Dagtekst donderdag 24 augustus

Jullie die onderdrukt worden, zullen samen met ons verlichting krijgen bij de openbaring van de Heer Jezus. Dan verschijnt hij vanuit de hemel met zijn krachtige engelen. — 2 Thess. 1:7.

In Armageddon hebben wij niet in de hand voor wie Jehovah barmhartig zal zijn en voor wie niet (Matth. 25:34, 41, 46). Zul je dan op Jehovah’s oordeel vertrouwen of zal het je tot struikelen brengen? Het mag duidelijk zijn dat het nu de tijd is meer vertrouwen in Jehovah op te bouwen zodat je hem in de toekomst onvoorwaardelijk vertrouwt. Stel je eens voor hoe het in de nieuwe wereld zal zijn. Er zal geen valse religie meer zijn, geen hebzuchtige commerciële wereld en geen politieke machten die mensen onderdrukken en ellende veroorzaken. Geen last meer van gezondheidsproblemen, ouderdomskwalen of het gemis van dierbaren als je ’s ochtends opstaat. Satan en zijn demonen zullen duizend jaar worden opgesloten. De gevolgen van hun opstand zijn dan verdwenen (Openb. 20:2, 3). Wat zul je dankbaar zijn dat je op Jehovah’s aanpak hebt vertrouwd! w22.02 6-7 ¶16-17

Kent u persoonlijk een Jehovah’s Getuige die lijdt onder verdrukking? Even voor de goede orde: we hebben het hier dan niet over het soort alledaagse problemen die bijna ieder mens om ons heen ervaart, zoals familieproblemen, geldproblemen, een slechte gezondheid en al dat soort dingen. Persoonlijk heb ik zelf nog nooit een Jehovah’s Getuige gekend die daadwerkelijk verdrukking heeft geleden vanwege zijn of haar geloof. Valt een ontslag door een werkgever dan ook onder het kopje ‘verdrukking’, simpelweg omdat deze werkgever persoonlijk iets heeft tegen Jehovah’s Getuigen? Het antwoord daarop luidt: Nee. Beschouw daarnaast ook eens het Besturende Lichaam van Jehovah’s Getuigen. Lijden zij dan onder verdrukking? Nee, natuurlijk niet. Ze leven zelf namelijk als koningen op het afgelegen platteland. De enigen waarvan we in alle oprechtheid zouden kunnen stellen dat ze wel degelijk een verdrukking hebben meegemaakt, zijn de tienduizenden kinderen die in de loop der jaren op beestachtige wijze zijn verkracht en misbruikt door slechte mannen die zichzelf Jehovah’s Getuigen noemden.

Echter waarschuwde Jezus zijn discipelen van tevoren dat ze door broeders zouden worden verraden, geslagen en uit de synagogen zouden worden gebannen. Jezus gaf ook aan dat zij aan de autoriteiten zouden worden overgeleverd en dat sommigen van hen zelfs gedood zullen worden. Kijk…dan hebben we het pas echt over een verdrukking. Over verdrukking gesproken, in Openbaring verklaarde Jezus dat de Duivel ermee zal doorgaan om sommigen van jullie in de gevangenis te gooien, zodat jullie volledig op de proef zullen worden gesteld en tien dagen lang verdrukking zullen ondergaan. (Openbaring 2:10)

Sinds haar oprichting in het jaar 1879 heeft het Wachttorengenootschap een hele belangrijke rol gespeeld bij het verbergen van de waarheid. Uiteraard is het tegelijkertijd ook zo dat het Wachttorengenootschap in die periode elementaire waarheden en zelfs veel diepgaande zaken met betrekking tot de doctrine heeft onthuld. Door dit te doen heeft het Wachttorengenootschap zichzelf gevestigd als dé autoriteit op het gebied van alles wat met de Bijbel te maken heeft. Hierdoor kan het Wachttorengenootschap door eenvoudigweg dingen weg te laten of door nalatig te zijn, op grote schaal de mensen misleiden. Los van de vraag of het allemaal bewust werd gedaan of omdat ze eenvoudigweg waren geïndoctrineerd; de leidende figuren van het Wachttorengenootschap hebben ervoor gezorgd dat de ware aard van de openbaring van de Heer Jezus Christus verborgen is gehouden. Hoe dan ook, de manier waarop het gegaan is dient zowel linksom of rechtsom Jehovah’s voornemen. Het is dan ook overduidelijk Jehovah’s wil dat de openbaring van Christus een verrassing zal zijn. Inderdaad, als een dief in de nacht.

Wist u bijvoorbeeld dat Paulus, Petrus en Johannes de termen ‘parousia’, ‘manifestatie’ en ‘openbaring’ van Jezus uitwisselbaar door elkaar gebruikten? En wist u ook dat de openbaring van Jezus in verband zal staan met een bepaalde groep mensen? Petrus schreef bijvoorbeeld: Als medeouderling, getuige van het lijden van de Christus en deelgenoot van de glorie die geopenbaard zal worden, doe ik de ouderlingen onder jullie daarom dit dringende verzoek: Hoed de kudde van God die aan jullie is toevertrouwd en dien als opzieners — niet omdat je gedwongen wordt maar vrijwillig, zoals God het wil, en niet om er zelf beter van te worden maar omdat je het graag wilt. Heers niet over degenen die Gods erfdeel zijn, maar wees een voorbeeld voor de kudde. Wanneer de opperherder openbaar is gemaakt, zullen jullie de glorieuze krans ontvangen die nooit verwelkt. (1 Petrus 5:1-4)

Petrus schreef deze woorden welke zijn gericht aan gezalfde opzieners. Merk trouwens op dat hij hier specifiek de glorie benoemde die zal worden geopenbaard evenals de manifestatie, of wanneer hij gemanifesteerd is. Ter ondersteuning van ijverige Bijbelonderzoekers heb ik dit overigens allemaal uitvoerig uiteengezet in het hoofdstuk over de Parousia. Dit alles betekent dan ook niet veel goeds voor hen, en dan met name voor de herders die zich op de hoogste treden van de hiërarchische ladder van de Wachttoren-organisatie bevinden. Deze zogenaamde herders van de organisatie hebben Jehovah’s schapen namelijk bedrogen en misleid en daarnaast hebben ze ook nog op vele manieren over hen geheerst. Voordat er dus überhaupt sprake zal zijn van welke glorie dan ook, zullen deze herders dus eerst een straf moeten ondergaan waarbij ze in de juiste mate zullen moeten evil slave darknessworden gecorrigeerd. En voor sommigen zal dit betekenen dat ze zullen worden verbannen in de buitenste duisternis waar ze vervolgens luidruchtig zullen gaan huilen en knarsetanden. Echter is het punt waar het hier om gaat dat er sommige mensen zullen zijn die deelgenoten worden in de glorie en die pas tijdens de parousia zullen worden geopenbaard. De apostel Paulus noemde het de openbaring van de zonen van God.

Dus nee, op dit moment lijden we helemaal niet onder een verdrukking zoals Jezus die beschreef. Althans, nog niet. Maar vergis u niet, het komt allemaal heel snel onze kant op. En de verdrukking waar wij onder zullen gaan lijden zou weleens heel goed afkomstig kunnen zijn van onze naaste Jehovah’s Getuigen. Zodra Jezus zich eenmaal zal gaan openbaren aan de uitverkorenen, dan zullen de zonen van de goddeloze hen tot de dood gaan vervolgen. Dan zal de openbaring van Christus worden uitgebreid en zullen degenen die de broeders van Christus hebben vervolgd de straf moeten gaan dragen wegens het vermoorden van de goedgekeurde en verzegelde broeders van Christus. In de ogen van God zal het dan zijn alsof zij Christus op dat moment meerdere keren hebben vermoord. 144.000 keer om precies te zijn. Dit zal het moment zijn waarop ze Jehovah’s oogappel zullen hebben aangeraakt. Dit zal erin resulteren dat Jehovah’s woede op dat moment volledig zal gaan ontbranden. Armageddon zal dan eindelijk een feit zijn.