VRIJDAG 29 SEPTEMBER 2023

DOET DE WAARHEID ER NOG TOE?

Vandaag wil ik in plaats van de gebruikelijke beschouwing op de dagtekst graag mijn commentaar geven op het artikel dat zojuist op JW.org is verschenen – “Doet de waarheid er nog toe?

Het artikel merkt op dat de trend van de afgelopen jaren laat zien dat er structureel minder aandacht wordt besteed aan de waarheid. Het Wachttorengenootschap schrijft de oorlog tegen de waarheid terecht toe aan Satan, die door Jezus de ‘vader van de leugen’ werd genoemd. Jezus zei ook dat oneerlijkheid afkomstig is van de goddeloze. Er is echter ook nog een menselijke bron die de post-waarheidswereld heeft gecreëerd. Het is daarom ook betreurenswaardig dat de zogenaamde zieners van Bethel geen inzicht hebben in deze kwestie. De profetie van Daniël voorspelt echter dat er op een bepaald moment een menselijke koning zal opstaan die in de tijd van het einde op het wereldtoneel zal verschijnen.

Daniël 8:23 beschrijft hem als een meedogenloze koning en in vers 12 staat over hem verder ook nog geschreven: Hij bleef waarheid ter aarde werpen en hij slaagde in wat hij ondernam. De reden waarom het Wachttorengenootschap geen enkel inzicht heeft in deze kwestie, is omdat ze beweren dat deze profetie al lang geleden zou zijn vervuld. Volgens het Wachttorengenootschap zou deze profetie namelijk zijn vervuld tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het is dan ook overbodig om te vermelden dat ze nogal karig zijn omgegaan met de details.

Hoewel de profetische tijd van het einde op dit moment nog steeds niet is begonnen, is de opbouw ernaartoe wel volop gaande. Dat wordt dan ook in het Boek van Daniel kleine hoornzevende hoofdstuk van Daniël uitgebeeld door een kleine hoorn die tussen de tien andere hoorns opkomt waarbij deze kleine hoorn drie bestaande hoorns ontwortelt terwijl deze kleine hoorn ook nog eens groter wordt dan de andere hoorns. Het is dan ook duidelijk dat deze kleine hoorn dezelfde entiteit betreft als de meedogenloos uitziende achtste en laatste koning die de waarheid ter aarde blijft werpen. Het proces van de opkomst van deze kleine hoorn is op dit moment al ruimschoots aan de gang. Wanneer we nu weer even terugkeren naar het achtste hoofdstuk dan zien we dat vers 25 het volgende over deze opkomende koning te zeggen heeft: In zijn sluwheid zal hij bedrog gebruiken om te slagen. Hij zal zich in zijn hart verheffen. In een tijd van veiligheid zal hij velen ten val brengen. Hij zal zelfs opstaan tegen de Vorst der vorsten, maar hij zal gebroken worden zonder mensenhand. (Daniël 8:25)

Dus: In zijn sluwheid zal hij bedrog gebruiken om te slagen.” De afgelopen jaren zijn we op een gigantische schaal blootgesteld aan bedrog. In de Verenigde Staten is er tijdens de meest recente presidentsverkiezingen openlijk fraude gepleegd. Ook werd de wereld massaal misleid door het opleggen van zinloze lockdowns en zijn massa’s mensen ingespoten met potentieel dodelijke vaccins. Mensen die het wagen om de waarheid te spreken werden/worden vervolgd, publiekelijk monddood gemaakt en soms zelfs nog erger dan dat. Er bestaat een eeuwenoud gezegde dat stelt dat het eerste slachtoffer in een oorlog altijd de waarheid is. Dat axioma blijkt dan ook zeker waar te zijn, aangezien vrijwel alle informatie die afkomstig is uit de reguliere media betreffende de oorlog in Oekraïne een regelrechte leugen is. Nu zien we dus ook dat de sneeuwstorm aan leugens ervoor heeft gezorgd dat de grootste kernmachten ter wereld op dit moment op het randje zijn gebracht van een openlijk conflict. Nu we zien dat het Oekraïense leger op het slagveld totaal is weggevaagd door de Russische vleesmolen, mogen we verwachten dat Amerika ertoe zal worden aangezet om nationale zelfmoord te plegen door zich volledig in een hete oorlog te storten met Rusland en China.

Ondertussen worden mensen ook nog eens massaal misleid door hun vertrouwen te stellen in het huidige economische systeem dat razendsnel afstevent op een punt waarop deze compleet zal imploderen vanwege haar astronomische schuldenlast. Het klopt inderdaad dat politici stuk voor stuk ontzettend hebzuchtig en dwaas zijn, echter is er op de achtergrond ook nog iemand bezig om op een sluwe wijze het hele systeem opzettelijk de afgrond in te storten om zo de totale controle op te leggen aan de bevolking. De ultieme leugens liggen op dit moment nog steeds in het verschiet. Openbaring verklaart: Ik zag uit de bek van de draak, uit de bek van het wilde beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geïnspireerde uitspraken komen die eruitzagen als kikkers. Het zijn in feite uitspraken die door demonen zijn geïnspireerd, en ze doen tekenen en gaan naar de koningen van de hele bewoonde aarde, om ze te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van God de Almachtige. (Openbaring 16:13,14)

Wanneer we het hebben over de kwestie dat de waarheid zéér belangrijk is, bezitten Jehovah’s Getuigen het grote voorrecht de waarheid te kennen over elementaire zaken zoals de kwestie van de onsterfelijke ziel, de leugen omtrent het hellevuur evenals de valsheid van de Drie-eenheid en nog meer van dat soort vergelijkbare zaken. Echter promoot het Wachttorengenootschap tegelijkertijd ook één van de grootste hoaxes die in de naam van God wordt gepleegd, namelijk de leugen dat Christus op dit moment al zou zijn gekomen en dat het Koninkrijk al in het jaar 1914 aan de macht kwam. Wat deze leugen betreft, heeft Jehovah ook nog het volgende verklaard: Daarom zegt de Heilige van Israël: ‘Omdat jullie dit woord verwerpen en jullie vertrouwen op leugens en bedrog en daarop steunen, zal deze overtreding voor jullie zijn als een beschadigde muur, als een uitpuilende hoge muur die op het punt staat in te storten. Hij zal plotseling en onverwacht vallen. Hij zal stukgeslagen worden als een grote pottenbakkerskruik en zo volledig verbrijzeld worden dat er nog geen scherf van overblijft waarmee je vuur uit de haard kunt halen of water uit een plas kunt scheppen.” (Jesaja 30:12-14)