Vandaag wederom even geen commentaar op de dagtekst van het Wachttorengenootschap. In plaats daarvan slechts een beknopt commentaar op de leugenachtige huichelarij die te zien is op JW.org. Het hoofdpagina-artikel van deze week gaat over mentale problemen.

Hier volgt een klein fragment uit hun wekelijkse stukje gewauwel:

“Het is duidelijk dat we leven in ‘zware tijden die moeilijk te doorstaan zijn’ en die een grote mate van stress veroorzaken (2 Timotheüs 3:1). Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft wereldwijd ongeveer een op de acht mensen een psychische aandoening. Als gevolg van de COVID-19-pandemie nam volgens de WHO in 2020 het aantal angststoornissen toe met zo’n 26 procent en het aantal ernstige depressies met zo’n 28 procent.”

Ten eerste herhaalt het artikel de oude leugen waarbij er wordt beweerd dat we ons op dit moment al in de profetische laatste dagen zouden bevinden. Even voor alle duidelijkheid: de profetische laatste dagen zijn op dit moment nog steeds niet aangebroken. De ‘laatste dagen’ betreft namelijk een relatief korte periode die samenvalt met de verdrijving van Satan uit de hemel waarbij de vrede van de gehele aarde abrupt zal worden weggenomen. U zult het absoluut duidelijk gaan merken wanneer dat moment aanbreekt, zodra de wereld in een complete oorlog wordt gestort, met alles erop en eraan, van enorme voedseltekorten tot ongekende aardbevingen en pestilenties. Het systeem waar we tegenwoordig allemaal afhankelijk van zijn geworden, zal dan compleet instorten. Dan zullen er pas echt kritieke tijden gaan aanbreken die daadwerkelijk moeilijk zijn om door te komen, omdat de mensen, bij het aanbreken van deze periode op dat moment ongekend goddeloos en egocentrisch zullen zijn.

(opmerking van de vertaler: De verdorvenheid van de menselijke samenleving zal bij het aanbreken van de ‘laatste dagen’ ontelbare malen erger zijn dan bijvoorbeeld in het jaar 1914. De mensen waren in 1914 absoluut nog niet zo verdorven als vandaag de dag. Zie 2 Timotheus 3 voor de criteria. De wereld zal dus al maximaal verdorven zijn op het moment waarop de laatste dagen zullen gaan beginnen en de mensheid zal dus niet geleidelijk aan, verspreid over meer dan 100 jaar en meerdere generaties steeds verdorvener worden, zoals het Wachttorengenootschap leert. De ‘laatste dagen’ betreft dus een korte maar extreem hevige periode.)

Het Wachttorengenootschap liep voorop bij het aanwakkeren van angst en depressie onder de mensen door middel van hun zogenaamde maandelijkse pandemie-updates waarin zij het stijgende dodental onder de Jehovah’s Getuigen uitgebreid aankondigden, zonder acht te slaan op de daadwerkelijke realiteit, namelijk dat de door de W.H.O. opgelegde ziekenhuisprotocollen de oorzaak waren van het feit dat er duizenden mensen werden gedood. In een van hun Besturende Lichaam-Updates gebruikte een voormalig lid van het Besturende Lichaam de Bijbel om ons de les te lezen over hoe roekeloos en dwaas het wel niet was om tijdens de lockdown überhaupt je eigen huis te verlaten. Uiteraard hoeven deze woordvoerders van God nooit verantwoording af te leggen voor wat zij allemaal publiceren. Wanneer iemand namelijk lijdt aan een mentale stoornis vanwege de angst en stress die hem onnodig is aangepraat, dan is dat natuurlijk volledig aan die persoon zelf te wijten. Jehovah’s Besturende Lichaam update 10aardse kanaal verschaft enkel en alleen maar ‘levensreddende instructies’. Het doet er verder niet toe dat de lockdown van de Wachttoren-organisatie volledig in lijn lag met het beleid dat wereldwijd door de COVID-19-tirannen werd uitgerold. Als u na de lockdown namelijk last heeft gekregen van angst en depressie, dan ligt dat natuurlijk geheel aan uzelf. De verheven getrouwe en beleidvolle slaaf is daar natuurlijk op geen enkele manier voor verantwoordelijk geweest.

Bij dezen doe ik dan ook een beroep op Jehovah God, de God der waarheid, om alstublieft kennis te nemen van wat deze mannen in Uw naam hebben gepubliceerd. Ik wil hier de kleine voetnoot benadrukken die onderaan het betreffende artikel op JW.org staat geschreven achter het *-teken. Het Wachttorengenootschap schrijft daar het volgende:

*   De Wachttoren spreekt zich niet voor een bepaalde behandeling uit. Iedereen moet zelf zorgvuldig de opties overwegen voordat hij of zij een beslissing neemt.

mouwen opstropenHet Besturende Lichaam is hier schaamteloos aan het liegen. Jehovah weet sowieso dat zij de vaccinaties van ganser harte hebben aanbevolen onder de vele Jehovah’s Getuigen en ze hebben dat notabene gedaan in naam van Jehovah God zelf. Of is het zo dat het Wachttorengenootschap enkel en alleen maar op het gebied van mentale problemen zich niet uitspreekt voor wat betreft het onderschrijven van een bepaalde medische behandeling waarbij ze erop wijzen dat ieder individu zorgvuldig zijn of haar eigen opties dient te overwegen? Indien dat het geval zou zijn dan zou een verduidelijkende voetnoot wellicht nog op zijn plaats zijn, omdat het Besturende Lichaam de mRNA-injecties namelijk absoluut heeft onderschreven en goedgekeurd. Ze beweerden dat Jehovah de vaccinaties als een soort goddelijke voorziening heeft verstrekt aan zijn eigen volk omdat Hij zo ontzettend veel van hen houdt en omdat Hij zich ontzettend veel om hen bekommert. Het Besturende Lichaam schepte zelfs over zichzelf op door te zeggen dat ze eigenhandig hadden ingegrepen door voorraden vaccins te leveren die gedistribueerd konden worden naar bijkantoren in zogenaamde Derdewereldlanden die niet in staat waren om zelf aan de vaccins te komen. Het Besturende Lichaam bedreigde zelfs wereldwijd alle ouderlingen door tegen hen te verklaren dat indien deze ouderlingen publiekelijk hun eigen kritische mening over de vaccinaties zouden uiten die niet in lijn lag met de pleidooien van het Besturende Lichaam voor de injecties, dat deze ouderlingen het risico liepen om voor een juridisch comité te moeten verschijnen. Ouderlingen kregen daarnaast ook nog van het Besturende Lichaam te horen dat enkel en alleen gevaccineerde personen welkom waren bij de bedieningsschool voor ouderlingen waar ze periodiek dienen te worden bijgeschoold. Er werd omtrent deze kwestie totaal geen enkele ruimte vrijgelaten voor enige vorm van persoonlijke beslissingen.

Ik twijfel er ook absoluut niet aan dat het Wachttorengenootschap contante betalingen heeft ontvangen om de zogenaamde vaccins te onderschrijven en te promoten onder hun achterban. Ik kan het helaas niet zwart-op-wit bewijzen. Ik heb helaas geen toegang tot de bankafschriften van het Wachttorengenootschap. Ik weet echter wel dat er wereldwijd verschillende religieuze leiders zijn geweest die heel veel geld kregen aangeboden om gebruik te mogen maken van de invloed die deze leiders op hun eigen kerkgangers hebben. De duivel heeft ongetwijfeld een bijzonder aantrekkelijk aanbod gedaan richting Bethel. Een aanbod dat ze niet konden weigeren. Hoeveel zouden ze hebben gekregen denkt u? Zouden ze $ 100 per kop hebben ontvangen? Wellicht zelfs $ 200 dollar per geïnjecteerde persoon? Jehovah weet sowieso het antwoord op die vraag. En Jehovah kent daarnaast ook nog het exacte aantal van degenen die zijn overleden omdat ze gehoor hebben gegeven aan het medische advies van het Besturende Lichaam.

“Dit zegt Jehovah, mijn God: “Hoed de schapen die voor de slacht bestemd zijn. Hun kopers slachten hen maar worden niet schuldig bevonden. Hun verkopers zeggen: ‘Mag Jehovah worden geprezen, want ik zal rijk worden.’ En hun herders hebben geen medelijden met hen.” (Zacharia 11:4-5)

 

Omdat de mens vaak dingen snel vergeet, hierbij nog even een video om het geheugen weer op te frissen: