Dagtekst woensdag 6 december 2023

God is niet onrechtvaardig, hij zal niet vergeten wat jullie hebben gedaan en hoeveel liefde jullie hebben getoond. — Hebr. 6:10.

Onze hemelse Vader heeft begrip voor je persoonlijke omstandigheden. Misschien kun jij meer doen dan anderen die je kent. Maar het kan ook dat je juist minder kunt doen dan zij, bijvoorbeeld vanwege je leeftijd, gezondheid of gezinsverantwoordelijkheden. Raak dan niet ontmoedigd (Gal. 6:4). Jehovah zal niet vergeten wat jij hebt gedaan. Zolang je je best doet en het juiste motief hebt, zal hij daar blij mee zijn. Jehovah ziet zelfs de bedoelingen van je hart. Hij wil dat je gelukkig en tevreden bent met wat je voor hem in aanbidding kunt doen. Je hebt nu al gemoedsrust omdat je weet dat Jehovah zijn aanbidders helpt als ze moeilijkheden meemaken (Jes. 41:9, 10). We hebben dus alle reden om gelukkig te zijn in de aanbidding van onze liefdevolle Vader, die het waard is ‘de lof en de eer’ te ontvangen van zijn hele schepping! (Openb. 4:11) w22.03 24 ¶16; 25 ¶18

Probeert het Wachttorengenootschap in de bovenstaande dagtekst soms ruimte te besparen door de rest van het vers “voor zijn naam” opzettelijk weg te laten, of is er misschien iets sinisters aan de hand?

Wanneer we namelijk het gehele vers uit de bovenstaande dagtekst in de Bijbel opzoeken dan staat er: Want God is niet onrechtvaardig, hij zal niet vergeten wat jullie hebben gedaan en hoeveel liefde jullie voor zijn naam hebben getoond doordat jullie de heiligen hebben gediend en blijven dienen.”

Is het dan niet de bedoeling van Paulus om door middel van zijn opmerkingen de Hebreeuwse christenen eraan te herinneren dat Jehovah de liefde die zij voor zijn naam toonden, niet zou vergeten? Wanneer we een snelle zoekopdracht uitvoeren naar het gebruik van de goddelijke naam door het Wachttorengenootschap, dan zien we een duidelijke trend waarbij de naam Jehovah steeds minder en minder wordt gebruikt. In de twaalf publicaties van de studie-uitgave van het tijdschrift de Wachttoren van 2022, kwam de naam Jehovah bijvoorbeeld 2092 keer voor. In het jaar 2023 verschijnt de naam echter slechts 1.150 keer – bijna de helft vergeleken met het jaar ervoor. Wat is dan het punt wat ik hiermee wil benadrukken?

Het 23ste hoofdstuk van Jeremia betreft een aanklacht tegen de herders die Gods schapen verstrooien en tegen de profeten die leugens profeteren. Over hen zegt God het volgende: Ze willen mijn volk mijn naam laten vergeten door de dromen die ze aan elkaar vertellen, net zoals hun vaders mijn naam vergaten door Baäl.” (Jeremia 23:27)

Sommigen zijn misschien geneigd om aan te nemen dat deze profetie geen relevantie heeft voor onze hedendaagse moderne tijd, en dan vooral omdat er in dat vers wordt gesproken over de oude Baälaanbidding. Maar wanneer we dit stuk uit Jeremia nog eens een keer goed lezen dan zien we echter dat vers 20 de tussenkomst van God in het laatste deel van de dagen plaatst: De woede van Jehovah zal zich niet afwenden, tot hij heeft uitgevoerd en gerealiseerd wat hij zich in zijn hart had voorgenomen. Aan het einde van de dagen zullen jullie dat goed begrijpen.

Dit betekent dus dat de nalatige herders en valse profeten christelijke ouderlingen vertegenwoordigen. Inderdaad: zoals in vers 1 wordt benadrukt: ‘Wee de herders die de schapen van mijn weide ombrengen en verstrooien!’, verklaart Jehovah.” (Jeremia 23:1)

Beschouw vervolgens eens vers 15-17: “Want door de profeten van Jeruzalem heeft afvalligheid zich over het hele land verspreid.’ Dit zegt Jehovah van de legermachten: ‘Luister niet naar de woorden van de profeten die tot jullie profeteren. Ze misleiden jullie. Het visioen dat ze vertellen komt uit hun eigen hart, het komt niet uit de mond van Jehovah. Ze zeggen steeds tegen degenen die geen respect voor me hebben: “Jehovah heeft gezegd: ‘Je zult vrede hebben.’” En tegen iedereen die zijn eigen koppige hart volgt zeggen ze: “Jullie zal geen ellende overkomen.” (Jeremia 23:15-17)

De apostel Paulus voorzei dat de tegenwoordigheid van Christus niet zal plaatsvinden tenzij éérst de geloofsafval komt. Geloofsafval, oftewel afvalligheid ontstaat altijd eerst onder de leiders en de vooraanstaande mannen. De afvalligheid die in de vierde eeuw na Christus plaatsvond valt nauwelijks een onmiddellijke opmaat naar de manifestatie van Christus te noemen. Nee, de afvalligheid waar Paulus op doelde betreft datgene wat zich momenteel openbaart binnen het leiderschap van het Wachttoren-Bijbel- en Traktaatgenootschap. In dezelfde context waarschuwde de apostel Paulus ook nog voor een bedrieglijke invloed die deel zou uitmaken van een zogenoemd ‘werk van Satan’ – zoals Jehovah ook al in Jeremia duidelijk maakte: “Ze misleiden jullie”.

Alles wat ik ooit heb gepubliceerd bevestigt dat het Wachttorengenootschap de bron is van de voorzegde bedrieglijke invloed die erop gericht is om de mensen valselijk te overtuigen van de bewering en aankondiging dat de parousia en het ‘einde van de dagen’ al zouden zijn begonnen. Trouw aan Jehovah’s woorden in Jeremia heeft het Wachttorengenootschap dus leugens geprofeteerd in Gods naam. Ze hebben de kudde ervan verzekerd dat er geen ellende over de organisatie zal komen. Ze beweren dat er vrede is. De organisatie is tenslotte naar eigen zeggen een geestelijk paradijs, toch? Ze roepen luidkeels: ‘Jehovah staat aan onze kant’. ‘Geen enkel wapen dat tegen Jehovah’s organisatie wordt gesmeed, zal enig succes hebben’. Dat is tenminste wat ze altijd roepen.

Het Besturende Lichaam heeft geen acht geslagen op zijn woord en ze hebben er niet naar geluisterd, zoals vers 18 verklaart: “Maar wie hoort bij de vertrouwelingen van Jehovah en krijgt zijn woord te zien en te horen? Wie heeft aandacht gehad voor zijn woord en ernaar geluisterd?(Jeremia 23:18)

Ik kan u verzekeren dat het Wachttorengenootschap niet degene zal zijn die de kudde naar het paradijs zal leiden.

En dan nu nog een boodschap richting degenen die niet door het Wachttorengenootschap zijn vernietigd, maar die slechts zijn verstrooid, wat betekent dat ze niet langer meer deel uitmaken van de organisatie: behoud uw geloof; ga door met het lezen van de Bijbel. Blijf bidden. Probeer daarnaast ook nog waar mogelijk anderen te helpen. Wanneer u de kans hebt om over de waarheid te spreken, grijp die dan met beide handen aan. En schroom niet om uit te leggen hoe de afvalligheid van het Wachttorengenootschap de overduidelijke vervulling is van Bijbelse profetie. Vertel ook dat hun afvalligheid een helder teken is dat het laatste deel van de dagen op een climactische schaal staat te beginnen. En schaam u daarnaast nimmer, never, nooit voor de naam van Jehovah. Het feit dat het Wachttorengenootschap smaad heeft aangebracht op de naam Jehovah, is niet de schuld van Jehovah God zelf en het vormt daarnaast ook geen excuus om het gebruik van de Naam te vermijden. Vergeet nooit dat Jehovah God niet onrechtvaardig is en dat Hij nooit de liefde zal vergeten die u voor zijn naam hebt getoond!