Er bestaat een algemene verwachting onder de mensen in de wereld, vooral in de zogenaamde ‘ontwikkelde landen’, namelijk dat de levensomstandigheden voortdurend beter zullen worden – dat de volgende generatie het beter zal krijgen dan de vorige generatie. Zo ging het immers altijd generaties lang. Echter blijkt dit tegenwoordig niet langer meer het geval te zijn. De beschaving zoals die wij altijd kenden begint uit elkaar te vallen. Sterker nog, onze beschaving wordt doelbewust gesloopt.

Dezelfde mentaliteit bestaat ook onder de Jehovah’s Getuigen. Het Wachttorengenootschap heeft op behendige wijze de verwachting in de harten van de Jehovah’s Getuigen gecultiveerd dat de organisatie richting een steeds grotere glorie zal marcheren. Hoe zou dit immers kunnen mislukken wanneer ze worden aangestuurd door Jehovah God Zelf?

Het online ‘congres’-thema van het Wachttorengenootschap voor het jaar 2022 luidt: ‘Streef naar vrede’. De titel van dit thema versterkt die verwachting. De heersende houding die door de leiders van het Wachttorengenootschap wordt geprojecteerd, lijkt de vervulling te zijn van Jeremia’s profetie met betrekking tot de profeten en de priesters over wie Jehovah het volgende zegt: Want iedereen, van klein tot groot, maakt oneerlijke winst, iedereen, van profeet tot priester, pleegt bedrog. En ze proberen de wonden van mijn dochter, mijn volk, oppervlakkig te genezen door te roepen: ‘Er is vrede! Er is vrede!’, terwijl er geen vrede is. (Jeremia 8:10-11)

Jezus voorzei een volledige en totale ineenstorting onder degenen die belijden christenen te zijn. In de tijd van het einde voorzei Christus onder meer ook nog de volgende schokkende ontwikkelingen: Ook zullen velen dan struikelen, elkaar verraden en elkaar haten. Er zullen veel valse profeten verschijnen en zij zullen velen misleiden. En omdat de mensen steeds wettelozer zullen worden, zal de liefde van de meesten bekoelen. (Mattheüs 24:10-12)

Omdat “de mensen steeds wettelozer zullen worden“, heeft helemaal niets te maken met misdaad- of criminaliteitscijfers. Wetteloosheid heeft hier namelijk betrekking op de huichelarij aan de kant van degenen die beweren dat zij Jehovah God vereren. De toename van wetteloosheid blijkt dan ook evident aanwezig te zijn onder de “profeten” en “priesters” van Bethel. Hun meest recente vorm van “oneerlijke winst” en “bedrog” wordt gepleegd tegen elke gemeente van Jehovah’s Getuigen wereldwijd. Al die gemeenten hebben van het Wachttorengenootschap het uitdrukkelijke bevel gekregen dat zij niet langer meer eigen zeggenschap mogen hebben over hun onderhoudsbudget waarmee zij de kosten van hun eigen Koninkrijkszaal kunnen dekken.

Naast het feit dat er inmiddels al vele honderden gemeenten zijn verdreven uit de Koninkrijkszalen die ze zelf hebben gebouwd en die ze zelf aan Jehovah God hebben opgedragen, hebben de hoge heren van het huis van God, ook wel Bethel genoemd, de ouderlingen daarnaast ook nog opgedragen om de bankrekeningen van hun gemeente op te heffen en vervolgens alle vrijgekomen gelden over te maken naar de schatkist van het Koninkrijk. Indien de plaatselijke gemeenten geld nodig hebben voor reparaties of voor wat dan ook, dan zullen ze erom moeten vragen — net zoals kleine kinderen die hun ouders om zakgeld vragen.

Het zal dan ook ongetwijfeld zo zijn dat de Wall Street business consultants die het Wachttorengenootschap adviseren, hen hebben uitgelegd hoe ze hun winsten kunnen maximaliseren door middel van het samenbundelen van de tienduizenden afzonderlijke bankrekeningen die bedoeld zijn om de gemeentelijke onderhoudskosten mee te financieren. Je kunt die financiële adviseurs bijna hardop horen denken wanneer ze de bedriegers binnen Bethel erop wijzen dat de miljoenen dollars die geparkeerd staan op de bankrekeningen van de vele gemeenten wereldwijd tegenwoordig nauwelijks nog rente opleveren, terwijl daarentegen het laten beleggen van het geld door deze zogenaamde Wall Street-professionals zou kunnen resulteren in dubbele winstcijfers. Hé, het is wel allemaal ten behoeve van het Koninkrijk, toch? Wat zou hier nou mis kunnen gaan? Hopelijk zullen ze hun eigen miljarden in ieder geval beschermen door een aantal shortposities in te nemen wanneer de fase van de exploderende bubbel zal aanbreken waarop de financiële orgie plotsklaps zal veranderen in de langverwachte epische ineenstorting van het hele financiële stelsel zoals we die vandaag de dag kennen.

Beschouw nu eens met het oog op de naderende ineenstorting van het samenstel en de totale geestelijke ineenstorting onder degenen die het Besturende Lichaam eerbiedig volgen, de 12de Psalm van David: Red mij, Jehovah, want de loyale is verdwenen, onder de mensen zijn geen getrouwen meer. Ze vertellen elkaar leugens, ze vleien met hun lippen en spreken met een bedrieglijk hart. (Psalmen 12:1-2)

We dienen hier echter niet te veronderstellen dat wanneer er in de Bijbel wordt gezegd dat er “geen getrouwen meer” zullen zijn, dat dit betrekking zou hebben op anderen dan diegenen die ooit wél loyaal en getrouw waren aan Jehovah God. Inderdaad ja. Hoe zou het dan mogelijk kunnen zijn dat iemand als loyaal of getrouw wordt beschouwd terwijl die persoon in de eerste plaats überhaupt geen verbintenis heeft met God? Aan wie zouden ze anders loyaal zijn geweest wanneer het hier niet om God zou gaan?

Gezien de gedemonstreerde ontrouw aan de zijde van het Besturende Lichaam — dat meest recentelijk nog werd aangetoond door hun krachtige vaccinatiemandaat en door hun bedrieglijke suggestie dat Jehovah in het geheim aan de hogepriesters van Bethel zou hebben laten doorschemeren dat de mRNA-injecties afkomstig zouden zijn uit dezelfde hemelse bron als het manna dat Jehovah destijds heeft laten regenen toen Hij voor de Israëlieten in de wildernis zorgde — blijkt dat de Schriftplaats is vervuld: “onder de mensen zijn geen getrouwen meer.

Jehovah zal alle vleiende lippen afsnijden en de tongen vol grootspraak, degenen die zeggen: ‘Met onze tong zullen we overwinnen. We gebruiken onze lippen zoals we willen. Wie is ons de baas?’ (Psalmen 12:3-4)

Hebben de mannen die namens het Wachttorengenootschap voor u spreken zich dan niet schuldig gemaakt aan grootspraak en opschepperij? Ze beweren namelijk dat zij een geestelijk paradijs zouden leiden waarin geen slechtheid gevonden kan worden.

stephen lettStephen Lett van het Besturende Lichaam zou kunnen worden beschouwd als de woordvoerder van het lichaam van grootsprekers en opscheppers. Hij snauwde tijdens het ochtendaanbidding- programma van Bethel ooit eens naar de videocamera terwijl hij het volgende verklaarde: “Er is niemand die zo ontzettend veel geeft om kinderen als Jehovah’s organisatie.” Meent hij dat nou echt? De heer Lett is zonder enige twijfel zéér goed op de hoogte van de computerdatabase van het Wachttorengenootschap waarin de namen en adressen staan opgeslagen van meer dan 23.000 bekende pedofielen binnen de organisatie. Ook is hij zich zonder enige twijfel bewust van de vele miljoenen dollars die Bethel heeft uitbetaald aan advocatenhonoraria en buitengerechtelijke schikkingen in kindermisbruikzaken. Waarom zouden ze dan doen alsof Jehovah niet op de hoogte zou zijn van de duizenden kinderen die onder hun toezicht zijn verkracht en aangerand? Of denken ze in al hun arrogantie dan werkelijk dat Jehovah niets om deze kinderen zou geven?

Het moge dan ook duidelijk zijn dat de leidende mannen van het Wachttorengenootschap veronderstellen dat ze zullen overwinnen door middel van hun tong. Het enige wat ze hoeven te doen is gewoon door blijven kletsen. Wie zal hen dan ooit ter verantwoording gaan roepen?

Omdat de hulpelozen worden onderdrukt en de armen zuchten, zal ik opstaan en ingrijpen’, zegt Jehovah. ‘Ik red hen van wie hen minachten. (Psalmen 12:5)

Het Besturende Lichaam beschouwt zichzelf als de “meesters” en ze beschouwen al hun gewone volgelingen als “leerlingen”. (Zie ook het artikel: DE MEESTERS EN DE LEERLINGEN) Er is helemaal niets dat een nederige verkondiger of zelfs ouderling maar zou kunnen doen om ook maar iets te veranderen aan de huidige situatie. De minachting van de meesters kwam volledig tot uiting in de JW-Broadcast Updates van het Besturende Lichaam tijdens de zomer van 2021, toen de Jehovah’s Getuigen een standje van hen kregen omdat ze complottheorieën zouden geloven over de gevaren van de experimentele covid-injecties. Ook werden de ouderlingen berispt omdat ze het waagden om zomaar een afwijkende mening te verkondigen over deze experimentele injecties, welke in strijd was met de mening van het Besturende Lichaam. Deze broeders, zusters en zelfs ouderlingen werden door het Besturende Lichaam afgeschilderd als zijnde ontrouw aan Jehovah en het Besturende Lichaam heeft die getuigen en ouderlingen zelfs bedreigd met een juridisch comité indien ze hierover hun mond niet zouden houden.

Ik twijfel er niet aan dat het toneel nu gereed is gemaakt voor Jehovah om op te staan en actie te ondernemen. Dat is dan ook precies waar het om gaat wanneer Christus zal komen en als eerste zal arriveren bij de tempel. We zullen dan ook zeker gaan zien of de praatjesmakers stand zullen houden zodra ze zullen worden getroffen door het lange zwaard dat uit de mond van Christus komt. Hier alvast een spoiler: ‘Nu zal ik opstaan,’ zegt Jehovah, ‘nu zal ik mezelf verhogen, nu zal ik mezelf grootmaken. Jullie zijn zwanger van gedroogd gras, stoppels zullen jullie baren. Je eigen geest zal je verteren als een vuur. En volken zullen worden als verbrande kalk. Ze zullen in vlammen opgaan als afgekapte doornstruiken. Jullie die ver weg zijn, luister wat ik zal doen! En jullie die dichtbij zijn, erken mijn macht! De zondaars in Sion zijn doodsbang, de afvalligen sidderen van angst: “Wie van ons kan leven bij een verterend vuur? Wie van ons kan leven bij vlammen die niet doven?” (Jesaja 33:10-14)

Het Wachttorengenootschap heeft de fundamentele bijbelse waarheden onderwezen die gedurende lange tijd door de kerken van de heidense christenheid waren verborgen en verdraaid. Toch heeft Jehovah het toegelaten dat Satan een plek heeft gekregen aan de tafel, om het zo maar eens te formuleren; precies zoals ook de apostel van Christus, ene Judas Iskariot, ooit met Jezus en de elf aan dezelfde Paschatafel zat. Volgens de woorden van de christelijke profeet Paulus mag de Duivel een bedrieglijke invloed uitoefenen op degenen die de fundamentele bijbelse waarheid kennen om zo hun liefde voor de waarheid te kunnen beproeven. Ik zou zeggen: Laat de beproeving maar beginnen!

Getrouwe mensen zouden kunnen verdwijnen en loyale mensen zouden verraders kunnen worden, echter blijft God altijd betrouwbaar en waar, wat er ook zal gebeuren. Gods woord is als gezuiverd zilver: kostbaar, duurzaam, betrouwbaar. Laat de goddelozen dan maar hun gang gaan gedurende de korte tijd die ze nog zullen krijgen. Laat ze maar zeggen wat ze willen zeggen. Vergeet niet dat Jehovah degene zal zijn die uiteindelijk het laatste woord heeft.

De woorden van Jehovah zijn zuiver, als zilver, gelouterd in een aarden smeltoven, zeven keer gezuiverd. U bewaakt hen, o Jehovah, u beschermt elk van hen voor eeuwig tegen deze generatie. Overal gaan de slechten hun gang omdat de mensen het kwaad bevorderen. (Psalmen 12:6-8)