Dagtekst vrijdag 17 november 2023

Niemand weet wie de Zoon is behalve de Vader, en niemand weet wie de Vader is behalve de Zoon en degenen aan wie de Zoon bereid is hem te onthullen. — Luk. 10:22.

Vind je het moeilijk Jehovah als een liefhebbende Vader te bezien? Het kan zijn dat je daar moeite mee hebt omdat je een nare jeugd hebt gehad. Wat is het een troost te weten dat Jehovah je gevoelens volledig begrijpt! Hij wil graag een hechte band met je hebben. Daarom moedigt zijn Woord ons aan: ‘Nader tot God, dan zal hij tot jou naderen’ (Jak. 4:8). Jehovah houdt van je en zegt dat hij ook voor jou de beste Vader wil zijn die er is. Jezus kan je helpen naar Jehovah toe te groeien. Hij kent Jehovah zo goed en weerspiegelt zijn eigenschappen zo perfect dat hij kon zeggen: ‘Wie mij heeft gezien, heeft ook de Vader gezien’ (Joh. 14:9). Als een oudere broer leert Jezus ons hoe je je Vader moet respecteren en gehoorzamen, hoe je voorkomt dat je hem verdriet doet en hoe je zijn goedkeuring krijgt. Maar Jezus leert ons vooral hoe goed en liefdevol Jehovah is. w21.09 21 ¶4-5

Het is voor ons mensen niet te bevatten, maar voordat Hij vader werd was God al die tijd helemaal alleen. En zoals met name de Jehovah’s Getuigen heel goed weten, was Gods eerste en enige directe schepping de aartsengel Michaël, die later de mens Jezus werd. We weten niet hoe lang de Vader en zijn eniggeboren Zoon van elkaars bijzondere gezelschap hadden genoten voordat er ook nog andere zonen werden gecreëerd. Het kan best een extreem lange tijd zijn geweest. Er is zoveel dat we niet weten. Maar de tijd in de hemel is in ieder geval niet gebaseerd op het aantal omwentelingen van de aarde om de zon. Het fysieke universum bestond toen nog niet eens. Het zou zelfs zo kunnen zijn dat er vóór het begin van de schepping helemaal niet zoiets bestond als ‘tijd’. Maar goed… Zoals ik net al zei, het is voor ons mensen niet te bevatten. Blijkbaar kennen zelfs de heilige engelen Jehovah niet zo goed als de Zoon hem kent vanwege hun unieke relatie. Inderdaad, de geesten moeten ook worden gerekend tot degenen die de Vader en de Zoon niet ten volle kennen.  

In de moderne tijd zijn er bijbels in overvloed. Miljoenen mensen ter wereld lezen met regelmaat de Heilige Schrift. Het meest gelezen gedeelte van de Bijbel zijn ongetwijfeld de vier evangeliën, waarin het leven en de bediening van Jezus gedetailleerd worden beschreven. Toch is het zo dat het simpelweg alleen maar lezen van de Bijbel er niet meteen voor zorgt dat de Vader en de Zoon ook volledig worden onthuld. Daarom zei Jezus ook dat de enige manier om de Vader te kennen is als de Zoon bereid is hem te onthullen. Aha, een openbaring is dus de enige manier waarop een mens God kan leren kennen met dezelfde volledigheid als de Zoon.

De Bijbel heeft heel wat te zeggen over de openbaring van Jezus Christus, hoewel de details ervan op dit moment nog steeds een goed bewaard geheim zijn. Daarom moet er ook een openbaring plaatsvinden, een onthulling van iets dat voorheen nog verborgen was. Ter bevestiging: de openbaring van Christus zal ook een openbaring van de Vader zelf zijn. Heeft Jezus tenslotte dan niet tegen zijn apostelen gezegd dat het zien van de Zoon hetzelfde was als het zien van de Vader? De apostel Paulus openbaarde in zijn brief aan de Hebreeën dat Jezus de weerspiegeling is van Gods glorie en zijn volmaakte evenbeeld,…” (Hebreeën 1:3a)

Het Wachttorengenootschap heeft een sleutelrol gespeeld bij het voorbereiden van de mensen op de ultieme onthulling, in die zin dat personen die een hemelse roeping hebben ontvangen en die nu op aarde in leven zijn, momenteel deel uitmaken van de Jehovah’s Getuigen. Ironisch genoeg heeft het Wachttorengenootschap daarnaast ook nog een belangrijke rol gespeeld bij het verbergen van extreem belangrijke zaken die te maken hebben met de parousia, oftewel de manifestatie en openbaring van Jezus Christus. De tweede komst van Christus zal erin resulteren dat de Wachttoren-organisatie overbodig wordt gemaakt en achterhaald zal raken, net zoals ook het oude Joodse geloofssysteem werd achterhaald door het aanbreken van het christelijke tijdperk.

Van de geroepenen wordt verwacht dat ze Christus zullen ontmoeten op een geheime locatie die alleen zij kennen. Waarschijnlijk betreft het geen letterlijke fysieke plaats, maar hoe dan ook, het wordt sowieso een ontmoeting. Want zoals de bliksem uit het oosten komt en schijnt tot in het westen, zo zal de aanwezigheid van de Mensenzoon zijn. Waar het lijk is, daar zullen de arenden zich verzamelen. (Mattheüs 24:27-28)

De openbaring van Jezus aan de uitverkorenen zal hen volledig in eenheid met de Vader brengen. Dan zal de openbaring van de zonen van God plaatsvinden. Vervolgens zal een aanval op de zonen van God ertoe leiden dat Jehovah God ten diepste wordt gekwetst, zoals in Zacharia als volgt wordt beschreven: Wie aan jullie komt, komt aan mijn oogappel. God in de ogen prikken is dan ook zeker geen goed idee.