Dit is het vervolg op de bespreking van het Wachttoren-artikel “Wat betekent het einde?”

Mocht u het commentaar uit deel 1 van dit artikel hebben gemist: deze kunt u HIER teruglezen. 


Puntje #3 uit het artikel luidt:

HET EINDE WORDT NIET VEROORZAAKT DOOR MENSEN OF DOOR EEN METEORIET”.

In werkelijkheid wordt het einde wel degelijk ‘door mensen veroorzaakt’. Maar omdat de profeten van Bethel zichzelf hebben misleid door te geloven dat de tijd van het einde in 1914 begon, beschikken zij daarom ook niet over een betrouwbaar referentiepunt. En om hun verwarring nog groter te maken: ‘het einde’ waarover zij spreken betreft niet het einde van de wereld. De tijd van het einde betreft namelijk de korte periode na de verdrijving van de Duivel uit de hemel, die culmineert in het absolute einde van Satans heerschappij. Om het nog preciezer te formuleren: het zijn juist de mensen die bepaalde gebeurtenissen op aarde veroorzaken; Satan en de demonen zijn echter wel degenen die de daadwerkelijke aanzet geven tot deze gebeurtenissen en zij zullen vanzelfsprekend reageren op de engelenkrachten die tegen hen in beweging komen.

Over het begin van het einde zegt Daniël 11:40-41: “In de tijd van het einde zal de koning van het zuiden met hem in botsing komen. De koning van het noorden zal met wagens, ruiters en veel schepen op hem afstormen. Hij zal de landen binnentrekken en er als een vloedgolf doorheen razen. Hij zal ook het Sieraadland binnentrekken, en veel landen zullen tot struikelen worden gebracht.”

Volgens de officiële uitleggers van Bethel begon de tijd van het einde in het jaar 1914. Volgens het Wachttorengenootschap was Duitsland de koning van het noorden en Groot-Brittannië samen met de Verenigde Staten waren de koning van het zuiden. (Bethel had het in ieder geval toch nog voor de helft bij het juiste eind). Vreemd genoeg begon volgens het Wachttorengenootschap het profetische “botsen” na de Eerste Wereldoorlog en dit kwam volgens hen in de vorm van het strafverdrag van Versailles.

Maar daar hield het botsen niet op. Nee, na de Tweede Wereldoorlog begon het botsen weer opnieuw. Alleen deze keer was de koning van het noorden volgens het Wachttorengenootschap de Sovjet-Unie oftewel de USSR en symboliseerde de Koude Oorlog het profetische botsen. Volgens het Wachttorengenootschap zouden de nazi’s destijds de vervulling van de profetie hebben bewerkstelligd door met een groot leger ‘de landen’ binnen te trekken en deze te overstromen.

Begint het botsen dan weer opnieuw ofzo? Botsen, overspoelen en daarna nog een keertje herhalen? Vervolgens zou de Sovjet-Unie er volgens het Wachttorengenootschap doorheen zijn geraasd als een vloedgolf in de vorm van de Sovjet-expansie. Maar wacht, er is nog meer!

Volgens de laatste update in de uitgave van mei 2020 van het tijdschrift de Wachttoren, is Rusland dus de nieuwe koning van het noorden en wordt het ‘botsen’ tussen de twee rivaliserende koningen weerspiegeld in de huidige vijandelijkheden tussen de NAVO en Rusland. Aan het einde van alinea zes staat het volgende:

Ook voeren ze met de koning van het zuiden een cyberoorlog. De koningen beschuldigen elkaar ervan schadelijke computerprogramma’s te gebruiken om hun economische en politieke systemen te verstoren. En zoals Daniël voorspelde, gaat de koning van het noorden door met zijn aanval op Gods volk.

Hilarisch genoeg gelooft het Besturende Lichaam dus blijkbaar nog steeds in de hoax dat Trump geheime banden zou onderhouden met Rusland. Deze hoax werd oorspronkelijk bedacht door het Engelse MI6 en deze leugen die volop werd verspreid door de wereldwijde media om Trump maximaal te demoniseren, bleek achteraf complete onzin te zijn. Trump bleek namelijk helemaal geen Russische spion te zijn zoals de media beweerde. Ook werd door de media beweerd dat Poetin de computerservers van de Amerikaanse Democratische partij zou hebben gehackt om zo de Amerikaanse verkiezingen te manipuleren in het voordeel van Trump. Deze hoax kwam bekend te staan als de “Trump Russia Collusion” en deze hoax is ook compleet ontmaskerd als een broodje aap verhaal.  

Dus om alles even samen te vatten: Volgens het Wachttorengenootschap begon de tijd van het einde in het jaar 1914. Er brak onmiddellijk een oorlog uit. Daarna begon het profetische botsen. Vervolgens brak de Tweede Wereldoorlog uit en ontstonden er nog meer vloedgolven in de vorm van militaire krijgsmachten, gevolgd door nog meer botsen. Toen brak er een periode aan waarin de zieners van Bethel even niet meer wisten wie nou precies de koning van het noorden was. Toen kwam er in 2020 uit het niets ineens een flits van nieuw licht, waardoor Rusland in de schijnwerpers kwam te staan als zijnde de nieuwe koning van het noorden, gevolgd door wederom nog meer botsen. Het is daarom ook geen wonder dat Jehovah de verontrustende vraag stelde: “Maar wat gaan jullie doen als het einde komt?”

Verderop in hetzelfde Wachttoren-artikel wordt in de voorlaatste alinea ook nog een illustratie van Jezus aangehaald. Er staat het volgende geschreven:

De komende ‘dag van het oordeel en van de vernietiging’ wordt vergeleken met de vernietiging van ‘de wereld’ in Noachs tijd. Welke wereld werd toen vernietigd? De aarde bleef bestaan, maar de goddeloze mensen — Gods vijanden — werden vernietigd. Ook tijdens Gods komende ‘dag van het oordeel’ zullen personen die ervoor kiezen Gods vijanden te zijn, vernietigd worden. Maar vrienden van God zullen het overleven, net als Noach en zijn gezin (Mattheüs 24:37-42).

Jehovah’s Getuigen opereren onder het waanidee dat de komst van de Heer op een dag en een uur dat niemand kent, betrekking zou hebben op het uitbreken van Armageddon. Dat is niet waar. In de context zei Jezus namelijk: “Van die dag en dat uur weet niemand iets af, ook de engelen in de hemel en de Zoon niet, maar alleen de Vader. De aanwezigheid van de Mensenzoon zal zijn als de tijd van Noach. Want in de tijd vóór de vloed aten en dronken de mensen, mannen trouwden en vrouwen werden uitgehuwelijkt, tot de dag dat Noach de ark in ging. En ze hadden er geen aandacht voor totdat de vloed kwam en ze allemaal wegvaagde. Zo zal ook de aanwezigheid van de Mensenzoon zijn. Er zullen dan twee mannen op het veld zijn. De een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten. Twee vrouwen zullen samen graan malen. De een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten. Blijf dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt.(Mattheüs 24:36-42)

In zijn illustratie gaf Jezus dus niet aan dat degenen die achtergelaten zouden worden ook meteen onmiddellijk zullen worden vernietigd. Het betreft eenvoudigweg het moment waarop er wordt besloten welke uitverkorenen er wel en welke er niet worden uitgekozen en verzegeld. Net als zijn andere illustraties die betrekking hadden op het besluit, zo benadrukte Jezus ook dat er een beslissende scheiding zal gaan plaatsvinden. In het dertiende hoofdstuk van Mattheüs vergeleek Jezus dit scheidingswerk met een oogst. Het onkruid zal dan worden ontworteld en samengebundeld, maar zal dan nog niet meteen direct in het vuur worden geworpen. De goddelozen zullen eerst nog de tijd krijgen om even over hun lot na te denken. Dat is de periode die ook wel wordt omschreven als de tijd waarin ze zullen jammeren en knarsetanden.

Uiteraard weten we allemaal heel goed dat het Wachttorengenootschap gedurende tientallen jaren het onzinnige idee heeft verspreid dat deze oogst al zou hebben plaatsgevonden tijdens de Eerste Wereldoorlog. Volgens de gedachtegang van het Wachttorengenootschap zouden de onkruidachtige parochianen van de heidense christenheid destijds door de engelen zijn samengebundeld en ze zouden toen zijn afgescheiden van de toenmalige Bijbelonderzoekers. En wanneer we de interpretatie van het Wachttorengenootschap zouden geloven dan zou dit ook betekenen dat er sinds 1914 dus weer meerdere opeenvolgende generaties aan nieuw onkruid zouden zijn opgegroeid die ook weer zouden zijn ontworteld en samengebundeld. Een bijzonder absurde verklaring dus.