Het Wachttorengenootschap beweert dat 1914 de belangrijkste datum in de hele menselijke geschiedenis was, want dat is volgens het Wachttorengenootschap ook het moment geweest waarop Jezus terugkeerde en het Koninkrijk van God aan de macht kwam. Maar klopt dat ook echt? Als de vrede in het jaar 1914 van de aarde werd weggenomen, is deze vrede dan sindsdien weer op aarde teruggekeerd? Het lijkt momenteel namelijk behoorlijk vredig op de meeste plaatsen. Toch kan dat echter in een mum van tijd compleet omslaan.

In het jaar 1989 publiceerde het Wachttorengenootschap een handboek voor verkondigers, genaamd ‘redeneren aan de hand van de Schrift’. Feitelijk was het een vernieuwde uitgave van een eerdere publicatie genaamd ‘Wees zeker van alle dingen’. Dat is dan ook een verplichting van alle christenen, om ervoor te zorgen dat we zeker zijn van alle dingen en dat we er zeker van zijn dat hetgeen we geloven en wat we aan anderen onderwijzen ook echt daadwerkelijk de waarheid is. Dit ‘Redeneren-boek’, is onderverdeeld in verschillende onderwerpen waarbij dit boek speciaal is ontworpen om Jehovah’s Getuigen te ondersteunen tijdens hun bediening om te kunnen redeneren met mensen van verschillende geloofsovertuigingen en met verschillende religieuze achtergronden. Echter wil ik me tijdens deze gelegenheid specifiek richten tot de Jehovah’s Getuigen.

Ik zou met hen graag willen redeneren over een bepaald onderwerp, namelijk over de laatste dagen. Dat onderwerp wordt ook in het ‘Redeneren-boek’ behandeld. Uiteraard is er in deze korte video niet voldoende tijd om woord voor woord het complete hoofdstuk door te nemen, maar ik zou wel graag mijn commentaar willen geven op een aantal specifieke punten. In het ‘Redeneren-boek’ staat een kopje dat luidt: “Wat wijst erop dat wij thans in „de laatste dagen” leven?”

Zoals u heel goed weet beweert het Wachttorengenootschap dat de laatste dagen zouden zijn begonnen in het jaar 1914. Onder dat betreffende kopje lezen we het volgende citaat van het Wachttorengenootschap:

De bijbel beschrijft gebeurtenissen en omstandigheden waardoor deze uitermate belangrijke periode gekenmerkt wordt. „Het teken” is een samengesteld teken en bestaat uit een groot aantal indicaties; de vervulling vereist dan ook dat alle onderdelen van het teken gedurende één geslacht duidelijk waarneembaar zijn. De verschillende onderdelen van het teken staan vermeld in Matthéüs hoofdstuk 24 en 25, Markus 13 en Lukas 21; verdere details staan in 2 Timótheüs 3:1-5 en ook in 2 Petrus 3:3, 4 en Openbaring 6:1-8.”

De Eerste Wereldoorlog begon uiteraard in het jaar 1914. Dat was ook één van de dingen waarvan Jezus voorzei dat dit zou gaan plaatsvinden. In Mattheüs 24 zei Jezus: Want het ene volk zal strijden tegen het andere, en het ene koninkrijk tegen het andere. In de ene plaats na de andere zullen voedseltekorten en aardbevingen zijn. In het parallelle verslag van Lukas lezen we in hoofdstuk 21:10-11: Daarna zei hij tegen ze: ‘Het ene volk zal strijden tegen het andere, en het ene koninkrijk tegen het andere. Er zullen grote aardbevingen zijn en in de ene plaats na de andere voedseltekorten en epidemieën. Ook zullen er angstaanjagende dingen te zien zijn en zullen er uit de hemel grote tekenen zijn.” Verder sprak Jezus daar ook nog over een uitbraak van een enorme vervolging waarbij christenen zouden worden opgepakt om te worden vermoord. Ook lezen we in Lukas 21:26: De mensen zullen bezwijken van angst en spanning om wat er over de bewoonde aarde komt,[…]“. Dat zijn dan ook terecht zéér angstaanjagende tijden, nietwaar?

Het bovengenoemde citaat uit het ‘Redeneren-boek’ verwijst naar de Schriftplaats 2 Timótheüs 3:1-5. Daarin staat geschreven: Maar weet dat er in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken die moeilijk te doorstaan zijn. Want de mensen zullen alleen om zichzelf geven en om geld. Ze zullen verwaand zijn, arrogant, lasteraars, ongehoorzaam aan ouders, ondankbaar en ontrouw. Ze zullen geen natuurlijke genegenheid hebben, voor geen enkele overeenkomst openstaan en kwaadsprekers zijn. Ze zullen onbeheerst en wreed zijn en geen liefde voor het goede hebben. Ze zullen verraders zijn, roekeloos en opgeblazen van trots, met meer liefde voor genot dan liefde voor God. Ze zullen een schijn van vroomheid hebben maar de kracht ervan niet blijken te bezitten. Keer je af van hen.”

Paulus geeft hier dus aan dat de laatste dagen moeilijk zullen zijn om door te komen. Waarom? Omdat mensen in die dagen liefhebbers van zichzelf zouden zijn en alleen maar geven om geld, verwaand zijn, arrogant, godslasteraars etc. etc.

Maar goed: wanneer we die bovenstaande passage nu eens echt aandachtig lezen, dan zien we dat de apostel Paulus hier niet zei dat de mensen gedurende de periode van de laatste dagen ‘arrogant, verwaand, godslasteraars etc. ‘zullen gaan worden’. Nee, Paulus zei hier dat zodra de laatste dagen eenmaal beginnen, dat de mensen op dat moment al arrogant, verwaand en liefhebbers van zichzelf etc. zullen zijn. Daarom zijn het ook kritieke tijden om door te komen. Mensen zullen dus al aan het begin van die periode (de laatste dagen) zo zijn. Het betreft dus geen proces dat pas plaatsvindt gedurende de laatste dagen, waarbij mensen steeds meer en meer goddeloos worden gedurende meerdere elkaar opeenvolgende generaties. Nee, deze kritieke tijden zullen tijdens het begin van de laatste dagen reeds een feit zijn, juist omdat mensen op dat moment al compleet goddeloos en verdorven zijn geworden.

Laten we het eerste puntje eens als voorbeeld nemen: “Want de mensen zullen alleen om zichzelf geven en om geld.“ De tijd waarin we tegenwoordig leven wordt beschreven als het tijdperk van narcisme. Narcisten zijn verwikkeld in een extreme vorm van eigenliefde waarbij zo’n persoon totaal geen oog heeft voor andere mensen. We zien dat soort mensen tegenwoordig ook overal om ons heen. Echter, indien u al wat ouder bent en indien u al een tijdje op deze aarde heeft geleefd zoals ik, dan bent u ook getuige geweest van een geleidelijke verandering in de maatschappij. Ik ben de leeftijd van 70 jaar inmiddels gepasseerd en wanneer ik terugkijk op de tijd dat ik heb geleefd, kan ik bevestigen dat deze trend zich geleidelijk aan heeft ontwikkeld. Jaar na jaar na jaar wordt deze ontwikkeling ook steeds duidelijker. Ik heb het dan over een degeneratie van de maatschappij.

Wanneer we nu even teruggaan naar het jaar 1914: was het toen ook al zo duidelijk zichtbaar dat de mensen extreem narcistische liefhebbers waren van zichzelf? Welnee, absoluut niet. Deze degeneratieve verandering heeft zich geleidelijk aan zo ontwikkeld. Dat was dus ook niet wat Paulus beschreef. Ik weet dat het soms bij anderen overkomt dat ik in herhaling treed, maar het is nou eenmaal lastig om mensen echt over dit soort onderwerpen te laten redeneren. Hoe vaak hebben we de bovengenoemde bijbelverzen wel niet gehoord in de Koninkrijkszaal of tijdens een bijbelstudie? Jehovah’s Getuigen hebben deze verzen, waarin staat geschreven dat de mensen tijdens de laatste dagen zus en zo zullen zijn, keer op keer gehoord en gelezen en uitgesproken.

Persoonlijk heb ik onderhand al aardig wat mensen die zelf geen Jehovah’s Getuigen zijn op YouTube horen zeggen dat we ons op dit moment al in de laatste dagen zouden bevinden omdat mensen liefhebbers van zichzelf zijn etc. Hieruit maak ik op dat er de laatste tijd ontzettend veel mensen wereldwijd op de zogenaamde ‘eindtijd-wagen’ zijn gesprongen. Toch geloof ik persoonlijk niet dat we op dit moment al in de profetische ‘laatste dagen’ oftewel in het ‘einde der tijden’ of het ‘besluit van het samenstel’ leven. Wél geloof ik dat deze periode op het punt staat om te beginnen.

Hoe dan ook, het is interessant om te zien dat het Wachttorengenootschap nu ook eindelijk erkent dat de mensen “al deze dingen” moeten zien, omdat dit simpelweg is wat Jezus letterlijk had gezegd. Welnu, bent u met uw eigen ogen getuige geweest van de Eerste Wereldoorlog? En hoe zit het dan eigenlijk met de Tweede Wereldoorlog? Ik weet in ieder geval zeker dat u de Eerste Wereldoorlog niet zelf hebt meegemaakt. Op dit moment zijn er nog maar enkele mensen op aarde in leven die waren geboren vóór het jaar 1914. Sterker nog: feitelijk is op dit moment de oudste nog levende persoon een vrouw genaamd Maria Branyas Morera. Deze vrouw woont in Spanje en ze is 116 jaar oud en geboren in 1907. Ze was dus zeven jaar oud toen De Eerste Wereldoorlog uitbrak.

Dus wanneer “al deze dingen” waar Jezus over sprak, volgens het Wachttorengenootschap al zouden hebben plaatsgevonden (waar ik het trouwens niet mee eens ben), waarbij het Wachttorengenootschap dit ook nog eens als bewijs aandraagt, dan zouden we voor het gemak kunnen stellen dat deze vrouw, Maria “al deze dingen” heeft gezien. Maar heeft u zelf dan ook “al deze dingen” gezien waar Jezus het over had? Heeft u zelf dan ook persoonlijk een oorlog meegemaakt? Denkt u dan werkelijk dat toen Jezus zei: Want het ene volk zal strijden tegen het andere, en het ene koninkrijk tegen het andere[…] Zo weten jullie ook, als jullie die dingen zien gebeuren, dat hij voor de deur staat.”, dat Jezus hiermee zou hebben bedoeld dat we op dat moment een oud en stoffig geschiedenisboek zouden moeten raadplegen om uit op te kunnen maken dat we “al deze dingen” zien? Men zou zichzelf door middel van deze geschiedenisboeken kunnen herinneren aan het feit dat er meer dan 100 jaar geleden een oorlog heeft plaatsgevonden waarbij vele slachtoffers zijn gevallen, waarna er ook nog een ‘Spaanse Griep’ zou hebben huisgehouden waardoor er destijds vele mensen zijn overleden.

In Openbaring hoofdstuk 6 kunnen we lezen dat de zogenaamde ‘ruiters van de apocalyps’ zullen worden losgelaten op de aarde. Er staat daarin geschreven dat deze ruiters de autoriteit krijgen om de vrede van de aarde weg te nemen, zodat ze elkaar zouden afslachten’.

Welnu, iemand zou kunnen beweren dat de vrede in het jaar 1914 van de aarde werd weggenomen tijdens de Eerste Wereldoorlog. De Eerste Wereldoorlog staat ook wel bekend als de ‘Grote Oorlog’ waarbij vele natiën waren betrokken. Echter werd deze zogenaamde Eerste Wereldoorlog in werkelijkheid grotendeels uitgevochten in met name Europa. De Eerste Wereldoorlog had namelijk nauwelijks enig effect op de Verenigde Staten van Noord-Amerika of op het continent Zuid-Amerika. Vrijwel hetzelfde was ook het geval met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog. De Tweede Wereldoorlog was daarentegen wel véél destructiever dan de Eerste Wereldoorlog.

Wanneer we nu vervolgens gaan redeneren op basis van de Schrift, dan werpen we de volgende vraag op: Als het zo zou zijn dat de vrede van de aarde werd weggenomen in het jaar 1914 en dat Satan ook in dat jaar naar de aarde zou zijn geslingerd zodat er wee uitbrak over de aarde en de zee, is het dan tegelijkertijd ook zo dat de vrede op aarde sindsdien weer zou zijn hersteld?

Ik geloof namelijk niet dat de meeste mensen op aarde zich op dit moment bijzonder veel druk maken over oorlog. Ja, het zou natuurlijk wel zo kunnen zijn dat u wellicht berichten heeft gehoord over oorlogen zoals die in Oekraïne bijvoorbeeld. Maar denkt u werkelijk dat de meeste mensen in staat zouden zijn om het land Oekraïne op een wereldkaart aan te kunnen wijzen? Ik denk persoonlijk van niet.

Het punt waar het hier om gaat is dat deze oorlog in Oekraïne voor veruit de meeste mensen op deze aarde een ‘ver van je bed show’ is. Uiteraard geldt dit niet voor de mensen die in Oekraïne of in een van de omliggende landen wonen. Die landen worden namelijk overspoeld door miljoenen Oekraïense vluchtelingen. Toch laat de praktijk zien dat het overgrote deel van de wereld niet echt bezorgd of betrokken is bij deze oorlog. In het overgrote deel van de wereld gaat het leven gewoon zijn dagelijkse gangetje en zijn de mensen vooral bezig met hun eigen privéleven en hun eigen dagelijkse beslommeringen.

Bent u het met mij eens dat de meeste mensen nogal zelfgenoegzaam zijn en dat de meeste mensen ervoor kiezen om liefhebbers van zichzelf te zijn, “met meer liefde voor genot dan liefde voor God.”?  Vandaag de dag zijn mensen druk bezig vliegtuig strand vakantiemet het najagen van allerlei extravagante zaken zoals uitbundige vakanties en reizen en het kopen van allerlei materiële zaken zoals overbodige luxegoederen etc. Persoonlijk zie ik mensen op de snelweg voorbijrijden met gigantische campers en aanhangwagens en allerlei aanverwant speelgoed en recreatievoertuigen. Is op dit moment de vrede dan echt daadwerkelijk van de aarde weggenomen? Meent u dat nou écht?

Wanneer ik om me heen kijk dan kan ik namelijk niet anders dan concluderen dat het er sterk op lijkt dat de meeste mensen op dit moment nog steeds een relatief onbezorgd leven leiden. Natuurlijk zullen mensen hier en daar zich best wel zorgen maken over bijvoorbeeld de stand van de economie. Of ze maken zich zorgen over de vraag of ze in de nabije toekomst nog wel voldoende geld zullen hebben om voor al die luxegoederen, hun dure huizen, hun mooie auto’s en hun uitbundige vakanties te kunnen betalen.

Feit is dat we ons op dit moment nog steeds bevinden in een periode van relatieve vrede. De laatste keer dat Amerikanen bijvoorbeeld daadwerkelijk in hun dagelijkse leven werden geconfronteerd met een oorlog was helemaal terug in de Jaren ’60 en begin jaren ’70, tijdens de Vietnamoorlog. Dat is dan ook ontzettend lang geleden. Maar liefst 50 jaar geleden zelfs. Dus nu wederom de vraag: Is de sindsdien weggenomen vrede dan weer op aarde hersteld? En wees nu vooral eerlijk tegen uzelf bij het beantwoorden van die vraag. Op dit moment genieten we namelijk van hele goede tijden, echter kunnen die tijden wel vrij snel afgelopen zijn.

Wanneer we even doorlezen in Lukas 21 dan lezen we in vers 11 dat Jezus ook nog zei: Er zullen grote aardbevingen zijn en in de ene plaats na de andere voedseltekorten en epidemieën.”

In het ‘Redeneren-boek’ staat ook nog:

„In de ene plaats na de andere pestilentiën” (Luk. 21:11)

Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog raasde de Spaanse griep de aarde rond en eiste 20 miljoen mensenlevens.  

Persoonlijk denk ik dat die 20 miljoen mensenlevens waarschijnlijk nog een zeer conservatieve schatting is. Sommigen beweren zelfs dat het er ook 50 miljoen geweest hadden kunnen zijn. En weet u wat het is met de griep? Ziekten zoals deze beïnvloeden voornamelijk de ouderen en de zeer jonge mensen. Het verschil met de Spaanse Griep is dat de Spaanse Griep voornamelijk mensen trof van in de twintig en dertig jaar oud. Het waren verder gewoon gezonde mensen in de kracht van hun leven. De overgrootmoeder van mijn vrouw stierf bijvoorbeeld ook aan de Spaanse Griep toen ze ongeveer 25 jaar oud was.

Wanneer we verder lezen in het ‘Redeneren-boek’, dan staat er ook nog het volgende:

Ondanks de vorderingen van de medische wetenschap eisen kanker, hartziekten, talrijke door seksueel contact overgedragen ziekten, multiple sclerose, malaria, rivierblindheid en de ziekte van Chagas elk jaar een zware tol.

Ik wil aan u als lezer iets vragen: Ik neem aan dat u dit artikel op dit moment leest op een elektronisch apparaat dat met het internet verbonden is. Zoekt u nu vervolgens eens de woordenboekdefinitie op van het woord “pestilentie”. Volgens het woordenboek betekent het woord pestilentie een virulente oftewel een besmettelijke ziekte.

Geeft u eens eerlijk antwoord: Is de ziekte kanker dan besmettelijk? Is een hartziekte dan besmettelijk? Zijn seksueel overdraagbare aandoeningen besmettelijk? Het is een feit dat SOA’s heel gemakkelijk zijn te vermijden, nietwaar? Men dient simpelweg seksueel contact met een besmet persoon te vermijden. Wanneer we verder lezen in het Redeneren-boek lezen we ook nog dat het Wachttorengenootschap de ziektes multiple sclerose en malaria voegt onder de noemer pestilentie. U kunt helemaal geen malaria oplopen van iemand anders tenzij u een bloedtransfusie krijgt met besmet bloed van die persoon. Dus de vraag die onderaan de streep overblijft is deze: Is het Wachttorengenootschap eerlijk en oprecht in deze kwestie?

Het klopt inderdaad dat de Spaanse Griep valt onder de noemer “pestilentie”. Deze ziekte was dan ook zéér besmettelijk. Tegelijkertijd kunnen geen van de andere dingen die het Wachttorengenootschap in het Redeneren-boek opsomt worden geclassificeerd als zijnde een ‘pestilentie’. Het Wachttorengenootschap moet zich hier ook zeker van bewust zijn. Tegelijkertijd weet het Wachttorengenootschap ook dat het inmiddels een enorm lange tijd geleden was dat de wereld voor het laatst werd geconfronteerd met een daadwerkelijke grootschalige pestilentie zoals de Spaanse Griep. En natuurlijk was covid-19 voor het Wachttorengenootschap dan ook een soort geschenk uit de hemel, omdat het Wachttorengenootschap sinds covid-19 eindelijk na meer dan 100 jaar ineens weer kon roepen: “Kijk nou toch eens! Een pestilentie! Covid-19 is de vervulling van de Bijbelse profetie!”

Covid-19 was inderdaad besmettelijk, echter heeft de praktijk uitgewezen dat covid bij lange na niet zo gevaarlijk was als men ons probeerde te laten geloven via de media. Ook weten we inmiddels dat vele mensen die tijdens deze covid-periode zijn overleden bij lange na niet allemaal zijn overleden aan covid zelf. Helaas kan ik daar in deze YouTube video ook niet te veel over zeggen omdat ik anders een hele grote kans loop om te worden gecensureerd. Ik zal het hier dus verder bij laten want ik heb geen zin om monddood gemaakt te worden en mijn hele YouTube kanaal kwijt te raken.

Wanneer we dus redeneren aan de hand van de Schrift en wanneer we ons bewust zijn van de betekenis van het woord ‘pestilentie’, dan moeten we ons ook realiseren dat het Wachttorengenootschap ten aanzien van deze kwestie dus niet eerlijk en oprecht is geweest.

Hier volgt trouwens nog een andere misvatting: In Mattheüs 24:14 staat: En dit goede nieuws van het Koninkrijk zal op de hele bewoonde aarde worden gepredikt als een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde komen.” Ook in het parallelle verslag in Markus 13:10 staat: “Ook moet eerst tot alle volken het goede nieuws worden gepredikt.”

Beste vrienden: het goede nieuws wordt niet gepredikt tijdens de laatste dagen. Nogmaals: In Markus zei Jezus namelijk heel duidelijk: Ook moet eerst tot alle volken het goede nieuws worden gepredikt. Eérst voor wat dan? Eérst vóórdat de vervolging losbarst. Eérst voordat broeders hun eigen naaste broeders zullen uitleveren om te worden gedood etc. Hebben we dit dan al zien gebeuren? NEE, natuurlijk niet! We zitten nu dus nog steeds in de voorafgaande periode waarin het goede nieuws wordt gepredikt. Zodra echter de tijd van het einde daadwerkelijk aanbreekt, dan zal dit ook meteen het einde betekenen van de periode van prediking van het goede nieuws.

Ik heb hier al heel vaak over gesproken en geschreven. Toch behandel ik deze zaken keer op keer weer opnieuw zodat we het belang van deze zaken niet uit het oog verliezen. Wanneer we nu even verder naar beneden scrollen in het boek ‘Redeneren aan de hand van de Schrift’, dan staan er onderaan ook nog tips die Jehovah’s Getuigen kunnen toepassen indien huisbewoners tegenargumenten opwerpen ten aanzien van deze kwesties. Er staat dan geschreven wat Jehovah’s Getuigen zouden kunnen antwoorden bij dat soort tegenargumenten.

Wanneer de huisbewoner de vraag opwerpt: ’Hoe weten jullie dat deze profetie niet nog beter bij een toekomstige generatie zal passen?’ dan staat er in het Redeneren-boek als antwoord:

’Dat is een interessante vraag, en het antwoord laat duidelijk zien dat wij werkelijk in „de laatste dagen” leven. Hoe dan? Welnu, een onderdeel  van het teken dat Jezus gaf, betrof oorlog tussen natiën en koninkrijken. Maar wat zou er in deze tijd gebeuren als wij voor de vervulling van het teken moesten wachten op een volgende totale oorlog tussen de supermachten? Niemand of vrijwel niemand zou zo’n oorlog overleven. Het is dus duidelijk dat alleen al het feit dat het Gods voornemen is dat er overlevenden zullen zijn, erop wijst dat wij nu heel dicht voor het einde van dit oude samenstel staan.’

Weet u….Jehovah’s Getuigen begrijpen niet echt het verschil tussen de grote verdrukking en Armageddon. In de gedachten van de meeste Jehovah’s Getuigen lopen de grote verdrukking en Armageddon op een soort vage manier in elkaar over en worden deze beide termen te pas en te onpas door elkaar gehaald. Maar is dat dan ook echt zo? Jezus sprak namelijk over deze grote verdrukking en hij was hier heel duidelijk over: Want er zal dan een grote verdrukking zijn zoals er vanaf het begin van de wereld tot nu toe niet is voorgekomen en ook nooit meer zal voorkomen. Als die tijd niet zou worden verkort, zou niemand worden gered. Maar ter wille van de uitverkorenen zal die tijd worden verkort.”

Dus nogmaals: Indien die dagen niet zouden worden verkort, zou er geen vlees overleven. Wat zou er nou mogelijkerwijs voor kunnen gaan zorgen dat de gehele mensheid op het randje zal komen te staan van uitsterven?

God heeft er in de eerste eeuw toch niet voor gezorgd dat het vuur begon te regenen uit de hemel waardoor Jeruzalem werd vernietigd? Dat was een soort miniatuurvervulling van de woorden van Jezus, nietwaar? Het waren immers de Romeinse soldaten die Jeruzalem destijds omsingelden en belegerden, waardoor uiteindelijk ongeveer een miljoen Joden werden vermoord? Vele aanbidders van Jehovah hadden zich toen in Jeruzalem bijeenverzameld voor het jaarlijkse Paschafeest en dat leek voor de Romeinen uit die tijd een uitgerekende kans om wraak te nemen voor de rebellie van de Joden uit die tijd. Dus nogmaals, voor wat betreft de grootsere vervulling van deze profetie: Zou God de mensheid dan bedreigen met complete uitroeiing om vervolgens de dagen ervan te verkorten? Nee, natuurlijk niet.

Wat zou er dan mogelijkerwijs voor kunnen gaan zorgen dat de complete mensheid wordt bedreigd met uitsterven? Het antwoord op deze vraag luidt natuurlijk: een nucleaire oorlog! Het is allemaal zo gemakkelijk en tegelijkertijd ook zo ongelooflijk dat een enkele mens die achter een bureautje zit van een lanceerinstallatie, in staat is om door middel van een simpele druk op de rode knop ervoor te zorgen dat er wereldwijd duizenden nucleaire raketten worden gelanceerd. We hebben het dan over raketten die zijn uitgerust met tientallen nucleaire kernkoppen. Dat zou dan ook echt daadwerkelijk het einde van de mensheid betekenen.

Maar zal dat dan ook daadwerkelijk gaan gebeuren? Persoonlijk denk ik van wel ja. Ik ben er absoluut van overtuigd dat Jehovah het zal toelaten dat de demonen de hele aarde zullen gaan gijzelen onder bedreiging van een complete nucleaire uitroeiing. Hoe zal God deze tijd dan gaan verkorten? Dat zegt Jehovah niet in de Bijbel. Maar het moet in ieder geval wel iets wonderbaarlijks inhouden, dat God zal ingrijpen als de verlosser van de hele mensheid. Precies zoals Jezus zei: “Maar ter wille van de uitverkorenen zal die tijd worden verkort.”

Die tijd wordt dus verkort om te voorkomen dat de aarde zal worden geruïneerd en om te voorkomen dat de hele aarde zal worden veranderd in één grote smeulende radioactieve parkeerplaats. Ze bezitten namelijk wel degelijk de macht en de middelen om dat voor elkaar te krijgen. En Jehovah God zal hen hun gang laten gaan totdat we in een situatie terechtkomen waarin goddelijk ingrijpen absoluut noodzakelijk zal zijn om de mensheid te redden. Zo zullen de dagen van de grote verdrukking dus worden verkort.

We zien dus dat het Wachttorengenootschap onderwijst dat er nooit meer een wereldoorlog zal kunnen uitbreken omdat dit ook zou betekenen dat hier nucleaire supermachten bij betrokken raken die hun kernwapens zullen gaan inzetten op het slagveld waardoor al het leven op aarde wordt vernietigd. Het is daarom ook ironisch dat een nucleaire Derde Wereldoorlog juist wel de reden zal zijn waardoor God op dat moment zal moeten gaan ingrijpen. God weet namelijk heel goed dat als Hij niet zal ingrijpen, dat er dan ook geen vlees zal overleven. Die Derde Wereldoorlog gaat er dus hoe dan ook komen, ondanks het feit dat het Wachttorengenootschap onderwijst dat dit niet zal gebeuren.

Dit is dus een uiterst interessante conclusie. Kijk bijvoorbeeld eens naar de huidige situatie waar we ons nu in bevinden. De mensen spreken tegenwoordig openlijk over de mogelijkheid van een nucleaire oorlog. Het gaat dan ook niet slechts om bluf. De Verenigde Staten en de Britten hebben zoals we weten al openlijk hun voornemen kenbaar gemaakt om Rusland te willen vernietigen. Ook de Nederlandse regering sluit zich hierbij aan. Ze hebben openlijk verklaard dat we niet mogen toestaan dat Rusland deze oorlog in poetin nucleaire oorlogOekraïne gaat winnen. Ze hebben openlijk verklaard dat we moeten aansturen op een regimeverandering in Moskou om zo van Vladimir Poetin af te komen, om uiteindelijk deze oorlog in Oekraïne te kunnen winnen. Ook hebben ze verklaard dat het hun intentie is om Rusland op te splitsen in kleinere landen omdat het de exploitatie en uitbuiting ervan gemakkelijker zou maken. Rusland bezit namelijk een enorme schat aan natuurlijke grondstoffen ter waarde van minstens 75 biljoen dollar. Daarnaast hebben de politieke leiders van het Westen ook nog verklaard dat ze niet zullen toestaan dat China hun “One-Belt-One-Road” plan, oftewel de “nieuwe Zijderoute”  gaat realiseren waardoor de voormalige zuidelijke en oosterse koloniën van het Westen zichzelf ineens zouden kunnen bevrijden uit hun onderdanige positie waarin ze compleet worden uitgebuit door het Westen. Het Anglo-imperium zal dit simpelweg niet toestaan. Als uiterste maatregel zal het Anglo-Imperium zelfs bereid zijn om over te gaan op het ontketenen van een daadwerkelijke kernoorlog.  

Onlangs is naar buiten gekomen dat het Oekraïense leger ongeveer een half miljoen man heeft verloren in de strijd. Wist u trouwens dat er in 18 maanden oorlog in Oekraïne meer jonge soldaten om het leven zijn gekomen dan dat er Amerikaanse soldaten werden gedood tijdens de Tweede Wereldoorlog? Er waren toen niet eens een half miljoen Amerikanen gedood in de Tweede Wereldoorlog bij de Stille Oceaan toen de Amerikanen tegen de Japanners vochten. Ook niet wanneer men alle Amerikaanse doden bij elkaar optelt die in Europa en Noord-Afrika waren gevallen. Het is behoorlijk gruwelijk wanneer men bij deze cijfers stilstaat.

En nu zijn we dan eindelijk op het punt aangekomen waarop de oorlogshitsers uit het Westen tot de conclusie beginnen te komen dat hun NAVO proxy-oorlog in Oekraïne aan zijn einde is gekomen. De Oekraïense krijgsmacht is gedecimeerd. Vanochtend las ik weer een nieuwsartikel dat de Oekraïners er helemaal klaar mee zijn en volledig uitgeput zijn geraakt. De Britten spraken in dat artikel over het idee om meer soldaten te stationeren in Oekraïne. Sterker nog: vorige week verscheen er nog een artikel in het nieuws dat de Russen een NAVO-tank hadden vernietigd. Toen de Russische soldaten bij die kapotgeschoten tank poolshoogte kwamen nemen, troffen ze in die tank een soldaat aan die nog leefde. Die soldaat riep toen tegen die Russische soldaten: “Nicht Schiessen!”, wat in het Duits betekent: “Niet Schieten!” De andere bemanningsleden van die bewuste tank waren reeds overleden. Vervolgens boden de Russische soldaten EHBO aan. Daarna vroegen de Russische militairen aan deze Duitse soldaat of zijn dode collega’s ook Duits waren. De Duitse soldaat bevestigde dat de gehele tankbemanning Duits was.

De NAVO voert dus een hybride oorlog tegen Rusland. Het is dus niet slechts een oorlog waar alleen Rusland en Oekraïne bij betrokken zijn. Dat is het ook nooit geweest. Vanaf het begin van de Oekraine-oorlog waren er al westerse huurlingen bij betrokken, evenals westerse adviseurs etc. Het Westen heeft ervoor gezorgd dat de Oekraïners van alles en nog wat gratis en voor niets kregen gedoneerd, zoals logistieke hulp van satellieten evenals de inzet van Westerse spionagevliegtuigen en natuurlijk ook de F-16’s van Mark Rutte, etc.etc.

En het Westen deed dit allemaal speciaal om Rusland te verzwakken en om Rusland op zijn knieën te dwingen. Echter is gebleken dat al deze pogingen van het Westen en de NAVO tot helemaal niets hebben geleid. Rusland is in de tussentijd zelfs nog veel sterker en welvarender geworden. De economische sancties van het Westen hebben totaal niet gewerkt. We zien dat op dit moment de wapenfabrieken in Rusland overuren draaien en 24 uur per dag en 7 dagen per week munitie en drones aan het produceren zijn. Daarnaast heeft Poetin een paar weken geleden ook nog aangekondigd dat ze tegenwoordig ook beschikken over nieuwe wapens die zijn gebaseerd op totaal nieuwe wetenschappelijke principes. Hiermee bedoelde hij dus niet de reguliere bommen en raketten die we al kennen. Daarnaast bezit Rusland ook al een geruime tijd hypersonische raketten. Ook bezit Rusland op dit moment geavanceerde apparatuur waarmee ze radiosignalen kunnen verstoren of beïnvloeden middels allerlei nieuwe technieken.

Een tijdje geleden was er een enorm oorlogsschip van de NAVO die op de Zwarte Zee voer en die ineens werd geconfronteerd met een Russisch vliegtuig die in de buurt van dat schip rondvloog. Dit Russische vliegtuig vuurde een radiostoringsgolf op het schip af. Dit zorgde ervoor dat alle elektronica op het NAVO-schip werd uitgeschakeld. Voor de NAVO was dit een zéér gênante ervaring. Ineens dreef het machtige schip stuurloos op het water, zonder zelfs maar een functionerende motor. Hierop moest de NAVO hun kreupele schip laten wegslepen naar een of andere haven om te worden nagekeken. Dat soort technologie bestond dus al een jaar of 10 geleden. We kunnen alleen maar gissen naar wat de militaire grootmachten vandaag de dag allemaal voor nieuwe soorten technologieën en wapens tot hun beschikking hebben. Tegenwoordig weten we in ieder geval zeker dat ze ook beschikken over allerlei laserwapens. De toekomst zal dit allemaal nog moeten gaan uitwijzen. We zullen het gaan zien.

Maar goed: hebben we nu dan al daadwerkelijk al die dingen” gezien waarover Jezus sprak? Zelfs wanneer u zo oud bent als Maria uit Spanje? Nee, natuurlijk niet. Zelfs het Wachttorengenootschap geeft dat ook toe. Toch is het Wachttorengenootschap niet eerlijk en oprecht geweest in deze kwestie. Jezus gaf bijvoorbeeld aan in Lukas 21:26: De mensen zullen bezwijken van angst en spanning om wat er over de bewoonde aarde komt, want de hemelse krachten zullen worden geschud.”

Het Wachttorengenootschap leerde hierover altijd dat mensen in deze tijd al zouden bezwijken van angst en spanning vanwege de toename van criminaliteit e.d. Tot een aantal jaren gelden, toen het Wachttorengenootschap ineens beweerde dat we nog helemaal geen getuige zijn geweest van deze woorden van Jezus. Toch zien we nu ineens dat het Wachttorengenootschap weer een grote 180-graden draai maakt naar aanleiding van hun recente artikel op JW.org over de zogenaamde opwarming van de aarde door klimaatverandering. Het Wachttorengenootschap beweerde daarin dat de zogenaamde ‘extreem hete’ zomerse hittegolf van 2023 een vervulling zou zijn geweest van het teken en Jezus waarbij Jezus had gezegd: Ook zullen er angstaanjagende dingen te zien zijn en zullen er uit de hemel grote tekenen zijn.” Volgens het Wachttorengenootschap zou Jezus hier dus deze zogenaamde hittegolf mee hebben bedoeld.  

Voor deze belachelijke interpretatieve ommedraai van het Wachttorengenootschap waren ze tenminste nog wel zo eerlijk om gewoon te verwijzen naar de wapens van de Tweede Wereldoorlog in plaats van naar de zogenaamd angstaanjagende zomer van 2023. Het klopt dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog inderdaad her en der wat angstaanjagende dingen door de lucht vlogen. De Duitsers vonden bijvoorbeeld de eerste raketten uit waarmee de Duitsers een tijdlang terreur zaaiden boven de stad Londen.

Maar wanneer we die Duitse raketjes vergelijken met de wapens die er vandaag de dag bestaan, dan vallen die oude wapens van de Duitsers nog wel het beste te vergelijken met plastic Playmobil. En nogmaals, tenzij u woonachtig bent in Oekraïne of Irak hebt u in heel uw leven nog nooit een vliegende kruisraket of Hypersonische raket gezien. Maar wat zal er dan gaan gebeuren zodra u die wel boven uw hoofd door de lucht ziet vliegen? Denkt u dat mensen om u heen dan niet in hun broek zullen gaan plassen van angst? Denkt u niet dat de mensen op dat moment massaal in angst zullen vervallen als gevolg van de gedachte wat er met onze wereld zal gaan gebeuren? Het moment waarop de wereld op de rand zal worden gebracht van een complete vernietiging? Op dat moment zullen de mensen het dus echt wel dun in hun broek gaan doen van angst.

Dus nogmaals: hebben we al deze dingen nu al gezien? Nee, we hebben al deze dingen op dit moment absoluut nog niet gezien. Maar, hebben we op dit moment dan überhaupt wel één van deze dingen gezien? Nee, hoewel…misschien hebben we toch 1 van deze dingen gezien: Jezus zei namelijk ook nog in Lukas 21:9: Als jullie horen van oorlogen en ongeregeldheden, raak dan niet in paniek. Want die dingen moeten eerst gebeuren, maar het einde zal niet meteen komen.”

Het is inderdaad waar dat we op dit moment al berichten horen over oorlogen die her en der plaatsvinden, toch? We horen op dit moment dus vooral berichten over de oorlog in Oekraïne, wat de grootste brandhaard is van dit moment. Ook vinden er nog oorlogen plaats in Syrië / het Midden-Oosten en ook horen we berichten over diverse staatsgrepen in Afrika. Het voelt in ieder geval alsof er op dit moment een opbouw plaatsvindt naar iets veel groters. Wanneer we het hebben over “iets groters” dan bedoelen we natuurlijk de situatie waarbij natie zal vechten tegen natie en koninkrijk zal strijden tegen koninkrijk, waarbij de vrede van de aarde ook echt daadwerkelijk zal worden weggenomen. En zodra deze oorlog volledig losbarst en de raketten worden gelanceerd, dan zal het huidige wereldwijde financiële systeem dat op dit moment al op losse schroeven staat compleet als een kaartenhuis in elkaar gaan storten. Daarna volgen in rap tempo ook nog de voedseltekorten.

Ook werken ze op dit moment al aan een volgende pandemie die al is aangekondigd door de machthebbers. Al deze zaken zouden op zéér korte termijn al kunnen gaan gebeuren waardoor er een kettingreactie zal ontstaan. En dat is dan ook precies wat ik verwacht dat er zal gaan gebeuren. De afgelopen 22 jaar probeer ik al om de mensen hiervan bewust te maken.

Hoe dan ook, dit is alweer het einde van mijn wekelijkse zondagstoespraak.

Tot de volgende week!