Dagtekst woensdag 4 oktober

Je moet niet blij zijn omdat de geesten zich aan je onderwerpen, maar omdat je naam in de hemel is opgeschreven. — Luk. 10:20.

Jezus wist dat zijn discipelen niet altijd bijzondere dingen zouden meemaken in hun dienst. Eigenlijk weten we niet eens hoeveel van degenen die toen naar de discipelen hebben geluisterd ook gelovigen zijn geworden. De discipelen moesten hun vreugde niet alleen maar halen uit wat ze hadden bereikt. Ze moesten begrijpen wat de belangrijkste reden voor vreugde was: het besef dat Jehovah blij was met hun harde werk. Je krijgt eeuwig leven als je volhardt in je dienst. Door je uiterste best te doen om zaden van Koninkrijkswaarheid te zaaien en verzorgen, ben je ook aan het ‘zaaien naar de geest’. Je laat namelijk Gods heilige geest vrij op je inwerken. Jehovah garandeert dat zolang je ‘het niet opgeeft’ en er ‘nooit mee ophoudt’, je eeuwig leven zult oogsten, ongeacht of je een nieuwe discipel mag helpen zich aan God op te dragen (Gal. 6:7-9). w21.10 26 ¶8-9

Vandaag wil ik slechts enkele gedachten met u wisselen.

Als uw naam in de hemel is opgeschreven, betekent dit dat u door God wordt erkend als iemand die is geroepen om deel uit te maken van het Koninkrijk. In het 21ste hoofdstuk van Openbaring wordt de hemelse stad uitgebeeld door middel van twaalf fundamentstenen waarop de namen van de twaalf apostelen staan gegraveerd. De overigen van de 144.000 worden gesymboliseerd als stenen en pilaren die bovenop het apostolische fundament zijn gebouwd. Elk heeft een unieke naam. Het feit dat de oorspronkelijke zeventig de macht kregen over de demonische geesten, diende als een teken van God dat bewijst dat Gods Koninkrijk uiteindelijk Satan en zijn zaad zal verpletteren. Dat is dan ook de reden waarom Jezus in diezelfde context in Lukas 10:18 verklaarde: Ik zie Satan al als een bliksemschicht uit de hemel vallen.” Dat wil dus niet zeggen dat de Duivel en zijn engelen op dat moment al uit de hemel waren geworpen, zoals sommige ongeschoolde mensen denken. Jezus bedoelde hiermee dat de uiteindelijke omverwerping van Satan een zekerheid betreft, vanwege het feit dat God sindsdien is begonnen met het bekrachtigen van bepaalde christenen, die uiteindelijk als koningen zullen gaan dienen waarbij ze tevens zullen beschikken over meer macht dan Satan en zijn hele schare.

Dan is er ook nog het volgende aandachtspunt: Het is echter opmerkelijk dat Judas Iskariot deel uitmaakte van de zeventig personen die werden uitgezonden en aan wie de macht werd gegeven om demonen te verdrijven. Ondanks dat feit weten we ook dat het Satan uiteindelijk was gelukt om Judas alsnog te overmeesteren door hem te gebruiken om Jezus te verraden. Dat is ook zeker iets om over na te denken.

Ik besef dat het Wachttorengenootschap de taak heeft om miljoenen verkondigers aan te moedigen om te blijven prediken, maar gezien het feit dat er op dit moment vele inspanningen gaande zijn vanuit de kant van de ex-Jehovah’s Getuigen die bedoeld zijn om het onderscheid te vervagen tussen gezalfde en niet-gezalfde personen, is het dan verstandig van het Wachttorengenootschap om mee te doen met dit demonische plan door te impliceren dat de naam van elke individuele christen op aarde in de hemel wordt opgeschreven?