regio’s van Oekraïne ruim 14.000 etnische Russen gedood in de periode vanaf de staatsgreep in Kiev in 2014 tot aan de Russische interventie. Aan het begin van het conflict beschikte Oekraïne nog over het grootste leger van Europa. Op dit moment wordt geschat dat het Oekraïense leger minstens 400.000 doden heeft geleden. Daarnaast wordt er geschat dat er aan de Oekraïense zijde ook nog sprake is van een nog veel grotere groep mensen dat gewond is geraakt of die gevangen zijn genomen. Zelfs steeds meer westerse propagandisten geven nu met tegenzin toe dat hun economische oorlog en hun proxy-oorlog tegen Rusland faliekant is mislukt.

Vanaf 7 oktober 2023 is het hele oorlogsstrijdtoneel weer verplaatst naar het Midden-Oosten. De vernietiging van Gaza zet het Midden-Oosten in vuur en vlam. Het enige land dat op de Londense doelwitlijst stond en dat tot op de dag van vandaag nog steeds niet is vernietigd, is Iran. Het is daarom ook niet verrassend dat de oorlogshaviken opnieuw boven Teheran rondcirkelen.

Iran is echter geen Irak of Libië. Het land beschikt namelijk over een formidabel leger en duizenden krachtige raketten die in staat zijn om de steden van Israël volkomen in de as te leggen. En dan is er ook nog Hezbollah, die precies aan de noordgrens van Israël is gelegerd. Ik verwacht dat Israël op korte termijn zal worden vernietigd. De vernietiging van Israël door Islamitische strijdkrachten zou een verwoestende klap zijn voor de ‘christelijke’ fundamentalisten die op dwaze wijze achter het zionisme van het Britse Rijk zijn aangelopen en die het zionisme beschouwen als de vervulling van de Bijbelse herstelprofetieën. Als elke heuvel en berg met de grond gelijk moet worden gemaakt om de weg van Jehovah voor te bereiden, moet eerst nog de kerkelijke doctrine van de Evangelicals met hun belachelijke opnameleer met de grond gelijkgemaakt worden.

Gezien het feit dat Iran een bondgenootschap heeft met zowel Rusland als met China, zal de volgende fase van de oorlog hoogstwaarschijnlijk gaan uitbreken in de vorm van de Derde Wereldoorlog. De Derde Wereldoorlog zal een verwoestende klap zijn voor het Wachttorengenootschap. Welke geloofwaardigheid zou het Wachttorengenootschap op dat moment nog kunnen behouden zodra hun verheven 1914-dogma als een kaartenhuis in elkaar stort?

Mijn advies aan u: Maak maximaal gebruik van de tijd die u nog heeft. Op dit moment genieten we nog van de spreekwoordelijke stilte voor de storm.

Oorlogvoering is gebaseerd op bedrog en misleiding. Hoewel de propagandisten de westerlingen hebben misleid door hen te laten geloven dat het nieuwe As van het Kwaad bestaat uit Rusland, China en Iran, die stuk voor stuk plannen zouden hebben om de wereld te willen overheersen, zijn het in werkelijkheid juist de Verenigde Staten en Europa die het doelwit vormen om door Londen omver te worden geworpen. Het is dan ook geen toeval dat de Verenigde Staten en Europa het hart vormen van het christendom waar ook veruit de meeste Jehovah’s Getuigen wonen. Met dat doel voor ogen hebben de globalisten het faillissement van het Amerikaanse dollarreservesysteem in de hoogste versnelling gezet, met de bedoeling om de centrale banken te gebruiken om de verschillende landen bankroet te laten verklaren. Het is een race tegen de klok aangezien de centrale banken zelf ook failliet zijn.

Ondertussen zijn zowel Europa als Amerika in de loop van 2023 overspoeld met talloze immigranten die worden ondersteund door NGO’s die in dienst staan van de globalisten. Terwijl veel van die immigranten eenvoudigweg op zoek zijn naar een beter bestaan, zitten er tussen die groep ook nog grote aantallen illegalen die een virtuele vijfde colonne vormen bestaande uit alleenstaande mannen van militaire leeftijd die afkomstig zijn uit Rusland, China, Syrië, Pakistan en Oekraïne, waaronder ook nog terroristen uit verschillende islamitische landen die op de terreurlijst van de regering staan. Deze invasie maakt ongetwijfeld deel uit van het plan van de imperialisten om saboteurs, oftewel zogenaamde slapende cellen, in het Westen voor te laten sorteren zodat ze klaar staan voor de dag en het uur waarop zij het signaal zullen ontvangen om in de aanval te gaan. Hun doelwitten zullen onder andere bestaan uit veel kwetsbare voorzieningen zoals elektriciteitscentrales en olieraffinaderijen. Vervolgens zal de ineenstorting van het huidige systeem worden toegeschreven aan landen zoals Rusland, China, Iran, enz.

Het valt dan ook nauwelijks toeval te noemen dat deze invasie op dit moment in de hoogste versnelling is gezet in de aanloop naar de aankomende Amerikaanse presidentsverkiezingen die later in 2024 moeten gaan plaatsvinden. Het plan op dit moment lijkt erop gericht te zijn om de samenleving nog vóór de Amerikaanse verkiezingen in een complete chaos te storten als voorwendsel voor het opleggen van de staat van beleg om daarmee elke mogelijkheid te voorkomen dat Trump de verkiezingen wint en dat hij de macht in handen krijgt. Er is nog maar weinig tijd over. Het door Londen geleide mondiale financiële systeem ligt al jaren aan het infuus en is kwetsbaar voor een ongecontroleerde uitbarsting van de derivatenzeepbel van een paar biljard dollar.

Gezien de scherp verdeelde politieke staat binnen de zogenaamde Verenigde Staten is de uitbraak van een burgeroorlog nu een zekerheid geworden. Vergeet niet dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak als gevolg van een enkele alleenstaande moordenaar met een pistool op zak: pang, pang, pang!

Naast het totale faillissement van het trans-Atlantische financiële systeem zullen de BRICS op 1 januari 2024 BRICS+ gaan worden, met de toevoeging van Egypte, de Verenigde Arabische Emiraten, Iran en Saoedi-Arabië. De Chinese ‘Belt and Road’ (Nieuwe Zijderoute) komt dan snel binnen het bereik van het Midden-Oosten. De Eerste Wereldoorlog mag dan door middel van een pistoolschot zijn uitgebroken, maar de echte reden achter die oorlog is maar bij weinig mensen bekend. Die reden was namelijk de intentie van Londen om de Duitse spoorwegverbinding te vernietigen die Duitsland met het Midden-Oosten zou gaan verbinden door middel van de Berlijn-Bagdad-spoorlijn. Ook wilde Londen door middel van de Eerste Wereldoorlog de binnenlandse ontwikkeling van Rusland ondermijnen. Deze zaken vormden voor Londen allemaal bedreigingen ten aanzien van hun maritieme dominantie als zijnde het Britse Imperium. BRICS+ en China’s Nieuwe Zijderoute vormen vandaag de dag een nog veel grotere bedreiging voor Londen, aangezien zij een geheel nieuw economisch systeem vertegenwoordigen.

Echter vormen de geopolitieke ontwikkelingen op aarde slechts een klein deel van de werkelijkheid. Het boek Openbaring onthult de dingen die komen gaan. En veruit de meest wereldschokkende gebeurtenis in de hele geschiedenis die op de agenda staat, betreft het aan de macht komen van het Koninkrijk van God, welke samen zal gaan met de onzichtbare oorlog in de hemel en de verdrijving van Satan en zijn engelen naar de aarde. “Wee de aarde en de zee” – zegt een luide stem uit de hemel – want de Duivel is naar jullie neergedaald. Hij is woedend, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. (Openbaring 12:12)

Het aankomende wereldwijde tumult zal het begin markeren van Satans korte tijdsperiode. Het zal ook een tijd inluiden van grote verwarring voor de Jehovah’s Getuigen die misleid zijn door te geloven dat het jaar 1914 het begin van de tijd van het einde zou zijn geweest.

Terwijl patriotten en nationalisten zullen proberen om hun respectieve natiën voor een totale vernietiging te behoeden, zullen hun inspanningen tevergeefs blijken te zijn. De reden hiervoor is dat de aanstormende wereldwijde ineenstorting zal worden veroorzaakt door de aanvoerende aanvalsgolf van Jehovah’s strijdmacht, die voorbestemd is om de gehele aarde te verwoesten. Alles wijst erop dat de dag van Jehovah op dit moment héél erg dichtbij is gekomen.

Luister! Een menigte in de bergen.

Het klinkt als een groot volk!

Luister! Het lawaai van koninkrijken,

van volken die zich hebben verzameld!

Jehovah van de legermachten mobiliseert het leger voor de oorlog.

Ze komen uit een ver land,

van het uiteinde van de hemel,

Jehovah en de wapens van zijn woede,

om de hele aarde te verwoesten.

Huil, want de dag van Jehovah is dichtbij!

Die dag komt als een vernietiging door de Almachtige.

Daarom zullen alle handen slap hangen

en ieders hart zal verlamd raken van angst.

De mensen zijn in paniek.

Ze worden overvallen door kramp en pijn

zoals een vrouw die weeën heeft.

Geschokt kijken ze elkaar aan,

de angst laat hun gezichten gloeien.

Luister! De dag van Jehovah komt,

meedogenloos, met razernij en brandende woede,

om het land tot een schrikbeeld te maken

en om de zondaars van het land uit te roeien.

Want de sterren aan de hemel en de sterrenbeelden

zullen geen licht geven.

De zon zal donker zijn als hij opkomt

en de maan zal zijn licht niet laten schijnen.

 (Jesaja 13:4-10)