Opmerking van de vertaler: Bij dezen weer een extra uitgebreide vertaling van de nieuwste YouTube videotoespraak van Robert King. Het gaat om een korte beschouwing van de oorsprong van het ‘christelijke’ zionisme oftewel hoe het Britse Imperium de huidige oproep tot Armageddon creëerde.

Met vriendelijke groeten,

Paul Hettinga (p.hettinga@gmail.com)


Sinds mijn laatste “Wereldoorlog-Update” van een aantal weken terug is de lang bestaande geopolitieke brandhaard in het Midden-Oosten ondertussen met veel geweld weer flink opgelaaid. Het grensgebied van Israël met aangrenzend het Palestijnse openlucht-concentratiekamp dat ook wel bekend staat als Gaza, is de zwaarst bewaakte grens ter wereld. Ondanks dat feit zouden er toch enkele honderden Hamas-terroristen op de een of andere manier met alle gemak deze zwaarbewaakte grens zijn gepasseerd om vervolgens meer dan duizend Israëli’s in koele bloede te vermoorden. Terwijl feestgangers van een openluchtrave werden afgeslacht, duurde het minstens zeven uur voordat het Israëlische leger eindelijk ter plaatse kwam. Israël is zo’n klein land dat men in 5 uurtjes makkelijk van de ene kant van het land kan reizen naar de andere kant.

Om een beter idee te krijgen van wat hier nu eigenlijk precies aan de hand is, is het goed om het feit in het achterhoofd te houden dat de oorlog van de NAVO

tegen Rusland uitgelopen is op een kolossale mislukking. Niet alleen is het Oekraïense leger compleet weggevaagd, met volgens sommige schattingen zelfs een half miljoen doden, wat meer doden zijn dan Amerika in de hele Tweede Wereldoorlog had geleden, maar daarnaast zijn ook nog de vele sancties die de Russische economie hadden moeten ruïneren uitgelopen op een complete mislukking voor het Westen. Rusland bevindt zich tegenwoordig feitelijk in een betere positie dan op het moment toen de NAVO haar proxy-oorlog lanceerde.

In september werden tijdens de jaarlijkse BRICS-bijeenkomst verschillende strategisch belangrijke landen in het Midden-Oosten en Afrika toegelaten tot het blok; namelijk Egypte, Ethiopië, Iran, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Nu de proxy-oorlog in Oekraïne vrijwel compleet is verloren, heeft het Anglo-imperium een nieuw oorlogsfront geopend in hun oorlog tegen de BRICS.

De oorlog die in gang werd gezet door Hamas had nog nauwelijks gezorgd voor ophef, of de politici in de Anglosfeer begonnen al op te roepen tot een mogelijke oorlog met Iran. Voor het geval sommigen het nog niet wisten: de Londense oorlogshitsers hadden meer dan twintig jaar geleden al een lijst opgesteld van landen die waren aangemerkt om te worden aangevallen. Onder de landen die op de lijst stonden om te worden uitgeschakeld bevonden zich:

  • Irak: uitgeschakeld
  • Syrië: bijna uitgeschakeld
  • Libië: uitgeschakeld
  • Afghanistan: uitgeschakeld
  • Jemen: uitgeschakeld
  • Iran: wordt hard aan gewerkt

Iran betreft echter een lastige klant voor het Anglo-Imperium.

De hoofdzakelijke reden waarom Iran op de lijst staat is omdat de Chinese “Belt and Road Initiative” oftewel de “Nieuwe Zijderoute” dwars door Iran heenloopt. Het betreft een knooppunt voor doorvoer naar Europa, Azië en Afrika. Omdat Iran langs de vitale waterweg ligt die ook wel bekend staat als de Perzische Golf, waar ongeveer 30% van alle wereldwijde olie doorheen wordt getransporteerd, kan Iran ook gemakkelijk het knooppunt in de Straat van Hormuz blokkeren. De Anglo-oorlogshitsers weten dat een aanval op Iran ervoor kan zorgen dat de wereldwijde olieprijs tot astronomische hoogten kan gaan stijgen en de wereldeconomie compleet op zijn gat kan worden gelegd. Het lijkt er dan ook op dat dit hun bedoeling is. Maar wie is hier dan het echte doelwit?

Gezien de onophoudelijke vluchtelingenstroom van miljoenen illegale migranten die hun weg vinden naar Europa en Amerika, waarvan velen uit het Midden-Oosten afkomstig zijn, en waaronder zich ook ongetwijfeld getrainde terroristen bevinden, lijkt het erop dat deze personen al zijn gevormd tot slapende cellen die op elk gewenst moment in actie kunnen komen. Op de afgesproken tijd worden ze geactiveerd en krijgen ze hun aanvalsdoelen toegewezen. Gecombineerd met het feit dat de grootste natie op aarde opzettelijk failliet wordt gemaakt, wordt het eveneens duidelijk dat het juist de bedoeling is van het onzichtbare imperium om de Verenigde Staten te duwen richting een enorme oorlog om zo hun eigen ondergang te bewerkstelligen.

Het zou kunnen dat er daarnaast nog een extra brandhaard tot ontploffing zal worden gebracht in Oost-Azië en dan zal het pas echt wereldwijd natie tegen natie en koninkrijk tegen koninkrijk zijn.

Luister! Een menigte in de bergen.

Het klinkt als een groot volk!

Luister! Het lawaai van koninkrijken,

van volken die zich hebben verzameld!

Jehovah van de legermachten mobiliseert het leger voor de oorlog.

Ze komen uit een ver land,

van het uiteinde van de hemel,

Jehovah en de wapens van zijn woede,

om de hele aarde te verwoesten.

Huil, want de dag van Jehovah is dichtbij!

Die dag komt als een vernietiging door de Almachtige.

(Jesaja 13:4-6)


 

Vertaling YouTube video:

Nu we zien dat de oorlog in het Midden-Oosten de afgelopen week flink is opgelaaid en we steeds meer ‘berichten over oorlogen’ te horen krijgen en nu we zien dat er zelfs openlijk wordt gesproken over het uitbreken van een mogelijke Derde Wereldoorlog en een eventuele inzet van (tactische) nucleaire wapens, lijkt het mij ook het juiste moment om de aandacht te richten op een stukje geschiedenis en op de waarheid uit de Bijbel. Normaal gesproken spreek ik vanuit het hart en maak ik geen gebruik van een voorleesblaadje of autocue of iets dergelijks. Echter zal ik in deze video wel gebruikmaken van een tablet met wat hoofdpunten zodat ik niet te ver afdwaal van het onderwerp dat ik nu wil bespreken.

Ik wil tijdens deze toespraak graag het onderwerp ‘Zionisme’ nader belichten, omdat wanneer men de afgelopen week de ontwikkelingen omtrent Israël op het internet en op YouTube een beetje heeft gevolgd, het erg is opgevallen dat de fundamentalisten het hebben over de vervulling van Bijbelprofetie en over Armageddon etc. Hier in Amerika bestaat een grote groep zogenaamde christenen die zich identificeren als ‘evangelicals’ of ‘bijbelfundamentalisten’. Wanneer het gaat om het grootste gedeelte van hun basisdoctrines bestaat er niet veel verschil tussen protestanten met inbegrip van fundamentalisten en bijvoorbeeld katholieken, lutheranen, orthodoxen en wat al niet meer. Ze geloven in principe allemaal dat Jezus God Zelf is en dat er sprake zou zijn van een Drie-eenheid. Ze geloven ook dat mensen beschikken over een onsterfelijke ziel die de dood van het lichaam hoe dan ook overleeft, waardoor iemand eigenlijk geen wederopstanding nodig heeft. Daarnaast geloven ze ook nog in de hemel en hel-dichotomie. Binnen deze groeperingen wordt veel getwist en gediscussieerd over de kleine details, maar in hoofdlijnen geloven ze allemaal hetzelfde en ze vieren daarnaast ook nog dezelfde heidense feestdagen.

De zionistische beweging in de Verenigde Staten heeft echter meer te maken met politiek dan met religie. Het is een politieke beweging die wordt geassocieerd met de Republikeinse partij en met politiek conservatisme. De vraag in dezen is: wat is Zionisme eigenlijk? Om die vraag goed te kunnen beantwoorden zouden we eigenlijk de vraag moeten stellen: Wat was Zion eigenlijk? Zion was in de Bijbel een heuvel. Ze noemden het de berg Zion (in de Nederlandse vertaling wordt het als Sion geschreven). Het was dan ook geen grote berg maar eerder een hoge heuvel. Jeruzalem als geheel lag op een heuvel en Sion was het hoogste punt van deze verzameling heuvels.

Jeruzalem werd de hoofdstad van het oude Israël. Toen de koninkrijken daarna werden opgebroken, bleef Jeruzalem desondanks toch nog steeds de hoofdstad van Juda. Sion was de plaats waar de zoon van David, Salomo, de eerste tempel van Jehovah liet bouwen en deze tempel werd zoals we weten ook compleet afgebroken door de Babyloniërs. De Israëlieten werden toen als gevangenen naar Babylon afgevoerd en pas jaren later werden ze weer uit hun gevangenschap onder Babylon bevrijd om vervolgens weer terug te keren naar Palestina, waarop ze Jeruzalem weer heroverden en herbouwden. Ze hadden toen zelfs de tempel in Jeruzalem weer herbouwd, echter was dit wel een veel kleinere versie vergeleken met de reusachtige tempel die Salomo destijds liet bouwen.

De profetieën van Jesaja, Ezechiël, Jeremia en vrijwel alle andere profeten, voorspelden feitelijk dat de Joden uit Babylon zouden terugkeren en dat Jehovah hen een koning zou verschaffen. Echter was dit niet wat er gebeurde toen de Joden destijds terugkwamen uit Babylon. Jezus was hun Koning, maar de meeste Joden waren niet bereid om Jezus te accepteren. Ook weten we dat Jezus destijds niet begon met regeren vanuit Sion, zoals werd voorzegd in de profetieën.

Voordat we daar dieper op ingaan zullen we eerst nog de volgende vraag moeten stellen: wat is het moderne zionisme eigenlijk? Ik zal nu een citaat voorlezen uit de Oxford-Research Encyclopedia. Persoonlijk vind ik hun definitie het meest accuraat.

De Nederlandse vertaling luidt:

“Christelijk zionisme is een term die voornamelijk wordt geassocieerd met theologisch conservatieve christenen die geloven dat de moderne natiestaat Israël de vervulling is van bijbelse profetie. Hedendaagse christelijke zionisten geloven dat de oprichting van Israël in 1948, de expansie ervan in 1967 en de bloei ervan allemaal bewijzen vormen dat God nog steeds een speciale relatie heeft met het Joodse volk. Bijgevolg beweren christelijke zionisten dat het hun plicht als christenen is om Israël te steunen en te beschermen, wat zij zien als een logisch verlengstuk van hun evangelische identiteit. Deze steun wordt in de praktijk gebracht door politiek lobbyen evenals het bieden van financiële ondersteuning via donaties, toerisme en andere activiteiten in de Verenigde Staten en in Israël. Voor velen omvat het geloof dat God nog steeds een speciale relatie met Israël heeft ook de nadruk op de eschatologie, oftewel de eindtijd, en het geloof dat de oprichting van Israël deel uitmaakt van een reeks gebeurtenissen die zullen leiden tot grootschalige oorlogen, die uiteindelijk weer zullen uitmonden in de strijd van Armageddon en de terugkeer van Jezus. In de Verenigde Staten zijn er verschillende niveaus van politiek actieve steun voor Israël geweest vanuit theologisch diverse christenen.”

Welnu, ik zou zeggen dat ze hier in ieder geval één aspect ervan bij het juiste eind hebben: Het vormt de aanloop naar een enorm grote oorlog. Jezus voorspelde namelijk ook dat dit zou gaan gebeuren. Volgens Jezus zal er ook absoluut een grote oorlog aankomen, echter zal dit wel een wereldwijde oorlog zijn en deze oorlog zal dus niet slechts beperkt blijven tot een kleinere regio op aarde ergens in het Midden-Oosten. Het woord Armageddon is natuurlijk ontleend aan het Hebreeuwse woord megiddo, echter is dit wel symbolisch bedoeld. Jezus zei dat natie dan zal opstaan tegen natie en koninkrijk tegen koninkrijk en in Openbaring staat dat de vrede op dat moment van de aarde zal worden weggenomen. Het is een feit dat er op aarde sprake is van verschillende brandhaarden en ook is het een feit dat de brandhaard in het Midden-Oosten al ontzettend lang gaande is.

Natuurlijk bestaat het conflict in het Midden-Oosten al een hele lange tijd maar er zijn daarnaast ook nog vele andere brandhaarden op de wereld. We hebben het dan bijvoorbeeld over het conflict tussen Noord- en Zuid Korea, de escalerende kwestie tussen China en Taiwan en natuurlijk ook nog de brandhaard Rusland en Oekraïne. Daarnaast zien we ook nog verschillende brandhaarden verspreid over de hele wereld die binnenkort zouden kunnen uitmonden in bloedige burgeroorlogen. We hebben het dan over enorme ongecontroleerde migratiestromen van mensen die Europa evenals Amerika binnenstromen. Over velen van deze migranten weten we niet eens of ze terroristische motieven hebben of dat ze zijn aangesloten bij een terroristische organisatie. Echter is de kans wel vrij groot dat er tussen al die miljoenen asielzoekers ook mensen zitten die een gevaar vormen voor de inheemse bevolking van het land waar ze zich willen vestigen. Hier zal ik op dit moment niet dieper op ingaan omdat dit te veel afwijkt van het hoofdonderwerp van deze toespraak.

Maar hoe is dit zogenoemde christelijke zionisme dan eigenlijk ontstaan? Om religie te kunnen begrijpen moeten we ook beseffen dat het christendom is

Keizer Constantijn

gecoöpteerd door het Imperium. Oorspronkelijk vond dit plaats in de 4e eeuw door de Romeinse keizer Constantijn. Hij bemoeide zich destijds met de toenmalige christelijke bisschoppen die probeerden om een antwoord te vinden op theologische kwesties zoals bijvoorbeeld de vraag wie Jezus nou eigenlijk was. Constantijn werd toen als het ware de scheidsrechter in deze kwesties en hij was dan ook degene die voor het volk definieerde wie Jezus was. En na verloop van tijd beweerde hij natuurlijk ook nog dat het christendom benoemd moest worden tot de officiële staatsreligie van het heidense Romeinse Rijk. We weten dat veel theologen graag het volgende beweren: “we hebben het heidendom verchristelijkt”

Echter gebeurde feitelijk juist het tegenovergestelde. Het christendom werd toen juist heidens gemaakt. En hoewel het vroegere formele Romeinse Rijk uiteen was gevallen, bestond het Heilige Roomse Rijk al eeuwen daarvóór. En toen koning Hendrik VIII de banden met het Vaticaan verbrak en hij daarna de Kerk van Engeland oprichtte met de monarch als hoofd, bestond dezelfde relatie nog steeds. Het Rijk, oftewel het Imperium heerste met ijzeren vuist over datgene wat bekend stond als het christendom.

Wanneer we nu weer even vooruitspoelen naar de periode van het Victoriaanse tijdperk van het Britse Rijk oftewel het Britse Imperium, heb ik niet het idee dat mensen zich überhaupt bewust zijn van het feit dat het Britse Imperium in wezen verantwoordelijk is geweest voor de geografische indeling van de landsgrenzen in de regio van het Midden-Oosten en in Zuid-Azië. De landsgrenzen van landen zoals Irak, Saoedi-Arabië, Jordanië, Syrië zijn door het Britse Imperium gevestigd. Ook is het Britse Imperium verantwoordelijk geweest voor de oprichting van de verschillende Arabische Emiraten die we tot op de dag van vandaag nog steeds kennen. Rond 1870 werd het Suezkanaal gebouwd. De Britten wilden hoe dan ook de controle hebben over het Suezkanaal omdat het een knooppunt betreft waardoor ze al het vrachtverkeer konden controleren dat zich verplaatste door deze zeer belangrijke waterweg.

En dus werd Palestina uitgekozen als extreem belangrijke geopolitieke plaats waar de Britten dus de controle over moesten krijgen en behouden. Dat vormde ook meteen het begin van de politieke interesse van het Britse Imperium met betrekking tot het land Palestina. Hiervoor hadden ze echter nog wel wat religieuze steun nodig om deze plannen erdoor te kunnen drukken.

Rond de jaren 1840 verscheen er een Engelse predikant op het toneel met de naam John Nelson Darby. Men zou kunnen stellen dat hij de oorspronkelijke godfather was van de ‘Rapture and the Left Behind-beweging’ die zelfs tot op de dag van vandaag nog steeds bestaat. Hij kwam met het idee dat de Britten een onderdeel vertegenwoordigden van de zogenaamde verloren stammen van Israël. Dit gaf de Britten een zekere mate van legitimiteit.

Hij opperde het idee dat de Israëlieten terug moesten keren naar Palestina om zo de profetie te kunnen vervullen en ook om de toekomstige terugkeer van Jezus te faciliteren. Later in 1868 werd er een Palestina-exploratiefonds opgericht. Dit zorgde ervoor dat deze ‘Darby-ieten’ evenals een aantal extreem rijke joden zoals die uit de Rothschild-bankendynastie samen met de hoogste niveaus van de Engelse aristocratie werden samengebracht om officieel te verkondigen dat Palestina behoorde tot het Britse Rijk. En tijdens de Eerste Wereldoorlog kwamen de Britten ook nog met de “Balfour-verklaring” waardoor de Britten feitelijk het toezicht kregen toebedeeld over het Palestina van na de Eerste Wereldoorlog.

Zoals we ook allemaal weten werd na de Tweede Wereldoorlog in het jaar 1948 de politieke staat Israël opgericht. Het is interessant dat toen Charles Taze Russell rond de jaren 1870 op het toneel verscheen, dat hij destijds ook sterk werd beïnvloed door Darby en door degenen in Amerika die zichzelf identificeerden als Adventisten. Ook is het interessant om te weten dat toen het tijdschrift de Wachttoren voor het eerst uitkwam, dat deze ‘Zion’s Watchtower’ heette. Russell geloofde destijds ook net zoals Darby had uiteengezet, dat de Joden op een gegeven moment fysiek naar Palestina moesten terugkeren om zo de Bijbelprofetie te vervullen.

Nadat Russell was overleden besefte het Wachttorengenootschap gelukkig dat de profetieën in de Bijbel niet spreken over het fysieke Joodse volk dat fysiek terug zou moeten keren naar een of andere fysieke locatie in het Midden-Oosten. Vanaf de jaren dertig maakten de Jehovah’s Getuigen, die destijds bekend stonden als de Bijbelonderzoekers, geen deel uit van de Zionistische beweging, en dat is dan ook een hele goede zaak.

Als Jehovah’s Getuigen kunnen we ook zeker waardering opbrengen voor het feit dat de staat Israël, die is opgericht in 1948, helemaal niets, maar dan ook echt helemaal niets te maken heeft met de vervulling van Bijbelprofetieën. We kunnen dit op geestelijk vlak ook aantonen. Weet u… Evangelicals spreken over een vervangingstheologie welke eigenlijk is gericht op de Jehovah’s Getuigen. Er wordt ten aanzien van de vervangingstheologie gezegd dat het een valse leer is dat het christendom Israël zou hebben vervangen als zijnde Gods uitverkoren volk. En ja inderdaad, dat is ook zeker waar, alleen laten ze het voorkomen alsof het zou gaan om één of andere valse leerstelling.

Maar goed, het gaat er feitelijk om wat de Bijbel hierover te zeggen heeft. De Heilige Schrift is namelijk het ijkpunt waaraan alles moet worden getoetst. Jezus Christus had in zijn dagen op aarde aardig wat heftige ontmoetingen met de toenmalige Joodse religieuze leiders, bekend als de Farizeeërs, de Sadduceeën en de Schriftgeleerden. Zij probeerden Jezus elke keer weer in de val te lokken om hem tot struikelen te brengen. Tijdens één bepaalde gelegenheid die we kunnen teruglezen in Mattheüs 21, zei Jezus vanaf vers 42 tegen hen: ‘In de Schrift staat: “De steen die de bouwers hebben afgekeurd, is juist de belangrijkste hoeksteen geworden. Dit is afkomstig van Jehovah en het is in onze ogen een wonder.” Hebben jullie dat nooit gelezen? Daarom zeg ik jullie: Gods Koninkrijk zal van jullie worden afgenomen en aan een volk worden gegeven dat de vruchten ervan voortbrengt.”

Dus, op welke manier maakte het Koninkrijk van God dan onderdeel uit van Israël? Dit gaat helemaal terug naar de tijd toen God David tot koning maakte en hij vanuit Jeruzalem regeerde, oftewel vanaf de berg Sion. Jehovah sloot een verbond met Koning David en Hij beloofde hem dat één van zijn nakomelingen voor eeuwig op de troon zou gaan plaatsnemen. De Joden die vatten dit toen waarschijnlijk op alsof dit betekende dat die koning in de fysieke stad Jeruzalem zou gaan regeren vanaf een fysieke troon. De apostelen en discipelen kregen die indruk in ieder geval wel wanneer we Handelingen 1:6 mogen geloven. Daarin staat geschreven: Toen ze bijeengekomen waren, vroegen ze hem: ‘Heer, herstel je in deze tijd het koninkrijk voor Israël?’”

De apostelen en discipelen begrepen op dat moment deze profetieën niet echt. Echter kwam daar later wel verandering in op het moment dat ze werden gezalfd en omdat de heilige geest ervoor had gezorgd dat hun ogen werden geopend en dat ze begonnen te beseffen dat God een zeer diepgaande en belangrijke verandering teweeg had gebracht. En dat is ook precies waar Jezus het toen over had. Het Koninkrijk van God betekende niet een koninkrijk van een letterlijk Israël. Jezus had het koningschap verworven omdat hij een afstammeling was van David. Daarnaast traceert de Bijbel zijn genealogie terug van zowel de kant van zijn moeder als zijn geadopteerde vader Jozef. Het staat dus vast dat Jezus familie was van Koning David, waardoor hij dus erfgenaam was van de troon. Maar omdat hij wedergeboren was en omdat hij na zijn dood een opstanding kreeg waarna hij opsteeg en terugging naar de hemel, betekende dit ook dat hij daarmee eveneens zijn koningschap met zich meenam naar de hemel.

Ook weten we dat toen de uitstorting van de heilige geest plaatsvond tijdens Pentecost, dat daarmee ook een nieuwe natie ontstond. De apostel Paulus noemde dit later in Galaten 6:16 “het Israël van God”, verwijzend naar de gezalfde Christenen. In de brief aan de Galaten rekende Paulus af met het valse idee dat gezalfde Christenen die vanaf hun geboorte niet Joods waren, de Joodse wet dienden na te volgen en zichzelf moesten laten besnijden. Paulus zei nog in Romeinen 2:28-29: Want Jood ben je niet door iets uiterlijks, en de besnijdenis is niet iets uiterlijks, in het vlees. Maar Jood ben je vanbinnen, en het gaat om de besnijdenis van het hart, door geest en niet door een geschreven wet.” Door zijn zalving dus.

Paulus zei ook in Galaten 3:29: En als jullie bij Christus horen, (wanneer jullie dus door zalving in eendracht zijn met hem) zijn jullie echt Abrahams nageslacht, erfgenamen volgens een belofte.” Het deed er vanaf toen verder niet meer toe of iemand nou wel of niet als fysieke Jood werd geboren, hoewel de oorspronkelijke apostelen wel degelijk joods waren natuurlijk. Echter stelde God deze regeling ook open voor niet-joodse personen die exact dezelfde positie krijgen binnen deze nieuwe natie als zij die oorspronkelijk fysiek als Jood waren geboren. Ik wil hiermee dus benadrukken dat Jezus tegen de Joden had gezegd dat het Koninkrijk van God van hen zou worden afgenomen en dat het zou worden gegeven aan een natie. En Jezus concludeerde dus dat de christelijke gemeente een natie is.

Toen de apostel Petrus pas jaren later eindelijk besefte hoe dit allemaal in elkaar zat, schreef hij in het tweede hoofdstuk van zijn eerste brief iets dat refereerde hoeksteenaan het gerelateerde 28ste hoofdstuk uit Jesaja dat spreekt over de kostbare hoeksteen. Toen Petrus sprak tot de gezalfde christenen zei hij: Voor jullie is hij dan ook kostbaar (sprekend over Jezus), omdat jullie gelovigen zijn. Maar voor de ongelovigen geldt: ‘De steen die de bouwers hebben afgekeurd, is juist de belangrijkste hoeksteen geworden’ en: ‘Een steen waarover men struikelt en een rotsblok waarover men valt.’ Ze struikelen omdat ze het woord niet gehoorzamen. Daartoe waren ze ook bestemd. Maar jullie zijn ‘een uitverkoren geslacht, een koninklijke priesterschap, een heilige natie, een volk dat een speciaal eigendom is, zodat jullie overal de schitterende eigenschappen bekend zouden maken’ van degene die jullie uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht. Want ooit waren jullie geen volk, maar nu zijn jullie Gods volk. Ooit was er geen barmhartigheid voor jullie, maar nu hebben jullie barmhartigheid ontvangen. (1 Petrus 2:7-10)

God heeft dus niet twee verschillende uitverkoren natiën. Ook heeft God niet twee verschillende uitverkoren volken. De Joden waren oorspronkelijk Gods uitverkoren volk en zij hebben datgene voortgebracht wat God zich had voorgenomen, namelijk de geboorte van de Messias. Daarna heeft God het voormalige uitverkoren volk uitgefaseerd. Nadat de Messias was geboren was het oude Joodse geloofssysteem achterhaald geraakt. Nadat de Joden Gods zoon op gruwelijke wijze hadden vermoord, heeft God een streep gezet door het voormalige uitverkoren volk door middel van de verwoesting van Jeruzalem waarbij één miljoen Joden hun leven verloren omdat ze geen geloof stelden in Jezus Christus.

Jezus had ze nog zo van tevoren gewaarschuwd dat Jeruzalem zou worden vernietigd. in Lukas 19:41 en 44 staat: Toen hij dichterbij kwam en naar de stad keek, begon hij te huilen en zei: ‘Had jij vandaag maar ingezien wat vrede brengt — maar nu is dat voor je ogen verborgen.[…] Ze zullen je met de grond gelijkmaken en je kinderen verpletteren. Ze zullen in jou geen steen op de andere laten, omdat je de tijd waarin je werd geïnspecteerd, niet hebt herkend.”  

Vervolgens waarschuwde Jezus de christenen en zei: Want er komt een tijd dat je vijanden een belegeringswal van puntige palen om je heen zullen bouwen. Ze zullen je omsingelen en je van alle kanten belegeren.” Jezus gaf ook nog de waarschuwing voor wanneer men dat ziet gebeuren: “dan moeten degenen die in Judea zijn naar de bergen vluchten. Wie op het dak is, moet niet naar beneden gaan om spullen uit zijn huis te halen, en wie op het veld is, moet niet teruggaan om zijn bovenkleed op te halen.” Het was drie jaar later na die waarschuwing toen de Romeinen ineens terugkwamen en ze een gigantisch bloedbad en een gruwelijke vernietiging hadden aangericht onder de Joden.

Maar goed, ik wil er bij dezen dus nogmaals op wijzen dat Petrus de christelijke organisatie een heilige natie noemde bestaande uit geestelijke Joden. En om dit nog preciezer te benadrukken wil ik daarbij ook nog vermelden dat de apostel Paulus zijn brief aan de Hebreeën richtte. Dit waren de christenen die in Jeruzalem woonden vóórdat deze verwoesting door de Romeinen werd aangericht. Paulus zegt tegen hen in het twaalfde hoofdstuk van Hebreeën: Maar jullie zijn wel bij de berg Sion gekomen en bij de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, en bij myriaden engelen in algemene vergadering, en de gemeente van de eerstgeborenen die in de hemel ingeschreven zijn, en bij God, de Rechter van allen, en de geestelijke levens van rechtvaardigen die volmaakt zijn gemaakt, en bij Jezus, de bemiddelaar van een nieuw verbond, en het gesprenkelde bloed, dat op een betere manier spreekt dan Abels bloed.” (Hebreeën 12:22-24)

Nu kunnen we deze kwestie dus beter begrijpen. Deze heilige natie oftewel dit koninklijke priesterschap staat ingeschreven in de hemelen en zij zullen deel uitmaken van het hemelse Koninkrijk van Christus, zijn gemeente en natie. Sion is dus Jehovah’s Koninkrijk met Jezus als heerser en ook de 144,000 die werden genomen uit de 12 stammen van Israël.

Nou hoor ik de evangelicals al roepen: “144.000 uit de 12 stammen van Israël! Zie je nou wel dat het toch Joden zijn!” Nou, nee… niet bepaald. Lees het openingsvers nog maar een keer goed uit de brief van Jakobus. Jakobus zegt daar: Aan de 12 stammen die overal verspreid zijn. Gegroet!”

Richtte hij datgene wat hij daar schreef aan de Joden? Nee, hij was zelf natuurlijk wel Joods van geboorte en hij was natuurlijk ook nog de halfbroer van Jezus, maar nee, wat hij daar schreef was feitelijk bedoeld voor de christenen. Het christendom werd opgericht op basis van de twaalf apostelen die de plaats hebben ingenomen van de oorspronkelijke twaalf stammen van Israël. Het zijn dus symbolische Joden en symbolische Hebreeën en de complete gemeente betreft het Israël van God. Dit is dus wat niemand daadwerkelijk begrijpt, behalve dan de Jehovah’s Getuigen. En het is daarnaast ook nog interessant dat er over het doel van deze heilige natie staat geschreven: Maar jullie zijn ‘een uitverkoren geslacht, een koninklijke priesterschap, een heilige natie, een volk dat een speciaal eigendom is, zodat jullie overal de schitterende eigenschappen bekend zouden maken’ van degene die jullie uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht.” (1 Petrus 2:9)

Dat is dan ook precies wat de christenen uit de eerste eeuw deden, nietwaar? Gingen ze dan niet “overal” naartoe om de schitterende eigenschappen bekend te maken van Jehovah en Jezus? De apostel Paulus reisde bijvoorbeeld de wereld over door het gehele Mediterrane gebied. Uiteraard deden niet alle christenen dat, maar het is wel interessant om te weten dat toen er in Jeruzalem een hevige vervolging uitbrak, dat de toenmalige joodse christenen vervolgens moesten vluchtten en terwijl ze op de vlucht waren predikten ze in de gebieden waar ze op dat moment aankwamen.

Gedurende de vele eeuwen dat het Rijk het christendom controleerde, toen ze de Bijbel voor het gewone volk onbereikbaar hadden gemaakt door deze alleen toe te laten in het dode Latijn, toen doken er ook sporadisch hier en daar wat kleine groepen op die het aandurfden om bepaalde ideeën te verkondigen. Ideeën waarin ze openlijk aangaven dat de katholieke kerk het in veel opzichten

Lollards

bij het verkeerde eind had. Ook begonnen zij toen hier en daar te prediken, net zoals de Lollards in Engeland en de Walden’s in Italië en Frankrijk. Helaas werden deze kleine groepen in die tijd zeer wreed vervolgd en uiteindelijk werden ze ook uitgeroeid. Dit ging zo door tot aan de moderne tijd. Toen begon er pas echt iets fundamenteels te veranderen. Pas vanaf het moment dat de Bijbel dankzij de uitvinding van de drukpers beschikbaar kwam in vele verschillende talen, toen werden de mensen pas echt in de gelegenheid gesteld om de Bijbel te kunnen bestuderen. Toen ontstond er pas een aanleiding voor de mensen om tot andere interpretaties te komen door zich bijvoorbeeld te verdiepen in het Darbyisme en andere sekten.

Maar toen echter het Wachttorengenootschap ten tonele verscheen, ging dat gepaard met weer een nieuwe fase van zalving. Daar twijfel ik ook geen seconde aan. Niet alle christenen uit de eerste eeuw waren ijverige evangeliepredikers, maar de oorspronkelijke Bijbelonderzoekers waren dat zeer zeker wel, en dus voldoen zij ook aan de Bijbelse beschrijving “zodat jullie overal de schitterende eigenschappen bekend zouden maken’ van degene die jullie uit de duisternis heeft geroepen“. Jehovah dus!

Jehovah’s Getuigen hebben deze taak op zich genomen door als zendelingen af te reizen naar de verst afgelegen uithoeken der aarde om ook daar de schitterende eigenschappen van Jehovah bekend te maken en om de mensen uit te leggen wat het Koninkrijk van God nou eigenlijk betekent evenals wat er van ons als christenen wordt verwacht. Ook leggen ze de mensen uit wat we in de toekomst nog kunnen gaan verwachten. En gelukkig, zoals ik eerder ook al had aangegeven laten Jehovah’s Getuigen zichzelf niet meeslepen door het politieke Zionisme.

Maar helaas is het niet allemaal pracht en praal. Er ligt namelijk ook nog een addertje onder het gras. De Jehovah’s Getuigen opereren namelijk onder hun eigen op maat gemaakte misleiding en bedrog. De Bijbel leert ons dat Jehovah God zijn eigen volk heeft laten misleiden. Jehovah heeft namelijk een zogenoemd ‘werk van Satan’ toegelaten om diegenen te laten misleiden die de waarheid kennen en dit heeft te maken met het hemelse Sion dat zogenaamd zou zijn opgericht in het jaar 1914. En zoals ik eerder al zei had Russell nogal wat zaken overgenomen van de Adventisten en een deel daarvan betrof de zeventijden-chronologie die tot op de dag van vandaag nog steeds verantwoordelijk is geweest voor het feit dat alle Jehovah’s Getuigen het jaar 1914 blijven aanwijzen als de belangrijkste datum uit de hele menselijke geschiedenis.

Dat is dan ook het centrale onderwerp dat telkens weer terugkomt in al mijn toespraken. De 1914-doctrine van het Wachttorengenootschap is simpelweg niet waar en berust op een regelrechte leugen. Ik geloof dat we ons op dit moment op de profetische tijdlijn bevinden in de fase waarin we horen over oorlogen en berichten over oorlogen. Jezus gaf ons ook nog de volgende goede raad met betrekking tot de periode net vóór het besluit van het samenstel, oftewel voorafgaand aan het einde van het Tijdperk: Raak niet in paniek, want die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde.”

Daarna ging Jezus verder met te zeggen dat natie in opstand zal komen tegen natie en koninkrijk tegen koninkrijk en dat er in de ene na de andere plaats voedseltekorten zouden zijn evenals pestilenties etc. En wat daarnaast volgens Jezus ook nog deel zal gaan uitmaken van datgene wat uiteindelijk gaat leiden tot het besluit van het samenstel, betreft de verwoesting van ‘Jeruzalem’.

Natuurlijk weten we dat Jeruzalem werd vernietigd in het jaar 70 na Chr., maar dat betekende niet dat daarmee de hele zaak ook was afgedaan en dat alles daardoor werd vervuld. Er bestaat namelijk ook nog zoiets als een symbolisch Jeruzalem dat zal bestaan op het moment wanneer Christus komt. We weten dat er in het jaar 70 na Christus inderdaad sprake was van een lokale verdrukking in de toenmalige komende jaar 2021stad Jeruzalem. Echter zei Jezus over de grote verdrukking dat deze over de gehele bewoonde aarde moet komen om hen die op aarde wonen op de proef te stellen. Dit gaat dus veel verder dan de verdrukking in het jaar 70 n. Chr. Jezus zei zelfs dat die verdrukking zo hevig zou zijn dat indien God de dagen ervan niet zou verkorten, dat er dan geen vlees op aarde zou kunnen overleven. Dat was dus overduidelijk niet van toepassing op de Joden en op het Palestina in de eerste eeuw.  

Maar wat is dan precies dat Jeruzalem? Jezus zei dat het walgelijke ding in deze heilige plaats zal verschijnen en dat het zal staan waar het niet hoort te staan. En zodra men het ziet moet diegene meteen vluchten en wie op het dak staat moet niet terug naar beneden komen rennen om zijn spullen op te halen. Wat symboliseert dat ‘Jeruzalem’ nou?

Dit Jeruzalem symboliseert de aardse gemeente van Christus en het symboliseert het collectief van gezalfden en andere daarmee verbonden personen met hen. Maar hoe kunnen we hier dan zeker van zijn? Welnu, het vormt een perfecte symbolisering voor het christendom omdat Jezus namelijk stierf in Jeruzalem. Het christendom werd in Jeruzalem geboren toen de 120 zich in een bovenkamer bevonden, 50 dagen na de dood van Christus. De Heilige Geest werd toen over hen uitgestort. Dat was ook het moment waarop deze heilige natie werd geboren. Waar? In de stad Jeruzalem.

En natuurlijk hadden de 12 apostelen en de andere oudere mannen ook nog hun hoofdkwartier in de stad Jeruzalem, zelfs nog tijdens de vervolging. En ze bleven daar ongetwijfeld ook nog aanwezig tot aan het moment waarop het walgelijke ding verscheen, waarop ze het teken zagen en ze vervolgens maakten dat ze wegkwamen. Nadat ze waren gevlucht werd Jeruzalem vernietigd.

Wat er binnenkort aan zit te komen betreft dus niets minder dan de vernietiging van het christendom, zoals de Jehovah’s Getuigen dit ook begrijpen. Maar wat zal er daarna dan gaan gebeuren? Welnu, er zal dan een bijeenverzameling gaan plaatsvinden. In Mattheüs 24:31 zei Jezus: En hij zal zijn engelen onder luid trompetgeschal eropuit sturen om zijn uitverkorenen bijeen te brengen uit de vier windstreken, van het ene uiteinde van de hemel tot het andere.”

Deze uitverkorenen zullen dan van de aarde worden gekocht. Deze bijeenverzameling door de engelen vond dus sowieso niet plaats in het jaar 1918 – 1919 zoals het Wachttorengenootschap leert. Die bedrieglijke interpretatie maakt namelijk ook onderdeel uit van het ‘werk van Satan’, de zogenoemde “bedrieglijke invloed”. We hebben het dan over de 1914-illusie waarvan het erop lijkt dat de Jehovah’s Getuigen niet in staat blijken te zijn om zich uit dat bedrog te ontworstelen. Maar hoe dan ook, zodra de nucleaire raketten eenmaal door de politieke machten der aarde zullen worden gelanceerd, waarbij we nu al kunnen zien dat dit moment niet zo heel ver meer bij ons vandaan lijkt te zijn gezien alle spanningen die we op dit moment op aarde zien, dan heb ik er ook alle vertrouwen in dat de mensen vanaf dat moment een aantal zaken grondig zullen gaan heroverwegen.

Hoe dan ook, dank u voor het lezen / luisteren en hopelijk tot de volgende toespraak.