Dagtekst donderdag 31 augustus

Door te volharden zul je je leven redden. — Luk. 21:19.

Het leven in deze wereld is zwaar, en in de toekomst wordt het misschien nog moeilijker (Matth. 24:21). Wat verlangen we naar de tijd dat dat allemaal achter ons ligt — vergeten en voorgoed verdwenen! (Jes. 65:16, 17) Het is dus belangrijk dat we in staat zijn te volharden. Jezus zei namelijk: ‘Door te volharden zul je je leven redden’ (Luk. 21:19). Nadenken over personen die volharden onder vergelijkbare problemen kan ons helpen te blijven volharden. Wie is het beste voorbeeld van volharding? Jehovah God. Dat verbaast je misschien, maar het is niet zo vreemd. Ga maar na: Deze wereld ligt in de macht van de Duivel en daarom zijn er zo veel problemen. Jehovah heeft de macht er direct iets aan te doen, maar daar wacht hij nog mee (Rom. 9:22). Ondertussen volhardt onze God tot de tijd die hij heeft vastgesteld om in te grijpen. w21.07 8 ¶2-4

Het leven in dit samenstel is voor sommigen en zelfs voor velen, moeilijk. Maar dat geldt niet voor iedereen. Met de rijken der aarde lijkt het heel erg goed te gaan. Ze bezitten hun villa’s, privéjets en luxejachten. Ook met de leiders van de Jehovah’s Getuigen gaat het best wel goed. Ze beschikken over luxe accommodaties. Al hun kosten worden vergoed. Denk dan bijvoorbeeld aan medische kosten, reizen, voedsel etc. Welke beproevingen moet het Besturende Lichaam dan doorstaan?

Ik vraag me weleens af hoe Jehovah’s Getuigen het allemaal voor mekaar boksen in Oekraïne. We horen altijd alleen maar berichten over die boosaardige Russen die zonder enige reden, helemaal uit het niets Oekraïne waren binnengevallen. Tegelijkertijd hoor ik ook berichten dat de Oekraïense nazi’s die in dienst staan van de NAVO wanhopig zijn geworden omdat hun leger op het slagveld compleet is weggevaagd. Vrijwel alle jonge Oekraïense mannen in gevechtsleeftijd zijn intussen al door de Russische vleesmolen gegaan. Op dit moment is de Oekraïense regering druk bezig met het ronselen van jonge jongens evenals oude (vaak gepensioneerde) mannen. Wanneer zij niet in staat zijn om hun gedwongen rekrutering af te kopen middels allerlei steekpenningen, worden ze alsnog opgepakt door het leger en gekleed in een uniform en zonder blikken of blozen naar het front gestuurd om als kanonnenvoer te dienen. De gemiddelde levensduur aan het oorlogsfront voor ongetrainde ontvoerde slachtoffers is ongeveer twee dagen. Ik vraag me af hoe Jehovah’s Getuigen aldaar met deze verschrikkelijke situatie omgaan. Geeft er dan überhaupt iemand om ze? Waarom geeft het Besturende Lichaam ons hierover trouwens geen maandelijkse updates op JW-Broadcast, net zoals ze dat wel deden tijdens de COVID-19 nep-pandemie? Het Besturende Lichaam wakkerde toen de Jehovah’s Getuigen wereldwijd maandelijks angst aan door middel van hun Besturende Lichaam-update video’s over het o zo gevaarlijke verkoudheidsvirus.

De vaste lezers van deze website weten onderhand wel dat ik al heel veel woorden heb besteed aan de profetische witgekalkte 1914-muur van het Wachttorengenootschap. Hier volgt dan nog een poging om wederom een paar bouwsteentjes van hun gammele muur af te slaan. Leest u ook alstublieft aandachtig de bijbehorende context van Jezus ten aanzien van het vers uit de bovenstaande dagtekst van vandaag. Ik zal deze voor uw gemak nog eventjes uit de bijbel citeren: Maar voordat al die dingen gebeuren, zullen de mensen jullie oppakken en vervolgen, en jullie overleveren aan synagogen en gevangenissen. Jullie zullen ter wille van mijn naam voor koningen en bestuurders gesleept worden. Het zal ertoe leiden dat jullie een getuigenis zullen geven. Neem je dus voor om niet van tevoren uit te denken hoe je je moet verdedigen, want ik zal jullie woorden van wijsheid geven die al jullie tegenstanders bij elkaar niet kunnen weerstaan of tegenspreken. Ook zullen jullie zelfs door ouders, broers, familie en vrienden worden overgeleverd, en sommigen van jullie zullen ter dood worden gebracht. En jullie zullen vanwege mijn naam door alle mensen worden gehaat. Toch zal geen haar van je hoofd verloren gaan. Door te volharden zul je je leven redden. (Lukas 21:12-19)

Kent u zelf in uw persoonlijke omgeving Jehovah’s Getuigen die in de gevangenis zijn gezet vanwege hun geloof? Kent u dan wellicht iemand die voor de autoriteiten is gesleept om zijn geloof ten overstaan van hen te verdedigen? En nee…, het moment waarop Geoffrey Jackson van het Besturende Lichaam werd bevolen om voor de Australian Royal Commission te verschijnen en vragen te beantwoorden die verband hielden met de gruwelijke staat van dienst van het Wachttorengenootschap op het gebied van het beschermen van pedofielen, valt hier zeker niet onder. Kent u Jehovah’s Getuigen die door familie en vrienden zijn overgeleverd en ter dood zijn gebracht? Natuurlijk niet.

Beschouw vervolgens ook nog de verzen die onmiddellijk hierna staan opgetekend: Maar wanneer jullie zien dat Jeruzalem door legertroepen omsingeld is, weet dan dat de verwoesting van de stad dichtbij is. Dan moeten degenen die in Judea zijn, naar de bergen vluchten, en degenen die in de stad zijn, moeten vertrekken. En wie op het land is, moet niet de stad in gaan, want dit zijn dagen waarin het oordeel wordt voltrokken zodat alles wat geschreven staat, zal worden vervuld. Wee de vrouwen die in die tijd zwanger zijn of een kind aan de borst hebben! Want er zal veel ellende over het land komen en dit volk zal zwaar gestraft worden. Ze zullen door het zwaard omkomen of als gevangenen naar alle volken worden weggevoerd. En Jeruzalem zal door de heidenen worden vertrapt totdat de vastgestelde tijd van de heidenen voorbij is.” (Lukas 21:20-24)

Hoewel er in het verslag van Lukas geen direct verband wordt gelegd tussen de grote verdrukking en de belegering van Jeruzalem, doen zowel Mattheüs als Markus dat overigens wel in hun parallelle verslag.

En dan ook nog de volgende kanttekening: Wanneer we weten dat de profetie zegt dat christenen door hun voormalige vrienden worden uitgeleverd om ter dood te worden gebracht, hoe kan het dan dat er geen haar van hun hoofd verloren zal gaan? Hoe kan iemand dan zijn of haar leven behouden als ze ter dood worden gebracht? De apostel Paulus legde dit heilige geheim uit. Niet iedereen zal in de dood slapen. De uitverkorenen die dan zullen worden gedood, zullen onmiddellijk, in een oogwenk een transformatie ondergaan en een nieuw geestelijk lichaam krijgen. Jezus specificeerde immers niet dat zij door te volharden hun leven op aarde zullen behouden. Lezers veronderstellen dat als vanzelfsprekend.

Wat volharding betreft: iedere christen heeft in elke tijdsperiode wel iets moeten verduren.

Echter zal er binnenkort ook nog een specifieke periode zijn waarin uithoudingsvermogen oftewel volharding vereist zal zijn. Jehovah is zelfs nog zo vriendelijk geweest om deze periode van tevoren voor ons uit te rekenen. Het gaat dan om 42 maanden. Of, als u dat liever heeft: 1.260 dagen. Of indien u de voorkeur geeft aan de enigmatische beschrijving: tijd, tijden en een halve tijd. Al deze drie benamingen vertegenwoordigen exact dezelfde tijdsperiode: 3,5 jaar.

Het Wachttorengenootschap heeft de Jehovah’s Getuigen massaal misleid met betrekking tot de dodelijke klap tegen de kop van het profetische wilde beest. Volgens de interpretatie van het Wachttorengenootschap zouden de Anglo-Amerikaanse bondgenoten, die trouwens als overwinnaars uit de oorlog kwamen, een profetische dodelijke kopwond hebben opgelopen waarvan zij direct daarna weer zouden zijn hersteld, nog tijdens de Eerste Wereldoorlog. Die interpretatie is gebaseerd op complete nonsens. Wanneer we de tijd even vooruit spoelen dan zien we dat er in onze tijd, in tegenstelling tot 109 jaar geleden, wél sprake is van een sluw plan om de Verenigde Staten omver te werpen. Dit sluwe plan is op dit ogenblik ook al heel ver gevorderd. Helaas zijn de leiders van het Wachttorengenootschap zich van niets bewust wanneer het gaat om datgene wat zich op het wereldtoneel afspeelt. Zodra de val eenmaal dichtklapt, zal het huidige systeem instorten, net zoals een reusachtige cederboom die door houthakkers wordt geveld. Zodra het beest daarna weer tot leven zal komen, zal deze zich gaan ontpoppen als een tiran zoals we die nog nooit eerder op deze aardbodem hebben gezien. Op dat moment begint dan ook de voorzegde korte profetische tijd. Over de tiran die oorlog zal voeren tegen de christenen en die de God van de hemel zal lasteren, zegt Openbaring 13:9-10: Wie oren heeft, moet horen. Wie bestemd is voor gevangenschap, zal in gevangenschap gaan. Wie met het zwaard doodt, moet met het zwaard gedood worden. Hier komt het voor de heiligen aan op volharding en geloof.”

Laat het Wachttorengenootschap u daarom niet in slaap sussen met hun zachte slaapliedje. Er staat ons namelijk nog een vreselijke tijd te wachten. Erger dan u zich zelfs in uw ergste nachtmerrie maar kunt voorstellen.

 

Extra opmerking: Tot slot haalt de bovenstaande dagtekst van het Wachttorengenootschap ook nog een goed punt aan. Jehovah God moet ook volharden. Maar helaas zal zijn geduld op een bepaald moment op zijn. Hij zal het beu worden om de huichelarij en de ontrouw van de leiders van zijn volk nog langer te moeten verdragen. Het zij verre van mij om te veronderstellen woorden in de mond van God te leggen. Daarom is dit is wat Jehovah zelf heeft verklaard: Ik haat jullie nieuwemaansvieringen en feesten. Ze zijn een last voor me geworden. Ik kan ze niet meer verdragen. En als jullie je handen uitstrekken, verberg ik mijn ogen voor jullie. Al bidden jullie nog zo veel, ik luister niet. Jullie handen zitten onder het bloed. Was je, reinig je. Stop met jullie slechte daden, ik wil ze niet meer zien. Houd op met kwaaddoen. Leer het goede te doen, zoek het recht, wijs de onderdrukker terecht, kom op voor de rechten van het vaderloze kind en bepleit de zaak van de weduwe. (Jesaja 1:14-17)

O ja, en als er iemand is die denkt dat deze bovenstaande woorden van Jehovah slechts van toepassing zouden zijn op de oude Israëlieten, lees dan in dezelfde context even verder in het tweede hoofdstuk van Jesaja. Jehovah geeft namelijk aan wanneer Hij deze misstanden recht zal gaan zetten: in het laatste deel der dagen!