Opmerking van de Nederlandse vertaler: Dit artikel betreft het eerste deel uit de aankomende reeks artikelen die in het teken staan van de Hebreeuwse liederen die Psalmen worden genoemd.


Wat er ook bestaat, is door God tot bestaan gesproken. “Laat er licht zijn”, zei God. En er kwam licht. En God zag dat het licht goed was. God sprak rechtstreeks tot de eerste mensen en gebood hen om seks te hebben en een gezin te stichten en de aarde te vullen. Hij droeg hen ook op om op straffe van de dood niet te eten van de vrucht van een bepaalde boom. Zolang er mannen en vrouwen op deze aarde zijn, staan ze al onder Gods gezag en onder Gods wet.

Echter weten we ook dat God sinds Eden de mensen en de engelen heeft toegestaan om zijn wet te negeren en om ervoor te kiezen hun eigen weg te gaan. We worden echter wel gewaarschuwd dat dit slechts tijdelijk zal worden toegestaan.

De openingswoorden van het boek Psalmen gaan toepasselijkerwijs over deze situatie: Gelukkig de mens die niet volgens het advies van slechte mensen wandelt, die niet op het pad van zondaars staat en die niet bij spotters zit. Hij vindt vreugde in de wet van Jehovah en leest zijn wet met gedempte stem, dag en nacht. (Psalmen 1:1-2)

Jezus had altijd een hele hoge waardering voor Gods woord. Zijn openingswoorden van de beroemde Bergrede weergalmden deze eerste Psalm: Gelukkig zijn degenen die zich bewust zijn van hun geestelijke behoeften, want voor hen is het Koninkrijk van de hemel. (Mattheüs 5:3)

De openingswoorden van Openbaring verklaren evenzo dat degenen die de woorden van de boekrol en de dingen die erin geschreven staan hardop lezen, gelukkig zijn.

De eerste Psalm spreekt over een toekomstig oordeel. En dan niet alleen maar over het oordeel over de wereld in het algemeen, maar veel meer nog over een af te leggen verantwoording onder Gods volk. Vers vijf zegt: Slechte mensen zullen niet standhouden in het oordeel en zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen. (Psalmen 1:5)

Voorafgaand aan het oordeel bevinden de goddeloze zondaars en de rechtvaardigen zich nog bij elkaar, schouder aan schouder, als het ware – uiteraard bij elkaar verzameld voor de aanbidding. Zoals de apostel schreef, zal het oordeel eerst bij het huis van God beginnen.

Jezus sprak in een reeks gelijkenissen uitgebreid over dit aankomende oordeel. Jezus legde uit dat de duivel onkruid had gezaaid tussen de tarwe dat gezamenlijk zal opgroeien tot aan de oogst. Hij sprak ook over een getrouwe slaaf en over een slechte slaaf die zij aan zij in het huis van de meester zouden werken totdat de heer des huizes onverwachts zal arriveren om het huishouden vervolgens te onderwerpen aan een grondige inspectie.

Jezus verklaarde verder ook nog het volgende: Er zullen dan twee mannen op het veld zijn. De een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten. Twee vrouwen zullen samen graan malen. De een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten. Blijf dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt. (Mattheüs 24:40-42)

De eerste Psalm besluit met de woorden: Jehovah heeft oog voor de weg van de rechtvaardigen, maar de weg van slechte mensen loopt dood. (Psalmen 1:6)

Het zijn niet alleen maar de slechte mensen die zullen omkomen, maar ook de “weg van de slechte mensen”. Met andere woorden, de gehele wereld die onder de invloed staat van de goddeloze, zal worden weggedaan. Dan zullen degenen die niet de levensstijl van de goddelozen hebben aangenomen en die niet de zondaars hebben gevolgd en die niet hebben genoten van het gezelschap van de spotters, pas echt gelukkig zijn.

Luister HIER naar het bijbehorende lied, getiteld: “Happy is The Man”, gezongen door Robert King.