Dagtekst donderdag 27 juli

Hoe lief heb ik uw wet! De hele dag overdenk ik die. — Ps. 119:97.

Om je geloof in je Schepper te versterken, moet je Gods Woord blijven bestuderen (Joz. 1:8). Sta stil bij de profetieën en de interne harmonie. Op die manier versterk je je overtuiging dat een liefdevolle, wijze Schepper ons heeft gemaakt en de Bijbel heeft geïnspireerd (2 Tim. 3:14; 2 Petr. 1:21). Als je Gods Woord bestudeert, let er dan op hoe praktisch de raad eruit is. De Bijbel waarschuwde bijvoorbeeld lang geleden al dat de liefde voor geld schadelijk is en ‘veel pijnen’ veroorzaakt (1 Tim. 6:9, 10; Spr. 28:20; Matth. 6:24). De Bijbelse waarschuwing tegen liefde voor geld is dus nuttig advies. Kun je nog meer Bijbelse principes bedenken die heel praktisch zijn gebleken? Hoe meer waardering je hebt voor de adviezen uit de Bijbel, hoe meer je zult vertrouwen op de tijdloze wijsheid van onze liefdevolle Schepper (Jak. 1:5). En dan zul je een gelukkiger leven hebben (Jes. 48:17, 18). w21.08 17-18 ¶12-13

Het Besturende Lichaam lijkt hier Gods woord op individuen toe te passen in verband met de waarschuwing om ervoor te waken dat men geen liefde voor geld ontwikkelt. Echter lijkt er tegelijkertijd ook sprake te zijn van een enorme kloof zodra het gaat om de organisatie zelf. Hoeveel honderden miljoenen dollars heeft het Wachttorengenootschap dan nog meer nodig? Wanneer we het nieuws omtrent de Wachttoren-organisatie een beetje volgen dan weten we dat het antwoord op die vraag helaas luidt: “vele honderden miljoenen”. Al was het alleen maar om alle buitengerechtelijke juridische schikkingen te kunnen bekostigen die het Wachttorengenootschap constant maar blijven achtervolgen.

Sterling Mine Road JW Audio/Video Production Center

Na de voltooiing van het Warwick-hoofdkwartiercomplex, compleet met een theocratisch museum, legt het Wachttorengenootschap nu ook de eerste steen in verband met de bouw van nog een ander enorm bouwproject, namelijk in de vorm van een enorme Hollywood-achtige filmstudio. De rationele rechtvaardiging voor het bouwen van deze weelderige complexen – behalve dan het bieden van een luxueuze accommodatie voor diegenen die zich binnen de organisatie hoger op de hiërarchische ladder bevinden – is het andere argument dat dergelijke faciliteiten ook gebruikt zullen gaan worden in de nieuwe wereld.

Ik kan me er niet van weerhouden om in dit geval te denken aan de twee Joodse tempels en aan het belang dat de Joden aan die tempels hechtten. Salomo’s tempel was verreweg de meest weelderige. De binnenkant van die tempel was bedekt met goud. Destijds waren de Joden in de veronderstelling dat hun tempelgebouw voor eeuwig zou blijven bestaan. Per slot van rekening wisten de Joden heel goed dat Jehovah’s engel het gehele Assyrische leger had verwoest toen de Assyriërs richting Jeruzalem trokken om de stad en zijn tempel te komen vernietigen. Helaas bleek achteraf dat de tempel in Jeruzalem geen permanente bestemming had gekregen. De Babyloniërs kwamen later namelijk op bevel van Jehovah naar Jeruzalem en ze vernietigden daarop vervolgens de gehele stad. Ook namen ze toen al het joodse goud en zilver in beslag en voerden de buit af naar Babylon.

Hoewel de tempel van Herodes lang niet zo groots was, waren de apostelen er kennelijk toch van onder de indruk. Ter gelegenheid van het laatste verblijf van Jezus in Jeruzalem, toonden de discipelen Jezus alle pracht en praal van de tempel. Nadat Jezus dit alles had gezien vertelde hij tegen zijn geschokte discipelen wat er in de toekomst zou gaan gebeuren met de stad en haar tempel. Jezus verklaarde: Zien jullie dit allemaal? Ik verzeker jullie: Er zal hier niet één steen op de andere blijven. Alles zal worden afgebroken.” (Mattheüs 24:2)

Vormt de vernietiging van deze twee aan Jehovah opgedragen tempels dan een patroon voor de nabije toekomst? Jazeker, absoluut!