Dagtekst zondag 10 september

De wijsheid van boven is in de eerste plaats zuiver, vervolgens vredelievend, redelijk, bereid om te gehoorzamen, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en niet hypocriet. — Jak. 3:17.

We moeten niet trots worden maar kneedbaar blijven. Net zoals een aandoening de slagaders van het letterlijke hart kan verharden waardoor er hartproblemen ontstaan, zo kan trots ons figuurlijke hart verharden waardoor je niet goed meer op Jehovah’s leiding reageert. De farizeeën lieten hun hart zo verharden, zo ongevoelig worden, dat ze weigerden het duidelijke bewijs te accepteren dat Jezus Gods geest had en zijn Zoon was (Joh. 12:37-40). Hun trots bracht ze op gevaarlijk terrein want ze verloren het vooruitzicht op eeuwig leven (Matth. 23:13, 33). Wat is het dus belangrijk dat Gods Woord en zijn geest je persoonlijkheid blijven vormen en je denken en beslissingen blijven beïnvloeden! Het was uit nederigheid dat Jakobus zich door Jehovah liet onderwijzen. En het was ook dankzij nederigheid dat hij een bekwame leraar werd. w22.01 10 ¶7

Iemand kan nederig of leergierig zijn en bereid zijn om te gehoorzamen, zolang het curriculum maar in zijn of haar straatje past. De joden in de tijd van Jezus waren zeer streng religieus. Ze vierden de vereiste feesten en ook hielden ze zich aan de wekelijkse sabbat. Daarnaast woonden ze ook de bijeenkomsten bij in de plaatselijke synagoge. Toen Jezus echter met een nieuwe leer kwam die niet leek te passen bij waar zij zich prettig bij voelden, ontstond er een conflict. De Joden raakten verdeeld. Hoewel ze zijn leringen niet konden weerleggen, waren de Farizeeën als groep fel tegen Jezus gekant. Ze spanden zelfs samen in een poging om Jezus te vermoorden. Ze maakten het voor iedere Jood bijzonder moeilijk om Jezus te geloven en om hem te volgen. Uiteindelijk veroordeelde Jezus hen als addergebroed en als huichelaars.

farizeeenJezus vertelde tegen zijn discipelen dat de schriftgeleerden en Farizeeën op de stoel van Mozes waren gaan zitten. De Heer adviseerde zijn discipelen dus om zich te houden aan alles wat ze zeiden, maar tegelijkertijd zei Jezus ook dat ze niet hun huichelachtige daden moesten navolgen. Er kan ook worden gezegd dat het Besturende Lichaam zelf op de troon van Christus is gaan zitten. Zij spreken namelijk oordelen uit en ze bepalen tegelijkertijd voor miljoenen Jehovah’s Getuigen wat precies de waarheid is. Van de getuigen wordt verwacht dat ze gehoorzaam zijn aan het Besturende Lichaam.

Ik heb al vaker het bovenstaande verband gelegd om dit punt nader te illustreren. Toen ik in het verleden een onafhankelijke studie was begonnen naar de profeten, sprak ik destijds met een ruimdenkende ouderling die op Bethel had gediend. Ik uitte mijn frustratie over het feit dat ik talloze brieven naar verschillende leden van het Besturende Lichaam had gestuurd waarop ik nog nooit enig antwoord had mogen ontvangen. Deze ouderling moedigde mij vervolgens aan om een specifiek lid van het Besturend Lichaam telefonisch op te bellen, omdat deze ouderling uit ervaring kon vertellen dat dit specifieke lid van het Besturende Lichaam een nederig persoon was. Dus dat deed ik dan ook. Mijn telefonische oproep werd beantwoord. We hebben ongeveer tussen de 10 en 15 minuten met elkaar gesproken. Ik uitte mijn stellige overtuiging dat het Wachttorengenootschap er ten aanzien van de profetie van Joël compleet naast zat en dat de profetische sprinkhanen onmogelijk de Jehovah’s Getuigen konden symboliseren. Hij luisterde een tijdje naar mijn argumenten en vervolgens kapte hij mij abrupt af. Hij zei tegen me dat indien Jehovah echt zou willen dat wij van bepaalde zaken op de hoogte zouden moeten worden gebracht, dat Jehovah dit dan rechtstreeks aan hen zou openbaren en zeker niet via een of andere vent waar niemand van heeft gehoord. Vervolgens smeet hij ijskoud de hoorn op de haak. Dit alles vond ergens rond 1997 plaats. Laten we de klok nu even een stuk vooruitspoelen. Een aantal jaar geleden, ruim twintig jaar na mijn bovenstaande telefoongesprek, scheen het Besturende Lichaam nieuw licht op de profetie van Joël. Ze gaven zomaar ineens toe dat ze ernaast zaten voor wat betreft de sprinkhanen uit Joël. Het komt vrijwel nooit voor dat het Besturende Lichaam bereid is om een fout toe te geven. Echter is het tot mijn schrik en ontsteltenis niet te geloven dat de zieners nu ineens hebben verklaard dat de profetie van Joël dan maar helemaal geen moderne vervulling meer zou hebben! Ze hebben wederom aangetoond dat ze zich door niemand op wat voor manier dan ook laten beleren. Erger nog, ze hebben het profetische boek Joël, waarin hun lot staat opgetekend, gesloten en verzegeld.

Eén van de laatste dingen die Jezus tegen de koppige Farizeeën zei, staat opgetekend in de slotwoorden van het 23ste hoofdstuk van Mattheüs. Jezus zei: Jullie huis zal verlaten worden. Want ik zeg jullie: vanaf nu zullen jullie me niet meer zien totdat jullie zeggen: “Gezegend is degene die komt in Jehovah’s naam!” (Mattheüs 23:38-39)

De leiders van het Wachttorengenootschap spreken en onderwijzen in de naam van Jehovah. Echter berust het fundament van de hele organisatie op een regelrechte leugen. De Wachttoren-organisatie is namelijk gebouwd op de leugen dat Jezus al in het jaar 1914 zou zijn teruggekeerd. Ze veronderstellen dat Jezus de afgelopen eeuw plus een decennium al onzichtbaar onder ons zou hebben rondgelopen. Dit betreft niets minder dan een enorme demonische illusie en misleiding.

Jehovah weet dat ik mijn best heb gedaan om hen te bereiken. Ik heb zelfs het lef gehad om hen te beleren. Helaas hebben ze laten zien dat ze hier niets van wilden weten. Wat zal er dan van hen terechtkomen zodra Christus daadwerkelijk terugkeert en zijn authentieke parousia eindelijk zal gaan beginnen? Hun huis zal dan leeg en verlaten voor hen zijn. Ze zullen dan helemaal alleen in hun verlaten granieten kasteel komen te zitten. Jehovah Zelf zal op dat moment nergens in het hele gebouw te bekennen zijn. Jehovah zal het pand hebben verlaten. Om Jezus te kunnen zien zullen zij namelijk de organisatie moeten verlaten en zullen zij moeten lijden onder het stigma van een afvallige die niet bereid is om eer te betonen aan de Wachttoren-afgod. Zij zullen uit de synagoge worden gegooid om vervolgens te worden vervolgd. Het zal de enige manier zijn om de Christus te vinden. Jezus zal dan arriveren in de naam van Jehovah en zal zichzelf gaan openbaren buiten de muren van de verheven en verafgoodde organisatie.