Opmerking van de Nederlandse vertaler: Dit artikel werd oorspronkelijk in het Engels gepubliceerd op 20 juni 2019. 


Het 21ste hoofdstuk van Ezechiël begint met Jehovah die tegen Ezechiël zegt: ‘Mensenzoon, richt je blik op Jeruzalem en spreek de heilige plaatsen aan. Profeteer tegen het land van Israël. Zeg tegen het land van Israël: “Dit zegt Jehovah: ‘Ik ben tegen je en ik zal mijn zwaard uit zijn schede trekken en zowel de rechtvaardige als de slechte uit je verwijderen. Omdat ik de rechtvaardige en de slechte uit je zal verwijderen, zal mijn zwaard uit zijn schede worden getrokken tegen alle mensen, van het zuiden tot het noorden. Alle mensen zullen moeten weten dat ikzelf, Jehovah, mijn zwaard uit zijn schede heb getrokken. Het zal niet meer teruggaan.’” (Ezechiël 21:2-5)

Jehovah’s “zwaard” kwam oorspronkelijk in de vorm van de Chaldeeuwse troepen. Het was alsof Ezechiël een rol speelde om de bijgelovige koning van Babylon richting Jeruzalem te leiden. God instrueerde de profeet om een wegwijzer te plaatsen bij een splitsing in de weg, om daarmee de koning naar Jeruzalem te leiden.

Terwijl Jehovah in de dagen van de profeet Jesaja Jeruzalem juist tegen de Assyrische indringers had verdedigd, was God nu dus hun vijand geworden. De profetie van Habakuk zegt dat God de Chaldeeën had aangesteld om zijn oordelen uit te voeren waarbij de Chaldeeën dus moesten optreden als Jehovah’s bestraffingsmiddel.

Het Wachttorengenootschap beweert dat afvallige christenen in de tweede eeuw in ballingschap gingen onder Babylon de Grote. De grote vraag waarom Jehovah God ervoor zou hebben gekozen om misleide christenen te straffen door middel van nog meer valse leerstellingen en afgoderij, blijft dan ook voor iedereen een raadsel. Maar het grote herstel dat door de profeten wordt beschreven, betreft volgens het Wachttorengenootschap hoe dan ook slechts theocratische geschiedenis, aangezien Jehovah’s volk volgens het genootschap al in het jaar 1918 uit Babylon zou zijn bevrijd.

Maar betreft Babylon de Grote dan werkelijk het tegenbeeld / anti-type van de wreker, namelijk het oude Babylon? De interpretatie van het Wachttorengenootschap is dan ook zeker onzinnig en tegenstrijdig te noemen. Toen de Joden bijvoorbeeld in ballingschap naar Babylon werden afgevoerd, namen ze daarmee in ieder geval niet ook de religie van de Babyloniërs over. We weten daarnaast ook dat mannen zoals Ezechiël en Daniël dat absoluut niet deden, evenals nog vele anderen. Daarnaast weten we ook dat de gelegenheid om Babylon te verlaten, voor hen tot stand kwam door middel van de hand van Gods tussenkomst, toen Jehovah zijn gezalfde, de zogenaamde Cyrus, had gezonden, die het machtige Babylon omverwierp. Tegelijkertijd zien we ook dat volgens het Wachttorengenootschap het verlaten van het tegenbeeldige Babylon simpelweg een kwestie zou zijn van het afwijzen van de valse leerstellingen van de kerken uit de christenheid. Dat betreft dan ook iets dat iedereen op elk moment van de dag heel eenvoudig zou kunnen doen.

Aangezien het Wachttorengenootschap zijn complete benadering van Bijbelse profetie heeft herzien, lijkt het er zeker op dat de ‘nieuwe’ benadering bedoeld is om belangrijke profetieën te versimpelen tot loutere persoonlijke levenslessen, wat dan ook precies datgene is wat de ‘Zuivere aanbidding-publicatie’ heeft gedaan. Door middel van al hun gebruikte grafiekjes en plaatjes heeft het Wachttorengenootschap Ezechiël feitelijk betekenisloos gemaakt.

Wat betreft het wegwijzerteken dat Ezechiël moest ophangen, lijkt het voor de Joden een valse voorspelling of waarzegging te zijn. Wanneer we het hebben over Nebukadnezar op het kruispunt: De waarzegging in zijn rechterhand wijst Jeruzalem aan als de plaats om stormrammen op te stellen, om het sein te geven voor een afslachting, om de strijdkreet te laten horen, om stormrammen tegen de poorten op te stellen, om een belegeringsdam op te werpen en om een belegeringswal te bouwen. Het lijkt echter een valse voorspelling in de ogen van degenen die eden aan hen hebben gezworen. Maar hij is hun schuld niet vergeten en zal ze gevangennemen. (Ezechiël 21:22-23)

Op dat moment was er helemaal niets dat de Joden nog konden doen om Gods zwaard af te wenden. Hun koning had een eed van trouw gezworen aan de koning van Babylon, echter verbrak hij zijn eed. God zou hun schuld op een zeer krachtige manier herinneren.

De ware interpretatie van Babylon als zijnde een beeld of type heeft alles te maken met de achtste koning. Daarnaast kunt u er ook heel zeker van zijn dat de machteloze Volkenbond niet de achtste koning was uit de Bijbelse profetieën. Ook kwamen Bijbelonderzoekers niet in het jaar 1918 uit Babylon de Grote. De reden hiervoor is dat Gods volk op dit moment nog überhaupt niet in gevangenschap is gegaan onder Babylon. (Zie ook het Engelstalige artikel: “Wanneer zullen Jehovah’s Getuigen in gevangenschap gaan?”)

Sinds ik vanaf 2002 op het internet actief werd, heb ik al die tijd al vooruitgewezen naar de komst van de achtste koning, het grotere Babylon. Deze ontwikkeling zal dan ook niets minder voorstellen dan een enorme wereldschokkende gebeurtenis. Het zal de omverwerping van het hele huidige, democratische systeem van soevereine natiestaten inluiden en het zal eveneens leiden tot het opleggen van een wereldregering en een compleet nieuw monetair systeem, een systeem waarin niemand meer iets kan kopen of verkopen tenzij ze het beest zullen aanbidden. De achtste koning wordt in de profetie ook afgebeeld als de laatste manifestatie van de koning van het noorden, Gog van Magog, de elfde hoorn en de meedogenloos uitziende koning. Ik heb over al deze onderwerpen in de loop der jaren ook al aardig wat geschreven. Het heeft op dit moment dan ook geen zin om hier nog een keer heel uitgebreid op in te gaan. (zie voor meer informatie de Engelstalige artikelen: (The Coming Rise and Fall of Babylon and Babylon as the Last Kingdom and Jehovah’s Counsel Against All the Earth)

Als Jehovah’s Getuigen daadwerkelijk enige interesse zouden hebben gehad in deze zaken, dan zouden ze ook zeker in staat zijn om te kunnen beredeneren dat de achtste koning en het merkteken van het beest op dit moment nog steeds geen realiteit zijn geworden. Op welke manier is er op dit moment ook maar iemand geweest die werd verhinderd om zijn noodzakelijke levensbehoeften te kunnen kopen, anders dan vanwege bittere financiële armoede?

Het is dan ook precies zoals in Ezechiël wordt gezegd, nadat deze kwestie aan het Besturende Lichaam werd voorgelegd: Het lijkt echter een valse voorspelling in de ogen van degenen die eden aan hen hebben gezworen. Hoewel ze de Schrift zelf keer op keer hebben bestudeerd, kunnen ze gewoonweg niet geloven dat Jehovah zijn symbolische zwaard tegen hen zou gebruiken. Het is dan ook zoals wordt vermeld in Jesaja: ze hebben zich verborgen in bedrog. En vergeet ook niet dat het gaat om de heersers van Jeruzalem over wie de profeet hier spreekt: Hoor daarom het woord van Jehovah, jullie opscheppers, jullie heersers van dit volk in Jeruzalem, want jullie zeggen: ‘We hebben een verbond gesloten met de Dood, met het Graf zijn we een overeenkomst aangegaan. Als de kolkende stortvloed voorbijkomt, zal die ons niet treffen, want we houden ons schuil in een leugen en we verbergen ons in bedrog. (Jesaja 28:14-15)

Het is dan ook geen wonder dat ze zullen flauwvallen van angst zodra ze zullen beseffen dat het symbolische zwaard in hun richting zal zwaaien, zoals de profeet zegt: Elk hart zal verlamd raken van angst, alle handen zullen slap neerhangen, elke geest zal moedeloos worden en het water zal langs alle knieën lopen. “Luister! Het zal zeker komen — het zal gebeuren”, verklaart de Soevereine Heer Jehovah.’ (Ezechiël 21:7)

Zoals reeds eerder werd besproken, sprak Jezus over de verwoesting van Jeruzalem als zijnde het centrale kenmerk van de gebeurtenissen die zullen plaatsvinden tijdens het besluit. Ware christenen zullen dan een beslissing op leven en dood moeten gaan nemen. Aangezien de ‘zuivere aanbidders’ die verbonden zijn aan het Wachttorengenootschap Babylon op dit moment al zouden hebben verlaten, waarom moeten ze dan ook nog zonder aarzeling gaan vluchten zodra het walgelijke ding op een heilige plaats staat, indien het zo zou zijn dat Jeruzalem volgens het genootschap Babylon de Grote zou symboliseren?

Het Wachttorengenootschap zit er dan ook faliekant naast. Haar zogenaamde profeten verkondigen een vals visioen als ‘waarzegging’. Het oude Jeruzalem vertegenwoordigde zowel in de dagen van de profeten als in de eerste eeuw namelijk de gemeente van Christus en dus absoluut niet de heidense christenheid zoals het Wachttorengenootschap leerde.

Met het risico dat ik wederom in herhaling treed, zeg ik het nog maar een keertje: Christus werd buiten de stadsmuren van Jeruzalem geofferd. Er werd tegen de apostelen verteld dat ze in Jeruzalem moesten wachten op de beloofde geest; vandaar ook dat Jeruzalem de geboorteplaats van het christendom werd. De apostelen — die het Besturende Lichaam routinematig een ‘besturend lichaam’ noemt, hadden hun thuisbasis in Jeruzalem. Gezalfde christenen onderwezen regelmatig in de tempel in Jeruzalem totdat de Romeinse legers de stad voor het eerst kwamen belegeren. Daarom schreef de apostel Paulus ook zijn brief aan de Hebreeën om hen eraan te herinneren dat zij aan Jeruzalem geen blijvende stad zouden hebben. Paulus zei: Laten we dus naar hem toe gaan buiten het kamp en de schande dragen die hij heeft gedragen. We hebben hier toch geen blijvende stad en zien juist verlangend uit naar de toekomstige stad. (Hebreeën 13:13-14)

Aangezien de stad waarover de apostel sprak het centrum van aanbidding was voor de Joden en ook in mindere mate voor de christenen – zoals het evangelie van Mattheüs ook tweemaal naar Jeruzalem verwijst als ‘de heilige stad’ – symboliseert de stad de Hoofdkantoor Jehovahs Getuigen in Warwickhedendaagse aardse organisatie. Bedenk ook eens het volgende: Indien gezalfde christenen al in de eerste eeuw aan het wachten waren op het moment dat de stad een vast fundament zou krijgen, hoe is het dan mogelijk dat Jehovah’s Getuigen zijn gaan vertrouwen op de bestendigheid van het Wachttorengenootschap?

Mijn boodschap aan het Wachttorengenootschap is altijd dezelfde geweest. Bereid je voor om je God te ontmoeten! Terugkomend op het 21ste hoofdstuk van Ezechiël: Mensenzoon, profeteer en zeg: “Dit zegt Jehovah: ‘Zeg: “Een zwaard! Een zwaard is gescherpt en het is gepolijst. Het is gescherpt voor een grote slachting. Het is gepolijst om te flitsen als de bliksem.” (Ezechiël 21:9)

Zoals alle Jehovah’s Getuigen heel goed weten, beweert het Wachttorengenootschap dat Christus al in het jaar 1914 zou zijn teruggekeerd. Volgens het Wachttorengenootschap zou het bewijs ter ondersteuning van die chronologie het feit zijn dat het bloedbad dat beter bekend staat als de Eerste Wereldoorlog toen in dat jaar begon. Volgens de profeten van Bethel zou niets in de toekomst het teken van Christus nog beter kunnen vervullen als de vervlogen gebeurtenissen uit het verleden. Ze vergelijken het dan ook met een vingerafdruk. Geen twee vingerafdrukken zijn hetzelfde. De dwaasheid van die redenering zit in het feit dat zelfs na een hele eeuw nog steeds niet alle dingen die Jezus had voorzegd zijn uitgekomen. Jezus zei bijvoorbeeld dat terwijl natie tegen natie in opstand komt, “er ook grote aardbevingen zullen zijn en in de ene plaats na de andere voedseltekorten en epidemieën. Ook zullen er angstaanjagende dingen te zien zijn en zullen er uit de hemel grote tekenen zijn.(Lukas 21:11)

Hebben we de voorzegde angstaanjagende dingen en grote tekenen op dit moment dan al gezien? Volgens het Wachttorengenootschap is het antwoord op die vraag: nee! En toch weten we dat Jezus in Mattheüs 24:33 heel duidelijk zei: Zo weten jullie ook, als jullie al die dingen zien…. Wanneer we nog een stap verder gaan met onze analyse van de vingerafdrukanalogie van het Wachttorengenootschap, dan lijkt het erop, gezien het feit dat we nog steeds niet al deze dingen hebben gezien, dat de forensische “vingerafdruk” die Bethel heeft gepresenteerd als een perfecte match, dat het in werkelijkheid gaat om slechts een vlekkerige, gedeeltelijke vingerafdruk.

Het betreft niets anders dan pure dwaasheid wanneer men veronderstelt dat er geen nieuwe wereldoorlog meer zou kunnen plaatsvinden. Zelfs op dit moment zijn de natiën der aarde druk bezig met het voorbereiden op de waarschijnlijkheid van een wereldwijd conflict dat zonder enige twijfel elke vroegere ramp die ooit heeft plaatsgevonden zwaar zal overtreffen! Houd hierbij ook in gedachten dat er nog nooit eerder een hete oorlog heeft plaatsgevonden tussen natiën die beiden over kernwapens beschikken. Natuurlijk hebben er wel verschillende proxy-oorlogen plaatsgevonden, evenals handelsoorlogen, propaganda- en ook cyberoorlogen, maar tot nu toe hebben de natiën nog altijd met succes het gebruik van de echte grote wapens en bommen vermeden. Ze kennen zelf immers ook de uitkomst poetin nucleaire oorlogvan zo’n soort oorlog. Onlangs waarschuwde Vladimir Poetin echter dat als de huidige confrontatie uit de hand zou gaan lopen, dat dit gemakkelijk zou kunnen leiden tot een wereldwijde catastrofe. Zoals we de bewoording net in Lukas al lazen hebben we het hier dan ook absoluut over “angstaanjagende dingen”!

De volgende zin uit het betreffende stuk uit Ezechiël zegt: Moeten wij niet blij zijn? (Ezechiël 21:10)

‘“Zal het de scepter van mijn eigen zoon verwerpen, zoals het elke boom verwerpt? Het wordt gegeven om gepolijst te worden en om het te zwaaien met de hand. Dit zwaard is gescherpt en gepolijst om het in de hand te geven van een scherprechter.” (Ezechiël 21:10-11)

Zouden de Jehovah’s Getuigen, gezien het feit dat de wereld op het punt staat een wereldwijde catastrofe te ondergaan, zich dan moeten verheugen in hun valse geestelijke paradijs? Het belangrijkste aspect van het verbond dat het Wachttorengenootschap heeft gesloten met de Dood, betreft de onjuiste overtuiging dat het Koninkrijk op dit moment al zou zijn opgericht. Geen enkele andere macht in de hemel of op aarde bezit de macht om over het Koninkrijk te zegevieren. Tot dusver klopt dat ook. Maar de gemeente van Christus betreft echter een hele andere kwestie. De profetieën voorspellen namelijk wel degelijk dat de vijand gedurende een vastgestelde tijd over haar zal zegevieren. Om dit punt verder te illustreren, voorzei Daniël dat de meedogenloos uitziende koning op een bijzondere manier verwoesting zal aanrichten, en hij zal slagen in alles wat hij onderneemt. Hij zal machtigen ten val brengen, ook het volk dat uit de heiligen bestaat. In zijn sluwheid zal hij bedrog gebruiken om te slagen. Hij zal zich in zijn hart verheffen. In een tijd van veiligheid zal hij velen ten val brengen. Hij zal zelfs opstaan tegen de Vorst der vorsten, maar hij zal gebroken worden zonder mensenhand. (Daniël 8:24-25)

Wanneer werd deze profetie dan vervuld? Volgens de profeten van Bethel zou dit namelijk al in vervulling zijn gegaan tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar hoe werden de machtigen dan ten val gebracht? Het Wachttorengenootschap heeft hier nog nooit antwoord op gegeven. En hoe werden dan de heiligen ten val gebracht? Nogmaals, hun uitleg is heel magertjes. Blijkbaar werden de heiligen volgens het Wachttorengenootschap ten val gebracht omdat gewetensbezwaarden in de Verenigde Staten destijds naar de gevangenis werden gestuurd. Vervolgens zou de heilige plaats volgens het Wachttorengenootschap weer in de juiste staat zijn hersteld toen het genootschap enkele wijzigingen had doorgevoerd in hun eigen geschreven manifest. Het lijkt dan ook eerder om een grap te gaan waar in werkelijkheid niet om kan worden gelachen.

Jakob, de vader van de 12 stammen, voorspelde dat de regerende scepter door middel van zijn zoon Juda zou komen. David behoorde tot de stam van Juda. Jezus wordt ook wel de leeuw van de stam Juda genoemd. Wanneer werd deze scepter dan aan Jezus gegeven? Het 21ste hoofdstuk van Ezechiël wordt door het Wachttorengenootschap aangevoerd als bewijs dat het Koninkrijk van Christus in het jaar 1914 werd opgericht. De profetie zegt specifiek het volgende: Maar voor jou is de dag gekomen, de dag van je uiteindelijke straf, o dodelijk gewonde, verdorven leider van Israël. Dit zegt de Soevereine Heer Jehovah: “Verwijder de tulband en zet af de kroon. Het zal niet hetzelfde blijven. Verhoog de lage en verlaag de hoge. Een puinhoop, een puinhoop, een puinhoop zal ik van hem maken. Hij zal van niemand zijn tot hij komt die er het wettelijke recht op heeft, en aan hem zal ik hem geven.” (Ezechiël 21:25-27)

Zoals we weten, werd het koninkrijk van David omvergeworpen toen Babylon Jeruzalem verwoestte. De hoge werd laag gemaakt. Dat is dan ook het effect van het zwaard geweest op de scepter van Jehovah’s zoon alsof het een gewoon stuk hout was — een boom. Jehovah weerhield het zwaard van de ‘scherprechter’ niet van de regerende scepter van zijn zoon, van wie David slechts een type/beeld was.

Maar wanneer kwam dan degene die het wettelijke recht had? Dat vond plaats in de eerste eeuw. Op grond van zijn afkomst was Jezus een erfgenaam van de aardse troon van David. Hij bezat het wettelijke recht om de koning van Israël te worden. Maar omdat Jezus echter een nieuw Israël organiseerde, dat niet gegrondvest was op de 12 stammen, maar juist op de 12 apostelen, werd het koninkrijk van Israël daarmee overgedragen aan de toen net nieuw gevormde gemeente van Christus — wat de apostel Paulus het „Israël van God” noemde. Daarom werd de regerende scepter van zijn Zoon over die specifieke organisatie gezwaaid. Paulus legde in het eerste hoofdstuk van Kolossenzen uit dat God gelovigen heeft gered van de macht van de duisternis van deze goddeloze wereld en hen had overgebracht naar het koninkrijk van zijn geliefde zoon.

Gedurende de tijd van het einde zal de voorzegde verwoesting van Jeruzalem worden uitgedrukt in de vorm van de vernietiging van de zichtbare organisatie van Jehovah’s Getuigen. Op die manier zal het zwaard van het grotere Babylon zegevieren tegen de scepter van Gods Zoon — waarbij de scepter zijn heerschappij over zijn gemeente symboliseert. De “dodelijk gewonde, verdorven leider” moet dan ook corresponderen met de slechte slaven en de profetische mens van wetteloosheid.

Het grote herstel, dat volgens het Wachttorengenootschap in 1918-1919 plaatsvond en die ertoe zou hebben geleid dat de zuivere aanbidding ‘eindelijk is hersteld’, heeft nog helemaal niet eens plaatsgevonden. Eerst komt nog het zwaard van de oorlog — wat niets minder betekent dan de ruiters van de Apocalyps. Daarna zal pas de bijeenverzameling gaan plaatsvinden van diegenen die eerst nog onder gevangenschap zullen komen van het grotere Babylon. Pas dan zal het Koninkrijk van Christus echt daadwerkelijk worden gevestigd. Ook de daadwerkelijke authentieke zuivere aanbidding zal pas vanaf dat moment een feit zijn en dus niet eerder.

Wordt vervolgd…