Dagtekst vrijdag 28 juli

Want God is niet onrechtvaardig, hij zal niet vergeten wat jullie hebben gedaan en hoeveel liefde jullie voor zijn naam hebben getoond. — Hebr. 6:10.

Als je al op leeftijd bent, weet dan dat Jehovah niet vergeet wat je in het verleden hebt gedaan. Je hebt ijverig de prediking ondersteund. Je hebt het hoofd geboden aan beproevingen — zelfs hartverscheurende moeilijkheden — en hebt de rechtvaardige normen uit de Bijbel hooggehouden. Je hebt misschien zware verantwoordelijkheden gedragen en anderen opgeleid. Je hebt je best gedaan om bij te blijven met alle veranderingen in Jehovah’s organisatie. Je hebt volletijddienaren ondersteund en aangemoedigd. Jehovah houdt heel veel van je omdat je loyaal bent. Hij belooft dat ‘hij zijn loyalen niet in de steek laat’ (Ps. 37:28). Hij geeft je de verzekering: ‘Tot in je grijsheid blijf ik je steunen’ (Jes. 46:4). Maar denk niet dat je door je leeftijd geen belangrijke rol meer hebt in Jehovah’s organisatie. Die heb je wel degelijk! w21.09 3 ¶4

Satan heeft een vastberaden poging gedaan om Gods naam overal weg te laten wissen om zodoende zijn naam te verwijderen uit de menselijke beschaving. Er wordt gezegd dat de Joden enige tijd voordat Christus op aarde kwam een bijgeloof hadden ontwikkeld dat gebaseerd was op de stelling dat Gods persoonlijke naam te heilig zou zijn om hardop te mogen worden uitgesproken. Bijgevolg bleek, omdat het Hebreeuws werd geschreven zonder klinkers, dat de originele joodse uitspraak verloren was gegaan. Het is trouwens niet zo dat dit überhaupt veel uitmaakt. Het lijdt geen twijfel dat Jezus en de apostelen Gods persoonlijke naam veelvuldig uitspraken. Jezus en de apostelen citeerden zelf vaak delen uit de Hebreeuwse Geschriften waar de naam JHWH in voorkomt. Het is dan ook ondenkbaar dat christelijke schrijvers het joodse bijgeloof zouden hebben geadopteerd waarbij ze zouden hebben nagelaten om het Tetragrammaton over te nemen uit de Hebreeuwse boekrollen waaruit ze zelf citeerden. Dus hoe komt het dan dat Gods persoonlijke naam vandaag de dag niet meer wordt gebruikt in het zogenaamde Nieuwe Testament? Er zijn aanwijzingen die uitwijzen dat de kopiisten van de Griekse Geschriften doelbewust de heilige naam JHWH verwijderden. Er bestaan vandaag de dag namelijk geen Griekse Geschriften die het Tetragrammaton bevatten.

Echter is dat nog niets vergeleken met wat moderne bijbelproducenten hebben gedaan. Hoewel JHWH bijna 7.000 keer in de Hebreeuwse teksten voorkomt, zien we tegelijkertijd ook dat moderne Bijbelvertalingen de heilige naam van Jehovah simpelweg maar helemaal weglaten, en geven ze er de voorkeur aan om God naamloos te laten om zo de mythe te kunnen promoten dat Jezus zelf God zou zijn.

Al het geklets over dat de naam van Jehovah door een of andere katholieke monnik zou zijn verzonnen houdt geen rekening met het feit dat Jehovah een vertaling betreft, net zoals de naam Jezus ook een vertaling is. Bovendien wordt de naam “Jehovah” vrijwel overal anders uitgesproken in de vele honderden talen die momenteel door de mensheid worden gesproken. De exacte uitspraak van JHWH is dan ook niet hetgeen waar de nadruk op zou horen te liggen. Het tonen van liefde voor Gods naam hangt niet af van de correcte spelling of van de wijze waarop Zijn naam uitgesproken zou moeten worden.

“God zei: ‘Omdat hij aan mij gehecht is, zal ik hem redden. Ik zal hem beschermen omdat hij mijn naam kent.” (Psalmen 91:14)

“Daarom zal mijn volk mijn naam kennen, daarom zullen ze op die dag weten dat ik het ben die spreekt. Luister! Ik ben het!” (Jesaja 52:6)

“Daarom zal ik ze laten weten, deze keer zal ik ze laten weten hoe sterk en machtig ik ben, en ze zullen moeten weten dat mijn naam Jehovah is.” (Jeremia 16:21)

“Dat derde deel zal ik in het vuur brengen. Ik zal hen louteren als zilveren hen toetsen als goud. Ze zullen mijn naam aanroepen en ik zal hun antwoorden. Ik zal zeggen: “Zij zijn mijn volk” en zij zullen zeggen: “Jehovah is onze God.” (Zacharia 13:9)

“Let op! De dag komt, brandend als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen en iedereen die slechtheid bedrijft als stoppels worden. De dag die komt zal hen beslist verslinden en hen met wortel en tak uitroeien’, zegt Jehovah van de legermachten. ‘Maar voor jullie die mijn naam eren zal de zon van rechtvaardigheid gaan schijnen, met genezing in haar stralen. Jullie zullen rondhuppelen als mestkalveren.” (Maleachi 4:1-2)

https://e-watchman.nl/2022/12/28/psalmen-29-geef-jehovah-de-eer-die-zijn-naam-verdient/

https://e-watchman.nl/2022/08/04/psalmen-8-jehovah-onze-heer-hoe-groot-is-uw-naam/

https://e-watchman.nl/2022/08/03/psalmen-7-ik-bezing-in-de-naam-van-jehovah/

https://e-watchman.nl/2021/07/07/ik-zal-begaan-zijn-met-mijn-heilige-naam/

https://e-watchman.nl/2020/08/07/laat-uw-naam-geheiligd-worden/

https://e-watchman.nl/2020/08/31/jehovah-is-zijn-naam/