Bevinden we ons al in de laatste dagen? Dit is een onderwerp waar ik de afgelopen twintig jaar al heel vaak aandacht aan heb besteed. Dit artikel betreft echter niet een herhaling van informatie uit het verleden om lege tekstruimte mee op te vullen om zo de lezers bezig te houden. De reden waarom ik dit onderwerp wederom ter sprake breng is omdat het Wachttorengenootschap dezelfde oude hap constant weer opnieuw oplepelt terwijl miljoenen Jehovah’s Getuigen dit, zonder daar verder over na te denken, slikken als absolute waarheid. Ik voel mij daarom ook genoodzaakt om op zijn minst nog een poging te wagen om een aantal van hen uit hun hypnose te laten ontwaken.

Het zijn trouwens niet alleen maar de Jehovah’s Getuigen die het einde van de wereld aankondigen. Veel mensen die behoren tot de groep bijbelfundamentalisten die de bijbel vanuit dat perspectief bezien, zijn ook op de spreekwoordelijke eindtijdwagen gesprongen. De grote groep zogenoemde evangelicals wijzen in plaats van 1914 naar het jaar 1948 als zijnde het jaar waarin Israël een natie werd. Dat jaar wordt door hen beschouwd als het begin van de laatste dagen. En laten we wel wezen: zelfs een groeiend aantal mensen die niet beschikken over enige Bijbelse oriëntatie begint zich op dit moment te realiseren dat er iets vreselijks staat te gebeuren. En zoals we allemaal weten zal er ook daadwerkelijk iets vreselijks gaan gebeuren.

Onlangs is er op JW.org een artikel verschenen met de titel: Is wat mensen elkaar nu aandoen in de Bijbel voorspeld?  Het antwoord op die vraag luidt natuurlijk: ja, zij het wel met een voorbehoud.

Het betreffende artikel focust zich op 2 Timotheüs 3:1-5. Het valt ook niet te ontkennen dat het overduidelijk is dat mensen in de wereld – en dan met name in de westerse wereld die voorheen door de christenheid werd gedomineerd – steeds goddelozer worden en steeds meer de verschrikkelijke kenmerken vertonen die de geïnspireerde apostel beschreef.

Echter bestaat er wel een probleem met betrekking tot de kijk van het Wachttorengenootschap op dit onderwerp. Heeft de geïnspireerde apostel dan aangegeven dat mensen tijdens de laatste dagen liefhebbers van zichzelf en van geld zouden worden, evenals alle andere opgesomde goddeloze eigenschappen? Nee! Lees het betreffende stuk in de Bijbel nog maar eens een keer heel aandachtig. De laatste dagen zullen namelijk zware en moeilijke tijden zijn om door te komen, juist omdat de mensen in die periode al zo wetteloos en verdorven zullen zijn geworden.

Sta bijvoorbeeld eens stil bij het volgende: wanneer u alweer wat jaartjes ouder bent zoals ik, denk dan bijvoorbeeld eens terug aan de jaren vijftig of de jaren zestig. Waren de mensen in die tijd dan net zo egocentrisch en goddeloos als tegenwoordig? Nee, absoluut niet. Daarnaast ben ik er ook heel erg zeker van dat dit niet slechts mijn eigen persoonlijke observatie betreft.

De menselijke beschaving heeft gedurende meerdere generaties een enorm verval meegemaakt. Om dit te kunnen realiseren heeft het feitelijk gezien een gezamenlijke inspanning vereist van de kant van de heersers van de duisternis, om de menselijke samenleving op moreel vlak zo ontzettend te laten degenereren als tegenwoordig het geval is. Nu zien we dus dat hun missie is volbracht. Wanneer we ons realiseren dat dit een feit is, kunnen we dan nog steeds met een strak gezicht beweren dat de jaren vijftig of zestig zware en kritieke tijden waren die moeilijk waren om door te komen? Maar hoe zit het dan eigenlijk met de jaren zeventig of de jaren tachtig? Laten we dan nog eens een stap verder gaan: hoe zit het eigenlijk met de jaren negentig en zelfs tot aan het heden? Zijn dit werkelijk kritieke tijden die moeilijk zijn om door te komen?

Het is overigens niet mijn bedoeling om de ontberingen van miljoenen mensen die in armoede leven, evenals de mensen die wonen in oorlogsgebieden te bagatelliseren, maar omdat het ontegenzeggelijk waar is dat de periode van na de Tweede Wereldoorlog een lange periode is geweest van relatieve vrede en welvaart waarin de samenleving lang niet zo verdorven, egoïstisch en genotzuchtig was als tegenwoordig het geval is, hoe kan er dan tegelijkertijd worden beweerd dat de wereld zich al sinds het jaar 1914 bevindt in de “laatste dagen”?

Probeer dan op z’n minst om voor uzelf de mogelijkheid open te houden dat de kritieke tijden, die moeilijk zijn om door te komen, op dit moment nog niet zijn begonnen. En wanneer u voldoende lef heeft om dit te doen, denk dan ook eens na over de aanhangende gevolgen die het zal hebben wanneer de laatste dagen daadwerkelijk zullen gaan beginnen.

Sta vervolgens eens stil bij de vraag van het Wachttorengenootschap: “Zal de hele samenleving uiteindelijk tot volledige chaos vervallen?”

 Dit is het antwoord van het Wachttorengenootschap op die vraag:

Nee. De samenleving zal niet volledig instorten. In plaats daarvan gaat God binnenkort de mensen verwijderen die bewust zijn normen blijven overtreden (Psalm 37:38). Hij zal zorgen voor ‘een nieuwe aarde’ — een nieuwe samenleving — waar zachtmoedige mensen voor eeuwig in vrede zullen leven.

Het bovenstaande simplistische antwoord van het Wachttorengenootschap is zeer verontrustend. Jazeker, wij geloven inderdaad dat God een nieuwe aarde zal bewerkstelligen. Maar hoe zit het dan met de huidige wereld? Wellicht zou het een goed idee zijn indien Bethel wat verdere uitleg zou geven bij hun commentaar door uit te leggen wat ze precies bedoelen wanneer ze zeggen: “Nee. De samenleving zal niet volledig instorten.” Hoe zou een gedeeltelijke instorting er dan überhaupt uit moeten zien? Even serieus: wat zouden we in de laatste dagen dan kunnen gaan verwachten?

Wat zou er bijvoorbeeld gaan gebeuren als het elektriciteitsnet op grote schaal uitvalt? Hoe lang zou het dan gaan duren voordat totale chaos de overhand krijgt in de steden? Eén week? Twee weken misschien? Denk eens na over de gigantische gevolgen voor de gehele samenleving zodra het definitief failliete wereldwijde financiële systeem uiteindelijk zal instorten. Hoe zullen de massa’s mensen, die behoren tot zij die “alleen om zichzelf geven en om geld” gaan reageren zodra ze alles zullen kwijtraken?

Wanneer we de recente geweldsexplosie in het Midden-Oosten zien, samen met de extreme aangewakkerde haat tegen Arabieren en Joden, gekoppeld aan de onnoemelijke aantallen radicaal-islamitische jonge mannen in militaire leeftijd die Europa en Amerika hebben overspoeld, waaronder zich ook ongetwijfeld veel getrainde terroristen bevinden die bestempeld kunnen worden als zogenoemde “sleeper cells”, die op een bepaald moment zullen worden geactiveerd en zullen beginnen met het vernietigen van hun gastlanden, denkt u dan echt dat de maatschappij op dat moment nog steeds overeind zal blijven staan?

Of wat zal er gaan gebeuren zodra er weer een wereldoorlog uitbreekt die gepaard zal gaan met grootschalige voedseltekorten en dodelijke pandemieën? nucleaire oorlogWat nou indien er verschillende steden zullen worden getroffen door kernraketten? Zou de beschaving dan gewoon normaal door blijven functioneren? Of zou er dan sprake zijn van kritieke tijden die moeilijk zijn om door te komen? Kritieke tijden die ook nog eens zullen worden aangewakkerd door de ongeneeslijke hebzucht en het egoïsme dat heerst binnen de samenleving?

De bovenstaande hypothetische vragen zijn dan ook zeker niet vergezocht. Zoals eerder in dit artikel al werd gesteld, vrezen tegenwoordig zelfs mensen die niet bijbels georiënteerd zijn de mogelijkheid dat er een wereldwijde oorlog en een economische ineenstorting in het verschiet liggen. En dat roept overigens nog een andere verontrustende vraag op. Waarom zijn de zieners op Bethel zich totaal niet bewust van al deze zaken?

Ik kan daarom ook niet anders dan denken dat het Besturende Lichaam het contact met de realiteit compleet is kwijtgeraakt. Zelf wonen ze veilig achter de hoge hekken van een afgesloten woongemeenschap, verscholen in een bos aan de oever van een privaat meer, vele kilometers ver verwijderd van de grimmigheid en de criminaliteit van New York City. Ze beschikken over persoonlijke obers, bedienden, assistenten en dienstmeisjes, evenals over alle voorzieningen die een leven in luxe en weelde mogelijk maken. Om nog maar te zwijgen over de honderden miljoenen dollars die ze op hun bankrekening tot hun beschikking hebben. Ik vind het trouwens verbazingwekkend dat ze nog steeds geen privéjet voor zichzelf hebben aangeschaft. U weet wel…om de wereld sneller rond te kunnen reizen om “Koninkrijkszaken” te regelen.

Het Besturende Lichaam heeft zichzelf altijd voorgesteld dat de grote verdrukking de vernietiging van de wereldwijde georganiseerde valse religie teweeg zal brengen waarbij de Jehovah’s Getuigen de verwachting hebben dat ze op dat moment lachend aan de zijlijn zullen staan om slechts als omstanders en toeschouwers getuige te zijn van het zich voltrekkende bloedbad. Het is daarom ook precies zoals de Schrift over hen zegt: ze hebben een verbond gesloten met de dood en ze verwachten dat ze op dat moment hoog en droog boven de kolkende stortvloed zullen staan zodra deze storm de goddelozen van de aardbodem wegvaagt.

Door middel van Jeremia spreekt Jehovah zelfs nog gerichter: Want er zijn slechte mensen onder mijn volk. Ze blijven loeren, als ineengedoken vogelvangers. Ze zetten een dodelijke val. Ze vangen mensen. Als een kooi vol vogels, zo zitten hun huizen vol bedrog. Daardoor zijn ze nu machtig en rijk. Ze zijn dik geworden en hun huid glanst. Ze lopen over van slechtheid. Ze bepleiten de zaak van vaderloze kinderen niet, zodat het goed met ze gaat. Ze weigeren armen recht te doen.” (Jeremia 5:26-28)

Het is dan ook precies zoals Jehovah al 25 eeuwen geleden beschreef. Bethel zit vol met bedrog. Ze zijn rijk en dik geworden. Ze hebben seksueel misbruikte kinderen vermorzeld en ze hebben complete gemeenten opgelicht en bedrogen.

Jehovah’s Getuigen zijn net als vogels die gevangen zitten in een kooi. Behalve dan dat ze zich daar zelf niet van bewust zijn. Ze zijn grondig misleid door het Wachttorengenootschap. Maar hoe dan? Dat komt door hun interpretatie van Bijbelse profetieën en door de valse verwachtingen die daarmee gepaard gaan. Volgens degenen die door de Jehovah’s Getuigen worden beschouwd als wachters, zijn vrijwel alle eindtijdprofetieën op dit moment al vervuld – met inbegrip van de epische Tweede Komst van Jezus Christus.

De profetische dodelijke klap tegen de kop van het beest dat wordt beschreven in het dertiende hoofdstuk van Openbaring, wat een direct gevolg is van het feit dat Satan en zijn engelen op dat moment op gewelddadige wijze uit de hemel worden geworpen, is door de zieners van het Wachttorengenootschap bijvoorbeeld gedegradeerd tot een non-gebeurtenis in de vorm van een luttele voetnoot uit de geschiedenis. Mocht het u zijn ontgaan: Volgens de leer van het Wachttorengenootschap zouden de leidende politieke wereldmachten tijdens de Eerste Wereldoorlog compleet zijn ingestort. Daarnaast vallen er ook nog vele andere voorbeelden op te noemen die aantonen hoe het Wachttorengenootschap de bijbelse profetie heeft omgezet in stephen lettnonsens zonder enige betekenis. Dat is dan ook meteen de reden waarom het Wachttorengenootschap zich überhaupt geen volledige ineenstorting van de samenleving kan voorstellen. Blijkbaar is het ze gelukt om zelfs zichzelf voor de gek te houden.

We weten echter dat Gods woord met zekerheid heeft voorspeld dat er een volledige ineenstorting van de samenleving zal gaan plaatsvinden. Het staat zelfs zo geschreven in het boek van de Apocalyps, ook wel bekend als Openbaring. In zeer symbolische bewoording leert het boek der Waarheid ons het volgende: En ik keek toen hij het zesde zegel opende, en er vond een grote aardbeving plaats. De zon werd zwart als een haren zak, de hele maan werd als bloed en de sterren van de hemel vielen naar de aarde zoals onrijpe vijgen die door een stormwind van een vijgenboom worden geschud. De hemel verdween als een boekrol die wordt opgerold en alle bergen en eilanden werden van hun plaats verwijderd. De koningen van de aarde, de hoge ambtenaren, de legerofficieren, de rijken, de sterken, alle slaven en alle vrije mensen verborgen zich toen in de grotten en tussen de rotsen van de bergen. En ze zeggen steeds tegen de bergen en de rotsen: ‘Val op ons en verberg ons voor de ogen van hem die op de troon zit en voor de woede van het Lam! Want de grote dag van hun woede is gekomen, en wie kan dan staande blijven? (Openbaring 6:12-17)

De passage hierboven kan alleen maar een beschrijving betekenen van de complete ineenstorting van de beschaving. Het is daarom ook geen wonder dat Jezus zei dat velen dan tot struikelen zullen worden gebracht en elkaar zullen haten en elkaar zullen verraden. Zodra zal blijken dat alle dingen waarover het Wachttorengenootschap de Jehovah’s Getuigen op vakkundige wijze heeft laten geloven dat deze zaken zich al in de afgelopen eeuw hebben voltrokken, en deze zaken zich vervolgens in de nabije toekomst pas echt zullen gaan beginnen te openbaren, dan zal de valstrik pas echt definitief dichtklappen.