Het Wachttoren-studieartikel voor de derde week van januari 2023 draagt de titel: “Laat je door niets scheiden van Jehovah”. Het bijbelse thema is Psalm 31:14, “Maar ik vertrouw op u, Jehovah.”

Dit betreft wellicht wel één van de meest verraderlijke artikelen die ooit in het tijdschrift de Wachttoren zijn verschenen. In de derde alinea staat het volgende geschreven:

3 De Duivel probeert je van Jehovah te scheiden, vooral als je voor uitdagingen komt te staan. Wat is zijn strategie? Hij wil beetje bij beetje je vertrouwen in Jehovah en zijn organisatie ondermijnen. Maar je kunt je tegen zijn tactiek verdedigen. Als je een sterk geloof en een onwankelbaar vertrouwen in Jehovah hebt, zul je onze God en zijn organisatie niet in de steek laten. (Lees Psalm 31:13, 14.)

Er wordt hier in dit Wachttoren-artikel gesuggereerd dat het vertrouwen in Jehovah en het vertrouwen in de Wachttoren-organisatie beiden hetzelfde zijn – dat het wederzijds inclusief is. Zou het mogelijk kunnen zijn om in Jehovah te vertrouwen en tegelijkertijd de organisatie niet te vertrouwen? Ja, natuurlijk. Neem mij nou eens als voorbeeld. Ik vertrouw in Jehovah. Althans, ik ben van mening dat dit het geval is. Ik heb niet toegelaten dat de vele wandaden en oneerlijkheden van het Wachttorengenootschap mij in mijn geloof tot struikelen hebben laten brengen evenals het feit dat hun wandaden mij er ook niet toe hebben aangezet om de schuld daarvan bij Jehovah zelf te leggen. Ik heb een levendige hoop op de toekomst — een sprankelende hemelse hoop zelfs. Ik ben een slaaf van Christus – althans, dat probeer ik te zijn. Stel ik mijn vertrouwen in de Wachttoren-organisatie? Nee, absoluut niet. Toch oordeel of veroordeel ik geen enkel individu.

Vereist God van ons dat we ons vertrouwen dienen te stellen in een organisatie? De paragraaf hierboven geeft aan dat Psalm 31:13-14 moet worden gelezen. Voor uw gemak staat daar geschreven: Ik hoor veel boosaardige geruchten, van alle kanten word ik bedreigd. Ze spannen als één man tegen me samen en smeden plannen om me van het leven te beroven. Maar ik vertrouw op u, Jehovah. Ik zeg: ‘U bent mijn God.

Deze geïnspireerde psalm valt in werkelijkheid toe te schrijven aan Jezus Christus tijdens zijn beproeving. Feitelijk was dit ook één van de laatste dingen die Jezus zei terwijl hij zijn laatste adem uitblies: “aan uw hand vertrouw ik mijn geest toe”, wat een rechtstreeks citaat is uit vers vijf. Jezus stond er op dat moment ook helemaal alleen voor. Zelfs zijn apostelen hadden hem toen in de steek gelaten. In die tijdsperiode was Jehovah’s organisatie het Joodse geloofsstelsel dat was gecentreerd rondom de tempel in Jeruzalem. Het waren juist de leiders van Jehovah’s aardse organisatie die Jezus destijds vervolgden en die samenspanden met de Romeinen teneinde Christus ter dood te brengen. De huichelachtige Joden smeedden kwade plannen om Jezus van het leven te beroven. En ze bleken daarin ook succesvol te zijn – tot op zekere hoogte dan. Jezus vertrouwde erop dat zijn God hem niet in het graf zou achterlaten. En zijn vertrouwen in Jehovah God werd dan ook absoluut beloond. Daarin zit tevens ook een hele belangrijke les voor ons.

Het eerste deel van alinea vijf uit het betreffende Wachttoren-artikel luidt:

5 Soms maak je een moeilijke tijd door, bijvoorbeeld omdat je tegenstand krijgt van familie of je baan verliest. Hoe zou zoiets je vertrouwen in Jehovah’s organisatie kunnen ondermijnen en je van hem kunnen scheiden? Als moeilijkheden lang aanhouden, kun je je wanhopig en down gaan voelen. Satan grijpt zulke gelegenheden aan om je te laten twijfelen aan Jehovah’s liefde voor jou. Hij wil je laten denken dat de oorzaak van je problemen ligt bij Jehovah of zijn organisatie.

De duivel is vele malen sluwer en verraderlijker dan u zich wellicht zou beseffen. Hoewel het waar is dat hij probeert om onze geest te vergiftigen tegen de waarheid, is hij er daarnaast ook nog op uit om ons te verleiden tot het bedrijven van afgoderij. Hij doet dit ook op een hele sluwe wijze door mensen ertoe aan te zetten om de organisatie te verheffen tot de positie van Jehovah God zelf. Alleen al in dit korte Wachttoren-artikel telde ik ongeveer een dozijn verwijzingen naar de organisatie en naar “Jehovah’s organisatie” terwijl ik tegelijkertijd geen enkele vermelding zag staan van Jezus Christus. Daar is dan ook iets heel erg fout aan. Echter is het tegelijkertijd ook heel gemakkelijk om te zien op welke manier er straks velen tot struikelen zullen worden gebracht en elkaar zullen gaan haten en verraden, zoals Jezus dit ook voorzei. Het zal voor degenen die zwaar geïndoctrineerd zijn en die geloven in de onafscheidelijkheid van Jehovah en de onvolmaakte aardse organisatie dan ook een onoverkomelijk struikelblok gaan vormen zodra het moment aanbreekt dat het complete huidige samenstel zal gaan instorten. Inderdaad, Wee degenen die verlangen naar de dag van Jehovah!

Het is dan ook ongelooflijk om te moeten lezen dat alinea 5 zonder enige vorm van bescheidenheid of oprechtheid impliceert dat Jehovah’s organisatie onmogelijk verantwoordelijk kan worden gehouden voor iemands lijden. Zoals we allemaal heel goed weten, hebben zich binnen Jehovah’s organisatie de afgelopen decennia duizenden gevallen voorgedaan van seksueel kindermisbruik. In veel van deze gevallen heeft de juridische afdeling van het Wachttorengenootschap hun ouderlingen met handen en voeten gebonden en hebben zij hen vervolgens bevolen om hier vooral geen aangifte van te doen bij de lokale politie. Dit zijn namelijk keiharde feiten en iedereen die beweert dat dit niet zo is, is een regelrechte leugenaar. Ouderlingen hebben de misbruikslachtoffers zelfs bedreigd met uitsluiting indien ze de misdaden die tegen hen werden begaan publiekelijk aan de kaak zouden stellen.

De hoofdvraag die alle Jehovah’s Getuigen zichzelf dus naar aanleiding van alinea vijf zouden moeten stellen is deze: “Moeten wij ons vertrouwen stellen in een organisatie die geen enkele verantwoordelijkheid neemt ten aanzien van de veiligheid en het welzijn van kindermisbruik abusekinderen, terwijl deze zelfde organisatie ook nog een keer in de rechtbank beweert dat gemeenteouderlingen geen enkele fiduciaire verantwoordelijkheid dragen om kinderen te moeten beschermen tegen seksuele roofdieren, terwijl ze tegelijkertijd ook nog het recht voor zichzelf opeisen om ouderlingen aan te mogen stellen die bekend staan als kindermisbruikers?

Dan is er ook nog het zogenaamde vaccin. Aanvankelijk nam het Besturende Lichaam de stelling in dat dit een persoonlijke medische beslissing was, wat in werkelijkheid natuurlijk ook zo is. Echter bleef het daar niet bij. In de loop van de zomer van 2021 begon het Besturende Lichaam door middel van een reeks Updatevideo’s op JW Besturende Lichaam update 10Broadcast een fanatieke campagne te lanceren om deze injecties onder de Jehovah’s Getuigen te promoten. Het Besturende Lichaam heeft op een bepaald moment zelfs ouderlingen bedreigd met represailles indien ze zich openlijk zouden uitspreken tegen het niet zo subtiele vaccinmandaat van het Wachttorengenootschap.

Nu zijn we echter op het moment aanbeland waarop de resultaten van het medische advies van het Besturende Lichaam binnen beginnen te druppelen. Ten eerste is gebleken dat deze zogenaamde vaccins totaal niet effectief zijn gebleken in het voorkomen van infectie of transmissie. De meeste mensen die tegenwoordig nog met covid in de ziekenhuizen worden opgenomen blijken gevaccineerd te zijn. Nogmaals, dit zijn de harde feiten en iedereen die iets anders beweert is of jammerlijk onwetend of een regelrechte leugenaar. Juist in dat opzicht moet de kwestie van vertrouwen ook worden overwogen. Maar het is nog erger dan dat. Het is zelfs nog vele malen erger dan enkel en alleen maar het aanbevelen van een ineffectieve behandeling. We zien nu ook dat er talloze aantallen Jehovah’s Getuigen zijn getroffen door allerlei bijwerkingen als gevolg van deze experimentele injecties, waarbij sommigen van hen zelfs zijn bezweken aan een ‘plotselinge’ en ‘onverwachte’ dood. De daadwerkelijke vraag die men zichzelf dus zou moeten stellen luidt: Waarom eisen de leiders van het Wachttorengenootschap van ons dat we hen moeten vertrouwen terwijl ze tegelijkertijd duidelijk hebben aangetoond dat ze zelf ontzettend verraderlijk en onbetrouwbaar zijn? (Klik hier voor een overzicht van artikelen en video’s omtrent de reactie van het Besturende Lichaam op de pandemie.)

In alinea 8 van het Wachttoren-artikel staat:

8 In de media en online verspreiden tegenstanders leugens en desinformatie over verantwoordelijke broeders in Jehovah’s organisatie (Ps. 31:13). Sommige broeders zijn gearresteerd en van crimineel gedrag beschuldigd. De christenen in de eerste eeuw maakten net zoiets mee toen Paulus op basis van onterechte beschuldigingen werd gearresteerd. Hoe reageerden ze?

Ik neem aan dat het Besturende Lichaam hier doelt op de arrestatie van twee ouderlingen in de Amerikaanse staat Illinois in het jaar 2022, die vervolgens schuldig werden bevonden door de dienaren van Jehovah – dienaren die ook wel bekend staan als ‘de superieure autoriteiten’ – omdat deze ouderlingen hadden verzuimd om aangifte te doen van misdaden die tegen een kind waren gepleegd. Het is dan ook betreurenswaardig om te moeten zien dat de civiele autoriteiten niet wat agressiever te werk gaan in dit soort zaken. Wereldwijd zouden er namelijk duizenden ouderlingen te maken moeten krijgen met juridische consequenties als gevolg van het feit dat deze ouderlingen blindelings het schandalige doofpotbeleid van het Wachttorengenootschap hebben opgevolgd en uitgevoerd.

De laatste zin uit alinea negen luidt als volgt:

Word dus nooit als de christenen die Paulus in de steek lieten toen hij hun steun juist nodig had! Maar wat moet je in gedachte houden als verantwoordelijke broeders worden vervolgd?

Waar haalt het Besturende Lichaam de brutaliteit vandaan om zomaar te suggereren dat de arrestatie van die twee ouderlingen — die toen ongetwijfeld de bevelen hadden opgevolgd van Jehovah’s organisatie — neerkomt op een soort christelijke vervolging die valt te vergelijken met de arrestatie en opsluiting van de apostel Paulus! De apostel Paulus zou deze smerige kinderverkrachters en hun beschermers namelijk zonder enige twijfel direct hebben overgedragen aan Satan. Het is daarnaast ook nog een grote schande dat Jehovah’s Getuigen dit soort hersenspoelende troep voor lief nemen terwijl ze dit tegelijkertijd ook aanprijzen als voedzaam geestelijk voedsel.

Het Wachttoren-artikel eindigt met de verzekering dat Jehovah ons nooit en te nimmer in de steek zal laten. Er wordt geïmpliceerd en er wordt elders zelfs expliciet vermeld, dat Jehovah’s organisatie, die op dit moment synoniem is aan het Wachttoren Bijbel- en Traktaatgenootschap, voor altijd zal blijven bestaan. Dit betreft feitelijk een enorm Grote Leugen. Het is de valstrik van de duivel die absoluut zeker zal gaan dichtklappen zodra de authentieke dag van Jezus Christus gaat beginnen. De ironie der ironieën is dat terwijl het Wachttorengenootschap erover opschept dat zij het exclusieve aardse kanaal van Jehovah zouden zijn, dat dit in de nabije toekomst ook het grootste struikelblok zal gaan vormen dat tussen ons en onze redding zal komen in te staan.

Hoewel het Wachttorengenootschap de missie van Christus heeft gediend door het goede nieuws wereldwijd te verkondigen, zal Jehovah’s huidige aardse organisatie, net zoals het oude Joodse geloofssysteem uit de eerste eeuw, achterhaald raken. Christus zal, zodra de tijd van het einde zal beginnen geen gebruik meer maken van de diensten van een uitgeverijbedrijf dat bijbels en pamfletten produceert.

Is het bijbels om te beweren dat God Zijn volk nooit in de steek zal laten? Nee, zeker niet. Verwijzend naar de ware organisatie, de gemeente van de eerstgeborene, de bruid van Christus, verklaart de bijbel namelijk het volgende: Want Jehovah heeft je geroepen alsof je een verlaten en diepbedroefde vrouw was, Korte tijd heb ik je verlaten, maar met grote barmhartigheid zal ik je terugbrengen. In een stortvloed van woede heb ik mijn gezicht een moment verborgen, maar met eeuwige loyale liefde zal ik barmhartig voor je zijn’, zegt Jehovah, je Terugkoper. (Jesaja 54:6-8)

Wanneer zal dan die “korte tijd” zijn waarop God Zijn organisatie zal verlaten en Hij Zijn gezicht voor hen zal gaan verbergen? Dit zal plaatsvinden tijdens de grote verdrukking. Dat zal het moment zijn waarop de profetie daadwerkelijk in vervulling zal gaan:Geloof niet in je vriend, vertrouw niet op een goede vriend. Let op wat je zegt tegen degene die in je armen ligt. Want een zoon veracht zijn vader, een dochter verzet zich tegen haar moeder en een schoondochter tegen haar schoonmoeder. Je huisgenoten zijn je vijanden. Maar ik, ik zal blijven uitzien naar Jehovah. Ik zal geduldig wachten op de God van mijn redding. Mijn God zal mij horen. Wees maar niet vrolijk over mij, mijn vijand. Al ben ik gevallen, ik zal opstaan. Al woon ik in de duisternis, Jehovah zal mijn licht zijn. (Micha 7:5-8)