Opmerking van de Nederlandse vertalers: Dit artikel werd oorspronkelijk in het Engels gepubliceerd op 12 juni 2013.


VRAAG VAN EEN LEZER: Wat zouden we kunnen doen om rekening te houden met de aanstaande financiële ineenstorting? Ik heb thuis een vrouw en een 8 weken oude zoon, dus ik maak me vanzelfsprekend zorgen over hun welzijn. Natuurlijk is het uiteindelijk Jehovah die degenen zal redden en beschermen die zijn naam aanroepen en die zijn wil doen, maar is er daarnaast nog iets dat we zelf zouden kunnen doen om ons gezin te ondersteunen? Moet ik al mijn spaargeld dan opnemen en dit als contant geld in huis bewaren? Ik neem aan dat het geld binnenkort al zijn waarde zal gaan verliezen, dus heeft dat dan überhaupt nog zin? Zal Jehovah mij en mijn gezin dan laten verhongeren en laten sterven? Ik weet niet of u zelf kinderen hebt, maar ik ga er wel van uit dat u mijn oprechte zorgen zult begrijpen.

De apostel Paulus schreef in zijn brief aan Timotheüs het volgende: “Als iemand niet zorgt voor zijn familie, vooral zijn gezinsleden, heeft hij het geloof verloochend en is hij erger dan een ongelovige.” (1 Timothéüs 5:8)

Het is mij dan ook duidelijk dat u uw verantwoordelijkheid in dat opzicht uiteraard zéér serieus neemt. Echter erkennen de meeste verantwoordelijke gezinshoofden ook dat de zorg voor ons gezin veel meer inhoudt dan alleen maar het voorzien in de primaire levensbehoeften. Gezinskostwinners zouden bijvoorbeeld een levensverzekering kunnen afsluiten zodat er in het geval van hun vroegtijdig overlijden een voorziening beschikbaar komt voor hun families zodat zij niet in onnodige financiële moeilijkheden komen. Het getuigt dan ook van verantwoordelijkheid om dit te doen. Uiteraard hoopt u dat er nooit een beroep hoeft te worden gedaan op deze verzekering, maar het is toch fijn om te hebben in geval er iets rampzaligs zou gebeuren.

Vroeger, toen er nog geen supermarkt om de hoek was en mensen meer zelfvoorzienend waren, was het niet ongebruikelijk dat een huishouden beschikte over een voorraadkast waar genoeg voedsel in zat om maanden mee vooruit te kunnen. Ook was het absoluut noodzakelijk voor gezinnen die leefden op het platteland om voedsel dat in de zomer en de herfst was geoogst te conserveren om daarmee de winter te kunnen overleven. Tegenwoordig is dat echter niet meer noodzakelijk. Dit heeft geresulteerd in het feit dat we stapsgewijs steeds meer zijn geconditioneerd om er standaard van uit te gaan dat alle soorten voedsel en andere benodigdheden te allen tijde beschikbaar zijn in de lokale supermarkt. En mensen gaan er ook gewoon van uit dat het complexe systeem dat dit hele proces faciliteert voor altijd zal blijven functioneren, net zoals bijvoorbeeld het bankensysteem. De harde realiteit is echter dat deze systemen niet voor altijd zullen blijven functioneren.

DE “PREPPER” BEWEGING

Feitelijk is er ook een steeds groter wordende groep mensen die zich hiervan bewust begint te worden. Het wordt ook wel de ‘prepper’-beweging genoemd, omdat deze mensen zich voorbereiden op de ineenstorting van het systeem zoals we dat nu kennen. Tegelijkertijd zien we ook dat het leiderschap van de organisatie van Jehovah’s Getuigen de getuigen heeft verzekerd dat zulke praktische voorbereidingen absoluut niet nodig zullen zijn.

Echter leert de Spreuk uit de Bijbel ons het volgende: “Wie verstandig is ziet het gevaar en verbergt zich” (Spreuken 22:3). De Bijbel leert ons dat praktische voorbereidingen binnen redelijke grenzen dus heel verstandig zijn.

Wat betreft het geld van de bank halen: dat zou een praktische maatregel kunnen zijn. Hoewel al het geld uiteindelijk waardeloos zal worden, zal dit waarschijnlijk niet van de ene op de andere dag gebeuren. greek bank run griekse bankencrisis pinautomaatKijk maar eens naar de situatie in Griekenland. Het hele banksysteem lag ongeveer twee weken stil terwijl ze tegelijkertijd hun best deden om de ontstane ellende op te lossen. Ondertussen mochten spaarders slechts beperkte bedragen opnemen van het geld dat ze aan hun bank in bewaring hadden gegeven. Dit zorgde voor allerlei ontberingen voor zowel particulieren als bedrijven. Het was niet zo dat het geld toen ook meteen waardeloos werd. Integendeel. Het probleem was dat de mensen geen toegang hadden tot hun bankrekeningen. Maar als iemand geld had, had hij ook zekerheid.

Hoewel niemand op dit moment met zekerheid kan zeggen hoe het hele systeem ten onder zal gaan, hetzij door hyperinflatie of door middel van een plotselinge ineenstorting, zou het desalniettemin toch verstandig zijn om iets bij de hand te hebben, hetzij contant geld of edelmetalen of iets dat kan worden gebruikt als ruilhandel. Vooral wanneer u kinderen heeft is het belangrijk om voldoende basisvoedingsmiddelen te hebben die langer dan een paar dagen meegaan.

Zelfs de Amerikaanse regering adviseert om voor elk gezinslid een noodtas (go-bag) te hebben. Dit is een tas waar de meest essentiële zaken in zitten die men direct kan pakken en meenemen in het geval van een natuurramp of een terroristische aanval zoals bijvoorbeeld de ontploffing van een “vuile bom” waarbij het risico bestaat dat er sprake kan zijn van blootstelling aan radioactieve straling. En in dat opzicht heeft zelfs het Wachttorengenootschap verklaard dat het verstandig is om minimale voorbereidingen te treffen voor dit soort rampen.

Hongerige Nederlandse kinderen tijdens de Tweede Wereldoorlog

In het 16e hoofdstuk van 1 Korinthiërs raadde Paulus de broeders aan om op de 1e van elke week iets opzij te zetten, aangezien ze in die periode voorspoed hadden, zodat er bijdragen voor hulp konden worden verzameld en konden worden verzonden naar de families in Jeruzalem die leden onder hongersnood. Die methode is misschien iets om te overwegen – het regelmatig iets opzij zetten voor een toekomstige dag van tegenspoed.

En dan niet alleen voor uzelf, maar ook voor anderen.