Dagtekst donderdag 14 september

Ik zal alle volken schudden. — Hag. 2:7.

Wat zal er niet worden geschud of verwijderd? Paulus zei: ‘Wij ontvangen een Koninkrijk dat niet geschud kan worden. Laten we daarom (…) heilige dienst voor God doen, met eerbied en ontzag’ (Hebr. 12:28). Als straks na het laatste schudden het stof is neergedaald, zal alleen Gods Koninkrijk nog overeind staan (Ps. 110:5, 6; Dan. 2:44). Er is geen tijd te verliezen! Mensen moeten kiezen: blijven ze achter de leefwijze staan die de wereld promoot of gaan ze proberen te leven zoals God wil? Het eerste betekent vernietiging en het laatste eeuwig leven (Hebr. 12:25). Door de prediking kunnen we mensen helpen bij die belangrijke keuze. En houd in gedachte wat Jezus zei: ‘Dit goede nieuws van het Koninkrijk zal op de hele bewoonde aarde worden gepredikt als een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde komen’ (Matth. 24:14). w21.09 19 ¶19-20

De afgelopen zeventig jaar heeft het Wachttorengenootschap onderwezen dat de profetie van Haggaï in het jaar 1914 in vervulling was gegaan. (de Wachttoren 1 januari 1953) In dat betreffende jaar zou Jehovah volgens de beweringen van het Wachttorengenootschap zijn begonnen met het schudden van de volken der aarde. Tegenwoordig wijst het Wachttorengenootschap in tegenstelling tot eerst, naar een toekomstig moment waarop dit schudden zal plaatsvinden. Uiteraard is er ook hier weer sprake van de volgende kanttekening: het Wachttorengenootschap heeft, zoals we van hen gewend zijn, hun oorspronkelijke leer niet verworpen en ook hebben ze geen enkele vorm van rectificatie of correctie doorgevoerd. Ze blijven ondanks dit alles gewoon vasthouden aan twee compleet tegenstrijdige standpunten terwijl ze tegelijkertijd ook doen alsof beide standpunten waar zijn. Ze zijn zich er heel goed van bewust dat de meeste Jehovah’s Getuigen hun slinkse praktijken niet eens zullen opmerken. Helaas hebben ze hier ook gelijk in. Maar wel even voor de goede orde: zelfs nog zo recent als in 2021 herhaalde het Wachttorengenootschap nog openlijk hun leerstelling dat het schudden al in het jaar 1914 zou zijn begonnen.

Maar wanneer we nog eens goed over deze kwestie redeneren: wat zou dan precies het nut zijn wanneer God al in de jaren twintig, dertig of veertig van de vorige eeuw, of zelfs nog recenter, de kostbare dingen van de volken zou verzamelen, terwijl de meerderheid van de mensen uit die vervlogen jaren inmiddels allang is overleden vanwege ouderdom? Is het dan niet zo dat die mensen uit de dood zullen moeten worden opgewekt? Waarom zouden de volken der aarde bijeen moeten worden verzameld om het einde van het huidige samenstel te overleven, om ze vervolgens dood te laten gaan van ouderdom nog vóórdat het einde van de wereld überhaupt is aangebroken? Waar is de logica gebleven?

De referentie-uitgave van de Nieuwe Wereldvertaling biedt een interessante kijk op Ezechiël 12:24. Het gebruikt de term ‘dubbelzinnige waarzegging‘. De recentere uitgave van de Nieuwe Wereldvertaling gebruikt de uitdrukking er zal geen bedrieglijk visioen of vleiende waarzeggerij meer zijn. De oorspronkelijke weergave is bijzonder interessant te noemen omdat ‘dubbelzinnige waarzegging’ perfect lijkt te beschrijven hoe het Wachttorengenootschap van twee walletjes eet, door aan de ene kant te beweren dat een profetie al in vervulling is gegaan, en door aan de andere kant te zeggen dat diezelfde profetie in de toekomst nog nét iets meer in vervulling zal gaan dan nu al het geval is. Dezelfde dubbele tong van het Wachttorengenootschap wordt ook gebruikt om te verklaren hoe de zeven zegels in de periode 1914-1918 werden geopend. Hoewel de opening van het zesde zegel een symbolische aardbeving vereist om zodoende elk bergachtig instituut omver te werpen, beweert het Wachttorengenootschap tegelijkertijd ook dat hoewel zo’n dergelijke wereldwijde ramp zich tot op heden nog steeds niet heeft voorgedaan, dat wij op dit moment wel alvast de inleidende aardschokken aan het ervaren zijn.

En natuurlijk weten we ook dat de meest flagrante ‘dubbelzinnige waarzegging’ wordt toegepast in verband met de Tweede Komst van Christus, oftewel zijn parousia. Er wordt door het Wachttorengenootschap namelijk met dubbele tong beweerd dat de Tweede Komst van Jezus al in het jaar 1914 zou hebben plaatsgevonden, terwijl het genootschap tegelijkertijd ook leert dat Jezus in de toekomst nog een keer komt. Feitelijk leert het genootschap dus dat Jezus twee keer komt en twee keer tot koning wordt gekroond.

Het is jammer maar helaas voor hen. Jehovah zal ze namelijk niet laten wegkomen met het feit dat ze Zijn heilige woord misbruiken net zoals een vingervlugge oplichter die een stapel speelkaarten schudt. Vroeg of laat zal hun hele bedrog worden ontmaskerd en door iedereen worden gezien. In de slotwoorden van het twaalfde hoofdstuk van Ezechiël wist Jehovah al precies wat de mensen dachten, namelijk dat Ezechiël profeteerde over iets dat nog heel ver in de toekomst lag. Daarom zei Jehovah ook als reactie tegen Ezechiël: Zeg daarom tegen ze: “Dit zegt de Soevereine Heer Jehovah: ‘“Geen van mijn woorden zal worden uitgesteld. Alles wat ik zeg, zal gebeuren”, verklaart de Soevereine Heer Jehovah. (Ezechiël 12:28)

Datgene wat Jehovah in de toekomst nog zal moeten gaan zeggen, stond al langgeleden opgetekend in de Bijbel. Zoals de zaken er op dit moment voorstaan claimt het Wachttorengenootschap het eigendom over Gods woord. Ze behouden zich het alleenrecht voor om Gods woord te mogen interpreteren op iedere gewenste manier die hen het beste uitkomt. Echter zal de toekomst straks gaan uitwijzen dat ze niet in staat zullen blijken te zijn om datgene wat er binnenkort staat te gebeuren, te voorkomen, te verdraaien of weg te redeneren.