Dagtekst zaterdag 12 augustus

Nog één keer en ik zal de hemel, de aarde, de zee en het droge land schudden. — Hag. 2:6.

Jehovah heeft in deze laatste dagen veel geduld getoond. Hij wil niet dat er iemand vernietigd wordt (2 Petr. 3:9). Hij geeft iedereen de kans berouw te hebben. Maar er zijn grenzen aan zijn geduld. Mensen die niet voor Gods Koninkrijk kiezen, bevinden zich in net zo’n situatie als de farao in Mozes’ tijd. Jehovah zei tegen de farao: ‘Ik had mijn hand ondertussen al kunnen uitsteken om jou en je volk met een vreselijke ziekte te treffen, en dan zou je van de aarde zijn weggevaagd. Maar dit is de reden dat ik je in leven heb gelaten: om je mijn kracht te tonen en om mijn naam over de hele aarde bekend te laten maken’ (Ex. 9:15, 16). Alle volken zullen uiteindelijk moeten weten dat Jehovah de enige ware God is (Ezech. 38:23). Het schudden uit de tekst voor vandaag betekent eeuwige vernietiging voor iedereen die net als de farao weigert te erkennen dat Jehovah het recht heeft te regeren. w21.09 18-19 ¶17-18

(Opmerking van de vertaler: De bovenstaande titel “Shaken not Stirred” zal de wat oudere generatie bekend in de oren klinken. Het betekent letterlijk: “geschud en niet geroerd”. Dit is een bekende uitspraak uit de filmreeks “James Bond”. Deze tekst laat zich niet echt lekker naar het Nederlands vertalen, vandaar dat ik de originele titel maar in het Engels heb laten staan.)

Jehovah God heeft inderdaad bijzonder veel geduld getoond. Hij heeft enorm veel goddeloosheid moeten verdragen van de kant van degenen die zijn naam uitdragen. Met name alle Jehovah’s Getuigen zouden zich heel goed moeten realiseren dat het niet alleen de goddeloze wereldse mensen zijn die zullen moeten weten dat Jehovah de ware God is, maar vooral degenen die over zichzelf beweren dat ze ware christenen zijn, zullen moeten weten dat Hij Jehovah is.

Het Wachttorengenootschap claimt dat de zeven zegels van de Openbaring-boekrol al in het jaar 1914 werden ontzegeld. Het ontzegelen van het zesde zegel veroorzaakt volgens de bijbel een wereldwijde aardbeving en zal ervoor zorgen dat elke berg en elk eiland van zijn plaats wordt verwijderd. Het is dan ook eigenlijk overbodig om te moeten vermelden dat zo’n soort catastrofe de wereld tot op heden nog niet is overkomen. Zelfs het Wachttorengenootschap geeft dat toe. Maar om hun krakkemikkige Openbaring interpretatie nog enigszins plausibel te laten klinken in de oren van de vele Jehovah’s Getuigen, beweren ze dat hoewel het zegel al tijdens de Eerste Wereldoorlog werd ontzegeld, dat sindsdien kleine aardbevingen de wereld zouden hebben geschokt, terwijl na meer dan een eeuw na de veronderstelde ontzegeling van de grote climax, wij nog steeds aan het wachten zouden zijn op de moeder der aller aardbevingen die het hele samenstel ineen zal laten storten.

Dezelfde soort misleiding wordt door het Wachttorengenootschap ook toegepast bij de profetie van Haggaï. Volgens het Genootschap zou God namelijk al in het jaar 1914 zijn begonnen met het schudden van de hemel en de aarde, terwijl het echte “grote” schudden van de aarde tot op dit moment nog steeds niet heeft plaatsgevonden, aldus volgens de zieners van het Wachttorengenootschap dan. Men zou dit daarom ook heel goed “de ongelooflijke elastische profetische band” kunnen noemen. Een elastische band die volgens het Wachttorengenootschap kan worden uitgerekt tot elke gewenste lengte.

Er bestaat ook nog een reden waarom het Besturende Lichaam gedwongen is om zulke fantasievolle vervullingen van bijbelse profetieën te verzinnen. Dit komt namelijk omdat het Wachttorengenootschap het aan de mensen wil laten lijken alsof de Wachttoren-organisatie zelf het Koninkrijk van God zou zijn waartoe alle begeerlijke dingen worden verzameld. Ook andere profetieën worden op dezelfde manier door het genootschap geïnterpreteerd. Jesaja en Micha verwijzen bijvoorbeeld beide naar de berg van het huis van Jehovah die gedurende het laatste deel van de dagen boven de heuvels wordt verheven, waar de mensen vanuit alle natiën naartoe zullen stromen. Om deze interpretatie nog enigszins plausibel over te laten komen, moet het Wachttorengenootschap daarom wel de misleidende bewering doen dat het laatste deel van de dagen begon in het jaar 1914 en ook dat de toename in aantallen Jehovah’s Getuigen in de daaropvolgende decennia de vervulling zou zijn geweest van Gods profetische woord. Dat klinkt natuurlijk allemaal leuk en aardig, behalve dan dat het in werkelijkheid allemaal van geen kant klopt. Christus is op dit moment nog helemaal niet teruggekomen. Het Koninkrijk regeert op dit moment nog helemaal niet. Het profetische schudden van de hemel, de aarde en de zee is tot op heden ook nog helemaal niet begonnen.

Extra: Engelstalige podcast over de vraag: Is het schudden al begonnen?


EXTRA BIJLAGE DAGTEKST 12 AUGUSTUS 2023

Na de grote Vloed, waarbij slechts acht menselijke zielen deze angstaanjagende gebeurtenis wisten te overleven, stelde Jehovah God het regenboogverbond in, zoals sommigen dit toepasselijk hebben genoemd. Voorafgaand aan de zondvloed regende het immers nooit op aarde. De aarde werd toen bewaterd door middel van een hele dichte dauw, in de dagen dat de planeet nog werd omhuld door datgene wat een hemelse watermassa wordt genoemd. De atmosferische watermassa kwam naar beneden in de vorm van regen en samen met de ondergrondse watermassa, waarnaar de Bijbel verwijst als de bronnen van de waterdiepte, was de gehele aarde wederom bedekt met water. Hoewel Noach en zijn familie de enige mensen waren die deze waterramp overleefden, waren er tegelijkertijd ook nog andere wezens die deze ramp overleefden.

De opstandige engelen die zich eerder nog hadden gematerialiseerd om als mannen te kunnen trouwen met alle menselijke vrouwen die ze maar uitkozen, dematerialiseerden zij hun stoffelijke lichaam toen het zogezegd “te nat onder hun voeten werd”, om vervolgens weer terug te keren richting de hemelse gewesten.

Deze slechte engelen zijn tot op de dag van vandaag nog steeds springlevend en zij beïnvloeden de wereld nog steeds in grote mate. Uiteindelijk zijn deze slechte demonenengelen druk bezig om de wereld onder hun invloed richting een oorlog met God te lokken door hen bijeen te verzamelen naar een plaats genaamd Armageddon. Net zoals in de dagen van Noach er slechts 8 personen waren die de zondvloed hadden overleefd, zo zullen er straks nog vele malen meer menselijke overlevenden zijn. Het grote verschil tussen de apocalyptische ramp uit de dagen van Noach en de apocalyps die in de nabije toekomst zal plaatsvinden op de plaats die Armageddon wordt genoemd, is dat deze keer Christus ervoor zal gaan zorgen dat Satan en zijn engelen zullen worden uitgeschakeld om vervolgens voor een periode van 1000 jaar te worden opgesloten.

Dat zal inderdaad wat zijn!