Opmerking van de Nederlandse vertalers: Dit artikel werd oorspronkelijk in het Engels gepubliceerd op 5 september 2013. Ondanks het feit dat het onderhand al bijna een decennium geleden is dat dit artikel werd gepubliceerd, is de inhoud ervan tegenwoordig actueler dan ooit tevoren.  


Het Wachttorengenootschap publiceerde in 1989 een handboek voor predikers genaamd “Redeneren aan de hand van de Schrift” dat Jehovah’s Getuigen voorziet van een handig Schriftuurlijk referentiekader ter ondersteuning van fundamentele Bijbelse leerstellingen. Het boek biedt ook suggesties om verschillende „conversatiestoppers” en bezwaren die door huisbewoners kunnen worden opgeworpen, te overwinnen.

Voor het grootste deel valt er over het “Redeneren-boek” van het Wachttorengenootschap niet te twisten – althans voor wat betreft de doctrinaire zaken dan.

Maar profetie, of liever gezegd: Het interpreteren van profetie en het koppelen van gebeurtenissen uit het verleden of zelfs het projecteren ervan op de toekomst, betreft daarentegen een hele andere kwestie. En in dit opzicht is de titel van het oorspronkelijke predikershandboek van het Wachttorengenootschap dan ook heel toepasselijk: “Wees zeker van alle dingen.” Maar zijn Jehovah’s Getuigen dan echt daadwerkelijk overtuigd van alle dingen die ze zelf geloven en onderwijzen? Overweeg eens het volgende: Onder het kopje “Laatste dagen” presenteert het Redeneren-boek al het zogenaamde “bewijs” om hun eigen leer te ondersteunen dat de laatste dagen van dit huidige samenstel al in het jaar 1914 zou zijn begonnen. En zoals Jehovah’s Getuigen ook heel goed weten, beginnen de laatste dagen van het samenstel pas zodra Jezus plaatsneemt op de hemelse troon wanneer het Koninkrijk van God daadwerkelijk gaat regeren.

Het “bewijs” van de zogenaamde laatste dagen wordt dus echt gepresenteerd als onomstreden feit dat Jezus Christus al zou zijn teruggekeerd – onzichtbaar natuurlijk – wat dan ook de kerndoctrine is van de boodschap die door de Jehovah’s Getuigen wordt gepredikt. Wanneer we weten dat dit het geval is, zouden de Jehovah’s Getuigen daarom ook niet juist hun uiterste best moeten doen om er absoluut “zeker van te zijn” dat wat zij geloven ook echt daadwerkelijk klopt? (Klik hier voor het online Redeneren boek op jw.org)

Onder het kopje – Als iemand zegt – antwoordt een typische huisbewoner: “Hoe weten jullie dat deze profetie niet nog beter bij een toekomstige generatie zal passen? Het voorgestelde antwoord van het Wachttorengenootschap luidt als volgt:

“Dat is een interessante vraag, en het antwoord laat duidelijk zien dat wij werkelijk in „de laatste dagen” leven. Hoe dan? Welnu, een onderdeel van het teken dat Jezus gaf, betrof oorlog tussen natiën en koninkrijken. Maar wat zou er in deze tijd gebeuren als wij voor de vervulling van het teken moesten wachten op een volgende totale oorlog tussen de supermachten? Niemand of vrijwel niemand zou zo’n oorlog overleven. Het is dus duidelijk dat alleen al het feit dat het Gods voornemen is dat er overlevenden zullen zijn, erop wijst dat wij nu heel dicht voor het einde van dit oude samenstel staan.”

Ten eerste moet worden opgemerkt dat het toneel van deze wereld aanzienlijk is veranderd sinds de publicatie ‘Redeneren aan de hand van de Schrift’ in 1989 werd gepubliceerd. Maar op welke manier dan precies? Naast de voor de hand liggende technologische revolutie, is het geopolitieke toneel van de wereld daarnaast ook nog drastisch veranderd.

Overweeg eens het volgende: in het jaar 1989 had de wereld te maken met twee grote supermachten – Amerika en de voormalige Sovjet-Unie. Destijds waren deze twee supermachten met elkaar verwikkeld in een Koude Oorlog waarvan velen vreesden dat die zou kunnen uitmonden in een allesvernietigende nucleaire vuurzee. Echter werd in 1991 de enorme Unie van Socialistische Sovjetrepublieken ontbonden en raakte moedertje Rusland in verval, waardoor de Verenigde Staten als enige supermacht ter wereld overbleef. Het is dan ook geen toeval geweest dat het Anglo-Amerikaanse oorlogsapparaat in de tussentijd is begonnen met een offensief plan om zowel Rusland als China (die beiden worden beschouwd als potentiële rivalen voor de status van supermacht) geografisch te omsingelen door middel van honderden militaire bases en volgzame vazalstaten.

Hoe het ook zij, neem in dezen alstublieft nota van de misleidende redenering vanuit het Wachttorengenootschap; namelijk dat we elke kans op een derde wereldoorlog buiten beschouwing mogen laten, omdat er in het geval van een Derde Wereldoorlog volgens het Wachttorengenootschap niemand of vrijwel niemand zo’n oorlog zou overleven.

Maar betreft dit dan ook niet precies de situatie die zich tijdens de grote verdrukking zal gaan ontwikkelen? (Dat wil zeggen, wanneer we geloof stellen in de Schrift.) Verklaarde Jezus dan niet dat tenzij die dagen op een wonderbaarlijke wijze zouden worden verkort, dat anders niemand het zou gaan overleven? Verbazingwekkend genoeg zien we dat de situatie die volgens het Wachttorengenootschap onmogelijk zou kunnen plaatsvinden, tegelijkertijd precies datgene is wat Jezus voorspelde dat er zal gaan plaatsvinden!

Waarom is het leiderschap van de Jehovah’s Getuigen in deze kwestie zo onredelijk en traag van begrip? Het is duidelijk dat ze zichzelf opzettelijk hebben verblind vanwege hun hoogmoedige gehechtheid aan het bedrieglijke idee dat Jezus op dit moment al zou zijn teruggekeerd. Wat de mechanica ervan betreft, heeft het genootschap de grote verdrukking volledig losgekoppeld van de oorlog waarvan Jezus zei dat deze oorlog natiën en koninkrijken zou verzwelgen – het is nu al een eeuw plus één jaar sinds die eerste wereldoorlog uitbrak.

Maar volgens Openbaring worden de zegels van de boekrol van Gods oordelen juist snel achter elkaar ontzegeld – de ontzegeling van het tweede, derde en vierde zegel veroorzaakt oorlog, hongersnood en epidemieën. En de opening van het zesde zegel schudt de wereld op zijn grondvesten, wat in apocalyptische symboliek wordt beschreven en welke vergelijkbaar is met dezelfde symboliek die Jezus ook gebruikte met betrekking tot de grote verdrukking.

Is het dus redelijk om te stellen dat de eerste vier zegels, zoals de Jehovah’s Getuigen geloven, snel achter elkaar werden geopend in de periode tussen 1914-1919 terwijl er ondertussen ook nog een tijdsinterval van inmiddels meer dan een eeuw (en deze periode duurt nog steeds voort) is verstreken vóór de opening van het zesde zegel? (Het Wachttorengenootschap manoeuvreert zichzelf op een

behendige wijze om dat obstakel heen door te beweren dat het 6de zegel destijds al werd geopend, MAAR dat het tumult van de oorlog slechts een inleidende aardschok betrof van de toekomstige aardbeving die de wereld op haar grondvesten zal laten schudden.)

Sta ook eens stil bij nog een ander aspect van de drogredenering van het Redeneren-boek. Onder het kopje – “Wat wijst erop dat wij thans in „de laatste dagen” leven?” – antwoordt het Wachttorengenootschap als volgt:

“De bijbel beschrijft gebeurtenissen en omstandigheden waardoor deze uitermate belangrijke periode gekenmerkt wordt. „Het teken” is een samengesteld teken en bestaat uit een groot aantal indicaties; de vervulling vereist dan ook dat alle onderdelen van het teken gedurende één geslacht duidelijk waarneembaar zijn.”

Er bestaan verschillende definities van het woord ‘generatie’, echter begrijpen de meeste mensen dat het een verwijzing betreft naar een groep mensen die in dezelfde tijdsperiode leven of leefden. Of nog specifieker: het kan een tijdsperiode betekenen van circa 30 jaar, aangezien dat ook ongeveer dezelfde tijdsperiode is die jonge mensen nodig hebben om volwassen te worden en om zelf kinderen te krijgen, vandaar ook de term “het starten van een nieuw geslacht of nieuwe generatie”. En in overeenstemming met dat concept leefde ook de generatie van Joden, die met hun eigen oren de waarschuwing van Jezus met betrekking tot het einde van Jeruzalem hadden gehoord, 40 jaar later nog steeds toen de Romeinen de stad met de grond gelijk maakten. Ironisch genoeg stelde de fictieve huisbewoner de vraag over een toekomstige generatie die de dingen zou gaan meemaken die Christus had voorzegd.

Echter zien we dat het Wachttorengenootschap sinds 1989 genoodzaakt is om zijn eigen unieke definitie te verzinnen omtrent het begrip ‘generatie’, welke volledig losgekoppeld is van het concept van tijdsduur. De redenering in het Redeneren aan de hand van de Schrift-boek is nu dus compleet achterhaald! Maar daar blijft het niet bij…

Vallen de mensen op aarde op dit moment al flauw van angst? Het Wachttorengenootschap beweerde vele jaren lang van wel.

In het bovenstaande citaat verklaarde het Wachttorengenootschap ondubbelzinnig dat alle aspecten van het teken dat Jezus gaf, op dit moment duidelijk waarneembaar zouden zijn. Maar zijn ze dat ook echt? Nee, althans niet volgens het Wachttorengenootschap zelf. Pardon? Door de „bewijzen” op te sommen, stelt het Redeneren-boek dat de natiën momenteel al in grote vrees zouden verkeren en dat mensen op dit moment al zouden flauwvallen van angst, zoals Jezus had voorzegd dat zou gebeuren. Tegelijkertijd zien we echter ook dat de Wachttoren van 15 oktober 1995, zonder pardon hun eerdere begrip in de prullenbak gooit en wijst in plaats daarvan op een toekomstige vervulling. Dus kunnen Jehovah’s Getuigen, gezien de meest recente herzieningen van het Wachttorengenootschap, met droge ogen beweren dat alle kenmerken van het teken dat Jezus gaf op dit moment al evident zijn?

Gezien het feit dat de wereld in de afgelopen kwart eeuw aanzienlijk is veranderd sinds het moment dat het Redeneren-boek werd gepubliceerd, en gezien het feit dat het Wachttorengenootschap zelf een aantal claims eenzijdig weer heeft ingetrokken waarvan ze eerder nog hadden beweerd dat deze al waren vervuld, waarom wordt het tegelijkertijd dan onmogelijk geacht dat er in de toekomst nog een ‘Derde Wereldoorlog’ zou kunnen uitbreken en dat alle dingen die Christus heeft voorzegd zich alsnog in een relatief korte tijdsperiode zouden kunnen gaan openbaren? Inderdaad, aangezien Jezus zijn volgelingen aanspoorde om waakzaam te blijven voor zijn terugkeer, waarom blijven de Jehovah’s Getuigen dan tegelijkertijd ook volledig de mogelijkheid negeren van een parousia (Tweede Komst) van Christus in de nabije toekomst? En waarom gaan Jehovah’s Getuigen er dan van uit dat de laatste dagen een periode zou betreffen van meerdere decennia, in plaats van dat ze vasthouden aan de meer redelijke en Bijbelse periode van drie en een half jaar?

Wereldwijd zien we een steeds groter wordende groep mensen die zich bewust beginnen te worden van de onheilspellende ontwikkelingen in de wereld en die zich tegelijkertijd ook ernstig zorgen maken over de schijnbaar onverbiddelijke opmars richting een wereldwijde oorlog. In een CounterPunch-artikel staat bijvoorbeeld: De VS duwen de wereld naar een nucleaire oorlog. En hoewel Rusland destijds heeft verklaard dat elke bewapening van Kiev door Rusland zou worden beschouwd als een poetin nucleaire oorlogoorlogsdaad waar Rusland adequaat op zal reageren, heeft het Amerikaanse Congres ondanks de genoemde risico’s in maart 2015 toch met een overweldigende meerderheid gestemd om precies dat te gaan doen. Dat is dan ook de reden waarom voormalig congreslid Ron Paul een artikel schreef met de titel: Congres eist oorlog in Oekraïne. En ook de Business Insider heeft onlangs (maart 2015) een artikel gepubliceerd waarin staat geschreven: “De wereld wordt geconfronteerd met de groeiende dreiging van een nucleaire oorlog

En terwijl we dus zien dat de mensen in de wereld zich anticiperen op een aankomende wereldoorlog, zien we ook dat het Besturende Lichaam van Jehovah’s Getuigen blijkbaar geen enkele betekenis ziet in de huidige ontwikkelingen en in plaats daarvan zijn ze nog steeds gefocust op de lang vervlogen oorlog die meer dan een eeuw geleden heeft plaatsgevonden. Door hun autoriteit als aardse mondstuk van Jehovah God te gebruiken, hebben ze de Jehovah’s Getuigen ervan verzekerd dat er absoluut geen derde wereldoorlog zal gaan komen. Uiteindelijk claimen ze ook dat er absoluut geen toekomstige tegenwoordigheid van Christus zal plaatsvinden!

Maar gezien de huidige realiteit is de meest relevante vraag waarover Jehovah’s Getuigen zouden moeten redeneren feitelijk een reeks vragen die door Jehovah zelf zijn gesteld. Voor uw eigen gemak is dit namelijk wat Jehovah heeft verklaard: “Wie is blind behalve mijn dienaar, zo doof als de boodschapper die ik stuur? Wie is blind als degene die beloond is, zo blind als de dienaar van Jehovah? Je ziet veel maar je let niet op. Je oren zijn open maar je luistert niet.”Jesaja 42:19-20