Davids route op weg naar het koningschap was een lange en moeilijke aangelegenheid. Hij werd eerst door Samuel gezalfd toen hij nog slechts een tiener was. Jehovah’s geest kwam over hem en bracht hem ertoe om het slagveld op te gaan om te strijden tegen de Filistijnse hulk genaamd Goliath. David was slechts gewapend met een slinger. Nadat hij nationale bekendheid had verworven, werd hij ook nog eens vervolgd door koning Saul en werd hij gedwongen om enige tijd als voortvluchtige te moeten leven. Maar ondanks dit alles bleef God David beschermen, en uiteindelijk werd David gekroond tot koning – in het begin alleen over Juda en uiteindelijk ook over heel Israël.

David kon dan ook terecht het volgende zeggen: U gaat hem tegemoet met rijke zegeningen, u zet een kroon van zuiver goud op zijn hoofd. Hij vroeg u om leven en u gaf het hem, een lang leven, voor altijd en eeuwig. (Psalm 21:3-4)

Het is interessant dat David hier in de derde persoon spreekt. Dat komt omdat hij toen daadwerkelijk over Christus sprak aan wie het Koninkrijk zou worden gegeven. Het moge duidelijk zijn dat David niet degene was die met eeuwig leven werd beloond. Nadat Jezus’ discipelen tijdens Pentecost waren gezalfd, legde Petrus aan de Joden uit dat Davids graf tot op die dag bij hen was. Het was namelijk Jezus die Jehovah niet in het Graf zou achterlaten. De grotere David kreeg namelijk niet alleen maar een lang leven of eeuwig leven, maar hij kreeg zelfs een onverwoestbaar leven – onsterfelijkheid!

Als een onsterfelijke koning zal Jezus een ieder die Jehovah haat gaan opsporen en elimineren, waar ze zich ook zullen bevinden. Uw hand zal al uw vijanden vinden, uw rechterhand zal hen vinden die u haten. Wanneer u verschijnt, zult u hen maken als een vuuroven. Jehovah zal hen in zijn woede verslinden, vuur zal hen verteren. (Psalmen 21:8-9)

Volgens een illustratie die Jezus uitsprak, valt de vastgestelde tijd voor het oordeel te vergelijken met een oogst. En die oogst betreft het besluit van een samenstel, ook wel bekend als de tijd van het einde. Gedurende deze tijd van het einde zullen de engelen worden uitgezonden om al het onkruid dat zich tussen de tarwe bevindt, te ontwortelen en te verwijderen uit zijn Koninkrijk. Ook zullen deze oogstende engelen alle struikelblokken gaan verwijderen uit het Koninkrijk. Jezus legde uit dat het onkruid de personen symboliseert die door de duivel zijn geplant en die zouden opgroeien naast het ware zaad dat door God is geplant. In de tijd van het einde zullen deze twee naast elkaar bestaan. De samengebundelde onkruid zal vervolgens in de vurige oven worden gegooid en volledig worden verbrand.

Een van de meest onverholen leugens van het Wachttorengenootschap is dat deze oogst al zou hebben plaatsgevonden. Jehovah’s Getuigen dienen te geloven dat de engelen al tussen 1918-1919 honderden miljoenen kerkgangers zouden hebben verwijderd die zich zouden hebben bevonden tussen enkele duizenden Bijbelonderzoekers, waarop deze kerkgangers uit de heidense christenheid vervolgens door deze engelen in de vurige oven zouden zijn gegooid. Deze interpretatie is dan ook net zo absurd en onzinnig als de mythe van het hellevuur van de christenheid. Echter heeft het Wachttorengenootschap geen andere keuze dan deze onzinnige leerstelling te onderwijzen en de miljoenen Jehovah’s Getuigen ervan te overtuigen dat dit zuivere waarheid betreft, want als ze dit namelijk niet zouden doen dan zouden ze daarmee ook toegeven dat de tijd van het einde helemaal niet in het jaar 1914 zou zijn begonnen.

Het feit dat er überhaupt mannen zijn die over zichzelf beweren dat ze getrouw en beleidvol zijn en dat ze de bewaarders zijn van het Wachttoren-bastion der waarheid, die zich tegelijkertijd hebben laten misleiden door zo’n bedrieglijke redenering, is op zichzelf al een bewijs voor de aanwezigheid van Satans zaad. En wat betreft het demonische zaad; het is precies zoals David voorzei: Zij wilden tegen u doen wat slecht is. Ze hebben listige plannen gesmeed die zullen mislukken. (Psalmen 21:11)

Niet alleen zijn Jehovah’s Getuigen massaal misleid om een valse parousia (Tweede Komst van Christus) te accepteren, maar daarnaast hebben de samenzweerders tegen Jehovah ook nog een complot gesmeed om iedereen die onder hun invloed staat te laten injecteren met een giftig elixer dat überhaupt geen fatsoenlijke bescherming biedt tegen Covid en mogelijk zelfs hele ernstige en dodelijke bijwerkingen heeft. De motivatie voor het promoten van deze regeling is het feit dat de Wereldgezondheidsorganisatie het sterk aanbeveelt. Hoewel de Verenigde Naties geen gezag hebben over de burgers van soevereine landen, doet het Besturende Lichaam het voorkomen dat ze dat wel zouden hebben en ook dat we Caesar dienen te gehoorzamen door onszelf te laten injecteren met het mysterieuze elixer.

Jehovah heeft beslist vele vijanden onder de Jehovah’s Getuigen, en met name binnen de verheven kring van het leiderschap. Zodra Christus wordt gekroond tot koning en uitgaat als een krijger gewapend met zijn boog en pijlen, zal hij absoluut tegen hen ten strijde trekken: Want u maakt dat ze zich terugtrekken door uw boog op ze te richten. Sta op in uw kracht, o Jehovah. Wij zullen uw macht bezingen. (Psalm 21:12-13)