O Jehovah, ik wend mij tot u. Mijn God, ik vertrouw op u. Maak mij niet te schande. Gun mijn vijanden geen leedvermaak over mij. (Psalmen 25:1-2)

In “God We Trust” werd in het jaar 1956 het officiële motto van de Verenigde Staten en deze slogan staat ook geschreven op alle Amerikaanse valuta. Vreemd genoeg blijkt dat deze Amerikaanse valuta in werkelijkheid niet echt eigendom is van de burgers van de Verenigde Staten, maar van een particulier bankkartel genaamd de Federal Reserve Bank, die op zijn beurt weer een instrument blijkt te zijn die wordt ingezet om de vernietiging van de republiek te bewerkstelligen. In ieder geval is het nogal ongepast om zo’n motto af te drukken op iets wat de oude King James versie van de Bijbel “filthy lucre” noemt, oftewel ‘smerige winst’.

Op God vertrouwen doet me denken aan een oude grap die ik ooit eens heb gehoord: Een man valt van een klif af en klampt zich onderweg naar beneden vast aan een tak die uit een steile rots steekt. Vervolgens hangt hij daar duizend meter boven een zekere dood en hij schreeuwt om hulp: “Als er daarboven in de hemel iemand is, help me dan alsjeblieft!” Vervolgens klinkt er een stem uit het onzichtbare die het volgende zegt: “Ik ben hier. Laat die tak maar los en ik zal je opvangen.” De man bungelt vervolgens een tijdje aan die tak terwijl hij in zijn hoofd de instructies overweegt. Daarna roept hij nog een keer: “Is er daarboven misschien ook nog iemand anders aanwezig?”

Het punt waar het hier om gaat is het volgende: op God vertrouwen is gemakkelijk wanneer alles gesmeerd loopt. Zodra alles op zijn kop wordt gezet, wordt het echter een veel grotere uitdaging. Nu even ter zake: Jehovah’s Getuigen hebben hun vertrouwen op Jehovah gesteld. Een dergelijk vertrouwen houdt echter ook onveranderlijk in dat we ons vertrouwen stellen in mannen die steeds duidelijker laten zien dat ze ons vertrouwen onwaardig zijn. En degenen die zich ergeren aan de suggestie dat de getrouwe en beleidvolle slaaf ontrouw en niet beleidvol is geweest, bewijzen dit punt dan ook in levende lijve.

Wie op u hoopt, wordt nooit beschaamd, maar wie achteloos verraad pleegt, wacht schande. (Psalmen 25:3)

“Wie achteloos verraad pleegt” vormt absoluut een accurate beschrijving van het Besturende Lichaam van Jehovah’s Getuigen. Er was voor het Wachttorengenootschap totaal geen bijbelse rechtvaardiging om zomaar een controversiële medische handeling zoals mRNA-injecties met volle overgave te onderschrijven.

Besturende Lichaam update 10Door middel van hun maandelijkse Updates op JW-Broadcast beweerde het Besturende Lichaam in de zomer van 2021 dat Jehovah hen had laten weten dat de vaccins veilig en effectief waren. Het Wachttorengenootschap heeft in elk opzicht het vaccinatieprogramma van de Wereldgezondheidsorganisatie volledig onderschreven. Het Besturende Lichaam berispte een ieder die hen openlijk in twijfel trok en ze beweerden tegelijkertijd dat God het nooit zou toestaan dat het Besturende Lichaam en alle Bethelieten zich zouden onderwerpen aan de injecties indien deze schadelijk zouden zijn. Echter is nu helaas onomstotelijk bewezen dat deze vaccins helemaal niet effectief zijn gebleken in het voorkomen van besmettingen en in het stoppen van de verspreiding. Dat is dan ook gewoon een feit. Een ieder die dit feit betwist is ofwel onwetend ofwel compleet gehersenspoeld. Het hele programma dat door Bill Gates en de Verenigde Naties wordt gepromoot, is een monumentale mislukking geweest, tenzij de vaccins natuurlijk waren bedoeld als een biologisch wapen. In dat geval kan het vaccinatieprogramma natuurlijk wel worden aangemerkt als een groot succes.

David Splane van het Besturende Lichaam spoorde Jehovah’s Getuigen aan om datgene te overwegen wat Jehovah weet. Inderdaad, weldenkende Jehovah’s Getuigen zouden zich kunnen afvragen waarom de Alwetende God zoiets nutteloos zou aanbevelen als het dragen van stoffen mondkapjes of erger nog, dat Jehovah het zou goedkeuren dat iedereen zichzelf injecteert met een elixer dat geen enkele immuniteit verschaft en geen enkele besmetting voorkomt en ervoor heeft gezorgd dat honderdduizenden mensen zijn overleden en misschien zelfs wel miljoenen mensen. Jehovah weet heel goed dat het Besturende Lichaam “achteloos verraad pleegt”.

Wanneer mannen die beweren dat ze het enige aardse mondstuk van Jehovah God zijn, dingen zeggen die bedrieglijk en onoprecht zijn, wordt ons vertrouwen in God daarmee op de proef gesteld. En dat is nou ook precies de reden waarom God dit allemaal toelaat.

Voor wat betreft ‘mijn vijanden’, citeerde Jezus uit het zevende hoofdstuk van de profetie van Micha: Jezus zei dat de vijanden van een mens zijn eigen huisgenoten zullen zijn. Bovendien waarschuwde Jezus ook nog dat gedurende de tijd van het einde de ene broer de andere zal overleveren om gedood te worden, en een vader zijn kind, en kinderen zullen zich tegen hun ouders keren en hen laten doden. (Mattheüs 10:21)

Hoewel het Besturende Lichaam beweert dat we op dit moment al diep in de tijd van het einde leven, hebben we in werkelijkheid nog helemaal niets meegemaakt dat ook maar enigszins in de buurt komt van datgene wat Jezus had voorzegd. Kent u zelf dan persoonlijk iemand die is overgeleverd om te worden gedood? En dat vormt natuurlijk wel degelijk een probleem, want de waarheid in deze kwestie is dat we op dit moment nog helemaal niets hebben gezien van datgene wat Jezus heeft voorzegd – althans niet “al die dingen”, wat wél een noodzakelijke vereiste is aangezien Christus specifiek verklaarde: Zo weten jullie ook, als jullie al die dingen zien, dat hij voor de deur staat.” (Mattheüs 24:33)

Wanneer we goed om ons heen kijken dan zien we absoluut dat de ontwikkelingen in de wereld duidelijk de richting op gaan die Jezus had voorspeld. We horen nu al berichten over oorlogen en we zien ook dat politieke leiders openlijk waarschuwen voor de nabijheid van „Armageddon”. Ook hebben we gezien dat het Besturende Lichaam al op een dwaze wijze een scheiding tot stand heeft gebracht tussen gevaccineerden en ongevaccineerden. In het geval van de introductie van een nieuw virus en een verplicht vaccinatieprogramma, is het zeker niet ondenkbaar dat er een schisma onder de Jehovah’s Getuigen zou kunnen gaan plaatsvinden waarbij er een situatie wordt gecreëerd die ertoe zou kunnen leiden dat er velen tot struikelen zullen worden gebracht en dat broeders elkaar zullen gaan haten en elkaar zullen gaan verraden.

Maak mij uw wegen bekend, Jehovah, leer mij uw paden. Laat mij in uw waarheid wandelen en leer mij, want u bent mijn God van redding. De hele dag hoop ik op u. (Psalmen 25:4-5)

Eén van de meest krachtige misleidingen betreft de leer dat de profetie in het tweede hoofdstuk van Jesaja in vervulling zou zijn gegaan door middel van de moderne beweging van Jehovah’s Getuigen. De toestroom van personen uit alle volken zou volgens het Wachttorengenootschap een vervulling zijn van de profetie die betrekking berg van het huisheeft op de periode van het laatste deel van de dagen waarin mensen zullen zeggen: Kom, laten we naar de berg van Jehovah gaan, naar het huis van de God van Jakob. Hij zal ons zijn wegen leren en wij zullen zijn paden bewandelen. (Jesaja 2:3)

De instructie over zijn wegen betreft niets anders dan de doctrine van het Wachttorengenootschap zelf. Gods verheven pad wordt gereduceerd tot alles wat door het Wachttorengenootschap is uitgestippeld waarbij er van de Jehovah’s Getuigen wordt verwacht dat zij dit te allen tijde dienen te volgen. Dat wil overigens niet zeggen dat daarmee ook meteen alles wat het Wachttorengenootschap leert verkeerd is, of dat Jehovah’s Getuigen daarmee ook meteen in alle opzichten worden misleid; alleen dat er een hogere roeping is. Aangezien het laatste deel van de dagen op dit moment nog steeds niet is begonnen, is de berg van het huis van Jehovah dus ook nog steeds niet verheven, noch heeft God ons rechtstreeks instructies gegeven over zijn paden. Er moet namelijk eerst nog een ander pad worden geopenbaard.