Vandaag ontving ik een email van een broeder die mij erop attendeerde dat er zojuist een online videoverslag is gepubliceerd over het protest dat afgelopen zaterdag plaatsvond voor de hoofdingang van het Bethel bijkantoor in Emmen. Er werd onder meer geprotesteerd tegen het uitsluitingsbeleid van het Wachttorengenootschap evenals tegen de wijze waarop de Wachttoren-organisatie omgaat met zaken rondom seksueel kindermisbruik.

De protestanten wilden een brief overhandigen aan Michael van Ling, bestuurslid van het bijkantoor van het Wachttorengenootschap in Emmen. Dhr. Van Ling was zelf overigens niet in staat om de brief persoonlijk in ontvangst te nemen, echter waren er wel 2 broeders aanwezig die, na tussenkomst van de politie, bereid waren om de brief in ontvangst te nemen, maar dan wel op voorwaarde dat de protestanten na het overhandigen van de brief het terrein van het Wachttorengenootschap weer zouden verlaten. Ik vond het opmerkelijk hoe snel in dit geval de politie werd gebeld. Het zou het Wachttorengenootschap sieren indien ze ook zo snel zou zijn met het bellen van de politie in gevallen waarbij er melding wordt gemaakt van seksueel kindermisbruik. Maar dat even terzijde.  

Even een persoonlijke noot: Toen ik het videoverslag had gezien kwam er bij mij een flashback naar boven. Ook ik stond namelijk een aantal jaren geleden voor de ingang van het bijkantoor in Emmen. Echter stond ik daar niet uit protest. Ik ben namelijk van mening dat geen enkele vorm van menselijk protest een fundamentele verandering teweeg kan brengen bij het Wachttorengenootschap. De enigen die in staat zijn om echt orde op zaken te stellen zijn Jehovah en Christus. Zoals we allemaal weten staat er in 1 Petrus 4:17: “Want dit is de vastgestelde tijd voor het oordeel en het begint bij het huis van God.”

Zolang het oordeel nog niet is begonnen zal Bethel (huis van God) nog overeind blijven staan. Alleen het oordeel van God zal volgens de profetieën dus een fundamentele verandering teweeg kunnen brengen.

Wanneer we het dan toch hebben over de oordeelsboodschap: Ik kwam een aantal jaren geleden dus ook speciaal naar Emmen om een papieren exemplaar te overhandigen van het door mij vertaalde boek Jehovah Zelf is Koning Geworden” dat is geschreven door Robert King.

In dit boek wordt uitvoerig onderbouwd dat Jehovah een probleem heeft met de huidige leiders van zijn volk. Ook staat er in het boek geschreven dat Jehovah in de bijbel een oordeelsboodschap heeft laten optekenen die aan hen gericht is. Het Wachttorengenootschap doet alsof alles koek en ei is tussen hen en Jehovah. Ze beweren dat er vrede is tussen hen beiden. De profetieën laten echter zien dat hun schandelijke gedrag de reden is waarom Jehovah hen zal oordelen, straffen en zal laten struikelen.

In Jeremia 8:11-12 staat de profetische aanklacht van Jehovah opgetekend: “En ze proberen de wonden van mijn dochter, mijn volk, oppervlakkig te genezen door te roepen: ‘Er is vrede! Er is vrede!’, terwijl er geen vrede is. En schamen ze zich voor de walgelijke dingen die ze hebben gedaan? Ze schamen zich helemaal niet! Ze weten niet eens hoe schande voelt! Daarom zullen ze sneuvelen met de gesneuvelden. Wanneer ik ze straf zullen ze struikelen”, zegt Jehovah.”   

De problemen binnen het Wachttorengenootschap zijn op vele gebieden dusdanig hoog opgestapeld dat het onmogelijk is om deze kwaal nog op te kunnen lossen door slechts een “oppervlakkige genezing”. Er zal een bovennatuurlijke heelmeester (Jezus) aan te pas moeten komen om de zaken echt te kunnen veranderen. Echter zal dit geen zachte heelmeester zijn want die maken stinkende wonden, zoals het spreekwoord luidt.

Ik heb het papieren exemplaar van ‘Jehovah Zelf is Koning Geworden’ hoogstpersoonlijk kunnen overhandigen aan dhr. Michael van Ling en hij beloofde mij vervolgens dat 2 verschillende ouderlingen het boek zouden gaan lezen. Ik had toen ook nog gevraagd aan dhr. van Ling of ze na het lezen van het boek contact met mij zouden willen opnemen. Ik vertelde hem dat indien zij mij op basis van de bijbel konden aantonen dat de informatie uit het boek niet klopt, dat ik dan vervolgens bereid ben om de Nederlandse uitgave van het boek “Jehovah Zelf is Koning Geworden” uit de Nederlandse boekhandels te halen. Of ze het boek daadwerkelijk hebben gelezen blijft voor mij een raadsel. Ik heb al jaren geen reactie van ze mogen ontvangen.

Waar het mij echter om gaat is dat Jehovah en Jezus hebben gezien dat ik de oordeelsboodschap van Jehovah bij hen bekend heb gemaakt. In de bijbel lezen we dat Jehovah altijd éérst zijn volk informeert vóórdat hij zijn volk straft, zodat (de leiders van) zijn volk zich bewust zijn van de reden waarom ze worden gestraft. Het Wachttorengenootschap schreeuwt dat er vrede is. Ik heb ze laten zien op basis van de bijbelse profetie dat er helemaal geen vrede is tussen hen en Jehovah. Ook heb ik ze laten zien dat hen een zwaar goddelijk oordeel te wachten staat.

Zodra Jehovah de herders van zijn volk ter verantwoording zal gaan roepen, zullen de herders niet kunnen zeggen: “wir haben es nicht gewusst”. Dat ze opstandig zijn en niet wilden luisteren is dan ook hun eigen probleem. Jehovah heeft hen in de profetieën immers niet voor niets “een opstandig huis” genoemd en belangrijker nog, Hij heeft hen van tevoren gewaarschuwd.

In Ezechiël staan ook nog de volgende profetische woorden opgetekend: ”Want er zal geen bedrieglijk visioen (1914-doctrine) of vleiende waarzeggerij (er is vrede!) meer zijn in het huis van Israël. “Want ik, Jehovah, zal spreken. Elk woord dat ik spreek, zal zonder uitstel gebeuren. In jullie dagen, opstandig huis, zal ik het woord spreken en het uitvoeren”, verklaart de Soevereine Heer Jehovah.”  

Ze zijn dus gewaarschuwd!

Met vriendelijke groeten,

Paul Hettinga

PS: Onderstaand kunt u het Youtube videoverslag bekijken van het protest van afgelopen zaterdag.