Dagtekst maandag 4 september

Iemand kan alleen bij mij komen als de Vader, die mij heeft gestuurd, hem trekt. — Joh. 6:44.

Terwijl we planten en begieten, moeten we in gedachte houden dat ook God een rol speelt (1 Kor. 3:6, 7). Voor Jehovah is elk mensenleven kostbaar. Hij geeft ons het voorrecht met zijn Zoon samen te werken bij het verzamelen van mensen uit alle volken voordat het einde komt (Hag. 2:7). Onze prediking is te vergelijken met een reddingsactie. Wij zijn als de leden van een reddingsploeg die mensen moeten bevrijden uit een mijn. Hoewel misschien maar een paar reddingswerkers iemand vinden, doen ze allemaal belangrijk werk. Hetzelfde geldt voor onze dienst. We weten niet hoeveel mensen er nog gered worden uit Satans wereld. Maar Jehovah kan elk van ons gebruiken om ze te helpen. Andreas, die in Bolivia woont, zegt: ‘Als iemand de waarheid leert kennen en gedoopt wordt, bezie ik dat als het resultaat van teamwerk.’ Behoud dezelfde positieve kijk op je dienst. Dan zal Jehovah je zegenen en zul je in de dienst veel vreugde hebben. w21.05 19 ¶19-20

Het Wachttorengenootschap staat voor een flinke uitdaging; hoe zouden ze miljoenen verkondigers kunnen motiveren om door te gaan, zelfs wanneer er nauwelijks nog iemand is om mee te praten en wanneer apathie en haat tegen God epidemische vormen hebben aangenomen? Ook ik sta voor diezelfde uitdaging wanneer ik probeer om door te dringen tot Jehovah’s Getuigen. En dan vooral richting degenen die zichzelf beschouwen als leidende opzieners. Het is eigenlijk om moe van te worden. Ze lijken nooit iets te leren of zelfs maar te willen leren. Ik kan mezelf steeds beter voorstellen hoe Jehovah zich zou moeten voelen.

Even een korte opmerking ter correctie. Toen Jezus verklaarde dat niemand tot mij kan komen tenzij de Vader hem aantrekt, verwees hij uitsluitend naar personen die God heeft uitgekozen om deel uit te gaan maken van het heersende Koninkrijk. Zoals we weten zal vrijwel iedereen die op aarde heeft geleefd en is gestorven, weer worden opgewekt uit de dood om tijdens de duizendjarige regering van het Koninkrijk weer op aarde te kunnen leven. De overgrote meerderheid van degenen die uit de dood teruggebracht zullen worden, heeft nooit een band met Jehovah gehad. Zij werden nooit door God tot Christus aangetrokken. Hoe dan ook, vele miljoenen mensen leefden en stierven vóórdat Jezus op aarde verscheen. Hoewel vele miljarden mensen een opstanding zullen krijgen, zullen zij niet op de laatste dag worden opgewekt.

Wanneer iemand het zesde hoofdstuk van Johannes zou lezen, zou hij opmerken dat Jezus een aantal keren zei: “En Ik zal hem op de laatste dag uit de dood opwekken.” Sterker nog, hij herhaalde die zin maar liefst vier keer. Maar wat betekent dan ‘de laatste dag’? De laatste dag betekent hetzelfde als ‘de laatste dagen’. Het zijn zonder twijfel de laatste dagen van Satans wereld, echter betekenen de laatste dagen ook de laatste dagen van het christendom. In tegenstelling tot wat het Wachttorengenootschap onderwijst, zijn dit nog niet de laatste dagen waarin we nu leven. De laatste dagen zijn op dit moment namelijk nog steeds niet begonnen, hoewel dat natuurlijk op ieder moment zou kunnen gaan veranderen.

De opstanding waarover Jezus sprak, die op de laatste dag zou plaatsvinden, betreft niet de algemene opstanding. Het betreft namelijk de eerste opstanding, wat Paulus de eerdere opstanding noemde. Het is behoorlijk opmerkelijk als je erover nadenkt. De eerste opstanding zal beginnen tijdens de parousia, wanneer degenen die in eendracht met Christus gestorven zijn, als onsterfelijke geesten zullen opstaan. De eerste opstanding zal tot een einde komen zodra de laatste van de overgeblevenen van de 144.000 uitverkorenen in een oogwenk zullen worden getransformeerd. Dit alles zal gaan plaatsvinden terwijl de Duivel nog steeds tekeergaat en overal wee brengt over de aarde en de zee.

De apostel Petrus is iemand die door God tot Christus werd aangetrokken. Hij schreef over de opstanding op de laatste dag en zei: “Alle eer aan de God en Vader van onze Heer Jezus Christus! Want door Jezus Christus uit de dood op te wekken, heeft hij ons in zijn grote barmhartigheid een nieuwe geboorte gegeven met een levende hoop, een onvergankelijke en onbesmette erfenis die nooit verwelkt. Die is in de hemel weggelegd voor jullie, die dankzij jullie geloof beschermd worden door Gods kracht met het oog op een redding die in de tijd van het einde geopenbaard zal worden.” (1 Petrus 1:3-5)

Petrus behoorde ongetwijfeld tot de mensen tot wie Jezus sprak in het zesde hoofdstuk van Johannes, toen hij zichzelf het brood noemde dat uit de hemel was neergedaald. En wie dit brood eet en het bloed van de Zoon des mensen drinkt, zal op de laatste dag opgewekt worden, of zoals Petrus het noemde, ‘in de tijd van het einde’.

Het is wonderbaarlijk dat Jehovah zich heeft voorgenomen om een grote schare levend door de grote verdrukking heen te leiden richting een nieuwe wereld. Zij zullen dan ook geen opstanding nodig hebben, maar hebben het voorrecht om de eerste generatie ooit te zijn die nimmer zal sterven. Echter is het aan de andere kant ook zo dat een ieder die tot het hemelse Koninkrijk is geroepen, wél zal moeten sterven om vervolgens opgewekt te kunnen worden. Toch zullen degenen die nog in leven zijn wanneer ‘de tijd van het einde’ begint en die op een later moment zullen sterven, niet werkelijk dood zijn; in plaats daarvan zullen ze in een ‘oogwenk’ worden veranderd van vlees naar geest.

Inderdaad! Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus!