Dagtekst vrijdag 20 oktober 2023

Jullie hebben van de volharding van Job gehoord en hebben gezien hoe Jehovah het heeft laten aflopen. — Jak. 5:11.

Jakobus baseerde zijn onderwijs op Gods Woord. Daarmee hielp hij anderen in te zien dat Jehovah altijd degenen beloont die hem net als Job loyaal blijven. Jakobus maakte dat punt duidelijk met eenvoudige woorden en logica. Op die manier richtte hij de aandacht niet op zichzelf maar op Jehovah. De les: houd je boodschap eenvoudig en gebruik Gods Woord. Het moet niet je doel zijn anderen te imponeren met hoeveel jij weet, maar ze te imponeren met hoeveel Jehovah weet en hoeveel hij om ze geeft (Rom. 11:33). Dat doel kun je bereiken door wat je zegt altijd te baseren op Gods Woord. Als je bijvoorbeeld met iemand de Bijbel bestudeert, vertel hem dan niet wat jij in zijn plaats zou doen, maar help hem zelf over Bijbelse voorbeelden na te denken en te begrijpen wat Jehovah denkt en voelt. Dat zal hem de motivatie geven Jehovah blij te maken, en niet jou. w22.01 11 ¶9-10

Uithoudingsvermogen oftewel volharding is tot op heden nog niet echt een probleem geweest, althans niet vergeleken met de situatie zoals het in de nabije toekomst zal gaan zijn. Het dertiende hoofdstuk van Openbaring geeft aan dat er een specifieke periode zal zijn waarin de heiligen volharding en geloof moeten hebben. In de verzen 9-10 staat: Wie oren heeft, moet horen. Wie bestemd is voor gevangenschap, zal in gevangenschap gaan. Wie met het zwaard doodt, moet met het zwaard gedood worden. Hier komt het voor de heiligen aan op volharding en geloof.(Openbaring 13:9-10)

Maar welke situatie zal dan deze mate van volharding en geloof gaan vereisen? Er wordt hier verwezen naar een situatie waarbij het complete huidige samenstel ineen zal storten waarna er met ijzeren vuist een dictatoriale tirannie zal worden opgelegd aan alle mensen op aarde. Feitelijk zal in die periode het beest oorlog gaan voeren tegen de zonen van het Koninkrijk en hij zal hen uiteindelijk ook gaan overwinnen.

In tegenstelling tot het fictieverhaal dat werd gepubliceerd door de Watchtower Bible and Tract Society of Pennsylvania, is de kop van het beest tot op heden nog steeds niet dodelijk gewond geraakt en ook is deze kop van het beest dus nog steeds niet op wonderbaarlijke wijze weer tot leven gewekt na die doodsklap.

Maar hoe kunnen we hier dan zeker van zijn? Ten eerste: hoewel de zogenaamde Anglo-Amerikaanse Speciale Relatie pas tijdens de Tweede Wereldoorlog tot stand kwam, zijn de Verenigde Staten en Groot-Brittannië als de grote overwinnaars uit de Eerste Wereldoorlog gekomen. Hoe kan het Wachttorengenootschap dan tegelijkertijd beweren dat het Anglo-Amerikaanse Imperium een doodsklap zou hebben gekregen terwijl ze als grote overwinnaars uit de oorlog kwamen? De regeringen van Groot-Brittannië en Amerika zijn alles behalve in elkaar gestort en ook zijn ze niet economisch failliet gegaan, noch was er sprake van een massale burgerlijke onrust in die regio’s. Jazeker, het Verenigd Koninkrijk heeft in die periode wel degelijk grote verliezen geleden, maar deze eilandstaat heeft die tegenslagen gewoon overleefd. Datzelfde gold ook voor het gehele Britse Rijk oftewel het Britse Imperium.

Maar behalve de bovenstaande ongemakkelijke historische feiten zou iedereen die bereid is om zijn verstand te gebruiken en om over dit onderwerp te redeneren, moeten kunnen onderscheiden dat deze interpretatie van het Wachttorengenootschap van geen kant klopt. We kunnen dit ook bevestigen aan de hand van het feit dat het herstel van de ogenschijnlijk dodelijk getroffen kop van het beest ook de initiatie vormt voor de dag des oordeels. In vers 8 wordt dit ook nader verklaard: En allen die op de aarde wonen, zullen hem aanbidden. Vanaf de grondlegging van de wereld is niet één van hun namen opgeschreven in de boekrol van het leven van het Lam dat geslacht is. (Openbaring 13:8)

Uiteraard weten alle Jehovah’s Getuigen heel goed dat wanneer iemands naam niet staat opgetekend in de boekrol des levens, dat dit gelijk staat aan het ontvangen van het oordeel van de tweede dood, oftewel Gehenna. Aangezien de Schrift zegt dat allen die op aarde wonen het tot leven gewekte beest zullen aanbidden en ook dat geen enkele van deze demonenaanbidders zal worden gered omdat Christus op dat moment onder ons zal wandelen, hoe kan het dan tegelijkertijd zo zijn dat Jehovah’s Getuigen door blijven gaan met prediken, onderwijzen en discipelen maken richting diegenen die volgens dezelfde leer van het Wachttorengenootschap gemarkeerd zouden zijn met het 666-merkteken en die dus geen enkele hoop meer zouden hebben op leven? Deze leer van het Wachttorengenootschap betreft dan ook een regelrechte tegenstrijdigheid die geen van de vorsten op Bethel ooit zou kunnen verklaren. Dat is dan ook de reden waarom ze überhaupt niet eens een poging wagen om dit te verklaren.