Eeuwenlang leek het alsof de naam van God verloren was gegaan. Zelfs al vóórdat de Bijbel compleet was en zelfs al vóórdat Christus naar de aarde kwam, bedacht Satan een sluw plan om de naam van God uit de gedachten van mensen weg te wissen – van degenen die verondersteld werden de bewaarders van de waarheid te zijn. Oorspronkelijk werd de naam van God geschreven met alleen medeklinkers, namelijk JHWH. Van de lezer werd vereist dat die ervoor zou zorgen dat de juiste klinkers zouden worden ingevuld. Op een bepaald moment werden de Joden, nadat ze uit Babylon waren teruggekeerd, er blijkbaar toe gebracht om de Naam niet meer uit te spreken. Dit kwam omdat deze Naam zogenaamd te heilig zou zijn geweest om zomaar door middel van menselijke lippen uit te spreken. Na verloop van tijd werden de oorspronkelijke juiste klinkers vergeten.

Zelfs indien dat waar zou zijn geweest en zelfs indien geleerden niet zeker waren van de juiste spelling in het Engels of in andere talen waarin de Bijbel is vertaald, waarom zouden we dan niet gewoon een weloverwogen gok doen, zoals een aantal Bijbelvertalers dit hebben gepoogd te doen met betrekking tot Jahweh? God naamloos laten is sowieso niet juist, vooral omdat de naam JHWH bijna 7.000 keer voorkomt in de oorspronkelijke Hebreeuwse Geschriften. Echter zien we dat in vrijwel alle vertalingen, en dan met name in de meest populaire vertalingen, dat men daar de goddelijke naam maar volledig heeft weggelaten. Hoe kan een serieuze christen het modelgebed “Onze Vader in de hemel, Uw Naam worde geheiligd” bidden wanneer de Vader naamloos is?

Vanaf het begin heeft het Wachttorengenootschap al de naam gebruikt die op maar liefst vier plaatsen in de King James Bijbel voorkomt, namelijk Jehovah. Vanaf het jaar 2022 heeft het Wachttorengenootschap op de Bijbel gebaseerd materiaal gepubliceerd in meer dan 1.000 talen en hebben ze ook nog de Bijbel in meer dan 200 talen vertaald, waarbij ze in iedere vertaling de naam JHWH in de betreffende taal van het volk hebben vertaald. Jehovah heeft er inderdaad voor gezorgd dat zijn Naam over de gehele aarde bekend is gemaakt.

Ondertussen zijn we echter bijna aangekomen op het moment dat iedereen te weten zal moeten gaan komen dat Hij Jehovah is! Dat betekent dat Jehovah zijn macht zal doen laten gelden en dat Hij ervoor zal zorgen dat het dagelijkse leventje van miljarden mensen op deze aarde abrupt zal worden verstoord, zodat niemand nog in staat zal zijn om gewoon verder te leven alsof er niets is veranderd, waarbij ze ongestoord door kunnen gaan met het compleet negeren van God. Dat is dan ook wat de dag van Jehovah betekent. Een ontwrichting. Dat geldt dan ook met name voor de uitgevers van miljoenen bijbels. Jehovah’s Getuigen zullen dan te weten moeten gaan komen dat Jehovah véél meer betekent dan slechts een naam van een religie.