Dagtekst zaterdag 23 december 2023

Jehovah, je God, moet je aanbidden. — Matth. 4:10.

Wat er ook gebeurt, we zijn vastbesloten ons te houden aan deze woorden van Jezus. Tegenwoordig volgen veel mensen bepaalde charismatische kerkleiders. De bewondering voor zulke predikanten grenst aan verafgoding. Hun kerken stromen vol, hun boeken vinden gretig aftrek en ze halen veel geld op voor de doelen die ze promoten. Mensen hangen aan hun lippen. Ze zijn nog meer in extase dan wanneer Jezus persoonlijk aan ze zou verschijnen! In tegenstelling daarmee volgen ware aanbidders van Jehovah geen mensen. We hebben respect voor degenen die de leiding nemen, maar we accepteren de duidelijke woorden van Jezus: ‘Jullie zijn allemaal broeders’ (Matth. 23:8-10). We adoreren geen mensen, of het nu religieuze of politieke leiders zijn. En we staan niet achter hun doelen. We blijven juist neutraal en zijn geen deel van de wereld. Op die terreinen zijn we opvallend anders dan de vele groepen die beweren christelijk te zijn (Joh. 18:36). w21.10 20 ¶6-7

Waar zal ik eens beginnen? Het lijkt er sterk op dat het bovenstaande commentaar van het Wachttorengenootschap een reactie betreft op mijn eerdere beschuldiging aan hun adres dat ze actief afgoderij aan het bevorderen zijn. Waarom bekritiseren ze eigenlijk deze zogenaamde kerkleiders oftewel Evangelicals, omdat ze in praktijk brengen wat Jehovah’s Getuigen namelijk ook doen, zij het alleen in een andere vorm? Komen Jehovah’s Getuigen dan ook niet bij elkaar in volgepakte vergaderzalen en stadions terwijl ze hun eigen Wachttoren-lectuur lezen en daarnaast ook nog gretig geld doneren aan hun organisatie? Is het dan niet zo dat Jehovah’s Getuigen ook “aan de lippen hangen” voor wat betreft elk woord dat wordt uitgesproken door degenen die over zichzelf beweren dat ze de getrouwe en beleidvolle slaaf zijn? Het mag dan wel zo zijn dat er bij de Jehovah’s Getuigen geen sprake is van een enkele individuele charismatische leider die in de schijnwerpers staat, maar de organisatie an sich, evenals het Besturende Lichaam als groep, heeft zichzelf binnen de theocratische regeling wel degelijk tot buitensporige hoogten verheven. Alleen al het feit dat ze de megakerken in diskrediet brengen vanwege hun afgoderij is op zichzelf al een poging om de getrouwe slaaf boven hen te verheffen. En is dat dan ook niet precies datgene waar de apostel Paulus ons van tevoren al voor waarschuwde, namelijk dat de ‘mens van wetteloosheid’ al deze dingen zou gaan doen? Paulus verklaarde namelijk over deze profetische mens van wetteloosheid: hij verheft zich boven elke zogenaamde god of elk voorwerp van aanbidding, waardoor hij in de tempel van God gaat zitten en zich in het openbaar als een god presenteert.” (2 Thessalonicenzen 2:4)

Verder wordt er in het bovenstaande commentaar van het Wachttorengenootschap ook nog een opmerking gemaakt over een hypothetische verschijning van Jezus. Dit is uit de mond van het Wachttorengenootschap echt een hele vreemde uitspraak. Bizar zelfs. Zouden de schrijvers van het Wachttorengenootschap dan langzaam beginnen met enthousiast te raken over het mogelijke idee van een zichtbare parousia (Tweede komst van Christus)? Of zijn ze hier juist bezig met het bespotten ervan? Wellicht zouden we de vraag eens moeten omdraaien. Zouden Jehovah’s Getuigen opgewonden raken als er onder hen berichten de ronde zouden doen dat bepaalde broeders of zusters beweren dat ze Jezus hebben gezien? Zouden deze broeders en zusters dan überhaupt serieus worden genomen en worden geloofd? Of zouden ze juist eerder door hun naaste broeders en zusters worden geslagen en worden vervolgd en uit de synagoge verwijderd? In werkelijkheid is deze stelling helemaal niet hypothetisch. Jezus gaat sowieso verschijnen. En nee, in tegenstelling tot de misleidende waanvoorstelling die in de kerken van de Evangelicals wordt verkondigd, zal zeker niet ieder oog op aarde Jezus letterlijk gaan zien. Iedereen zal op een bepaald moment het teken van de Mensenzoon in de hemel gaan zien, wat betekent dat ze met zekerheid zullen weten dat het geen kunstmatige buitenaardse invasie betreft, of een verschijning van Allah of wat dan ook. Op dat moment zullen alleen de vooraf uitgekozen en wedergeboren geadopteerden deze manifestatie van Jezus gaan ervaren. Zal het Wachttorengenootschap op dat moment de getuigenis gaan aanvaarden van degenen die zullen beweren dat ze Christus met hun eigen ogen hebben gezien en die zeggen dat ze met hem hebben gesproken? Het antwoord luidt: Nee. Alleen sommige individuele personen zullen dat gaan doen. De organisatie an sich zal zichzelf op dat moment namelijk volledig tegen Christus gaan verzetten.

De apostel schreef over deze mens van wetteloosheid die zich als oppositie zal verzetten ook nog het volgende: En nu weten jullie wat als een barrière werkt waardoor hij pas geopenbaard zal worden als het zijn tijd is. Deze wetteloosheid is in het geheim al aan het werk, maar dat duurt alleen totdat degene die nu als een barrière werkt, niet meer in de weg staat. Want dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heer Jezus zal hem door de geest van zijn mond uit de weg ruimen en door de manifestatie van zijn aanwezigheid uitschakelen.” (2 Thessalonicenzen 2:6-8)

De volgende vraag is gerezen: wie werkt er dan eigenlijk als een barrière? Zou dit niet Jezus zelf kunnen zijn? Jezus zei namelijk: ik ben met jullie, alle dagen, tot het einde van het tijdperk.Jezus blijft dus tot het einde bij zijn discipelen. Dat geeft dus aan dat er een fundamentele verandering zal gaan plaatsvinden gedurende de korte periode die ook wel bekend staat als ‘het besluit’ oftewel de ‘tijd van het einde’. Tot aan de periode van het besluit groeien de tarwe en het onkruid namelijk gezamenlijk naast elkaar op in hetzelfde veld. Het onkruid en de tarwe in dit symbolische veld zijn volgens Jezus ook vrijwel niet van elkaar te onderscheiden. Jezus legde uit dat het onkruid personen symboliseert die wetteloosheid beoefenen en zij zullen dan ook ongetwijfeld het patroon volgen van de profetische ‘mens van wetteloosheid’. Echter zal de laatste oogst erin gaan resulteren dat al deze personen zullen worden verwijderd, evenals alle struikelblokken.