Opmerking van de vertaler: Dit is de Nederlandse vertaling van de zondagse YouTube-toespraak van Robert King. Het centrale onderwerp van deze week luidt: “De visioenen uit Daniël en Openbaring“. Dit artikel gaat dieper in op verschillende fragmenten uit de visioenen van Daniël en de toepassing ervan op de nabije toekomst.

Met vriendelijke groeten, Paul Hettinga


Er kan in een week tijd behoorlijk wat gebeuren op het wereldtoneel. In de toespraak van vorige week hebben we kort gesproken over wat zich die week had afgespeeld in het Midden-Oosten en over de creatie van het Zionisme. De afgelopen week hebben zich ook veel verschillende escalaties voorgedaan. Ik heb een nieuwsbericht gelezen waarin stond geschreven dat Israël zijn vloot aan onderzeeërs heeft ingezet. Deze onderzeeërs zijn in staat om gewapende raketten te kunnen lanceren die zijn uitgerust met een nucleaire lading. Deze onderzeeërs struinen op dit moment dus de bodem van de zee af, klaar voor de strijd. Ondertussen heeft Rusland onlangs ook nog onthuld dat ze sinds kort beschikken over nog een nieuwere generatie hypersonische raketsystemen. Daarnaast zijn er ook nog zes Chinese oorlogsschepen gespot in de wateren van het Midden-Oosten. Ik weet niet precies of deze schepen zich bevinden in de wateren van de Middellandse Zee, de Perzische Golf of de Indische Oceaan, maar ze bevinden zich in ieder geval in de regio. Dit betreft overigens allemaal nieuws dat de afgelopen paar dagen bekend is geworden. 

Het lijkt er in ieder geval op dat Israël zich op dit moment aan het voorbereiden is om Gaza binnen te vallen met het doel om Hamas met wortel en tak uit te roeien. Ondertussen heeft niemand in de mainstream media het over het feit dat Israël degene is die Hamas heeft opgericht en die Hamas heeft gefinancierd om zo de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO) in het zadel te hijsen. Het is allemaal een hele gecompliceerde puinhoop.

Het lijkt erop dat de Anglo-Amerikaanse oorlogshitsers uit waren op het uitlokken van een oorlog met Rusland om Oekraïne. Echter is het allemaal niet gelopen zoals ze hadden gehoopt. Het plan mislukte doordat Poetin het hoofd koel hield en zich niet liet provoceren door zichzelf een Derde Wereldoorlog in te laten rommelen. Men zou kunnen stellen dat Poetin zich niet door het Westen liet verleiden om de Oekraïne binnen te vallen met zijn gehele leger om vervolgens de stad Kiev met de grond gelijk te maken om daarna de totale macht te grijpen over het hele land. Hierdoor werden de Anglo-Amerikaanse oorlogshitsers dus gedwongen om een nieuw oorlogsfront te beginnen. Deze keer in het Midden-Oosten. En het lijkt er sterk op dat het hen dit keer wel zal gaan lukken.

Gisteren heeft Israël nog met succes twee vliegvelden gebombardeerd in Syrië. Nu zult u zich waarschijnlijk afvragen: wat heeft Syrië nou weer met dit conflict te maken? De meeste mensen gaan er immers van uit dat Hamas zich slechts beperkt tot het gebied rond de Gazastrook. Welnu, we hebben het hier over de aanwezigheid van Hezbollah. De daadwerkelijke lont in het kruitvat is het feit dat er op dit moment nog steeds twee miljoen Palestijnen op elkaar gepakt zitten in de zogenaamde openluchtgevangenis die ook wel bekend staat als Gaza. Op dit moment heeft Israël de toevoer van water en elektriciteit al afgesloten voor de hele regio Gaza, dus de vraag waar het om gaat is: hoelang kunnen de mensen daar nog overleven zonder drinkwater en voedsel?

Nu zien we dus ook nog dat Israël zich klaarmaakt om Gaza binnen te vallen met tanks en grondtroepen waarmee ze de platgebombardeerde ruïnes in Gaza meter voor meter willen uitkammen. Tienduizenden en misschien zelfs wel honderdduizenden mensen lopen het risico om te worden vernietigd. Ook denk ik dat het de Israëli’s niet gaat om het vinden van een definitieve oplossing voor de Palestijnse kwestie. Ik denk dat het echte achterliggende doel is om een enorme onrust en verontwaardiging uit te lokken onder de islamitische bevolking en de Arabische wereld om zodoende ervoor te zorgen dat de situatie in het Midden-Oosten compleet escaleert in een grote chaos.

Het is dan ook zeker geen toeval dat Egypte, Iran en Ethiopië onlangs nog werden toegelaten tot het BRICS+ blok tijdens de zogenoemde BRICS september-bijeenkomst. We moeten dus constateren dat binnen slechts enkele weken de spanningen in het Midden-Oosten flink zijn opgelaaid. Het lijkt erop dat deze ontwikkelingen zich razendsnel voortbewegen richting een Derde Wereldoorlog. En wanneer we deze situatie bekijken vanuit het perspectief van een Jehovah’s Getuige, dan valt het scenario van een Derde Wereldoorlog in hun hoofden totaal niet te rijmen met wat hen is geleerd. Jehovah’s Getuigen geloven namelijk niet dat er ooit nog een wereldoorlog zou kunnen uitbreken. Maar waarom dan niet? Simpel: omdat het Wachttorengenootschap dit namelijk heeft gezegd. De reden waarom het Wachttorengenootschap beweert dat er onmogelijk nog een Derde Wereldoorlog kan uitbreken is omdat ze stellen dat een Derde Wereldoorlog onomstotelijk betekent dat er ook nucleaire wapens zullen worden ingezet. Het Wachttorengenootschap gebruikt ook als argument dat God heeft beloofd dat de wereld niet zou worden vernietigd en dat de mensheid niet zal worden uitgeroeid, dus daaruit trekken ze dan automatisch de conclusie dat er überhaupt geen nucleaire wapens zullen worden ingezet en er dus ook geen derde wereldoorlog meer zou kunnen plaatsvinden.  

Ik heb al vaak over dit onderwerp gesproken en ik kan niet anders dan concluderen dat hun wijze van redeneren uiterst gebrekkig is. Ik zal daar op dit moment ook niet nog een keer uitgebreid tot in detail op ingaan, maar zoals we allemaal kunnen opmaken uit de Bijbel, betreft de Grote Verdrukking een gebeurtenis die ervoor zal zorgen dat de mensheid met uitsterven zal worden bedreigd. Dat is ook de reden waarom op een bepaald moment goddelijk ingrijpen vereist zal zijn om te voorkomen dat de mensheid ook echt daadwerkelijk uitsterft en er “geen vlees zal overleven”. Jezus zei immers niet voor niets: Als die tijd niet zou worden verkort, zou niemand worden gered.”

Ik wil dan ook graag van deze gelegenheid gebruikmaken door wederom een klein overzicht te geven van de profetie, en dan met name over de profetieën die in Daniël worden beschreven omdat deze dieper ingaan op wat er zal gaan gebeuren in de tijd van het einde. En nee, de tijd van het einde begon niet in het jaar 1914. Echter lijkt het er wél op dat de tijd van het einde op dit moment op het punt staat om te beginnen. Het zou zelfs zo kunnen zijn dat de tijd van het einde op dit moment al is begonnen omdat het volgens de Schrift op een nogal subtiele manier begint door middel van het botsen tussen de twee rivaliserende koningen. Zodra deze fase van botsen voorbij is begint de overstroming en de storm. Het zou daarom dus ook zo kunnen zijn dat we ons op dit moment al bevinden in de fase van het ‘botsen’. Dat is dan ook een uiterst interessante gedachte omdat dit zou betekenen dat de fase van het besluit is begonnen.

Het boek Daniël is zéér interessant omdat Daniël een gevangene was die zich in Babylon bevond. Hij behoorde tot de groep vorsten die naar Babylon werd overgebracht vóórdat Jeruzalem uiteindelijk werd verwoest. Daniël was dus niet een in ijzer geketende slaaf in de klassieke zin van het woord. Daniel werd samen met de drie andere Hebreeën een opleiding aangeboden om zodoende te gaan dienen aan het hof van Nebukadnezar. Ze leerden dus ongetwijfeld ook de Chaldeeuwse taal te spreken, evenals de Chaldeeuwse cultuur en gebruiken etc.

We weten ook dat Jehovah de zaken destijds dusdanig manoeuvreerde zodat Daniel een prominente positie toebedeeld kreeg in Babylon. Nebukadnezar kreeg op een gegeven moment een droom die hem zéér zwaar verontrustte. Koning Nebukadnezar vaardigde daarop een decreet uit. Hij eiste van zijn wijze mannen dat ze hem niet alleen moesten uitleggen wat de droom die hij had gehad betekende, maar daarnaast eiste hij ook van hen dat ze aan hem moesten vertellen wat hij precies had gedroomd. Als zijn wijze mannen hierin niet zouden slagen dan zou hij hen allen ter dood laten brengen, inclusief Daniël.

Jehovah God had vervolgens de zaken op zo’n manier beïnvloed dat dit uiteindelijk zou aantonen dat alleen God zelf dit geheim kon onthullen. Dat is ook feitelijk wat Daniël tegen Nebukadnezar zei: Maar er is een God in de hemel die geheimen onthult. Hij heeft koning Nebukadne̱zar bekendgemaakt wat er aan het einde van de dagen zal gebeuren.” Het einde van de dagen, oftewel het besluit van het samenstel of ook wel het einde van het Tijdperk dus.

Uiteraard vertelde Daniël hem over zijn droom en legde aan hem uit dat hij het gouden hoofd symboliseerde. Ook legde hij uit dat de borst van het beeld van zilver was en benen had van ijzer en voeten van ijzer en klei enz. Hij vertelde hem ook dat deze voeten van het beeld uiteindelijk zouden worden verpletterd door een steen die niet door mensenhanden is uitgehouwen. Deze steen zou vervolgens het beeld treffen tegen de voeten van ijzer en leem waardoor deze zouden worden verbrijzeld waardoor het beeld om zal vallen. Nadat Daniel de droom van Nebukadnezar aan hem had uitgelegd werd hij daarvoor rijkelijk beloond. De koning was erg blij dat hij uiteindelijk werd geïnformeerd omdat hij zeer verontrust was door deze droom.

Echter kreeg Daniël behalve deze ook nog andere dromen en visioenen die specifiek voor hem persoonlijk waren bedoeld. De droom van het beeld betrof namelijk een droom die Nebukadnezar had gedroomd en die Daniël vervolgens correct interpreteerde. De droom van Nebukadnezar werd dus met Daniël gedeeld. We zouden het boek Daniël kunnen beschouwen als een reeks visioenen die steeds complexer en steeds ingewikkelder worden. Het visioen van het beeld van Nebukadnezar was dus het meest eenvoudige visioen van allemaal. Het visioen geeft ons een overzicht van alle koninkrijken die naar de grote finale zullen gaan leiden, namelijk het laatste koninkrijk.

Onlangs toonde het Wachttorengenootschap aan dat ze begrepen wat de voeten van ijzer en leem vertegenwoordigen, namelijk de Anglo-Amerikaanse Duale wereldmacht. Vroeger zag het Wachttorengenootschap dit echter anders. Toen dachten ze namelijk nog dat de voeten van het beeld slechts een “politiek verdeelde wereld” zouden symboliseren. Maar dat even terzijde. Het is dan ook vrij logisch dat de voeten van het beeld eveneens een echte wereldmacht vertegenwoordigt, omdat de overige onderdelen van het beeld van Nebukadnezar namelijk ook wereldmachten symboliseren. Het gouden hoofd vertegenwoordigt Babylon, het zilver vertegenwoordigt het Medo-Perzische Rijk en de benen van ijzer symboliseren natuurlijk het Romeinse rijk waarvan het Britse rijk het verlengde is. Dat verklaart ook waarom de voeten ook deels bestaan uit ijzer. Het “zachte” klei oftewel het leem vertegenwoordigt een regering van het volk, door het volk, voor het volk. Samen vormen de ijzeren en lemen voeten de Anglo-Amerikaanse Duale wereldmacht.

Het Wachttorengenootschap ziet echter een heel belangrijk detail over het hoofd dat ze op dit moment nog niet kunnen waarderen. Het Wachttorengenootschap leert namelijk dat de voeten van het beeld het laatste koninkrijk symboliseren. Het Wachttorengenootschap snapt niet dat het complete beeld van Nebukadnezar in zijn geheel ook nog een wereldmacht of koninkrijk vertegenwoordigt. Maar welk koninkrijk symboliseert het beeld in zijn geheel dan?

Het complete beeld symboliseert natuurlijk de achtste koning! De achtste koning komt namelijk voort uit de eerdere zeven. Uiteraard is er in het visioen van Nebukadnezar slechts sprake van vijf koninkrijken omdat Egypte en Assyrië op dat moment al waren gekomen en ook weer ten onder waren gegaan tegen de tijd dat Daniël in Babylon arriveerde. Maar in Openbaring put het specifiek uit het boek Daniël en dan met name in het 7de hoofdstuk waarin Daniël spreekt over een visioen waarin hij een leeuw en een beer zag, evenals een luipaard met vier vleugels. We weten dat deze drie dezelfde entiteiten vertegenwoordigen als Babylon, Medo-Perzië en Griekenland. We weten ook dat Griekenland werd vertegenwoordigd door de luipaard met vier vleugels, omdat het rijk van Alexander de Grote werd opgedeeld in vier segmenten.

Hoe dan ook, in het 13e hoofdstuk van Openbaring wordt daarentegen een zevenkoppig beest afgebeeld omdat Egypte en Assyrië hierin ook zijn meegenomen. En dat beest heeft een bek als van een leeuw, de poten van een beer en het lichaam van een luipaard. Het individuele beest dus dat Daniël in het zevende hoofdstuk zag. Het is dan ook interessant dat er ook nog een vierde beest op het toneel zal verschijnen. Dit vierde beest is buitengewoon angstaanjagend en het heeft 10 hoorns.

Maar dan ziet Daniël tussen de tien bestaande hoorns nog een kleine hoorn opkomen die er vervolgens voor zorgt dat er drie van de tien bestaande hoorns Boek van Daniel kleine hoornworden ontworteld en van de kop van het beest vallen. Deze opgroeiende hoorn wordt daarnaast ook nog eens groter dan de rest van alle andere hoorns. Ook krijgt deze hoorn ogen en een mond waarmee het grote dingen en godslasteringen spreekt richting de God der goden. Ook staat er in Openbaring geschreven dat het oorlog zal gaan voeren tegen de heiligen en dat het hen zal overwinnen gedurende een “tijd, tijden en een halve tijd”. In het 13de hoofdstuk lezen we dat dit beest een dodelijke kopwond ontvangt. Dat moet dan ook overeenkomen met de drie hoorns die door de kleine opgroeiende hoorn worden ontworteld. Het betreft dus een bestaand systeem dat ten onder gaat en zal sterven en vervolgens daarna weer tot leven komt in een andere vorm.

Maar het is in ieder geval interessant om op te merken dat zodra dit beest weer tot leven komt, dat het vanaf dat moment zal beschikken over een mond die grootse godslasteringen spreekt richting de God der goden en tegen allen die in de hemel wonen. En het zal vanaf dat moment oorlog gaan voeren tegen de heiligen en hij zal ze gedurende 42 maanden gaan overwinnen. In het 12de hoofdstuk van Openbaring lezen we ook nog dat Satan de duivel een oorlog voert tegen het vrouw en draakzaad van de vrouw, oftewel tegen het overblijfsel, gedurende een periode van 1.260 dagen. Deze drie tijdsperioden betreffen dus allemaal dezelfde periode, namelijk drie en een half jaar. Deze periode gaat pas van start nadat het huidige samenstel is ineengestort en nadat de hoorns zullen zijn ontworteld en nadat de kop van het beest uit het 13de hoofdstuk van Openbaring zijn dodelijke kopwond heeft ontvangen en waar het daarna weer op wonderbaarlijke van zal herstellen.

Daarna krijgen we het visioen over een beest met twee hoorns, dat de entiteit symboliseert die terugkomt als zijnde de zevende kop die eerder nog een Kopwonddodelijke kopwond opliep. Deze zal ervoor zorgen dat er leven wordt geblazen in het beeld van het beest. Ook lezen we dat in het 17de hoofdstuk van Openbaring, dit beeld van het beest wordt afgebeeld als het scharlakengekleurde wilde beest dat voortkomt uit de eerdere zeven. Zo verbinden we dus dit beeld uit Daniël dat voortkomt uit de vijf ervóór welke worden ondersteund door de ijzeren en lemen voeten. Net zoals in het 13de hoofdstuk van Openbaring komt dit tweehoornige wilde beest, de Anglo-Amerikaanse wereldmacht, overeen met de voeten van ijzer en klei. Het roept op om een beeld van het beest te maken die alle mensen op aarde moeten aanbidden. Het blaast ‘adem’ in het beeld waarop het beeld van het beest daadwerkelijk tot leven komt.

Welnu, het Wachttorengenootschap heeft voor dit alles een heel fantasierijke verklaring in elkaar geknutseld. Wanneer we even teruggaan naar het zevende hoofdstuk van Daniël, waarin deze kleine hoorn opkomt en er drie hoorns worden ontworteld: het Wachttorengenootschap beweert dat één van deze ontwortelde hoorns het Spaanse koninkrijk symboliseert. Volgens het Wachttorengenootschap werd deze hoorn zogenaamd ontworteld in het jaar 1588, toen de Spaanse Armada, welke destijds bestond uit een aantal primitieve houten zeilschepen, oorlog voerde tegen de Britten waarna de Spanjaarden deze zeeslag hadden verloren. De Spaanse marine verloor niet zozeer omdat ze kapot werden geschoten door de scheepskanonnen van de Britse marine, maar ze verloren juist vanwege de harde stormwinden die op dat moment over de Noordzee waaiden.

Maar wat leert het Wachttorengenootschap dan over de andere 2 hoorns die werden ontworteld? Volgens het genootschap zouden de 2 overige hoorns pas enkele honderden jaren later zijn ontworteld. Volgens het Wachttorengenootschap symboliseren de andere 2 hoorns de Nederlanders en de Fransen. Het klopt inderdaad dat de Britten de Nederlanders en de Fransen hadden verslagen, wat ervoor zorgde dat de weg werd vrijgemaakt voor de opkomst van de het Britse Imperium boven zijn koloniale rivalen.

Permanente zetels VN-veiligheidsraad

Echter dient zich wel een probleem aan met betrekking tot deze interpretatie van het Wachttorengenootschap: Frankrijk, Spanje en Nederland zijn tot op de dag van vandaag nog steeds zeer machtige en legitieme koninkrijken. Feitelijk bevindt Frankrijk zichzelf tegenwoordig in vrijwel alle opzichten op gelijke voet met Groot-Brittannië. Groot-Brittannië is net zoals Frankrijk een kernmacht en bezit een permanente zetel in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. De omvang van de economie van Frankrijk en Groot-Brittannië zijn ook vergelijkbaar. Dus de logische vervolgvraag luidt: Hoe kan het dan dat deze drie hoorns werden ontworteld?

Het Wachttorengenootschap geeft hierover natuurlijk helemaal geen verklaring. Zijn deze drie ontwortelde hoorns dan op de een of andere wonderbaarlijke manier weer chirurgisch vastgenaaid aan de kop van het beest ofzo? Of speelt er daarnaast nog iets dat we niet weten?

Maar nu even serieus: deze dingen hebben tot op heden dus nog steeds niet plaatsgevonden. Het Koninkrijk is tot op heden ook nog steeds niet gekomen. Daarnaast is de onzichtbare parousia (Tweede Komst van Christus) in het jaar 1914 niets meer dan een slim bedacht verzinsel. Althans, zo noemde de apostel Petrus het. Petrus wist dan ook heel goed waar hij het over had toen hij zei: “Toen we de kracht en aanwezigheid van onze Heer Jezus Christus aan jullie bekendmaakten, baseerden we ons niet op slim bedachte verzinsels. Integendeel, we zijn ooggetuigen geweest van zijn grootheid.” Ze hadden deze gebeurtenis dus met hun eigen ogen gezien toen ze op de berg stonden en ze ooggetuigen werden van de Transfiguratie van Jezus.

Dat betrof dus een voorproefje van de uiteindelijke parousia waarvan Petrus, Jakobus en Johannes ooggetuigen van waren. Nu dan de volgende vraag: Hoe kan iemand ooggetuige zijn van iets dat onzichtbaar zou hebben plaatsgevonden? Hoe kun je ooggetuige zijn van een onzichtbare Tweede Komst van Christus? Heel simpel: dat kan helemaal niet. Dat is dan ook de reden waarom de “leer van de onzichtbare 1914-parousia” van het Wachttorengenootschap wordt gedefinieerd als een “slim bedacht verzinsel”. Zodra het moment eenmaal aanbreekt waarop Christus terugkomt dan zal dit een compleet nieuwe situatie creëren. En dat is dan ook precies wat al die losse fragmenten in de profetie van Daniël onthullen. Het betreft iets wat we nog nooit eerder hebben gezien en wat we ook niet zo eventjes simpel kunnen wegredeneren.

Het Achtste hoofdstuk van Daniël betreft een iets gedetailleerdere profetie en verwijst naar het uiteenvallen van het Rijk van Alexander de Grote van waaruit een hoorn tevoorschijn kwam waarbij we weten dat het Romeinse Rijk opkwam na het Griekse Rijk en het Britse Rijk kwam op zijn beurt weer voort uit het Romeinse Rijk. Tel daar vervolgens de Amerikaanse koloniën bij op die zichzelf eerder nog hadden afgescheiden van het Britse Rijk en we houden het Anglo-Amerikaanse systeem over.

Maar deze meedogenloos uitziende koning die op een bepaald moment aan de macht zal komen, wat doet deze koning dan precies? Deze koning voert oorlog tegen de heiligen. Daarnaast zal hij zich ook openlijk gaan keren tegen de Vorst der vorsten, wat natuurlijk niemand minder is dan Jezus Christus zelf. Ondertussen blijft deze koning doorgaan met het op de grond gooien van de waarheid. Ook staat er geschreven dat deze koning zal slagen in wat hij onderneemt. Ook lezen we: “Hij zal op een bijzondere manier verwoesting aanrichten, en hij zal slagen in alles wat hij onderneemt. Hij zal machtigen ten val brengen, ook het volk dat uit de heiligen bestaat.“

Ook zien we hier dat het Wachttorengenootschap voor dit alles wederom een hele inventieve, fantasierijke verklaring heeft verzonnen. Volgens het Wachttorengenootschap zouden de “machtigen” en de “heiligen” namelijk ten val zijn gebracht tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ook zou volgens het Wachttorengenootschap de heilige plaats toen weer in zijn juiste staat zijn hersteld. Dit zou volgens het genootschap hebben plaatsgevonden toen in die periode de raad van bestuur van het Wachttorengenootschap een aantal wijzigingen had doorgevoerd in het organisatorische handvest van de Wachttoren-organisatie. Volgens het genootschap zou door het doorvoeren van deze wijzigingen de theocratie weer in de juiste staat zijn hersteld, ergens in het jaar 1943 of 1944 ofzo. En nee, dit is geen grap. Er wordt van de Jehovah’s Getuigen verwacht dat ze dit omarmen als zuivere waarheid.

Het Wachttorengenootschap geeft ons dus helaas geen verdere details over de kwestie hoe de machtigen dan te gronde werden gericht en ook krijgen we van het Wachttorengenootschap geen verdere uitleg over de kwestie hoe de heiligen dan te gronde werden gericht. Het enige dat het Wachttorengenootschap hierover zegt is dat Jehovah’s Getuigen in die periode werden vervolgd en dat ze in de gevangenis werden gegooid omdat ze gewetensbezwaarden waren, wat ook klopt. Maar we weten ook dat ondanks al deze dingen het verkondigingswerk evenals de productie en publicatie van de Wachttoren lectuur in die periode onverminderd is doorgegaan. Het werk kwam dus geen moment stil te liggen.

Maar goed…begint het ondertussen al tot u door te dringen dat vrijwel alles in deze wereld is gebaseerd op leugens? Alles wat de overheid zegt. Alles wat de mainstream media zegt. Etc. Ik denk ook dat steeds meer en meer mensen wakker beginnen te worden en dit alles langzamerhand beginnen te beseffen. Ook denk ik dat we op dit moment de vervulling beginnen te zien van de profetie. Welke profetie? De profetie over deze opkomende koning die maar door blijft gaan met het ter aarde werpen van de waarheid. Het gaat hier trouwens niet noodzakelijkerwijs om Gods waarheid oftewel de waarheid die ons dierbaar is en die staat opgetekend in de Bijbel. Nee, er bestaat namelijk ook nog zoiets als waarheid in algemene zin.

Pas geleden las ik op ZeroHedge een nieuwsartikel waarin de bekende presentator Tucker Carlson een bepaald onderwerp behandelde. Herinnert u zich nog die zwarte man: George Floyd, die zogenaamd door een Amerikaanse politieagent werd vermoord? Dit incident leidde bijna tot de uitbraak van een burgeroorlog in de Verenigde Staten. Dit gaf de aanleiding tot het loslaten van de BLM-beweging (Black Lives Matter). Deze groep zou zogenaamd de zaken rechtzetten en vervolgens werden hele binnensteden in brand gezet en werden er weet ik veel hoeveel mensen vermoord tijdens die zogenaamde BLM-protesten.

Nu, een aantal jaren later, blijkt ineens dat de lijkschouwer in zijn oorspronkelijke rapport onthulde dat deze arme kerel, George Floyd, helemaal niet was overleden doordat hij zou zijn gewurgd door een politieagent. Nee, hij stierf niet aan de verwondingen die hij zou hebben opgelopen door de agent die druk op zijn nek uitoefende, wat trouwens een standaardprocedure is wanneer de Amerikaanse politie wordt geconfronteerd met iemand die zich verzet tegen een aanhouding. Maar wat bleek nou? George Floyd stierf namelijk aan een overdosis fentanyl. Echter bleek dit ongemakkelijke feit niet goed in het straatje van de media en de overheid te passen, omdat ze beiden een hele andere agenda hebben. Hetzelfde principe zagen we terug tijdens de hele zogenaamde covid neppandemie. Vrijwel alles omtrent covid bleek achteraf gebaseerd te zijn op loutere leugens.

Sinds de neppandemie alweer een tijdje achter ons ligt komen er steeds meer berichten in het nieuws dat die zogenaamde vaccins bij nader inzien helemaal niet zo “veilig” en “effectief” zijn als ons ten tijde van de neppandemie werd wijsgemaakt door de overheid, de media en Big Pharma. De spuitjes blijken achteraf helemaal niet veilig en effectief te zijn. Mensen die trouw de injecties bij zichzelf hebben laten inspuiten bleken daarna nog steeds positief te testen op covid en daar kwamen ook nog de vele meldingen bij van allerlei vreselijke bijwerkingen inclusief hartstilstanden en zelfs sterfgevallen bij. Er is dus duidelijk gebleken dat wij als bevolking keer op keer worden bedonderd en voorgelogen.

Ik vond het trouwens ook nog interessant om iets te melden over president Joe Biden. Ik weet dat ik die arme man niet belachelijk moet maken, want hij lijdt overduidelijk aan zware dementie, maar soms heeft hij nog wel een paar heldere momenten waarop hij nog duidelijk kan spreken. Tijdens een campagnespeech voor de komende presidentsverkiezingen zei hij een paar dagen geleden tijdens een toespraak voor de camera: “we gaan een nieuwe orde creëren”, Die term “nieuwe orde” hebben we eerder gehoord, nietwaar?

Biden zei dat de orde die we allemaal sinds de Tweede Wereldoorlog kennen, vandaag de dag niet langer meer functioneert. Maar over welke orde sprak Joe Biden hier eigenlijk? We weten namelijk dat de BRICS-landen het tegenwoordig heel redelijk doen. Ook China groeit en bloeit. Zeker met het oog op hun “Belt and Road-initiatief”, oftewel de “Nieuwe Zijderoute” welke Afrika en Azië met elkaar verbindt. Deze Nieuwe Zijderoute zal voor deze continenten een enorme welvaart brengen, maar dan wel op voorwaarde dat het Westen zal toelaten dat China dit project “mag” voltooien.

Maar goed, Joe Biden bedoelt met deze nieuwe orde het afstervende Anglo-imperium en dan met name het financiële Imperium. Dit Imperium is op dit moment totaal failliet. De omvang van hun bankroet is groter dan u zich zelfs maar zou kunnen voorstellen. En ze zijn zich hiervan ook absoluut bewust. De biljoenen en nogmaals biljoenen dollars aan overheidsschuld, particuliere schulden, publieke schulden en bedrijfsschulden die ze hebben opgebouwd zijn zo ontzettend groot dat ze die met geen mogelijkheid meer kunnen terugbetalen of aflossen. Gedurende de laatste decennia zijn ze alleen nog maar verder doorgegaan met het opstapelen van schuld bovenop schuld in een wanhoopspoging om daarmee te voorkomen dat het hele Anglo-Amerikaanse Imperium finaal zal instorten.

Maar nu zijn we dan eindelijk op het punt aangekomen waarop het hen juist uitkomt om het hele zaakje zo snel mogelijk te laten klappen. Maar waarom dan? Omdat er momenteel een ander concurrerend systeem aan het ontstaan is. Op dit moment beschikt dit andere systeem nog steeds niet over zijn eigen soort valuta oftewel eigen munt, maar de landen die werken aan dit nieuwe systeem zijn druk bezig met het zo snel mogelijk afbouwen van hun afhankelijkheid van de Amerikaanse dollar, de petrodollar genaamd. Ik zal daar op dit moment ook niet te diep op ingaan maar ik ga er voor het gemak van uit dat u weet waar ik het hier over heb.

De Chinezen bezaten tot voorkort nog ongeveer een biljoen dollar aan Amerikaanse staatsschulden en gedurende de afgelopen maanden hebben de Chinezen deze activa gedumpt op de wereldwijde markt om zo hun afhankelijkheid van de Amerikaanse dollar in te perken. Hierdoor hebben de Chinezen ervoor gezorgd dat de rente omhoog is geschoten waardoor de schuld van de Verenigde Staten nooit meer valt af te lossen. U moet niet vergeten dat wanneer de Verenigde Staten ongeveer 30 biljoen dollar aan schulden heeft, waarvan de rente ook nog ongeveer een biljoen dollar per jaar bedraagt, dat een verhoging van de rentetarieven desastreus is voor Amerika. De Amerikaanse Federal Reserve is hier op dit moment totaal de controle over kwijt. Dat is dan ook de reden waarom de Amerikanen in alle haast opzoek zijn naar weer een nieuwe oorlog. Door een nieuwe grote oorlog zal de Verenigde Staten in staat worden gesteld om de stekker uit het economische dollar-systeem te trekken zodat het hele wereldwijde financiële systeem ineen zal storten terwijl de mensen nog steeds gebukt gaan onder torenhoge schulden.

Ik ben er ook vrij zeker van dat dit de manier zal zijn waarop de profetie zal worden vervuld. Dit zal er namelijk voor gaan zorgen dat de “machtigen” ten val zullen worden gebracht. Deze koning zal de machtigen ten val brengen. Welke “machtigen” dan?  De miljonairs en de miljardairs die al hun rijkdom hebben geïnvesteerd in aandelen, obligaties en cash geld etc. Dit hele huidige financiële systeem kan van het ene op het andere moment compleet instorten, en dat weten ze ook allemaal heel goed. Toch proberen ze dit moment zo lang als mogelijk uit te stellen.

Echter heeft Jehovah daar trouwens ook nog wat over te zeggen, nietwaar? Jehovah’s antwoord op deze situatie is namelijk: “De komst van Christus op een uur waarvan u het niet verwacht!” Op het moment dat Jezus arriveert dan is het over en sluiten voor het hele samenstel.

Welnu, over de laatste profetie met betrekking tot de koningen van het Noorden en het Zuiden nog het volgende: Deze koninkrijken begonnen met het uiteenvallen van het Rijk van Alexander de Grote, oorspronkelijk in vier delen die uiteindelijk werden geconsolideerd tot 2 delen, Syrië en Egypte, waarna Rome Assyrië innam en uiteindelijk werd Egypte ook opgenomen in het Romeinse Rijk. Maar Egypte was dus de oorspronkelijke koning van het Zuiden. En dat is waar het verhaal begint vóór de tijd van Christus. Maar in de tijd van het einde, zullen de koning van het Noorden en de koning van het Zuiden met elkaar in botsing komen, en de koning van het Noorden zal hem overstromen en zal hem bestormen en zal daarbij ook vele natiën aan zich onderwerpen met inbegrip van Egypte. In de Schrift staat: Hij zal zijn hand blijven uitsteken tegen de landen, en ook Egypte zal niet ontkomen. Hij zal heersen over de verborgen schatten van goud en zilver en over alle kostbare dingen van Egypte.”

Welnu, de Schrift spreekt hier niet over hetzelfde Egypte dat onlangs nog lid is geworden van de BRICS. Het tegenwoordige Egypte betreft ook niet echt een grote speler meer op het wereldtoneel zoals Egypte dit wel was in Bijbelse tijden. Maar omdat Egypte de allereerste oorspronkelijke Koning van het Zuiden was, staat Egypte om die reden dus ook symbool voor de koning van het zuiden tijdens de laatste dagen. En het Wachttorengenootschap weet dit ook heel goed. De koning van het Noorden zal tijdens de laatste dagen zijn eeuwenoude rivaal aan zich onderwerpen en er staat geschreven dat “hij zal heersen over de verborgen schatten van goud en zilver”.

Denk hier vervolgens een goed over na. De Verenigde Staten en alle andere landen ter wereld bezitten grote goudvoorraden. Vermoedelijk zou het Amerikaanse Fort Knox leeg zijn, maar ik geloof daar eigenlijk helemaal niets van. Maar de Verenigde Staten zijn nog steeds het rijkste land ter wereld, hoewel sommigen dat zouden kunnen betwisten vanwege de enorme schulden die de Verenigde Staten hebben. Toch is Amerika de zogenoemde hoofdprijs. Wanneer een politieke macht de complete wereld wil gaan regeren en alles wil overnemen, dan moet die wereldregering dit machtigste land ook ten onder laten gaan. En ik denk dat we daar op dit moment ook getuige van zijn.

Zodra er eenmaal een grote oorlog uitbreekt dan is de Verenigde Staten helemaal niet in staat om zonder de inzet van kernwapens te kunnen winnen. Amerika kan met geen enkele mogelijkheid zowel Rusland, China als Iran verslaan zonder de inzet van nucleaire wapens. Dus deze laatste koning van het noorden regeert over het goud en de verborgen schatten, NADAT hij deze “machtigen” ten val heeft gebracht.

Laat dus het systeem maar in elkaar storten, laat de wereldeconomie maar in elkaar storten, gooi de overheid maar op slot en zodra het weer tot leven komt moeten alle machtigen en koninkrijken afstand doen van hun autoriteit en deze schenken aan de Verenigde Naties. Dat is ook precies wat ze proberen te bewerkstelligen door middel van de hele covid neppandemie. Alle soevereine macht werd daarmee overgedragen aan de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) van de Verenigde Naties. Hierdoor staat de WHO qua macht boven alle individuele soevereine landen, waardoor individuele landen niets meer te vertellen hebben en dus geen enkele nationale soevereine macht meer bezitten. Daar hebben we onlangs een duidelijk voorproefje van gezien. En blijkbaar zijn ze op dit moment druk aan het werk ten aanzien van weer een volgende dreigende pandemie evenals een naderende grote oorlog.

Er staan dus een aantal zeer grote veranderingen voor de deur en ik zou de mensen graag willen helpen om zich hierop een klein beetje voor te bereiden. U heeft het vast wel gehoord, maar op het moment zijn er hele groepen van zogenoemde “preppers” druk in de weer om zich voor te bereiden op een naderende apocalyptische ramp. Toch zullen hun voorbereidingen niet echt een groot verschil gaan maken.

Ik wil nu graag het volgende citaat aanhalen uit het boek Zefanja: Voordat het besluit in werking treedt, voordat de dag voorbijgaat als kaf, voordat de brandende woede van Jehovah over jullie komt, voordat de dag van Jehovah’s woede over jullie komt, moeten jullie Jehovah zoeken, zachtmoedigen van de aarde, die zijn rechtvaardige besluiten naleven. Zoek rechtvaardigheid, zoek zachtmoedigheid. Misschien word je verborgen op de dag van Jehovah’s woede.” (Zefanja 2:2-3)

Jehovah heeft een geheime plaats. Een toevluchtsoord. En het betreft geen luxueuze ondergrondse bunker zoals bijvoorbeeld de miljonairs en miljardairs van deze aarde voor zichzelf hebben laten bouwen. Nee, deze geheime plaats betreft een spiritueel toevluchtsoord waar God ons kan beschermen tegen de chaos die binnenkort op de aarde zal worden losgelaten. De zaken kunnen dan ook uiterst snel gaan escaleren. Net zoals ik de vorige week sprak over de vloot aan onderzeeërs die op oorlogspad gingen en over de melding dat er ineens Chinese oorlogsschepen waren gesignaleerd in de wateren van het Midden-Oosten, etc. En ondertussen horen we de president van de Verenigde Staten ook nog eens praten over een ‘nieuwe orde’. Wat is daar allemaal de bedoeling van? Ook horen we steeds vaker over de Great Reset terwijl er tegen ons wordt gezegd: “You will own nothing and you’ll be happy”, oftewel: “U zult niets bezitten en u zult gelukkig zijn”.

Ik zou zeggen: Laat alles maar komen! Dit betreft namelijk geen menselijke kwestie. Dit betekent niets minder dan het einde van Satans samenstel. En dat is ook zeker geweldig nieuws, echter zal dit wel gepaard gaan met een heleboel chaos, onrust en bloedvergieten op een schaal die we nog nooit eerder hebben gezien.

Hoe dan ook, dit was het weer voor deze week. Wellicht tot de volgende week met weer een nieuwe toespraak. Bedankt voor het kijken / lezen.