“En ik keek en zag een vaal paard, en degene die erop zat, heette Dood. En het Graf volgde dicht achter hem. Ze kregen autoriteit over een vierde deel van de aarde om te doden met een lang zwaard en door voedseltekorten, dodelijke plagen en de wilde dieren van de aarde.” (Openbaring 6:8)

Sinds de recente Russische militaire operatie in Oekraïne lijken Jehovah’s Getuigen er tegelijkertijd steeds meer vertrouwen in te hebben dat de recente identificatie door het Besturende Lichaam van Rusland als de koning van het noorden daarmee wordt bevestigd. Het Wachttorengenootschap verondersteld dat de invasie een voortzetting zou zijn van de geprofeteerde botsing tussen de twee rivaliserende koninkrijken die zogenaamd al in het jaar 1914 zou zijn begonnen en die onderhand al meer dan een eeuw aan de gang zou zijn.

Jehovah’s Getuigen zouden er echter goed aan doen om in gedachten te blijven houden dat in deze duistere wereld die wordt bestuurd door middel van demonische misleiding en meedogenloze propaganda, evenals verraderlijke en geheime intriges vanuit de deep-state, dat daarmee niets is wat het lijkt. We leven namelijk in een wereld die veel weg heeft van een lachspiegelpaleis op de kermis. De werkelijkheid is compleet vervormd en verbogen. Het is heel moeilijk om te weten te komen wat er daadwerkelijk allemaal speelt. En dat komt natuurlijk omdat het zo met opzet is ontworpen. We kennen tenslotte Satans plannen, toch? Maar is dat ook daadwerkelijk zo?

Even voor de duidelijkheid: de allesomvattende wereldwijde crises brengen de profetische koningen van het noorden en het zuiden in een steeds intenser conflict met elkaar – echter gebeurt dit niet op een wijze die mensen met een simplistische en oppervlakkige kijk op de zaken wellicht zouden veronderstellen.

Het gewapende conflict in Oost-Europa veroorzaakt wereldwijde schokgolven. De alsmaar toenemende dreiging van een hete oorlog tussen de nucleair bewapende natiën betreft absoluut een van de voornaamste redenen die grote zorgen baren onder de wereldbevolking. Omdat er aan alle kanten enorme risico’s kleven aan deze confrontatie, waarschuwde het bestuur van de Verenigde Naties onlangs nog dat een kernoorlog weer tot de reële mogelijkheden behoort.

Al voordat de oorlog in Oekraïne uitbrak, was de monetaire inflatie al in volle gang bezig de economie te verscheuren. Inflatie in combinatie met verstoringen van de toeleveringsketen die zijn veroorzaakt door tirannieke lockdowns en de opzettelijke ontmanteling van oliegerelateerde industrieën onder het mom van het redden van het klimaat, hebben ervoor gezorgd dat de wereld nu onderhand op de rand is aanbeland van een enorme catastrofale hongersnood. De sancties tegen Rusland en de verstoring van de landbouw in Oekraïne hebben er alleen maar voor gezorgd dat het probleem is verergerd en hebben er ook voor gezorgd dat wereldwijde voedseltekorten nu onvermijdelijk zijn geworden.

Zelfs wanneer we worden geconfronteerd met onbeantwoorde vragen over het feit dat Covid-19 een opzettelijk losgelaten biologisch wapen is, heeft het Russische leger tegelijkertijd ook nog een twintigtal door de Verenigde Staten gefinancierde biologische wapenfaciliteiten in Oekraïne ontdekt waar enkele van de meest dodelijke microben liggen opgeslagen die de mensheid kent. Dit zijn overigens geen complottheorieën. Een hoge functionaris gaf ten overstaan van het Amerikaanse Congres onder ede toe dat deze geruchten ook echt waar zijn. Daarnaast gaan er ook nog andere berichten rond over tientallen andere geheime laboratoria die zich in andere voormalige Sovjetlanden zouden bevinden. Maar welk doel dient dit alles dan? Denk hier nog eens goed over na.

We moeten de feiten onder ogen gaan zien, precies zoals Judge Rutherford de wereld ook ooit uitdaagde om te doen in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog. De ruiters van de Apocalyps zijn inmiddels bijeenverzameld voor de strijd en ze wachten op dit moment alleen nog maar op het aanbreken van de voorbestemde dag en het voorbestemde uur waarop ze zullen worden losgelaten op deze nietsvermoedende aarde.

Het is trouwens opmerkelijk dat in het Bijbelboek Openbaring oorlog, voedseltekorten, dodelijke ziekten en de dood zelf worden gesymboliseerd door paarden met menselijke berijders. Wat is daarvan de betekenis? Iedereen weet dat oorlogen door de menselijke geschiedenis heen altijd werden veroorzaakt door mensen. Echter gold ook dat door de geschiedenis heen hongersnoden en voedseltekorten, evenals periodieke ziekte epidemieën, normaliter altijd werden beschouwd als “natuurlijke” fenomenen, hoewel dat niet wil zeggen dat menselijke dwaasheid en kortzichtigheid daarin geen rol hebben gespeeld.

Klaus Schwab en Prins Charles

Tegenwoordig hebben de miljardairs van de wereld – de zogenaamde globalisten die zich centreren rondom de City of London en de Britse monarchie – echter een Green New Deal-plan omarmd om daarmee opzettelijk de wereldwijde voedselproductie drastisch te verminderen. Het aansturen op bevolkingsreductie is altijd al het fundamentele beleid geweest van de Britse Kroon. We zien op dit moment al dat doodgewone mest voor sommige boeren onbetaalbaar is geworden. De prijs van diesel is tegenwoordig ook al torenhoog. Of je het nu leuk vindt of niet…Het is een feit dat het vervuilende petroleum nog steeds de levensader is van de huidige menselijke beschaving en we zien ook dat de beschikbaarheid ervan opzettelijk wordt ondermijnd. Zonder een ruime voorraad goedkope olie en zonder de vele en diverse toepassingen ervan in andere producten, zoals kunstmest, is het niet mogelijk om de huidige wereldbevolking van acht miljard zielen te kunnen onderhouden. De rijkste en machtigste mensen ter wereld zijn dan ook vastberaden om een massale ontvolking van het menselijk ras teweeg te brengen.

Wat betreft de oorlog in Oekraïne: ik hoop dat de wachters die op dit moment in de Wachttoren op Bethel zitten niet worden misleid door de mainstream media die volledig door de CIA en MI6 worden gecontroleerd. Deze media beweren bijvoorbeeld dat Poetin lukraak ziekenhuizen aan het bombarderen is. De echte waarheid in deze kwestie is namelijk dat de Azov-bataljons zichzelf voor de Russen verschansen in scholen en in ziekenhuizen, waarbij ze ook nog eens opzettelijk wapens hebben opgeslagen in burgergebieden, waardoor deze locaties ook als legitieme doelwitten worden gekenmerkt in de militaire operatie van Poetin om Oekraïne te demilitariseren en te denazificeren. Vergeet trouwens niet dat het Anglo-Rijk ook bij hoog en bij laag beweerde dat Irak kernwapens aan het ontwikkelen was. Ook dat berustte op een grote leugen. Als gevolg van die leugen werden dan ook vele duizenden Irakezen gedood. Meer recentelijk nog, financierden en trainden diezelfde oorlogshitsers ook al ISIS-terroristen om hen vervolgens op Syrië los te laten. Ze beweerden dat Syrië gifgas zou hebben gebruikt tegen zijn eigen bevolking. Ook dat bleek naderhand een grote leugen te zijn. Het moorden in Syrië gaat tot op de dag van vandaag nog steeds door.

Gedurende het presidentschap van Donald Trump verspreidden de media non-stop allerlei wilde verhalen over hoe Trump met Poetin zou hebben samengespannen om daarmee de Amerikaanse verkiezingen te kunnen winnen. Het was een enorm verzinsel waarvan nu ook al is bewezen dat dit allemaal werd gefinancierd door Trump’s politieke tegenstander waarbij er ook nog sprake was van een directe betrokkenheid van de Londense geheime dienst MI6.

Voormalig Amerikaans president Abraham Lincoln

Een wijze Amerikaanse president zei ooit: “Je kunt alle mensen soms voor de gek houden, en sommige mensen zelfs altijd, maar je kunt niet alle mensen altijd voor de gek houden.” Ik weet dat het onwaarschijnlijk is, maar toch koester ik de hoop dat het leiderschap van de Jehovah’s Getuigen zal behoren tot de kleine groep die zich deze keer niet voor de gek laat houden.

De nuchtere waarheid is dat het Anglo-oorlogsapparaat de Oekraïne al vele jaren geleden heeft bestemd voor de verwoesting door het land te laten dienen als een middel om Rusland mee aan te vallen. De opstand op het Maidanplein in 2014 wordt beschouwd als de meest onverholen staatsgreep die ooit is georkestreerd. Direct na de wisseling van het regime in Kiev werd de Russische taal in de hele Oekraïne verboden, wat ertoe heeft geleid dat de grotendeels etnisch-Russische bevolking van de Donbass-regio en de Krim steeds meer hun toevlucht begonnen te zoeken in de richting van Moskou.

Voor en sinds de coup van 2014 zijn er al voor miljarden dollars aan militair materieel evenals zowel Britse als Amerikaanse militaire instructeurs de Oekraïne binnen komen stromen. De laatste provocatie vond plaats kort voordat Rusland op 24 februari 2022 zijn invasie lanceerde. De Azov-bataljons die de ultranationalistische neonazistische volgelingen van Stephen Bandera zijn, ontketenden toen een vernietigend bombardement op de afgescheiden deelrepublieken. De speciale waarnemingsmissie van de OVSE in de regio Donbass verifieerde deze oorspronkelijke gruweldaad al vóórdat ze zich terugtrokken, 10 dagen voordat de Russen begonnen in te grijpen. Ze deden dit natuurlijk voor hun eigen veiligheid.

Oekraïners die de nazigroet brengen

Indien het Besturende Lichaam daadwerkelijk geïnteresseerd zou zijn in het doorzien van het oorlogsrookgordijn, dan zouden enkele vertegenwoordigers van de Europese NGO’s die door het Wachttorengenootschap werden opgericht, wellicht eens de moeite kunnen nemen om te gaan informeren bij hun collega’s binnen de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) zodat ze op de hoogte worden gebracht over de werkelijke feiten in deze kwestie.

De waarheid is dat het Anglo-Rijk dit conflict van tevoren zorgvuldig heeft gepland en uitgelokt. Het betreft dan ook helemaal geen oorlog tussen Oekraïners en Russen. Het betreft hier namelijk niets minder dan een proxy-oorlog tussen de Verenigde Staten en Rusland, welke wordt gepromoot door de Britten. Luister eens aandachtig naar de retoriek van politici en hun gecontroleerde media-spreekbuizen. We zien dat ze nu beginnen op te roepen tot meer direct NAVO-ingrijpen in de Oekraïne. Dat zou dan ook absoluut de aanleiding kunnen gaan worden voor een wereldoorlog – Inderdaad ja, zelfs een nucleaire oorlog.

Terwijl de verklaarde bedoeling van het Westen de vernietiging van Rusland is, en terwijl er op dit moment absoluut een allesomvattende inspanning aan de gang is om Rusland economisch te ruineren en daarmee ook een regimewisseling te initiëren in datzelfde enorme Rusland waar zich ook onnoemelijke hoeveelheden minerale rijkdom bevinden, toch is het werkelijke doelwit ogenschijnlijk de Verenigde Staten. Nu het wereldwijde financiële systeem van Londen sinds de economische crisis van 2008 voortdurend kunstmatig in leven wordt gehouden door enorme hoeveelheden geprint geld, weten de centrale bankiers tegelijkertijd ook dat hun wereldwijde casino niet langer meer in aanmerking komt voor weer een nieuwe reddingsoperatie van wederom meerdere biljoenen dollars. Dat is politiek gezien namelijk onmogelijk. En aanhoudende kwantitatieve versoepeling (quantitative easing) zal ervoor zorgen dat de inflatie binnen een zeer korte tijd zal gaan omslaan in een gevreesde hyperinflatie. Het door schulden opgeblazen financiële systeem heeft inmiddels zijn terminale fase bereikt. De opgeblazen bubbel zal zeer binnenkort uit elkaar klappen.

Om ervoor te zorgen dat de Amerikaanse regering niet ontwaakt uit haar roes en haar immense macht zal aanwenden om het hopeloos failliete Wall Street Ponzi-fraudeplan een halt toe te roepen, zijn alle dienaren van de koningin ingezet om de afgescheiden Amerikaanse kolonie een oorlog in te drijven die zij niet zal gaan overleven. De Anglo-koning van het noorden is namelijk vastbesloten om het republicanisme voor eens en voor altijd te vernietigen.

Daarom ook de volgende cruciale vraag: Weet u wel zeker dat we ons momenteel diep in de tijd van het einde bevinden? Weet u wel zeker dat de ruiters van de Apocalyps al lang geleden zijn ontzegeld?

Deze Koninkrijksnieuwsbrief wordt elektronisch verspreid onder enkele honderden ouderlingen. Ook wordt deze brief per post naar leden van het Besturende Lichaam en naar bijkantoren van het Wachttorengenootschap over de hele wereld gestuurd, samen met de brochure: De Tweede Komst van Christus – wat zal dit voor u betekenen?