Dagtekst vrijdag 8 december

Sommige dingen daarin zijn moeilijk te begrijpen. — 2 Petr. 3:16.

In deze tijd leidt Jehovah zijn volk onder meer via de Bijbel. Als je de tijd neemt om diep na te denken over wat Jehovah ons leert, zul je in staat zijn om zijn leiding te volgen en het predikingswerk te ondersteunen (1 Tim. 4:15, 16). Jehovah geeft ook leiding via ‘de getrouwe en beleidvolle slaaf’ (Matth. 24:45). Soms kan die slaaf instructies geven die je niet helemaal begrijpt. Je zou bijvoorbeeld specifieke instructies kunnen krijgen ter voorbereiding op een natuurramp waarvan je denkt dat die nooit in jouw omgeving zal plaatsvinden. Wat moet je doen als je het idee hebt dat de gegeven instructies niet praktisch zijn? Denk na over Bijbelverslagen die je hebt gelezen. Soms kreeg Gods volk instructies die menselijk gezien onverstandig leken maar die levens hebben gered (Recht. 7:7; 8:10). w22.03 18-19 ¶15-16

De dingen die moeilijk te begrijpen zijn, waar de apostel naar verwijst, betreffen doctrinaire zaken; kwesties zoals het bemiddelaarschap van Christus over degenen die in het nieuwe verbond zijn opgenomen, de losprijs, en de Tweede Komst en parousia van Christus en het zaad van Abraham, wat in werkelijkheid betrekking heeft op degenen die gezalfd zijn, zelfs niet-joodse personen. De apostel Petrus doelt hier specifiek op de brieven van Paulus, die het grootste deel van de Griekse Geschriften voor zijn rekening nam.

Aan de ene kant is het volkomen juist dat het Wachttorengenootschap het predikingswerk op een georganiseerde manier leidt. Maar waarom zouden hun instructies dan ‘niet praktisch’ lijken? Het is moeilijk om te begrijpen waarom bijbelonderwijzers en opzieners zich zouden bezighouden met het doen van voorspellingen over mogelijke rampen die te maken hebben met weersverschijnselen. Over welk inzicht zou het Besturende Lichaam dan mogelijkerwijs kunnen beschikken waar de civiele autoriteiten niet over zouden beschikken? Impliceren ze hier dan mee dat Jehovah hen op een wonderbaarlijke wijze informatie verstrekt waar niemand anders van op de hoogte is behalve zij? Hebben ze soms een geheime telefoonverbinding met God?

De kwestie omtrent het aanleggen van een “noodpakket” betreft niet iets waar het Wachttorengenootschap zelf mee op de proppen is gekomen. De zogenaamde ‘prepperswaarschuwen namelijk al veel langer dan het Wachttorengenootschap dat mensen zichzelf dienen voor te bereiden op allerlei mogelijke rampen. Nogmaals, waarom zouden instructies over rampenparaatheid dan ‘niet praktisch’ lijken? Het is moeilijk te begrijpen.

Wanneer we het dan toch hebben over het ontvangen van levensreddende instructies: er bestaat geen enkel bewijs voor de stelling dat het nemen van een prik met mRNA überhaupt iemand zou hebben behoed voor een COVID besmetting. Men veronderstelt dat degenen die waren gevaccineerd en die later het virus opliepen mildere symptomen zouden hebben gehad dan degenen die niet waren geïnjecteerd. Tegenwoordig weten we echter ook dat er andere, minder gevaarlijke medicijnen bestaan die ook de ernst van ivermectineCOVID verminderen. Waarom heeft het Besturende Lichaam bijvoorbeeld het gebruik van ivermectine, dat een krachtig antiviraal medicijn is gebleken, dan niet aanbevolen richting de kudde?

Het is sowieso al twijfelachtig waarom het Besturende Lichaam überhaupt een experimenteel vaccin zou aanbevelen dat niet voorkomt dat iemand wordt geïnfecteerd of dat een besmetting op anderen wordt overgedragen. Het Besturende Lichaam weet ook ongetwijfeld dat deze injecties niet alleen ineffectief zijn, maar daarnaast ook nog dodelijk. Hoeveel zijn er al gestorven als gevolg van het opvolgen van de ‘levensreddende instructies’ van het Wachttorengenootschap? Het zijn er absoluut meer dan een handjevol. Jehovah weet sowieso het exacte aantal overledenen.

Trouwens, waarom zouden de leden van het Besturende Lichaam zich überhaupt bezighouden met het verstrekken van medische adviezen? Over wat voor expertise beschikken ze eigenlijk? Bovendien, waarom zouden jonge en gezonde personen voor wie COVID vrijwel geen risico vormde dan überhaupt moeten worden blootgesteld aan de veel grotere risico’s van een experimenteel vaccin? Jezelf blootstellen aan onnodige risico’s is namelijk al helemaal niet praktisch te noemen. Ik kende persoonlijk de moeder van een jonge en gezonde Jehovah’s Getuige van in de dertig, die een injectie kreeg toegediend en die kort daarna Besturende Lichaam update 10in zijn slaap overleed. Als het Wachttorengenootschap de eer opeist door te beweren dat ze de bron zouden zijn van levensreddende instructies, dan moeten ze aan de andere kant ook de verantwoordelijkheid aanvaarden voor de doden en gewonden onder de Jehovah’s Getuigen als gevolg van hun lovende aanbevelingen over de mRNA-injecties van de overheid.

Het artikel waar de bovenstaande dagtekst uit is ontleend, biedt enig commentaar op de visioenen van Zacharia. Ik moet zeggen dat de grafische afdeling van Bethel voor het betreffende artikel een waardige afbeelding heeft ontworpen. Op deze afbeelding worden de twee olijfbomen en de gouden lampenstandaard geïllustreerd. We zien vreemd genoeg dat het Wachttorengenootschap hier pretendeert dat ze het visioen aan het verklaren zijn, terwijl ze in hun stuk tegelijkertijd de uitleg van de engel hebben weggelaten naar aanleiding van de vraag van Zacharia: Toen vroeg ik hem: ‘Wat betekenen die twee olijfbomen rechts en links van de lampenstandaard?’ Daarna stelde ik hem een tweede vraag: ‘Wat betekenen de twijgen van de twee olijfbomen waaruit door twee gouden buisjes de gouden vloeistof stroomt?’ Hij vroeg me: ‘Weet je niet wat die dingen betekenen?’ Ik antwoordde: ‘Nee, mijn heer.’ Hij zei: ‘Het zijn de twee gezalfden die naast de Heer van de hele aarde staan.’ (Zach. 4:11-14)

Het Besturende Lichaam is zich ongetwijfeld bewust van het feit dat de twee getuigen van Openbaring gesymboliseerd worden door de twee olijfbomen; Terwijl Openbaring zegt dat ze vóór de Heer van de hele aarde staan, zegt Zacharia juist dat ze náást de Heer van de hele aarde staan. Wanneer zij naast Jezus staan betekent het omgekeerd dus ook dat Jezus naast hen staat, wat ook de betekenis is van het woord ‘parousia’. Maar wat is er eigenlijk met die twee getuigen gebeurd? Waarom speelden deze twee getuigen uit de profetie dan zo’n onbelangrijke rol, wanneer we de officiële verklaring van het Wachttorengenootschap over de betekenis van de twee getuigen zouden moeten geloven? Het valt dan ook moeilijk te begrijpen waarom het Wachttorengenootschap alsmaar door blijft gaan met het verspreiden van de bedrieglijke onzichtbare 1914-parousia-misleiding.

Welke praktische instructies zou Bethel in de toekomst dan mogelijkerwijs nog kunnen gaan uitvaardigen zodra de Mensenzoon zo onverwacht arriveert als een dief in de nacht om te beginnen met zijn inspectie en zijn parousia? Ik verwacht van hen daarom ook niets anders dan wat er in het 29ste hoofdstuk van Jesaja wordt beschreven: Je zult ten val worden gebracht. Vanaf de grond zul je spreken en wat je zegt zal in het stof gedempt worden. Je stem zal uit de grond komen zoals de stem van een medium, en je woorden zullen fluisterend klinken vanuit het stof. (Jesaja 29:4)