Opmerking van de vertaler: Naar aanleiding van het bloedbad dat zich gisterenavond in Hamburg heeft voltrokken heeft Robert een open brief geschreven die met name wordt gericht aan de leiders van het Wachttorengenootschap. Bij dezen hoop ik dat u als lezer deze brief ofwel digitaal ofwel geprint zou willen verspreiden binnen uw eigen netwerk in de hoop dat deze informatie zoveel mogelijk ouderlingen en kringopzieners mag bereiken.

Met vriendelijke groeten,

Paul Hettinga  


KONINKRIJKSNIEUWSBRIEF #24

 

Zoals iedereen inmiddels ongetwijfeld al weet, kwam er op donderdagavond 9 maart 2023 een gemeente van Jehovah’s Getuigen bijeen in een Koninkrijkszaal in Hamburg, Duitsland. Tegen het einde van de vergadering, hoogstwaarschijnlijk tijdens het gebed, toen de hele gemeente met gesloten ogen en gebogen hoofden voor hun stoelen stonden, opende iemand die op locatie aanwezig was klaarblijkelijk het vuur door middel van een halfautomatisch vuurwapen waarbij hij in het wilde weg om zich heen begon te schieten. De politie heeft de naam van deze laffe moordenaar inmiddels bekendgemaakt. Het gaat hier om een 35-jarige Duitse staatsburger genaamd Philipp Fusz. Deze man was een voormalig lid van Jehovah’s Getuigen. Deze slachtpartij heeft vooralsnog geresulteerd in acht doden, onder wie ook de schutter zelf. Er vallen daarnaast ook nog meer dan een dozijn gewonden te betreuren. (CNN)

Op dit moment kunnen we enkel maar speculeren over hoe en waarom zo’n tragedie überhaupt heeft kunnen plaatsvinden. Ook rijzen er vele vragen omtrent de schutter zelf, die na zijn gruweldaad blijkbaar zelfmoord heeft gepleegd.

Terwijl de antwoorden op die vragen nog moeten worden vrijgegeven, rijst er ook nog een andere, meer verontrustende vraag. Een vraag waar alle Jehovah’s Getuigen ongetwijfeld in stilte over zullen piekeren – vooral wanneer ze samenkomen in hun eigen gemeenten: Waarom heeft Jehovah dit laten gebeuren?

Massamoordenaar van Jehovah’s Getuigen

Ongetwijfeld zullen alle gemeenten wereldwijd naar aanleiding van deze gebeurtenis hun eigen veiligheid heroverwegen. Het moge duidelijk zijn dat het vergrendelen van de deuren van Koninkrijkszalen tijdens de vergaderingen al langere tijd een gewoonte was en dan met name in gebieden waar veel criminaliteit heerst. Echter kan deze veiligheidsmaatregel niet voorkomen dat iemand die al in de zaal zit kan worden belet om alsnog geweld te gebruiken. Wellicht zou men dan moeten overwegen om metaaldetectoren bij de ingang van de zaal te plaatsen? Of misschien zou men het fouilleren van bezoekers tot beleid moeten maken net zoals gebruikelijk is binnen de beveiliging op luchthavens? Toch lost een verscherping van de veiligheidsmaatregelen niet het probleem van de onderliggende vraag op. Daarom nogmaals de vraag: Waarom liet Jehovah dit gebeuren?

Deze vraag is des te meer van toepassing op de Jehovah’s Getuigen omdat ons geloof ons het volgende leert: Jehovah’s engel legert zich rondom wie ontzag voor Hem hebben, en hij redt hen.” (Psalmen 34:7)

Dus, om het nog wat preciezer te formuleren: Waar was Jehovah’s engel op het moment dat iemand besloot om een plechtige vergadering op brute wijze te onderbreken en vervolgens besloot om het vuur te openen op de leden van deze gemeente waarbij hij zeven personen de dood in joeg? Personen die daar alleen maar aanwezig waren om gehoor te geven aan het apostolische mandaat om “het onderling vergaderen niet na te laten”. Elke vergadering wordt geopend door middel van het gebed, waarbij de naam van Jehovah wordt aangeroepen waarbij er ook nog aan God wordt gevraagd of Hij zijn heilige geest daar aanwezig wil laten zijn. Jezus moedigde zijn discipelen aan dat wanneer er twee of meer in zijn naam bijeenkomen, dat hij in hun midden zal zijn. Wanneer we de vraag dus anders formuleren: Waar was Jezus op het moment dat er Jehovah’s Getuigen werden afgeslacht in hun eigen Koninkrijkszaal?

Laten we het zojuist aangehaalde vers eens nader beschouwen. De voorwaarde om in aanmerking te komen voor bescherming door hemelse engelen is de vrees voor Jehovah God. Zullen we in dit geval maar aannemen dat Jehovah’s Getuigen voldoen aan die voorwaarde? Zou er dan iets anders kunnen zijn dat ervoor zou kunnen hebben gezorgd dat de engel van Jehovah zijn wachtpost zou kunnen hebben verlaten waardoor zijn bescherming zou kunnen zijn ingetrokken? Het antwoord op deze vraag luidt: jazeker, absoluut!

Er staat een toepasselijk verslag in de bijbel waar we zeker lering uit kunnen trekken. De Israëlieten waren in die tijd net weer op het toneel verschenen nadat zij 40 jaar lang in de woestijn hadden rondgezworven. Ze waren toen persoonlijk getuige van de wonderbaarlijke omverwerping van de Kanaänitische stad Jericho. Met betrekking tot die eerste verovering gebood Jozua de Israëlieten het volgende: De stad met alles erin moet voor de vernietiging bestemd worden; het is allemaal van Jehovah. De plunderaars moesten toen echter wel al het goud en al het zilver en alle andere waardevolle metalen meenemen en deze in de schatkist van Jehovah deponeren. Al het andere moest door middel van het vuur worden verbrand.

Terwijl ze nog in hun overwinningsroes zaten, vielen de Israëlieten meteen daarna de volgende stad Ai aan. Het resultaat van deze aanval was dat ze de strijd verloren. Jozua was toen helemaal terneergeslagen vanwege de vernederende nederlaag. Jozua rouwde de hele dag terwijl hij voor de ark voorovergebogen op de grond zat. Vervolgens informeerde Jehovah hem over het feit dat er een dief in hun midden was. Erger nog, deze dief had iets gestolen dat aan God toebehoorde. U zult ongetwijfeld wel heel goed weten hoe dit verhaal is afgelopen.

Het stelen van iets dat aan Jehovah God toebehoort blijft zeker niet zonder consequenties. Ook Adam en Eva hadden fruit gestolen van een unieke boom die exclusief aan Jehovah toebehoorde. De gevolgen van die diefstal zijn vandaag de dag nog steeds voelbaar. Ook de Filistijnen namen op een bepaald moment de ark van Jehovah in beslag en hier kregen ze later enorme spijt van. Ze werden namelijk overspoeld door een plaag van knaagdieren en daarbij werden ze ook nog getroffen door aambeien. Vervolgens wisten de Filistijnen niet hoe snel ze de ark van Jehovah weer terug moesten brengen.

Ook Ananias en Saffira kregen te maken met de gevolgen van hun daden. Deze twee oorspronkelijk gezalfde christenen hadden hun bezittingen verkocht en hier hadden ze vervolgens over gelogen door te beweren dat ze alles aan Jehovah hadden geschonken, terwijl ze in het geheim een deel ervan voor zichzelf hadden achtergehouden. Ze vielen beiden dood neer op bevel van de apostel Petrus.

Ook het tegenwoordige Besturende Lichaam heeft van Jehovah gestolen. Ze hebben namelijk meer dan 1000 Koninkrijkszalen in beslag genomen om vervolgens duizenden gemeenteleden te onteigenen en te verdrijven uit de gebouwen die de broeders en zusters notabene zelf hadden gebouwd en gefinancierd. Deze gebouwen, oftewel Koninkrijkszalen werden ook allemaal op een bepaald moment plechtig aan Jehovah God opgedragen. Sommige Koninkrijkszalen staan na jaren op de onroerendgoedmarkt nog steeds leeg. Deze zalen blijven onverkocht en ongebruikt achter. Andere Koninkrijkszalen zijn op hun beurt wel verkocht voor exorbitante winsten waarbij de kopers van deze zalen een nieuwe bestemming hebben gevonden voor deze ooit aan Jehovah opgedragen gebedshuizen. Sommige van deze verkochte zalen worden vandaag de dag gebruikt als meditatiesalons en als spiritistische plaatsen waar afgoderij wordt bedreven. Ook staat er in Amerika een voormalige aan Jehovah God opgedragen Koninkrijkszaal die tegenwoordig dienst doet als een marihuana-apotheek. Ook is er bekend dat er in Amerika nog een voormalige Koninkrijkszaal bestaat die tegenwoordig wordt gebruikt als een handelsplaats voor bier en loterijtickets. U zult hoogstwaarschijnlijk wel begrijpen wat ik hiermee probeer duidelijk te maken.

Net zoals het feit dat de diefstal door één persoon rampzalige gevolgen heeft gehad voor de gehele Israëlitische militaire veldtocht, zo mogen we ook absoluut niet veronderstellen dat het herbestemmen van aan Jehovah God opgedragen Koninkrijkszalen geen gevolgen zouden hebben voor de organisatie als geheel. Degenen die brutaal en schaamteloos stelen van Jehovah God, bezitten overduidelijk geen vrees voor Hem. En wanneer de betrokken dieven toevalligerwijs ook nog eens de leiders zijn van Jehovah’s organisatie, kunnen we ook niet langer verwachten dat de engel van Jehovah zorg zal dragen voor de veiligheid en bescherming voor wie dan ook. Bij dezen verzoek ik het Besturende Lichaam ook dringend om zo snel mogelijk de nog onverkochte Koninkrijkszalen van de onroerendgoedmarkt af te halen en deze zalen zo snel mogelijk weer terug te geven aan de broeders en zusters zodat deze weer gebruikt kunnen worden voor het doel waarvoor ze in eerste instantie werden gebouwd en ingewijd. Wellicht zou Jehovah God de rampspoed die u zelf in gang heeft gezet dan weleens kunnen heroverwegen.

Het Besturende Lichaam beweert dat Jehovah’s Getuigen vandaag de dag verblijven in een geestelijk paradijs, waar er geen beestachtige personen loeren op onschuldigen en argelozen. Het mag voor iedereen onderhand wel duidelijk zijn dat er geenszins sprake is van zo’n dergelijke toestand. Ondanks alles zijn we op dit moment toch getuige van de vervulling van de profetie, in die zin dat het Wachttorengenootschap bij hoog en bij laag beweert dat alles koek en ei is tussen hen en Jehovah God en dat er vrede tussen hen heerst. Per slot van rekening heeft Jehovah mensen nodig om het goede nieuws te prediken ter vervulling van de profetie. Er wordt ons keer op keer verteld dat Christus al in het jaar 1914 zou zijn gekomen en dat Jezus toen arriveerde als de boodschapper van het verbond waarbij hij Gods volk zou hebben gelouterd van al hun onzuiverheden waarbij Jezus volgens het genootschap ook nog alle zaken tussen hen zou hebben rechtgezet. De valse veronderstelling in deze kwestie is dat Jehovah zijn gelouterde volk te allen tijde zal zegenen en dat Hij hen te allen tijde zal beschermen, ongeacht wat er gebeurt. Deze mentaliteit weerspiegelt dan ook precies wat de profeet Jeremia verklaarde: Want iedereen, van klein tot groot, maakt oneerlijke winst, iedereen, van profeet tot priester, pleegt bedrog. En ze proberen de wonden van mijn volk oppervlakkig te genezen door te roepen: “Er is vrede! Er is vrede!”, terwijl er geen vrede is. (Jeremia 6:13-14)

Als het Besturende Lichaam de geestelijke ineenstorting van degenen die zij „Jehovah’s dienaren” noemen nu nog steeds niet erkent, dan zal de moord op zeven onschuldige gemeenteleden tijdens de doordeweekse vergadering waarschijnlijk een grote bijdrage leveren aan het niet alleen maar versnellen van deze voortdenderende ineenstorting, maar dit zal er daarnaast ook nog voor zorgen dat Bethel dit onmogelijk nog langer kan ontkennen en negeren.

Terwijl de betrokken families in Duitsland rouwen om hun doden terwijl ze druk bezig zijn met het treffen van begrafenisregelingen en met het bidden voor een spoedig herstel van diegenen die gewond zijn geraakt, adviseer ik de leiders van de Jehovah’s Getuigen om nu eens een keer heel goed na te gaan denken over wat hier nu precies is gebeurd. Uitgerekend U zou in tegenstelling tot alle andere mensen beter moeten weten en zich heel goed moeten realiseren dat Jehovah’s aanhoudende zegen niet een vaststaande zekerheid betreft. Het ontvangen van Jehovah’s zegen is afhankelijk van getrouwheid – en dan met name de trouw van degenen die over zichzelf claimen dat ze getrouwe en beleidvolle slaven zijn.

Kunt u datgene wat aan God toebehoort zomaar ongestraft van Hem afpakken en dit vervolgens behandelen als regulier onroerend goed met het doel om hier winst op te maken teneinde te profiteren van het rendement dat kan worden behaald op de financiële markt onder het begeleidende advies van uw sluwe Wall Street-adviseurs? En dat allemaal onder het mom van het verrijken van de theocratie? Kunt u in het geheim zomaar een juridische oorlog voeren tegen de slachtoffers van kindermisbruik, terwijl u alle kritiek hierop afdoet als loutere “leugens die afkomstig zouden zijn van afvalligen”? En u durft vervolgens ook nog met droge ogen te beweren dat Gods zegen u toekomt? Kunt u daarnaast ook nog uw handen wassen in pure onschuld, terwijl u tegelijkertijd het vaccinatieprogramma van de (WHO) Wereldgezondheidsorganisatie van harte hebt ondersteund, terwijl u met een strak gezicht beweert dat de ineffectieve en aantoonbaar dodelijke vaccins een voorziening zouden zijn geweest van Jehovah God Zelf? U zou de antwoorden op al die vragen heel goed moeten weten. Velen onder Jehovah’s Getuigen doen dat in ieder geval wel.

De bijl ligt al aan de wortel van de boom. Het geluid van de oorlogstrommels die de aankomende wereldoorlog aankondigen beginnen met de dag steeds luider te klinken. Jehovah der legerscharen verzamelt zijn strijdmacht. Deze strijdmacht zal komen in de vorm van tanks, straaljagers en hypersonische raketten die onder het bevel staan van Jehovah’s wreker, namelijk de meedogenloze koning van het noorden.

Wat zult u gaan zeggen zodra de bestraffer zal arriveren – zodra de hele kudde verstrooid en verloren zal zijn?

Inderdaad: Sla je ogen op en kijk wie daar uit het noorden komen. Waar is de kudde die je hebt gekregen, je mooie schapen? Wat zul je zeggen als je straf komt van degenen die je vanaf het begin als goede vrienden hebt behandeld? Zal pijn je niet aangrijpen, zoals wanneer een vrouw weeën heeft? En wanneer je bij jezelf zegt: “Waarom is dat me allemaal overkomen?”, weet dan dat het door je grote zonden komt dat je rokken uitgetrokken zijn en dat je hielen pijn hebben geleden.” (Jeremia 13:20-22)